Přetaktování procesorů III – Celeron

  12:00aktualizováno  10:38
Po úvodním teoretickém článku a praktickém návodu k přetaktování Duronů se nyní budu věnovat stále ještě oblíbeným Celeronům. Jejich sláva sice pohasíná, ale kdo má rád vyzkoušená a spolehlivá řešení, ten je ani v dnešní době zcela nezatratil. Navíc je také mnoho těch, kterým Celeron může přijít vhod jako upgrade pro jejich starší sestavy.

Zlatý věk Celeronů sice končí, ale...
Dokud se na trhu neobjevil Duron, byl Celeron neoddiskutovatelným králem procesorů pro všechny hráče zvažující poměr cena/výkon. Pokud jste věděli, který model koupit, a měli vhodnou základní desku, zvýšení frekvence systémové sběrnice (FSB) z nominálních 66 MHz na 100 jste měli při troše štěstí a zkušeností prakticky zaručeno. Vzpomeňme ze starých Celeronů (jádro s kódovým názvem Mendocino) slavný model 300A (4,5 x 66), který mnoho z nás úspěšně provozovalo na 450 MHz.

I když dnes už vládne na poli levných procesorů Duron, Celeron si jisté půvaby stále zachovává. Ve srovnání se svým konkurentem se podstatně méně zahřívá, takže ho při overclockerských experimentech tak snadno neupečete. Pokud ho posadíte do kvalitní základní desky s čipsetem Intel 440BX, dostanete sice ne nejmodernější, ale pravděpodobně nejbezproblémovější a nejosvědčenější platformu, jaká se dosud vylíhla – navíc s dobrým potenciálem k přetaktování.

V tomto článku nebudu diskutovat výhody a nevýhody různých čipsetů základních desek, které lze s Celerony použít – omezím se jen na doporučení, abyste šli intelovskou cestou a nenechali se zlákat nízkými cenami motherboardů s čipsety jiných firem jako je VIA nebo SiS. Tím nechci říct, že byste na neintelovských čipsetech nemohli Celeron úspěšně přetaktovat; benchmarky však ukazují, že výkonnost čipsetu BX v závěsu s čipsetem 815 je stále nepřekonaná. Kupujete-li tedy novou základní desku, doporučuji takovou, která je osazena čipsetem BX nebo některou z variant čipsetu 815. Ještě bych rád upozornil na levné motherboardy, jejichž čipová sada oplývá poměrně klamavým názvem BXcel – nejedná se o Intel BX, ale převlečený čipset firmy ALi (Acer Laboratories)!

Celeron a overclocking
Celeron má (stejně jako všechny novější procesory Intelu) uzamknutý multiplikátor na pevné hodnotě. Na rozdíl od Durona je toto uzamknutí provedeno tak neprůstřelně, že se ho nikomu nepodařilo zrušit, a proto se musíme při přetaktovávání soustředit na změnu frekvence FSB. Ale ani s FSB to není na všech základních deskách tak jednoduché – pokud jsou totiž vyrobeny přesně podle specifikací Intelu, detekují automaticky z procesoru jeho nominální systémovou frekvenci (u Celeronu 66 MHz) a neumožňují její změnu. Naštěstí je většina výrobců motherboardů poněkud pružnější a ví, co je třeba k prosazení jejich produktů na trhu :-).

Ideální základní deska
Motherboardy podporující Celerony vždy detekují nominální FSB vloženého procesoru; liší se však tím, co vám pak umožní s touto frekvencí dělat. Jsou v zásadě tyto možnosti chování desky:

a) Přesně podle specifikací Intelu nastaví detekovanou frekvenci a neumožní její změnu
b) Umožní vám změnit detekovanou frekvenci, ale pouze v určitých mezích. Obvykle, je-li nominální FSB 66 MHz, dostanete pro své experimentování k dispozici frekvence 66, 68, 75 a 83 MHz, a je-li nominální FSB 100 MHz, můžete si vybrat z nějaké množiny frekvencí od 100 MHz výše.
c) Umožní vám bez ohledu na typ vloženého procesoru měnit FSB libovolně od 66 přes 100 až po 133 nebo i více MHz.

