Neděle 1. srpna 2021, svátek má Oskar
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 1. srpna 2021 Oskar

On Time Solutions má finanční potíže

  2:49aktualizováno  23. května 2000 2:55
Ačkoliv jsme vás minulý týden informovali našim chvalozpěvným článkem o vítané konkurenci JRC/Bohemia Interactive na našem trhu, není vše tak růžové, jak by se na první pohled mohlo zdát. OnTime Solutions totiž není zas až tak čistá firma a je možné, že českou hráčskou veřejnost nespasí.

Tento článek vznikl jako reakce věřitelů na naši analýzu firmy On Time Solutions, kterou jsme na BonusWebu zveřejnili minulou středu a na jejíž základě se nám donesly nové, zajímavé informace o této firmě a o jejím pozadí. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli, stejně jako ve všech případech, informovat naše čtenáře objektivně a v té době jsme nebyli obeznámeni s tou horší stranou On Time Solutions, rozhodli jsme se přinést vám i tento článek informující o tom, že společnost On Time Solutions není zas až takový spasitel, jak jsme si až do té doby mohli na základě oficiálních vyjádření myslet. Prostor k obhajobě dostal také ředitel firmy On Time Solutions Miloš Mastník, jehož příspěvky jsou psány výraznější modrou barvou.

Logo OnTime Solutions

Nedávno jsme byli jedněmi z těch, kteří se nechali unést a nadšeně informovali o vstupu nové české distribuční společnosti On Time Solutions, která by měla konkurovat JRC Interactive a Bohemia Interactive, na český trh. První omyl! Tento záměr společnost On Time Solutions nikdy nedeklarovala a jejím hlavním zájmem zůstávají zejména multimedia. Co se her týče, snažíme se na náš trh dostat věci, které zde dosud nebyly zastoupeny, popřípadě se objevily jen zcela marginálně. Jak jsme ale začali postupem času zjišťovat, On Time Solutions není zas až tak úplně nová firma, naopak, na českém trhu již nějaký ten pátek působí a mimo jiné se její vedení skládá z členů dnes již neexistující/nefungující společnosti FMI. Vedení se z bývalých lidí z FMI skládá pouze z 20%. Na tom by samozřejmě nebylo nic špatného, kdyby ovšem FMI, stejně jako později On Time Solutions, nenadělaly spoustu dluhů. Vezměme to ale popořadě.

Nejprve byla FMI, společnost, která se věnovala v podstatě úplně tomu samému, jako nyní On Time Solutions - tedy prodeji počítačových her a multimediálních titulů v síti supermarketů/hypermarketů a ve virtuálním obchodě na internetu. Obory podnikání firem FMI a On Time Solutions se překrývají maximálně v 30ti procentech, což snad dokumentuje i náš web. Vzhledem k tomu, že samotná On Time Solutions a předtím ani FMI nedělají příliš vlastních titulů, jejichž prodejem by se neuživili, musely obě společnosti ke své obživě pochopitelně od někoho nakupovat a zde se dostáváme k jádru věci. On Time Solutions totiž zboží odebere, ale potom jej ve většině případů platí až po splatnosti faktur na toto zboží vydaných. Společnost FMI pak dojela na to, že svým dodavatelům zůstala dlužit nemalé peníze. Tak toto je nejzávažnější tvrzení celého článku, neboť firma FMI nezůstala dlužit za odebrané zboží žádnému ze svých dodavatelů a pokud toto někdo tvrdí, ať mně laskavě osobně předloží důkazy. Lidé z vedení FMI se následně sebrali a založili novou společnost On Time Solutions, která slibovala, jak bude férovým partnerem a spousta dodavatelů FMI, kterým zbyly jejím po zániku jen oči pro pláč, na tyto řeči skočila a opět se stala věřiteli On Time Solutions, neboť tato opět neplatí," popsal Pavel Kvasnička ze společnosti CFC, která po špatných zkušenostech s FMI odmítla vydat OnTime Solutions zboží na fakturu a při spolupráci za hotové neměl OnTime Solutions o jimi dodávané zboží zájem. Firmu On Time Solutions nezaložili lidé z FMI. Je logické, že každý distributor si vybírá dodavatele, kteří dávají nejlepší podmínky. Vzhledem k tomu, že někteří naši odběratelé vyžadují i 60ti denní splatnost, vždy zvažujeme, zda se nám daný nákup vyplatí.

