Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Louvre (The Messenger) - 1. část návodu

  12:00
Přinášíme vám první díl podrobného návodu na francouzskou adventuru Louvre: The Final Curse (v USA vyšla pod názvem The Messenger), v němž se spolu se statečnou špiónkou Morganou podíváme do slavného královského sídla Louvru v letech 1377 a 1610.

Louvre: The Final Curse

Morganin průvodce francouzským Louvrem.

Úvodem tohoto návodu si neodpustím dvě menší upozornění či rady. To první se týká inventářních truhlic, které jsou rozesety po celém Louvru a do nichž si musíte uskladňovat přebytečné předměty. V tomto návodu nebudu uvádět, kdy si jaký předmět máte do truhlice uschovat nebo naopak z ní vytáhnout, takže předpokládám, že tak budete činit samostatně a automaticky. Druhá věc se týká přesunu po lokacích – vřele doporučuji co nejčastěji využívat rychlého přesunu pomocí mapy, čímž se vyvarujete jinak zdlouhavého a nudného prolézání rozlehlým komplexem místností.

Louvre, současnost:

 • V hale se vydejte k jezdícím schodům a po nich vystoupejte až k velkým ocelovým dveřím.
 • Prozkoumejte panel nalevo od dveří a vložte do slotu modrou kartu – dveře se otevřou.
 • Projděte dveřmi a pokračujte chodbami dále až do sálu s vitrínami. Zde prozkoumejte sošku lva na podstavci a seberte ji – objeví se duch templářského rytíře a pošle vás do roku 1377.

  Louvre, 1377:

 • Ze sklepení (sál sv. Ludvíka) odejděte po schůdcích v rohu místnosti do velkého královského sálu. Přejděte dveřmi do vedlejší místnosti (jídelní sál), odkud již můžete vyjít na nádvoří.

  Když ale vyjdu na nádvoří, odchytne mě stráž!

 • Musíte si najít vhodný převlek. K tomuto účelu poslouží strážný podřimující za stolem.
 • Vylezte na dřevěný ochoz, v jeho zadní části prozkoumejte lustr a nožem přeřízněte lano, za nějž je připevněn – lustr spadne přímo na spícího strážného.
 • Slezte dolů ke strážnému a seberte jeho šaty – tím si je zároveň i oblečete.

 • Venku na nádvoří odejděte ke studnici, na niž použijte nylonový provaz – spustíte se do podzemí do alchymistovy laboratoře.
 • Po rozhovoru s alchymistou seberte ze stojanu svitek s kouzlem neviditelnosti.
 • Vyjděte dveřmi do hradního přikopu, nalezněte v něm tělo mrtvého strážného, prozkoumejte ho a seberte vedle něj ležící zlatý klíč.

  Louvre: The Final Curse V příkopu ale žádný mrtvý strážný neleží!

 • To znamená, že jste jej ještě nezabili :o). Vraťte se do velkého královského sálu, kde prozkoumejte okno, prořízněte ho diamantovým nožem a znova prozkoumejte – uvidíte nádvoří, na němž stojí strážný. V inventáři nabijte kuši šípem a vystřelte po něm – mrtev přepadne do příkopu.

 • Vraťte se do laboratoře a znova si promluvte s alchymistou – poví vám o rukopisu, jenž budete potřebovat, a k němuž je zapotřebí klíče, který má před sebou na stole ve skleněné křivuli. Klíč je však třeba vyčistit, pročež potřebujete někde sehnat alkohol, šafrán a růži.

  Kde seženu tyto přísady?

 • Všechny se v podstatě nachází v komůrce pro služebnictvo, do níž vede vchod přímo z nádvoří. Ten je ale zamčený, takže jej nejdříve musíte odemknout bronzovým klíčem.

  A ten bronzový klíč mám jako vzít kde?

 • Vypadnul z kapsy spícímu strážnému v jídelním sálu. Takže se tam vydejte a prozkoumejte podlahu před dveřmi vedoucími na nádvoří.

