Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Prince of Persia: Sands of Time - návod #2

  12:00
I nové pokračování Prince si zachovalo svůj šarm. V první části návodu jsme skončili přesně v polovině hry. Ve druhé polovině, kterou si popíšeme dneska, se konečně dozvíte, jak to všechno vlastně dopadne.

- recenze hry, první část návodu

Minule jsme skončili po uložení v 50% hry a dneska celé dobrodružství zakončíme. Seskočte na římsu přímo pod vámi a z ní na sloup. Z tohoto sloupu ještě na druhý a z něj na další římsu. Po té se směrem doleva dostanete mezi dvě stěny. Skákejte jako byste chtěli skákat mezi nimi nahoru, ale zdi jsou dál od sebe tak se postupně dopracujete dolů. Tady musíte rychle běžet směrem doleva, protože se propadá podlaha! Na konci se odražte od stěny na tyč a z ní nahoru. Nahoře se objeví Fara a dá si s vámi spicha v lázních (Bath). Seskočte dolů a skočte naproti ke kouli, kterou samozřejmě seberte. Ze sloupu se dostaňte na římsu naproti a z té k úzké lávce na propastí. Tu přejděte a pokračujte. Před vstupem do další části se můžete eventuálně doléčit u fontánky. Po vstupu zhlédněte animaci. Vpravo přeběhněte po stěně a po praporech skočte až k dalšímu ukládacímu plameni. SAVE 52%.

popisek

Po úzkých lávkách přecházejte a přeskakujte až na druhou stranu do malé místnůstky s hrazdovým spínačem, po jehož zatáhnutí se objeví žebřík, po kterém můžete nezraněni sejít dolů. Cestou vás bude sice obtěžovat několik ptáků, ale pokud si dobře vyčíháte okamžik kdy zasáhnout, nejedná se o nic těžkého, jen to chce trochu trpělivosti. Dole seberte kouli a zatáhněte za hrazdový spínač. Trošku se upraví terén a na scéně se objeví několik brouků. Po jejich likvidaci zatáhněte za táhlo a vyjede zdánlivě zbytečně dřevěná brána a pomalu bude klesat. Teď se musíte dostat po úzkých lávkách na místo, kde jste začínali. Po dřevěné bráně která právě vyjela přeběhněte naproti ke kouli. Zde zatáhněte za hrazdový spínač a objeví se žebřík na druhé straně za dřevěnou bránou. Sejděte po lávkách a prvním žebříku dolů a vylezte po žebříku, který se právě objevil. Nahoře stiskněte tlačítko a dole se otevřou dveře ven. Ještě nahoře si ale všimněte prasklé zdi, po jejímž rozbourání mečem se dostanete k fontánce s léčivou vodou. Teď už jděte dolů a projděte a dveřmi a dále tunelem. Objevíte se v podzemních jeskyních plných vodopádů. Po římsách se dostaňte dolů a skočte na kámen s koulí. Pobijte brouky a po lávce nad vodopádem projděte dál. Po římsách sejděte dolů a přejděte po další lávce. Zde se setkáte s novým druhem nepřátel – s hejnem netopýrů. Nesou nikterak nebezpeční, jen vás můžou shodit dolů. Je celkem obtížné je zasáhnout, ale pokud si počkáte až budou v chumlu, dostanete jich většinou několik najednou. Až budou zbývat poslední dva nebo tři, uletí. Po stěně přeskočte na římsu, kde se vypořádejte s dalším hejnem netopýrů a seskákejte dolů až k dalším záchytnému bodu v podobě plamene. SAVE 55%.

Přejděte po lávce a probourejte se mečem do další části. Setkáváte se s novým prvkem – dřevěnými lávkami, které po chvíli spadnou, takže po nich musíte rychle přeběhnout a dále přeběhnout po zdi. Na konci se probourejte zdí a po další padající lávce se dostaňte až na římsu. Tady vás napadne skupinka netopýrů. Po jejich likvidaci pokračujte po římse a na jejím konci skočte na velký rampouch, visící ze stropu. Ale pozor, ten taky za chvíli spadne! Z něj skočte na další lávku a z té na další rampouchy. Dostanete se tak na další římsu a další rampouchy. Odtud už se v pohodě dostanete na další úložný bod. SAVE 57%.