Další významný závazek v řádu několika set tisíc korun má On Time Solutions u firmy Bohemia Interactive, dominantního tuzemského dovozce počítačových her, kterému by měl On Time Solutions konkurovat. "Firma On Time Solutions nám opakovaně dluží nezanedbatelné částky po splatnosti. Zatím měla snahu své závazky k nám plnit, ale většinou se jí to nedařilo v termínu splatnosti a v několika případech došlo i k několika měsíčnímu zpoždění. V současnosti je situace obdobná. S jednatelem firmy OnTime Solutions probíhají jednání o urychleném vyrovnání dluhu a o možnostech budoucí spolupráce tak, aby se tyto problémy nemohly více opakovat," uvedl šéf Bohemia Interactive Slavomír Pavlíček. S firmou FMI pak Bohemia Interactive nikdy nespolupracovala.

Fotografie ze slavnostního křtu multimediálního titulu vydaného On Time Solutions: Život a dílo Josefa Škvoreckého

Obdobně razantní postup, tedy právní kroky vedoucí k vymožení dlužné částky, chystá firma NPG, která je taktéž prodejcem počítačových her a multimediálních a erotických titulů. "Naše zkušenost se zmiňovanou společností On Time Solutions se v posledních měsících vyostřila a důsledkem tohoto jsou právní kroky, které v současné době podnikáme. Pokoušeli jsme se tuto skutečnost řešit smírnou cestou, ale bohužel jsme dosud neobdrželi adekvátní odpověď a vzhledem k tomu, že závazky již dlouhou dobu nejsou řešeny, nezbývá nám nic jiného. Dalším z problémů v naší spolupráci se společností On Time Solutions bylo jednostranné porušení ustanovených podmínek pro dodávání zboží do hypermarketu Tesco, které se později dokonce s originálními logy Tesca a s ochrannými čipy objevilo v běžné síti. Osobně nemáme nic proti bývalým partnerům, ale odmítáme s nimi pokračovat v této hře," uvedl majitel firmy NPG George Stojkov. Chce-li pan Stojkov věci přetřásat veřejnými médii, jsem kdykoliv připraven zveřejnit jisté dokumenty, ve kterých pan Stojkov osobně praví, že FMI nedluží NPG ani korunu. Naopak si dobře vzpomínám na doby, kdy FMI vyzývalo NPG k úhradě faktur za odebrané zboží. Nevím jaké problémy pan Stojkov řeší a ani mě to nezajímá. Jen mohu prohlásit, že celková bilance vzájemných závazků a pohledávek je lehce ve prospěch On Time Solutions. Pan Stojkov zřejmě přehlíží rok 1998. Jisté dokumenty, které pan Stojkov zmiňuje, nejsou směnkami a v žádném případě nejsou nijak spojeny s firmou On Time Solutions. Jednou ze zajímavostí spojených s firmou NPG je i fakt, že nabízí "skvělé zboží" s nápisy typu "For Australian market only", popř. "For sale only in India".

Mezi další významné věřitele On Time Solutions patří také firma Cinemax, která se v očích počítačových hráčů zapsala hrou Ve stínu Havrana, jejímž byla distributorem. "Společnost On Time Solutions má vůči nám již delší dobu a opakovaně neuhrazené závazky. Situaci společnosti On Time Solutions však nechceme komentovat. Doufáme, že se jí podaří problémy co nejdříve vyřešit ke spokojenosti věřitelů," sdělil za společnost Cinemax ve středu krátce po poledni Marek Nepožitek. Během odpoledne však On Time Solutions veškeré závazky vůči Cinemaxu vyrovnal.