 • V komůrce pro služebnictvo seberte z prostoru mezi sudy džbán s alkoholem.
 • Prozkoumejte truhlici v rohu místnosti, v inventáři nabijte kuši šípem a zámek truhly prostřelte. Z otevřené truhly pak seberte šafrán.
 • Prozkoumejte okno poblíž inventářní truhly a prořežte ho diamantovým nožem. V inventáři nabijte kuši hákem a nylonovým provazem a vystřelte skrz okno na malý altánek v královské zahradě. Tím se dostanete do zahrady.
 • Vejděte do altánku a v zahradní chodbě utrhněte ze stěny růži.
 • V inventáři spojte růži s alkoholem a s šafránem – získáte modrou pastu.
 • Vraťte se do laboratoře k alchymistovi, prozkoumejte křivuli na stole a na klíč použijte modrou pastu. Vyčištěný klíč pak seberte.

 • Pokud jste zahradní chodbou, kde jste utrhli růži, prošli až na její konec, vyslechli jste rozhovor mezi králem a poslem a dozvěděli se, že vámi hledaná lví soška Pazuzu se ukrývá v pokladnici v centrální věži Louvru. Vchod do věže je ale chráněn kódem, k jemuž rozluštění Louvre: The Final Curse je třeba jistého manuskriptu. Král šel tento manuskript hledat do své soukromé knihovničky, přičemž řekl poslovi, ať si pro manuskript pošle svého sluhu. Vy jej však musíte předběhnout. Vydejte se tedy za králem do knihovny.

  No jo. Ale kde mám tu knihovnu hledat?

 • Nachází se v horních patrech Louvru, tajný vchod zde vede krbem z velkého královského sálu.
 • V sálu však naleznete sluhu hledajícího něco v truhlici. Toho je třeba se nějak zbavit.
 • Prozkoumejte malou prosklenou vitrínku na podlaze zhruba ve středu místnosti a použijte na ni baterku – uvnitř je lebka, která po osvícení světlem sluhu odežene.

  V krbu ale hoří dřevo! Takhle jím nemůžu prolézt.

 • Přesně tak, oheň v krbu je třeba uhasit. K tomu vám poslouží džbán s vodou, který seberte ve vedlejším jídelním sálu z kredence nalevo od dveří vedoucí na nádvoří.

  OK, oheň je uhašen. Uvnitř krbu je ale nějaká mříž, která nejde otevřít.

 • Mříž se dá otevřít mechanismem na dřevené sedačce před krbem. Prozkoumejte malý zámek na této sedačce a odemkněte jej malým klíčkem osázeným diamanty.

  Hergot, už mě to štve! Jaký klíč osázený diamanty?

 • Aha, pardon. Já zapomněl. Ten klíč naleznete v alchymistově laboratoři. Prozkoumejte malou lebku nade dveřmi, za níž je tento klíček ukrytý.

 • Takže po odemknutí tohoto zámku pohněte s dřevenou tyčí uprostřed sedačky, čímž onu mříž v krbu otevřete.
 • Vlezte do krbu a na otevřenou mříž použijte nylonový provaz, čímž se dostanete do ložnice.
 • V rohu ložnice odhrňte závěs – objevíte se v hledané knihovně. Zde vám král předá zakódovaný manuskript (seberte jej z podstavce). Ten je nyní třeba dekódovat.

  Aha… ale zajímalo by mě jak?