Vylezte na římsu a z té se odražte na rampouch. Teď musíte přeskákat celkem dost rampouchů, tak buďte trpěliví. Na konci seberte kouli a přejděte po mostě, kde opět eliminujte hejno netopýrů. Po stěně se dostaňte k žebříku, po kterém sjeďte dolů. Pro změnu další hejno netopýrů. Po stěnách se dostaňte k dalšímu žebříku. Sjeďte až úplně dolů a probourejte se zdí. Jste ve velké místnosti. Jděte doleva a po malé hromadě kamenů vylezte do výklenku. Odtud se odražte na lano, rozhoupejte ho (pravým tlačítkem myši) a skočte do výklenku s dalším plamenem pro uložení (mezerníkem). SAVE 60%.

popisek

Ve výklenku s plamenem vyskočte na římsu a dostaňte se dále až ke skosenému sloupu, po kterém můžete vylézt výše. Veprostřed úzké římsy se odražte na lano a skočte na další římsu (nevypadá jako normální římsa). Kousek dál se od ní odražte na lano a z něj na sousední. Z druhého lana se rozhoupejte do vchodu a skočte na pevnou zem. Po stěně přejděte přes propast a vezměte kouli. Vraťte se zpátky a po římse nad propastí přejděte na druhou stranu (pozor na pily). Tady zatáhněte za hrazdový spínač a otevře se velký poklop. Zlikvidujte hejno netopýrů a skrz otevřený poklop skočte dolů. Musíte se vyhnout třem velkým rotujícím nožům a přistát vždy na římse pod vámi, ale není to nic těžkého. Vytlačte bednu skrz otvor v mřížích a skočte opět dolů do vody. Bednu dotlačte do výklenku vedle a z něj se po římsách dostaňte na římsy nad „klecí“, ze které jste právě shodili bednu. Přeskokem na římsy na druhé straně se konečně dostanete na lano, na které se jinak nejde dostat. Z něj přeskočte na další lano a z něj na poslední, po kterém vylezte až nahoru a vylezete ze studny. Pobijte celkem velkou skupinu písečných bestií, seberte kouli a uložte hru v plamenu. SAVE 62%.

Jděte dovnitř a vejdete do místnosti plné bodáků s lanem uprostřed. Skočte na lano, rozhoupejte se a skočte na spínač naproti vchodu, kterým jste přišli a hned se odražte zpátky na lano. Totéž udělejte i s druhým spínačem a skočte do nově otevřených dveří. Seberte kouli a zatáhněte za táhlo. Máte omezený čas na to, abyste pod rotující kládou skočili na stupínek nad propastí (vysune se na chvíli po stisknutí nášlapného tlačítka u táhla) a pod rotujícími noži proběhli ke dveřím. Není to tak těžké, jak to vypadá. Za dveřmi si trochu zabojujete a pak už budete moci hru uložit. SAVE 65%.

Za jedním závěsem je průchod – probourejte se mečem skrz stěny až k hrazdovému tlačítku, po jehož stisknutí se otevřou mříže za jiným závěsem v předchozí místnosti. Seberte kouli a běžte tam. Chůzí po stěně s odskokem se dostaňte přes propast ke kouli a dál se probourávejte mečem skrz zdi. Na konci už konečně najdete Faru a bude následovat celkem velký souboj, po jehož skončení vleze princ automaticky do ukládacího plamene. SAVE 65%.

Odsuňte sochu a nechte Faru, ať se protáhne. Jděte dál nově otevřenými dveřmi vedle a otočte pákou. Tím se otevřou druhé dveře, a tak se dostanete zpátky k Faře. Pokračujte dále chodbou, dokud nedojdete do velké místnosti se zrcadly. Následuje celkem dlouhý souboj s mnoha vlnami písečných vojáků. Je tu ale i fontánka, tak to není tak těžké. O boji se v rohu místnosti objeví plamen pro uložení. SAVE 69%.

