Byla by pro vás alternativní střední, nebo základní škola lepším východiskem?

Když se bavíte s lidmi, kteří si v hlavě přehrávají myšlenky ze školy napadají je zhruba stejné scénáře.

Zatím mnoho lidí prošlo klasickou školní výukou, ve které člověk ráno přijde do školy, sedne si do lavice a poslouchá paní učitelku/učitele který vykládá dvacet let tu samou látku stále dokola. Pak přijde domácí příprava, oznámení písemky a strach, jestli náhodou nedostanu horší známku jak dvojku. A toto se opakuje celou dobu, než člověk dostuduje. 

Jaké výhody přináší alternativní způsob vzdělávání?

Odmala máme všichni přirozenou touhu se učit a troufáme si říct, že i každý rodič chce pro své dítě, aby si do života odneslo co nejvíce. Mnozí potřebují na pochopení látky individuální čas, někdo ji pochopí hned, někomu to trvá déle, na tom není vůbec nic špatného a učitelé v těchto školách to vědí, takže přistupují ke každému dítěti individuálně podle jeho možností. Když poznají, že dítě má na něco zvláštní talent snaží se ho rozvíjet a naplno využít jeho potenciál.

Kladné stránky a výhody těchto škol jsou, že děti se učí pracovat mezi sebou, navzájem si pomáhají a motivují. Učí se nebát se projevit svůj názor a to je v dnešním světě hodně důležité. Děti se také učí zodpovědnosti za sebe, je jim často daná možnost volby a už odmala se učí rozhodovat, co je pro ně důležité a naopak. Důraz se klade na zpětnou vazbu ke své práci, díky ní mohou reflektovat svůj výkon a popsat ho slovy.

Také jde i o postoj k učení, učit se proto, abych dostal jedničky je něco jiného než se učit, protože mě ta daná problematika zajímá, láká a chci se dozvědět více informací. Jde tedy o vnitřní motivaci, protože vím, že co dělám, tak to dělám pro sebe. Jediný, kdo mě nejlépe ocení jsem já sám. Velmi klamné je bohužel chování, kdy jsme motivováni ve škole pro známky a  pochvaly, nakonec jako dospělí zjistíme, že nás nikdo nechválí a neumíme pracovat s naší vnitřní motivací, tím pádem nám hrozí syndrom vyhoření.

Jestli bojujete s pochybnostmi co na to řeknou ostatní, tak si s tím vůbec nelámejte hlavu. Lidé, kteří mají sami v sobě nějaký problém a nechtějí pochopit systém alternativních škol, tento styl výuky budou odsuzovat a ti, kteří jsou v sobě vyrovnaní tento druh výuky budou respektovat a zároveň budou respektováni. 

Ať už chceme, nebo ne, škola nás ovlivní na celý život. Nejvíce nás však ovlivní období na prvním stupni. Nebojte se a buďte otevřeni novým možnostem.