Ne náhodou je náš mozek rozdělen na dvě poloviny, které by spolu v ideálním případě měly spolupracovat. Pak se totiž mnohem lépe učíme a jsme schopni si toho víc zapamatovat.

Právě tahle schopnost se dá v praxi maximálně zužitkovat, a to nejen tehdy, když se připravujete na nějakou zkoušku nebo test. 

Víte, že máte dva mozky?

Ze školy si nejspíš pamatujete, že každá z hemisfér ovlivňuje chování a vnímání světa odlišným způsobem. 

S levou hemisférou je spojena logika, intelekt, schopnost verbální komunikace, analýza, přemýšlení, plánování, racionální přístup k životu, ale i praktičnost a smysl pro disciplínu. Lidé s dominantní levou hemisférou mají také tendenci ovládat druhé a mnozí oplývají značnou dávkou cynismu. 

Pravá hemisféra je sídlem kreativity, pocitů, fantazie, empatie a intuice, z nichž někdy ovšem může vyvstat chaos, nedostatek soustředění nebo neschopnost dokončovat věci.

Ilustrační fotografie

Neplýtvejte zbytečně energií

V ideálním případě bychom měli zapojovat obě hemisféry. Pokud správně nespolupracují, mozek spotřebovává daleko víc energie (kterou by jinak zužitkovalo tělo), člověk se při učení mnohem rychleji unaví, neudrží pozornost a pociťuje nechuť k dalším duševním činnostem. Například i dyslexie je podle odborníků pravděpodobně způsobena nesprávnou komunikací mezi levou a pravou hemisférou. Nemluvě o tom, že nevyváženost obou hemisfér přináší problémy i v osobním životě a oblasti zdraví. 

Jak je tedy propojit? Existuje celá řada jednoduchých cvičení, která vycházejí z faktu, že v těle dochází ke křížení: pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla a levá zase pravou. Proto využívají jednoduché symboly, jež v sobě křížení obsahují: ležatou osmičku a písmeno X. Jsou velmi snadná. Schválně, zkuste si to a uvidíte. 

1. cvičení

Vezměte si papír minimálně formátu A4 (ideálně větší) a nakreslete na něj ležatou osmičku (můžete použít i tabuli, je-li k dispozici). Střed osmičky máte před středem svého těla, kreslit začněte směrem nahoru na libovolnou stranu. Tužku přitom držte oběma rukama, očima sledujte místo, kde právě kreslíte. Osmičku pak několikrát obkružte. 

2. cvičení 

Spojte dlaně, paže natáhněte před sebe a ve vzduchu nakreslete velkou ležatou osmičku. Začněte nejprve směrem vzhůru, aby šířka osmičky byla o něco větší, než je šíře vašich ramen. Dívejte se přitom na konečky prstů a provázejte očima pohyby rukou. Dýchejte zvolna a nosem. Cvičení několikrát zopakujte. 

3. cvičení 

Ležatou osmičku nakreslete pouze očima, nehýbejte přitom hlavou. Osmičku se opět snažte udělat co největší. Několikrát to celé zopakujte. Tohle cvičení je velmi prospěšné také pro naše oči, když jsou unavené nebo v nich cítíme nepříjemné napětí (například po mnohahodinovém zírání do počítače).

4. cvičení

Na papír nakreslete písmeno X, a to tak, že spojíte pravý horní s levým dolním rohem a levý horní s pravým dolním rohem. Papír umístěte ve výšce svých očí, například na zeď, na tabuli nebo magnetem na lednici. Při kreslení se obě oči dívají do středu X, do místa protnutí dvou přímek. 

5. cvičení 

Tleskání do kříže si jistě pamatujete z dětství: Každý sám tleskne – následuje tlesknutí spolu křížem – sám – do druhého kříže – sám – rovnoběžně spolu oběma rukama – sám – spolu křížem atd. Tohle cvičení se bude líbit především dětem a určitě se u toho zasmějete. Dá se to dokonce provádět i ve čtyřech: Postavte se do čtverce, dva a dva proti sobě (spolu tleskají vždy ti dva naproti), a tleskání propojte tak, že se budete střídat. Když jedna dvojice tleskne „každý sám“, druhá dvojice tleskne spolu. A tak pořád dokola. Asi bude chvilku trvat, než se sladíte, ale potom si to opravdu užijete. 

6. cvičení

Další cvičení na sladění obou hemisfér jsou taková, kdy provádíte každou rukou něco jiného. Jednou rukou se můžete například poplácávat po hlavě a druhou se kruhovým pohybem hladit po břiše. Nebo každou rukou kreslíte do vzduchu před sebe jiný tvar, levou třeba čtverec, pravou kruh apod.

Témata: Týdeník Tina