popisek

U vchodu otočte zrcadlo aby odráželo světlo do místnosti a probourejte zeď u vchodu. Posunujte zrcadla tak, aby výsledný paprsek vedl do symbolu na stojanu uprostřed místnosti. Vysune se z něj další stojan, na který vyskákejte a z něj skočte na římsu, ze které skočte na další římsu nad dveřmi, které vedou do místnosti s mečem. Odtud se po stěně dostaňte k praporům, po kterých vyskákejte na balkon. Stiskněte spínač na stěně (chůzí po stěně) a vyskákejte odrazem na kvádr, který se vysunul ze zdi (pozor, za chvíli se zase zasune). Z něj se použitím chůze po stěně (dvakrát) dostaňte na žebřík, po kterém vylezte nahoru. Seberte kouli a odražením od stěny se vyšvihněte na trám. Po něm se dostaňte na druhý balkon a cestou zlikvidujte hejno netopýrů. Všimněte si dvou rotujících pil, které vám brání v přeběhnutí na druhou stranu – vyčíhejte si vhodný okamžik a dostaňte se tam. Probourejte mečem zeď a dostanete se ke známé fontánce, která přidává životy. Dostaňte se zase přes pily zase na balkon a po trámech se dostaňte doprostřed, kde otočte zrcadlo, aby svítilo naproti balkonu, ze kterého jste se sem dostali. Jděte po trámu, který odtud vede a až nebudete mít kam jít, skočte do malého výklenku. Zde vyskočte na hrazdu, roztočte se, odrazem od stěny se dostaňte na vyšší hrazdu a z ní na další trám. Pobijte netopýry a konečně se dostaňte na protější balkon, kam jste před chvílí nasměrovali paprsek z prostředku. Natočte zrcadla tak, aby svítila na zářící sloup na druhé straně místnosti. Vraťte se na místo, kde jste chůzí po stěně stisknuli tlačítko a otočte zrcadlo tak, aby svítilo na symbol u kterého je Fara. Objeví se výstupky, po kterých se dostaňte k Faře. Seberte kouli (je vidět zespoda – odtud k ní můžete seskočit a zase vyskočit zpět nahoru). Z posledního výstupku se odražte na lano, z něj na další lano a z něj na římsy. Po nich se dostaňte až k žebříku, po kterém vylezte nahoru. Mečem prorazte třikrát zeď a stiskněte hrazdový spínač – venku se objeví výstupky. Vysuňte zrcadlo až úplně ven a po výstupcích přeběhněte na balkon. Odstavte první zrcadlo a na jeho místo dejte to druhé, které je dál. Tím už můžete nasměrovat paprsek na zářící sloup za třetí probouranou zdí. Konečně se otevřou dveře k meči. Dostaňte se dolů a meč vezměte. Za ním zatáhněte za táhlo a rychle se dostaňte přes místnost za dveře, které vedou odtud. Pokračujte chodbou a na konci vybojujte bitvu s písečnými vojáky. Po celkem dlouhé době můžete opět hru uložit. SAVE 71%.

Vyjděte na plošinku, která vás vyveze nahoru. Seberte kouli a po stěně skočte na vlajku. Z té vyskákejte na další tyče, ze kterých se dostanete až nahoru. Otočte pákou a pomocí tyčí skočte na sloup uprostřed. Z něj na protější tyče až k další otočné páce. Po jejím otočení se trošku pootočí zařízení. Doskákejte zase na sloup a odražte se od něj na novou tyč, která „přijela“ při pootočení. Přes ni se dostaňte na hrazdový spínač a po pootočení celého zařízení doskákejte stejným způsobem na druhou stranu. Dole se otevřou dveře. Po sloupech výtahové šachty se dostaňte dolů a dveřmi projděte. Fara se vám zase zdejchne, takže to je všechno na vás. Kousek za dveřmi je fontánka, takže pokud vám pasti nějak ublíží, můžete se doléčit. Přes jezdící nože a rotující kládu se dostaňte přes propast a chůzí po stěně se dostaňte přes bodáky. Sešlápněte plošinku a projděte dveřmi. Zatáhněte za táhlo a přes další pohyblivé nože se dostaňte skrz další dveře. Jste venku. Vybojujte malý souboj (sice budete bojovat pouze s těmi největšími vojáky, ale je tu velké jezírko, tak se můžete doléčovat) a vstupte do ukládacího plamene, který se po boji objeví. SAVE 75%.