Posuzujeme-li motherboardy pro Celeron z hlediska overclockera, zajímají nás tedy především následující vlastnosti:

1) Množina možných frekvencí FSB
2) Možnost měnit velikost napětí jádra procesoru a případně čipsetu
3) Možnost měnit výše uvedené parametry z BIOSu
4) Zacházení s detekovanou frekvencí FSB

Ideálním overclockerským motherboardem je takový, který vám dá k dispozici co největší množinu frekvencí FSB, umožní měnit napětí jádra procesoru a čipsetu co nejvíce směrem vzhůru (samozřejmě v rozumných mezích :-) a to všechno z prostředí BIOSu. Co se týče výše uvedené detekce FSB, nejlepší je samozřejmě případ c) – frekvence FSB je volně nastavitelná bez ohledu na instalovaný procesor. Mám-li zmínit výrobce základních desek, kteří pamatují na výše uvedené potřeby overclockerů a snaží se jim jejich možnosti ještě rozšířit, musím jmenovat firmy ABIT a ASUS; koupí jejich motherboardů, ačkoli nepatří k nejlevnějším, můžete jen těžko prohloupit. ABIT nabízí ve svých BIOSech vynikající SoftMenu, které zpřístupňuje snad všechny myslitelné „ladicí“ záležitosti a mimo jiné umožňuje ve své poslední verzi nastavovat frekvenci FSB mezi 83 a 200 MHz plynule, tj. v 1MHz přírůstcích! Nemusím dodávat, že takto lze pro váš procesor najít přesnou hranici jeho možností.

Máte-li starší desku, která spadá do výše uvedené skupiny a) nebo b), a chcete získat FSB 100 MHz nebo vyšší, musíte jí vsugerovat, že váš procesor má nominální frekvenci 100 MHz. Jak to udělat? Je třeba izolovat jeho pin B21 od základní desky (týká se pouze Celeronů v provedení Slot 1) – nejčastěji se to provádí pomocí velmi úzkého kousku lepicí pásky nebo lakem na nehty.

Který Celeron dnes koupit?
Zde je podstatné, jestli vaše základní deska podporuje Celerony s jádrem Coppermine-128 nebo ne. Nevíte-li to, je třeba se podívat na stránku jejího výrobce, kde byste se měli dozvědět vše potřebné. Pokud vaše deska nové Celerony nepřijme, musíte se rozhodnout, jestli vyměníte i ji anebo zakoupíte starší Celeron s jádrem Mendocino. Doporučuji v takovémto případě rozhodně novou desku, ale nechcete nebo nemůžete-li si ji dovolit, staré Celerony jsou stále k dostání.

Chceme-li přijít na to, který z momentálně dostupných Celeronů (dále už jen „C“) je pro naše účely vhodný, musíme provést jednoduchý výpočet. Důležitým faktorem jsou v něm frekvenční možnosti jádra uvažovaného C: nové C snesou frekvenci až kolem 1 GHz, staré nevyženete výš než na 600 MHz. FSB budeme chtít zvýšit z nominálních 66 na 100 MHz; připomínám, že multiplikátor máme neodvolatelně uzamčen. Naše úloha zní tedy takto: najděte takovou frekvenci (= model procesoru) f, pro kterou platí, že (f x 100)/66 se co nejvíce blíží mezní hodnotě jádra (MHJ), f by tedy bylo v optimálním případě rovno (MHJ x 66)/100. Pro staré C takto dostáváme ideální hodnotu cca 400 MHz a pro nové C cca 667 MHz; zdálo by se tedy, že bude nejlepší koupit starý C 400 nebo nový C 667 a vyhnat je změnou FSB z 66 na 100 MHz na maximum, kterého by jádro mělo být schopno docílit.

MHJ jsou však ideální a v praxi jen zřídka dosažitelné hodnoty. Z těchto výšin budeme muset o trochu sestoupit a poradit se s praktickými zkušenostmi, abychom se dostali k reálným cílům. Jednotlivé exempláře stejného modelu C se od sebe liší a mohou jít přetaktovat různě vysoko, a ne každý má možnost si půjčit krabici C, vyzkoušet je a vybrat si z nich ten nejpovedenější.

Praxe říká zhruba toto:

  • ze starých C byl úspěch změny FSB 66 –> 100 takřka zaručen pouze u klasického C 300A, u modelů 333 a 366 postupně vzrůstá riziko, že na 100MHz FSB už procesor nepoběží, takže bude nutné experimentovat s problematičtějšími frekvencemi z intervalu (66,100) MHz (Problematičtějšími zejména proto, že jsou při nich přetaktovány sběrnice PCI a AGP.) U modelů C 400 až C 533 se už můžete s dosažením 100MHz FSB prakticky rozloučit.
  • z nových C jsou velmi spolehlivé modely 533 a 566, které nám na 800 respektive 850 MHz poběží při správném zacházení prakticky vždy, často i bez zvyšování napětí jádra procesoru. C 600 je na pomyslném rozhraní – často ho lze na 900 MHz zprovoznit, ale nezřídka také ne. U modelů s vyšší frekvencí je úspěch na 100MHz FSB již dosti nahodilou záležitostí.
Chladit jako obvykle
To znamená co nejlépe. U Celeronů sice není chlazení tak kritické jako u Duronů, ale přesto ho nepodceňujte, chcete-li dosáhnout dobrých výsledků.