 • Jen nebuďte nedočkaví. Máte onen vyčištěný malý klíč od alchymisty? OK, takže prozkoumejte v knihovně knihu na stojanu před křeslem (v němž seděl král; pokud tam král Louvre: The Final Curse stále sedí, odejděte z knihovny a vraťte se nazpět) a odemkněte ji tímto klíčem. Prozkoumejte obsah knihy – je v ní psáno, že tajnou skrýš odevřete stisknutím šupináče (the scaly one) vodonoše (the watercarying one) a kozlo-ksichta (the goat-like one).
 • Všimněte si, že po obvodu knihovny jsou pod stropem kulaté dřevené rytiny. Prozkoumejte trojici rytin nalevo od vchodu a stiskněte je v pořadí: pravá, levá, prostřední. Tím se otevře tajná skrýš, z níž seberte slonovinovou dekódovací destičku.
 • V inventáři použijte dekódovací destičku na manuskript a výsledek si blíže prohlédněte – odhalíte větu „Pasusu in treasure room is hidden“. Dále z textu odhalíte sedm zvláštních znaků, jejichž pořadí budete potřebovat k otevření pokladnice.

 • Nyní již v podstatě máte vše potřebné k tomu, abyste se dostali do královské pokladnice a v ní nalezli sošku démona Pazuzu. Pokud byste tak ale učinili, dostali byste se po chvíli do bezvýchodné situace. Je tedy třeba učinit ještě jednu podstatnou věc.
 • V královském sálu prozkoumejte trůn (na protější straně krbu) a nožem prořízněte látkový potah. Objevíte desku, kterou prozkoumejte a použijte na ni pergamen s kouzlem neviditelnosti – odhalíte tak návod, jak vyrobit smrtící plyn: potřebujete k tomu omějová semínka, ledek a kadidlo.

  Skvělé! Ale kde naleznu tyto přísady?

 • Lahvička s omějovými semínky se nachází přímo ve velkém královském sálu, a to v truhlici, v níž se přehraboval vámi vystrašený sluha.
 • Ledek se nachází ve sklepení (sál sv. Ludvíka). Nožem ho lze seškrábnout ze stěny v rohu místnosti (stěna má bílý povlak).
 • Kadidlo naleznete ve skříni v králově ložnici.
 • V inventáři všechny tři ingredience zkombinujte, čímž získáte červená semínka, které po vhození do ohně začnou produkovat smrtící plyn.

  Jak že se tedy dostanu do té pokladnice?

 • Na nádvoří si stoupněte před vchod do komůrky pro služebnictvo a podívejte se na vysoký most spojující centrální válcovou věž se zbytkem paláce. Vystřelte na tento most kuší hák s lanem, čímž na něj vyšplháte.
 • Prozkoumejte vstupní dveře do věže – objevíte terč se sedmi knoflíky/symboly. Stiskněte tyto Louvre: The Final Curse knoflíky v pořadí, v jakém se vyskytují na dekódovaném manuskriptu (viz obrázek).

  To jsem udělal. A ve středu terče se objevila klíčová dírka. Eh?

 • Ano, sem je třeba zasunout stříbrný klíč. Že jej nemáte? Nu což, vaše chyba :o). Ale ne, tento klíč je vskutku nelehké najít, a tak vám pochopitelně poradím.
 • Jděte do královy ložnice, kde uchopte malý dřevěný stolek nalevo od postele a položte jej na podlahu před skříň. Vylezte na stolek a na tmu na skříni použijte baterku. Objevený stříbrný klíč seberte.

  Tak. Jsem v pokladnici. Ale Pazuzu nikde.

 • Samozřejmě je třeba nejdříve odhalit skrýš, v níž je Pazuzu ukryt.
 • Pokladnice obsahuje celkem osm alkoven (výčnělků ve stěnách). Prozkoumejte truhlici v alkovně nalevo od vstupních dveří a odemkněte ji zlatým klíčem. Seberte z žezla rubín.
 • Prozkoumejte tapetu na stěně v alkovně napravo od dveří a vložte rubín do oka koně.
 • Prozkoumejte trůn v centru pokladnice a odklopte levé opěradlo. Objevíte v něm hledanou sošku démona Pazuzu. Tu seberte, ale ještě předtím se ujistěte, zdali máte v inventáři připravena červená semínka a plynovou masku, které budete za okamžik potřebovat.
 • Po sebrání Pazuzu vtrhne do místnosti stráž – rozběhnete se ke dveřím v alkovně (naproti tapetě) a uprchněte jimi.