popisek

Vylezte po žebříku a skočte na úzký vrcholek naproti (nevím jak to přesně nazvat). Po něm se dostaňte až k lanu, po kterém se zhoupněte nahoru. Nahoře pobijte pár ptáků a po stěně se dostaňte na lano. Z něj se odražte na malou plošinku a poté po stěně dolů před bodáky v podlaze. Otočte pákou a Fara se tak dostane dál. Bodáky překonáte „ručkováním“ na opačné straně zábradlí. Jděte dovnitř a chůzí po stěně překonejte propast. Okolo rotujících mečů se dostaňte dolů, kde pobijte brouky a seberte kouli. Jděte s Farou dál a pobijte další brouky. Na mostě přeskočte propast a vybojujte souboj s písečnými vojáky. Objeví se plamen pro uložení pozice. SAVE 75%.

Skočte do díry v mostě. Odtud můžete seskočit dolů, kde je fontánka na doléčení, ale hlavně na každém konci jedna koule! Vylezte zpátky na most a na konci u dveří se odražte od zábradlí na vlajku. Z ní skočte výše na dřevěnou římsu, po které se dostaňte za roh a skočte na most. V animaci se ale most zbortí a vy skončíte ve věznici. Musíte se dostat až úplně dolů. Sejděte po žebříku a chůzí po stěně, při které vždy stisknete i tlačítko pro vysunutí plošinky, se dostaňte o dvě patra níže. Tady už musíte při chůzi po stěně od zdi odskočit. O patro níže musíte ještě navíc překonávat tyče, ale je to lehké. Úplně dole vás čeká boj s bývalými vězni a bachaři, fontánka, koule a po boji i plamen pro uložení. SAVE 79%.

Dotlačte bednu na plošinku u fontánky, abyste stihli proběhnout dveřmi, které se otevřou. V chodbě je na stěně další spínač, ale musíte si vyčíhat dobrý okamžik, aby vás nezasáhly nože. V další místnosti seberte kouli a zatáhněte za obě táhla. Mezi stěnami, které se vysunuly, vyskákejte nahoru, než budou moc daleko od sebe. Nahoře skočte na trám a z něj na další na druhé straně. Z něj přeskočte na spínač vlevo a vpravo a pokaždé skočte zpět na trám. Potom opět rychle vyskákejte nahoru. Po tyčích se dostaňte ke kouli. Skákejte pořád nahoru až se dostanete na žebříky. Po těch postupně přeskakujte až se dostanete úplně nahoru. Zde vás čeká boj a po boji opět možnost uložit hru. SAVE 81%.

Nahoře sešlápněte plošinku (výše na schodech je koule) a rychle vyskočte na kvádr, který se vysunul ze země. Z něj se rozeběhněte po stěně na malou dřevěnou plošinku a stiskněte další tlačítko. Na druhé straně se vysunul stejný kvádr, tak se po něm stejným způsobem dostaňte na druhou dřevěnou plošinku. Zde není spínač, ale je tu bedna, kterou shoďte dolů a dotlačte ji pod spínač pod schody. Po jeho stisknutí se otevřou dveře a vy se tak můžete vydat dál. Přeběhněte most a pobijte velké hejno ptáků (naštěstí vám Fara dost pomůže a když tak se můžete vrátit k fontánce nad schody. Za mostem jděte chodbou a na jejím konci si všimněte prasklé zdi. Probourejte ji mečem a jděte si zase trošku zvýšit maximum životů v léčivé fontánce. Projděte chodbou do velkého výtahu a připravte se na jeden z nejtěžších soubojů ve hře. Za chvíli se tu totiž objeví několik vln písečných bestií a bude jich opravdu hodně. Na výtahu jsou sice dvě fontánky, ale obtížnost tohoto souboje je spíše o uhlídání Fary, která je opravdu na ráně. Po souboji vyjede výtah úplně nahoru a vy stiskněte hrazdový spínač. Projděte dveřmi a ocitnete se v pokladnici. Ihned za dveřmi je ale i plamen pro uložení hry, tak do něj vlezte. SAVE 83%.