Jak postupovat
Pokud jste to ještě neučinili, seznamte se s tím, jak znovu „oživit“ váš motherboard poté, co kvůli příliš vysoké frekvenci nenastartuje. Obvykle se to dělá resetem paměti CMOS pomocí jistého jumperu na základní desce.

Doporučuji asi takovýto algoritmus:
1) Zkuste nastavit FSB na 100 MHz a nastartovat počítač do Windows. Předtím nezapomeňte (pokud to vaše deska umožňuje) nastavit poměr frekvencí AGP/CPU na 2/3 a PCI/CPU na 1/3!

2) Jestliže jste byli v předchozím bodě úspěšní, jděte na 5). V opačném případě resetujte CMOS, nastavte napětí procesoru a čipsetu na maximum a jděte na 3).

3) Zkuste nastavit FSB na 100 MHz a nastartovat počítač do Windows. Podaří-li se to, jděte na 5), jinak jděte na 4).

4) Snižte FSB na nejbližší nižší hodnotu (v případě nutnosti předtím odizolujte pin B21 na procesoru) a zkuste nastartovat do Windows. Snižujte FSB, dokud se do Windows nedostanete. Pokračujte bodem 6).

5) Zvyšte FSB na nejbližší vyšší hodnotu a zkuste nastartovat do Windows. Zvyšujte takto FSB, dokud se vám daří dostat se do Windows. Jakmile se tam už nedostanete, snižte FSB na předcházející hodnotu.

6) Nyní důkladně otestujte stabilitu počítače náročnými 3D hrami – pokud bude zamrzat, snižujte postupně FSB a opakujte testy, dokud všechny neprojdou. Pak můžete skončit – našli jste optimální frekvenci vašeho procesoru.

Závěr
Nakonec vám opět připomenu, že výše uvedený postup přetaktování je základní kostrou, kterou může být zapotřebí jemně přizpůsobit vašim konkrétním podmínkám. Nezmiňuji se zde zdaleka o všech věcech, které vás mohou při těchto experimentech postihnout – předpokládám a doufám, že se do přetaktovávání nebudete pouštět bez elementárních znalostí o vaší základní desce a vašem hardwaru a softwaru vůbec. Tato vzrušující činnost může kromě sladkého ovoce přinést také poškozené komponenty, ztracená data a jiné nepříjemnosti, takže nezapomeňte: děláte to (ostatně jako většinu věcí ve svém životě :-) na vlastní riziko! Pokud si něčím nejste jisti, čtěte, ptejte se zkušenějších, shánějte informace – štěstí přeje připraveným.

Autor:
 
Témata: Acer, Asus, Intel, software

Nejčtenější

Našel na půdě 35 let starý Apple II, zapnul ho a dohrál uloženou hru

Spoustu let ležel na půdě, po zapnutí funguje „jako zamlada“.

Newyorský učitel našel u rodičů na půdě starý počítač Apple II. Zkusil ho zapnout a překvapivě mohl pokračovat ve hře,...

THQ Nordic koupilo české Warhorse Studios za 860 milionů korun

Kingdom Come: Deliverance

Vydavatelství THQ Nordic koupilo stoprocentní podíl v pražském vývojářském studiu Warhorse Studios, které před rokem...

Vjel do kolejí, pak dostal další ban. Český streamer opět „úřadoval“

Český streamer Pavel „Herdyn“ Mikeš měl 8. února 2019 drobnou dopravní nehodu v...

Komentátor a herní streamer Pavel „Herdyn“ Mikeš se rozpovídal o tom, jak se svým autem skončil v kolejích. Posléze se...

Nastává herní svátek, vychází rovnou několik netrpělivě očekávaných pecek

Anthem

Herní průmysl dnes zažívá jedno z nejbohatších období roku, protože vychází rovnou několik titulů, na které jsme se již...

Fanoušek cestoval přes půl Evropy, aby se podíval na skutečný hrad z CS:GO

Google Maps

Youtuber známý jako 3kliksphilip se vydal z Anglie až do malé vesničky Predjama na jihozápadě Slovinska, jen aby se...

Další z rubriky

Hráči to často mají těžší než klasičtí sportovci, říká majitel týmu eSuba

Majitel eSuby Ladislav Dyntar

V rozhodujících momentech je nutné spolehnout se na sto procent na své tělo, jakékoliv zaváhání vás může stát hru, říká...

Dvanáct nejlepších herních love story

Assassin’s Creed: Origins

Že láska a milostné pletky ke hrám patří, bereme dnes už jako samozřejmost. V našem článku jsme se pokusili vzpomenout...

KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?

Injustice 2

Vybrali jsme dvacet ikonických videoherních hrdinek, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak...

Najdete na iDNES.cz