O něco lépe jsou na tom majitelé firem Terasoft a Špidla data processing. "Mohu potvrdit, že s firmou On Time Solutions bývají často potíže, co se placení jejich faktur za odebrané zboží týče. Je pravdou, že je vždy nakonec zaplatili a v současné době nám nedluží ani korunu, i když kdo ví, co bude za týden, neboť se blíží datum splatnosti jejich další faktury, nicméně jejich velkým problémem je to, že platí s velkým zpožděním a dlouho po datu splatnosti. Každopádně je nutné říct to, že On Time Solutions, byť je dlužníkem spousty firem a často dluží i nám, nepatří mezi firmy, které nakoupí velké množství zboží a nikdo už je nikdy nevidí, protože oni se snaží platit a byť zatím platí pozdě, platí," popsal svou zkušenost s On Time Solutions Radek Špidla, šéf Špidla Data Processing a jeho slova potvrdil i další častý věřitel On Time Solutions Bohumil Vošický, šéf Terasoftu. "Nám v současné době nedluží On Time Solutions ani korunu, ale je pravda, že co se týče jejich platební morálky, nepatří zrovna k nejlepším a platí po datu splatnosti," řekl Vošický.

Se špatným placením On Time Solutions má zkušenosti i Jan Průcha z firmy Dr. Langroup, která je výhradním tuzemským distributorem programu pro výuku cizích jazyků - Langmaster. "Nám On Time Solutions dlouhou dobu dlužil nemalé finanční prostředky a peníze se nám z nich podařilo vydobýt až po několika měsících, upomínkách a sankcích. V současné době už jim proto zboží dodáváme pouze za hotové a je pravda, že odběr z jejich strany je od té doby minimální," popsal Průcha.

Podle našich informací dluží On Time Solutions jistý finanční obnos také firmě Media Trade, jejíhož jednatele pana Horáka se nám vzhledem k tomu, že je celý týden služebně mimo Českou republiku, nepodařilo zastihnout. Nikoliv po splatnosti. Špatné zkušenosti s On Time Solutions má také David Boček z Hype Interactive. "Nám On Time Solutions přímo nic nedluží, neboť jsme o jejich dluzích věděli a zboží jsme jim po dohodě zaslali na dobírku, neboť jsme nechtěli riskovat, že nám, stejně jako mnoha ostatním firmám, nezaplatí. Už je to ale dva měsíce a byť On Time Solutions neustále slibuje, že si jej vyzvednou, zatím se tak nestalo. Nejhorší na tom všem je ale fakt, že kromě toho, že dluží spoustě firmám v České republice, začali v současné době odebírat zboží i od zahraničních distributorů a bude-li jejich platební morálka taková, jako dosud, což je dost pravděpodobné, udělají naší zemi ostudu i v očích zahraničních dodavatelů a ztratíme u nich důvěru," líčí Boček. Od pana Bočka jsme něco odebrali, o další zboží, které nám poslal, již nemáme zájem, neboť jsme jej sehnali jinde levněji. Co se zahraničních partnerů týče, musíme platit vše předem, neboť právě díky minulým aktivitám pana Bočka (např. Empire, Cryo, Ubisoft) není reputace českých firem v zahraniční nijak vysoká. Některé zahraniční firmy nám otevřely kredit limit, neboť si nás nechaly prověřit svými auditory.

