Štěstí, nadšení, hrdost, smutek… Pokud se vaše nálady střídají, je to dobře. Máte totiž pravděpodobně menší sklon k depresím.

Tady rčení „méně je více“ vůbec neplatí. Co se týče našich pocitů, nikdy jich nemůže být dost. A nemluvíme jenom o dobrých emocích, jako je radost a euforie, ale také o těch negativních – o vzteku, strachu a smutku. Protože tohle všechno dohromady napomáhá růstu našeho vnitřního světa.

Na univerzitě v americkém Pittsburghu prokázali už někdy v roce 2009, že lidé s veselou náturou jsou zdravější. Ti, kteří se každý den hodně smějí, jsou schopni nadchnout se pro věci a navazovat hluboká přátelství, skutečně žijí déle. Kromě toho jsou při zlých ranách osudu emocionálně mnohem stabilnější.

Nové výzkumy se pak zabývaly i opačnými emocemi. Závěry podporují myšlenku, že i negativní pocity jsou přínosné pro naši duševní kondici. Můžeme to přirovnat například k ekosystému – jen ten, který je geneticky dobře „namíchaný“, může být odolný. K tomu potřebuje hodně druhů.

A stejné je to i s emocemi. Kdo zažívá hodně pocitů, je zdravější. Tenhle fenomén se nazývá „emocionální diverzibilita“ a byl potvrzen i vědeckým experimentem. Zúčastnilo se ho 175 lidí, kteří si po dobu 30 dní zaznamenávali vše, co pocítili, ať už to bylo pozitivní, nebo negativní. Mezi jinými to byly emoce jako hrdost, vina, nadšení, strach, smutek, odpor, radost, naděje, stud, pobavení a mnohé další. Následně pak byly účastníkům výzkumu odebrány vzorky krve – a to s překvapivým výsledkem. Pokusné osoby, které prožily více rozdílných pocitů, vykazovaly mnohem menší množství zánětlivých látek v krvi. Je to zajímavé, co říkáte?

Pozitivní stránky negativních emocí

Dobré pocity, jako je radost, nadšení a naděje, jsou pozitivní? A ty špatné jako závist, smutek a nenávist jsou negativní? Od takového pojetí se už dávno upustilo. Teď už víme, že tak jednoduché to není. Také negativní pocity můžou mít pozitivní dopad. Jako například strach – ten bystří naše smysly, jakmile se ocitneme v nebezpečí, a tím nám pomáhá.

ilustrační snímek

Střídavá sprcha pocitů

Jak dojte k tomu, že toho budeme cítit hodně? Jen tím, že něco zažijeme! Kdo pořád leží na gauči, většinou cítí stále to samé. Když se ale budete setkávat s jinými lidmi, dostanete se do víru spousty emocí.

Hlavně držet balanc

Když toho hodně procítíte, nebude u vás dominovat pouze jedna emoce, a to platí i pro smutek. Kdo má vyvážené pocity, žije zdravěji, méně inklinuje k depresím a nepotřebuje tak často chodit k lékaři.