  No to jsem si pomohl. Dole je plno stráží!

 • Klídek, jenom klídek. Máte přeci u sebe červená semínka. A za zády vám doutnají uhlíky. Vhoďte tedy semínka do uhlíků (začne unikat jedovatý plyn) a rychle si nasaďte plynovou masku. No vidíte, a je po problému. Rozlučte se se středověkem, míříme do roku…

  Louvre, 1610:

 • Ze sklepení (sál sv. Ludvíka) vylezte oknem na nádvoří.

  Na nádvoří mě ale vždycky čapne stráž.

 • Je třeba ji nějak odlákat a podobně jako v minulé časové epoše si obstarat nějaký převlek.
 • Prozkoumejte okno v nejbližším rohu nádvoří - vyslechnete průběh výslechu nějaké ženy.
 • Louvre: The Final Curse Prořízněte okno nožem a vlezte dovnitř – objevíte se v komůrce pro služebnictvo.
 • Otevřete skříň u zdi a seberte z ní šaty služebné – tím získáte převlek.
 • Vylezte oknem zpět na nádvoří. Seberte kámen ze země u zdi paláce a hoďte jím na druhou stranu nádvoří – odlákáte tak stráž.
 • Projděte přes nádvoří kolem řady strážných do nitra paláce.

 • Uvnitř, ve velkém sálu, si několikrát promluvte se sluhou stojícím před schody.
 • Vystoupejte po schůdcích na tribunál (horní místnost s krbem) - vyslechnete rozhovor mezi kardinálem a královnou. Zjistíte, že kardinál pase, stejně jako vy, po dvou Satanových klíčích, jež jsou prý ukryty někde v paláci.
 • Po odchodu kardinála si s promluvte s královnou – ta vás bude považovat za svou služebnou Jacqueline (sebrali jste jí šaty).
 • Nyní je zapotřebí nalézt laboratoř alchymisty a požádat ho o pomoc.

  No jo, ale Louvre je pečlivě střežený a alchymista není k nalezení!

 • Alchymista sídlí ve věži, v bývalé královské knihovničce. Musíte objevit tajný vchod.
 • Jděte až pod balkónek v zadní části velkého sálu. Zde prozkoumejte podlahu a šlápněte na jednu z kachliček (viz obrázek) – otevřete tak tajné dveře nahoře na balkóně.
 • Otočte se a podívejte se nahoru na balkónek. V inventáři nabijte kuši hákem s lanem a vystřelte – dostanete se tak nahoru.
 • Vejděte do tajného vchodu, načež se objevíte v alchymistově komůrce. Ten již pro vás připravil pergamen s otvíracím kouzlem (seberte z podstavce) a dále má právě rozvařený uspávací nápoj, nicméně mu stále chybí dvě ingredience – kovová a rostlinná.

  A kde mohu ingredience pro alchymistu najít?

 • To je jednoduché. Tou kovovou je antimonová tabletka povalující se na podlaze ve sklepení.
 • Rostlinnou přísadou je bolehlav, který naleznete na nádvoří mezi sudy.
 • Prozkoumejte aparaturu na alchymistově stolku a do kotlíku vhoďte tabletku i bolehlav – do lahvičky na stole se předestiluje zelená tekutina. Tuto lahvičku seberte.
 • Vraťte se do velkého sálu a přistupte k malým dvířkům na konci tribunálu. Ty odemkněte klíčkem z komůrky pro služebnictvo.

  Louvre: The Final Curse Có? Já žádný klíč nemám!

 • Ano – tento klíč je v komůrce pro služebnictvo pečlivě ukrytý ve skříni.
 • Posviťte si baterkou na tmavé dno otevřené skříně a seberte objevený klíč.