Fotografie ze slavnostního křtu multimediálního titulu vydaného On Time Solutions: Život a dílo Josefa Škvoreckého

Důvěru však On Time Solutions již v mnoha případech ztratilo i u českých firem. "My jsme s On Timem po zkušenostech s FMI nikdy nespolupracovali," uvedl Pavel Kvasnička z firmy CFC. Podle něj se však On Time Solutions dokázal vypořádat i s touto situací a pokoušel se od nich odebrat zboží prostřednictvím jiné firmy. "Konkrétně od nás se o to pokoušeli přes tři firmy - přes NPG, u které se jim to povedlo a NPG nám díky tomu dluží nějaké peníze i v této době, v druhém případě, jednali přímo s panem Formánkem z opavské firmy Silcom, což je jeden z našich zákazníků, který se však nespálil a třetí firmou je Dr. Langroup, od níž také odebrali zboží a dlouho jim dlužily nemalé finanční prostředky," dodal Kvasnička.

"On Time Solutions mě tehdy kontaktoval s tím, že by ode mě rád nakoupil nějaké multimediální tituly. Vzhledem k tomu, že s CFC již nějakou tu dobu spolupracuji, jsem se s nimi zkontaktoval a po poradě s CFC jsem souhlasil, že On Time Solutions zboží dovezu s tím, že jej zaplatí v hotovosti. Pan Belatka, obchodní ředitel On Time Solutions, který mi toto přislíbil, se však v době, kdy jsem s autem plným zboží přijel do Prahy, nechal zapřít a žena, s níž jsem hovořil mi řekla, že zboží u nich mohu klidně nechat a vystavit jim fakturu, že mi to zaplatí poté, co se pan Belatka vrátí ze zahraniční cesty. To jsem samozřejmě neudělal a navíc jsem požádal známou, aby si jej nechala spojit. Pan Belatka ve firmě pochopitelně byl," vzpomíná David Formánek. Tento den byl pan Belatka na služební cestě v Bratislavě, snad se panu Formánkovi rozjasní paměť.

Jestli je On Time Solutions solidní firma nebo není, jak naznačuje tento článek, však nelze s určitostí rozhodnout. Ačkoliv má firma spoustu závazků a nepříliš dobrou pověst z minula, podle všeho se nyní snaží veškeré své dluhy splatit a zlepšit svou reputaci. Přesně to vystihl David Formánek ze Silcomu: "Každopádně za nějaký ten čas uvidíme, jak se to všechno nakonec vyvrbí." A nezbývá, než s ním souhlasit. "Co ale stále nechápu je to, jak můžou velcí zahraniční distributoři přejít od tak solidního partnera, jakým je pan Pavlíček k firmě, o které vůbec nic neví," dodal ještě Formánek.

Ačkoliv je mi jasné na základě čeho a koho tento článek vznikl, rozhodl jsme se prozatím vše přejít tímto komentářem, který jak doufám BonusWeb v plné verzi uveřejní. Chci rovněž na tomto místě zdůraznit, že i my bychom byli schopni inicializovat podobné články o různých firmách a společnostech, které nám z různých důvodů nesedí, ale připadá nám to pod naší úroveň. Nechť se obchodní záležitosti řeší obchodní cestou, a má-li kdokoliv s námi jakýkoliv problém, ať nám to řekne do očí. Tento článek je velice zlý, plný lží a polopravd od různých lidí, proti kterým se velice těžko brání.

Zároveň bych chtěl na tomto místě požádat, aby se každý nejprve podíval do svého svědomí, než začne křičet. Z našeho celkového počtu zhruba pěti set odběratelů bych mohl ty, kteří dostávají svým závazkům včas, spočítat na prstech jedné ruky. Vzhledem k tomuto nešťastnému stavu v naší ekonomice jsme tedy někdy nuceni platit za odebrané zboží dříve, než sami obdržíme platby. Nechci tímto obhajovat špatnou platební morálku, která však, jak jsem snad na předešlých řádcích alespoň částečně prokázal, není tím správným označením pro naši společnost.

Snahou naší společnosti je přinášet na trh kvalitní zboží za rozumnou cenu, přičemž budeme velice rádi spolupracovat s kýmkoliv, kdo není plný zášti a nenávisti, neboť český trh je příliš malý pro desítky rozhádaných výrobců a distributorů. Snad se někdy dočkáme časů, kdy i v našich krajích bude platit okřídlené "Fides Facit Fides".