popisek

Po stěnách doskákejte k hodinám. Až na ně doskočíte, spustí se dlouhá animace, ve kterém uvidíte skutečného nepřítele. Po animaci sejděte opravdu dlooouhé točité schodiště a do kruhové místnosti se spoustou dveří. Problém je v tom, že pokud vejdete do nesprávných dveří, objevíte se zase na začátku. Správné dveře poznáte tak, že když okolo nich procházíte, uslyšíte téct vodu a princ vyjde z jiných vyjde z jiných dveří. Poté se dostanete do druhého patra, kde je postup úplně stejný. Na konci následuje další animace. Čeká vás probuzení, ale o tom, že to nebyl sen vás přesvědčí zmizení vašich zbraní. Jděte chodbou a několik písečných potvor prostě oběhněte. Dostanete se do místnosti, kde je na podstavci meč, ale je chráněn jakýmsi silovým polem. Abyste ho zrušili, musíte postavit zrcadla tak, aby výsledný paprsek svítil do symbolu na podstavci. Je to jednoduché – světlo můžou odrážet i okolní sloupy. Dostáváte se k nejlepšímu meči, který zabije písečné vojáky jedinou ranou! Mečem probourejte dřevěné dveře, po tyčích vyskákejte nahoru a pobijte malou skupinku nepřátel. Pozor, už nemáte Dýku Času, takže nemůžete vracet čas ani probodávat nepřátele na zemi (to už ale stejně není potřeba s tímto mečem). SAVE 90%.

Po římsách vyskákejte nahoru k fontánce. Vylezte na sloup a nahoře přeskočte na kus sloupu, který visí ze stropu. Z něj se odražena dřevěnou konstrukci, ze které můžete skočit na hrazdy. Z té skočte na dřevěný trám naproti, pobijte hejno netopýrů a skočte na sloup, po které se dostanete na zem. Během po zdi a následným odskočením vyskákejte nahoru. Přeběhněte most, který se za vámi zřítí a pobijte skupinu písečných potvor. Další čas uložit hru. SAVE 93%.

Od stěny se odražte na tyč a z té od stěny na římsu. Skočte na druhou římsu a přeskočte dva sloupy. Z druhého sloupu skočte na stěnu a vyskočte nahoru. Vejděte na římsu, pobijte skupinku netopýrů a vyskákejte nahoru mezi zdmi. Opět pobijte hejno netopýrů a po římsách se dostaňte na dlouhou tyč, po které přeručkujte na druhou stranu. Odrazem od stěny se opět dostanete na římsu, kde vás čeká pro změnu hejno netopýrů. Opět vyskákejte mezi zdmi a po padajících římsách se dostaňte přes vlajky na kruhovou věž bez střechy. Ručkováním ji obejděte a mezi dvěma zdmi seskákejte dolů. Dělá se to stejně jako byste skákali nahoru, ale zdi jsou od sebe vzdáleny trošku dál, tak budete pomalu postupovat dolů. Stiskněte tlačítko a během po zdi překonejte propast. Vejděte do druhé věže a vylezte po žebříku. Až se zbavíte hejna netopýrů, vylezte až úplně nahoru, kde vás čeká boj, ale kousek odtud je i fontánka. Přeskočte kamenný val a vejděte do ukládacího plamene. SAVE 95%.

popisek

Skočte na úval a na sloup na něm. Vyskočte po třech tyčích a pak na místo, kde vypadl kus zdi. Odtud skočte na dřevěnou konstrukci a dojděte po ní až na konec. Přeběhněte dvakrát po stěně a poté po římse. Vyskákejte nahoru mezi zdmi a nahoře běžte po stěně a poté po římse. Zlikvidujte dvě hejna netopýrů a běžte po zdi, od které se odražte na sloup. Z něj se odražte na střechu, kde je také sloup, po kterém vylezte nahoru a odražte se od něj na tyč. Z ní se konečně dostanete nahoru. Po stěně se odrazem dostaňte na žebřík a z něj na sloup. Vylezte nahoru a shlédněte animaci, ve které se trošku zvrátí děj. Sice získáte Dýku Času (i když už vám moc nepomůže, respektive vůbec), ale ztratíte Faru. Vybojujte celkem dlouhý boj s největšími písečnými vojáky (jsou tu ale i dvě fontánky), kterých je celkem hodně. Po boji si princ automaticky stoupne do posledního ukládacího ohně. SAVE 98%.