 • Po odemknutí těchto dveří se objevíte v úzké chodbičce se sluhou (toho si nevšímejte). Vystoupejte po točitých schůdcích do horního patra, odkud můžete vejít do královy ložnice, ale sluha, jenž ji hlídá, vás vždy vyžene ven.

  No. A teď mi poraď, jak se toho sluhy v ložnici zbavím.

 • Prvně potřebujete mít záminku, proč do ložnice vstupujete. Dobrým důvodem by mohlo být jídlo pro prince.
 • Na chodbičce před ložnicí si všimněte dvířek od jídelního výtahu. Jsou ale zamčené…
 • No, nebudu vás trápit. Klíček od jídelního výtahu je pověšený na trámku za okenicí v komůrce pro služebnictvo.
 • Odemkněte tedy jídelní výtah a stiskněte páčku – tím výtah přivoláte. Seberte jídlo, načež se automaticky dostanete do královské ložnice.
 • Přistupte ke sluhovi a použijte na něj lahvičku s uspávadlem – překvapivě sluhu otrávíte.

  Sluhy jsem se zbavil, ale stejně nevím, co mám v ložnici hledat.

 • Nejdříve je třeba ložnici prohledat a pak se z ní dostat do jiné části paláce.
 • Prozkoumejte postel a seberte z ní malý královský pečetní prsten.
 • Prozkoumejte a otevřete skříňku v rohu místnosti a prohledejte dva šuplíky na pravé straně – z jednoho seberte lahvičku se svěcenou vodou a z druhého dokument, který si v inventáři prohlédněte – v hádankách je na něm uveden postup k otevření tajných dveří v obrazárně.
 • Prozkoumejte jednu ze zavřených okenic a otevřete ji. Vyhlédněte ven z okna, otočte se doprava a na protější okno vystřelte kuší hák s lanem – tak se dostanete do obrazárny.

  A co mám jako dělat v obrazárně?

 • To je jednoduché - dostat se z ní pryč. A to opět pečlivě ukrytým tajným vchodem.
 • Popis, jak otevřít tajný vchod, je nepřímo popsán na dokumentu nalezeném ve skříňce v ložnici. Dokument se zmiňuje o obrazech Louise, Francoise s vousy, Charlese – manžela Anny a nakonec Francoise s pérem.
 • Louvre: The Final Curse Postupně tedy prozkoumejte obrazy Luise XI, Francoise I, Charlese VIII a Francoise II. U všech pak použijte pečetní prsten (nalezený v ložnici) na pečeť v dolním rámu těchto obrazů. Tím otevřete tajné dveře na konci sálu, do nichž vejděte.
 • Na konci chodby jsou uzavřené tajné dveře. Ty otevřete použitím magického pergamenu na otvírání uzavřených věcí. Objevíte se v „sálu velvyslanců“.

  Sál velvyslanců ale opět hlídá strážný, který mě vždycky odchytne.

 • Tak jako již několikrát během této hry, strážného se musíte zbavit.
 • Nepozorovaně proklouzněte podél pravé stěny až ke schůdkům za závěsem. Vlezte pod schůdky, prozkoumejte zadní část závěsu a prořízněte jej diamantovým nožem.
 • Skrz prořezanou díru uvidíte na konci sálu stráž. V inventáři nabijte kuši šípem a stráž zastřelte.
 • Váš čin ale uvidí kardinál, který vás začne vydírat. Asi bude dobré se ho zbavit.

  Ale jak? Zastřelit nejde a uškrtit taky ne :o)

 • Při rozhovoru vám kardinál přeložil latinský nápis z černé destičky na stěně v tomto sále: „Když se démon ohlédne za červeným a mocným orlem, opět obživne.“ Využijte těchto slov proti němu samotnému.
 • Všimněte si, že podél místnosti je pod okny několik váz. Prozkoumejte modrou vázu zhruba ve středu místnosti (na protější straně stojí červená váza, což je onen mocný červený orel z nápovědy) (viz obrázek). Do otvoru v podstavci vložte sošku démona, načež začne unikat jedovatý plyn. Urychleně si nasaďte plynovou masku!
 • Louvre: The Final Curse Po kardinálově smrti za vámi přispěchá mladý princ, který vás požádá o pomoc při pátrání po vrahovi jeho otce. Za odměnu vám prozradí, kde se ukrývá jeden ze Satanových klíčů.