Autor:
  • Nejčtenější

Zveřejnil tajné vojenské dokumenty, aby dokázal, že je ve hře chyba

Nadšenec do vojenské simulace War Thunder zašel během internetové debaty o hře až příliš daleko. Aby vývojářům ukázal,...

RECENZE Chernobylite: návštěva zamořené zóny nebyla nikdy děsivější

Co byste udělali, abyste zachránili milovanou osobu? Někteří by pro to zpřetrhali samotný čas a prostor. A právě to se...

Nová hra od Amazonu ničí drahý herní hardware, pozor na ni

Ačkoliv má New World od herních studií Amazonu poměrně úspěšný start, pověst jí kazí ohlasy od hráčů, kterým zničila...

Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v srpnu

V srpnu budeme rozvíjet vlastní civilizaci, vypravíme se na ostrov plný magie, uvázneme v časové smyčce či se utkáme v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Vývojáři končí s protipirátskou ochranou Denuvo. Zpomaluje počítač

Reputace protipirirátské ochrany Denuvo utrpěla v posledních dnech vážné šrámy. Nejdříve bylo prokázáno, že má...

KOMENTÁŘ: Cesta do elektromobilního pekla. Auta přinášejí víc problémů než výhod

Premium Nová doba elektromobilní nás vrátí o půlstoletí zpátky: auto bude luxus, mobilita taky a draze to zaplatíme všichni. I...

Mlčeti zlato. Profesionální vyjednavač vysvětluje, jak jednat s dětmi či šéfem

Premium Každý člověk vyjednává v průměru pětkrát za den. Doma s partnerem, s dětmi, v práci se šéfem, s podřízenými. Radim...

Český vlk z Wall Street jde k soudu. Hlavní roli v kauze Via Chem má miliardář Sisák

Premium Schyluje se k dlouho očekávané soudní bitvě, v níž je hlavní postavou známý český finančník a miliardář Petr Sisák...

  • Další z rubriky

KVÍZ: Znáte nejslavnější hospody a bary z videoher?

Stejně jako ve skutečném světě jsou hospody i ve virtuálních světech počítačových her důležitým místem pro setkávání...

Gloomhaven: Lví chřtán je vynikající deskovka pro náročnější. A v češtině

Premium Gloomhaven: Lví chřtán je odlehčená verze populární deskovky pro jednoho až čtyři hráče. Je méně časově náročná, přesto...

VIDEO: Německému angažmá vděčím za hodně, říká Leckr, hráč Counter-Striku

Michal Kadlíček alias Leckr začínal v ping pongu. Proč změnil sportovní kariéru ze stolního tenisty na esportovou v...

Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v srpnu

V srpnu budeme rozvíjet vlastní civilizaci, vypravíme se na ostrov plný magie, uvázneme v časové smyčce či se utkáme v...

Britney Spears se ukázala nahoře bez. Prý na protest proti otci

Britney Spears (39), která s otcem bojuje u soudu kvůli opatrovnictví a správě jejího majetku, zveřejnila na sociálních...

Ostych a stud před kolegy jsou ztracená energie, míní Vica Kerekes

Slovenská herečka maďarského původu Vica Kerekes (40) přijala nabídku režiséra Tomáše Svobody a zahraje si v jeho...

Neteř princezny Diany se vdala. Vzala si o 32 let staršího miliardáře

Lady Kitty Spencerová (30) se vdala. Neteř princezny Diany si vzala jihoafrického módního magnáta Michaela Lewise (62)....

Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti...

Zemřel herec Vladimír Marek, roky bojoval s rakovinou

V nedožitých 70 letech zemřel ve čtvrtek divadelní, muzikálový i televizní herec Vladimír Marek. Podle Blesk.cz se od...