Shlédněte celkem dlouhou animaci, která výborně doplní příběh a připravte se na závěrečný souboj. Vaším protivníkem bude zlý vezír, který stojí u okna. Zatím na něj ale neútočte, protože si nejprve budete muset poradit s jeho třemi kopiemi, které na vás postupně sešle. Bojovat s ním není těžké, stačí ho obíhat a v okamžiku jeho úderu stát trošku dál, protože jeho hůl má celkem velký dosah. Po každém jeho úderu se ho pokuste zasáhnout. Až se vypořádáte se všemi třemi klony, zaútočte na originál u okna – stačí jedna rána. Po malé animaci mu dejte ještě jednu ránu na balkoně a je to! Shlédněte celkem pěkně udělaný a originální závěr a můžete se kochat titulky (ve kterých hraje opravdu skvělá skladba). Blahopřeji – úžasné dobrodružství Písků Času je za vámi. Uff.

KONEC.

- stáhnout uložené pozice do hry (120 Kb)

Autor:
  • Nejčtenější

Jeden z nejhorších filmů vůbec slušně vydělává i po 30 letech od natočení

novinky 10. 7. 2024 8

První filmová adaptace kultovní bojovky Street Fighter z roku 1994 se umísťuje v žebříčcích...

Tajný playstation se prodal v přestrojení jako ohřívač pizzy

magazín 12. 7. 2024 22

Na aukčním portálu eBay kdosi vydražil vývojářskou verzi konzole PlayStation 5. Jelikož je...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Třicet her, na které nejraději vzpomínám

magazín 7. 7. 2024 24

Pokračuje oblíbený seriál, který vám představí další třicítku her, které provázely životem naše...

Vědec vymyslel, jak převést celý svět do Minecraftu

novinky 11. 7. 2024 14

Americký student vymyslel způsob, jak volně dostupné mapy z Google Earth převést do krychličkového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Z milovníků umění až na nejvíce nenáviděnou firmu USA. Příběh Electronic Arts

magazín 8. 7. 2024 23

Americká společnost Electronic Arts funguje na trhu už přes 40 let a spoustu jejích značek za tu...

Rychlý pád až na dno. Streamer má po kariéře kvůli obtěžování nezletilé

novinky 13. 7. 2024 10

Herní streamer Herschel Beahm známý pod přezdívkou Dr Disrespect si vydobyl popularitu a bohatství...

Budování zábavního parku Planet Coaster 2 láká na vodní atrakce

novinky 12. 7. 2024 0

Populární strategie Planet Coaster, v níž si hráči navrhují a provozují vlastní zábavní park, se...

Na New York opět útočí mutanti, zastavit je musí Želvy Ninja

novinky 12. 7. 2024 0

Na loňský animák Želvy Ninja: Mutantí chaos naváže letos v říjnu mlátička Teenage Mutant Ninja...

Tajný playstation se prodal v přestrojení jako ohřívač pizzy

magazín 12. 7. 2024 22

Na aukčním portálu eBay kdosi vydražil vývojářskou verzi konzole PlayStation 5. Jelikož je...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Lela Vémola je na starých fotkách k nepoznání. Takto vypadala před plastikami

Kamarádka Lely Ceterové, Petra Batthyányová sdílela na sociálních sítích osmnáct let starou fotografii, na které je se...

Třískovi jsem šest let platil letenky a hotel, vzpomíná Jan Hrušínský

Premium Táta Rudolf ho uměl pochválit, ale také pokárat. Jednou v šatně mu například vmetl, že mu celé představení zkazil svojí...

Zemřel dětský kamarád mimozemšťana Alfa. Herec usnul v rozpáleném autě

Zemřel herec Benji Gregory. Televizním divákům je známý jako Brian z populárního sitcomu 90. let Alf. Gregorymu bylo 46...

Jeden z nejhorších filmů vůbec slušně vydělává i po 30 letech od natočení

První filmová adaptace kultovní bojovky Street Fighter z roku 1994 se umísťuje v žebříčcích nejhorších snímků všech...

Oběti žrali vepři. Hororové zlo páchal sériový vrah ve svém Prasečím paláci

Injekce, motorové pily, sexuální orgie, motorkáři. A hladoví vepři. Scény, při nichž vyhasínaly životy vancouverských...