  No jo – jeden! Ale co druhý? V paláci jsou přece dva Satanovy klíče, ne?

 • Samozřejmě. Ten druhý máte právě nadosah ruky.
 • Je to ta červená váza, neboli červený orel, stojící pod oknem. Seberte ji.

  Kde a jak naleznu důkaz usvědčující králova vraha?

 • Pamatujete na Jacqueline? Hupky-dupky za ní do komůrky pro služebnictvo.
 • Jacqueline leží v mdlobách na stole. Polijte jí obličej svěcenou vodou (nalezenou ve skříni v ložnici), čímž ji na chvilku přivedete k vědomí. Jacqueline vám prozradí, že někde v této místnosti ukryla velmi důležité psaní.
 • Prozkoumejte okenní výklenek a seberte z něj hromadu královských knih.
 • Stoupněte si před oltář (zeď naproti stolu, vedle inventářní bedny) a na zem před něj položte knihy. Vylezte na knihy a z vrcholku oltáře seberte poselství psané neviditelným inkoustem.
 • V inventáři spojte poselství s magickým svitkem neviditelnosti, čímž neviditelné písmo na poselství zviditelníte.
 • Odneste toto psaní mladému princi do královské ložnice. Princ vám na oplátku poví, že Satanův klíč je ukrytý v tajné přihrádce okrasných hodin v této místnosti.

  Ten mechanismus na hodinách je pěkně složitý. Co s tím?

 • Předně by bylo dobré najít nějakou nápovědu.
 • Vydejte se do dlouhé chodby sousedící se sálem velvyslanců (místnost nese název “malá přízemní galerie“), na jejímž konci podřimuje stráž. Zhruba ve středu této chodby prozkoumejte jednu z dřevěných lavic u stěny a z prostoru pod touto lavicí seberte nákres hodin. Ten vám poradí, jak je nastavit.
 • Nyní je potřeba zjistit několik číselných údajů a sehnat pár potřebných předmětů.

  Kde najít klíč zvěrokruhu ve tvaru býka?

 • V sálu velvyslanců, jehož strop je ozdoben obrázky a symboly zvěrokruhu.
 • Nejdříve si ale odskočte na balkón v hlavním velkém sálu (odkud vede tajný vchod k alchymistovi), z nějž seberte kladivo s majzlíkem.
 • Louvre: The Final Curse V sálu velvyslanců vylezte po schůdcích za závěsem na lešení a v temnotě pod stropem prozkoumejte obrázky zvěrokruhu (je jich zde několik!). Na ten zobrazující býka použijte kladivo s majzlíkem, čímž odkryjete hledaný klíček zvěrokruhu. Seberte jej.

  Kde nalézt královské žezlo?

 • To neustále třímá v ruce král, jehož mrtvola je uložena na podstavci ve středu hlavního velkého sálu.
 • K sebrání žezla však potřebujete velké kleště. Ty naleznete v obrazárně – jsou opřené o zeď napravo od krbu.
 • Ve velkém sálu prozkoumejte královo tělo a na jeho žezlo použijte kleště (nelze ho uvolnit holou rukou). Uvolněné žezlo pak již můžete bez problémů sebrat.

  Jak zjistit datum narození krále?

 • Nápověda se nachází ve velké obrazárně. Zde prozkoumejte truhlu nalevo od krbu, otevřete ji, seberte z ní dřevěné poleno a hoďte ho do krbu – oheň osvítí zadní část trůnu naproti krbu, na níž je viditelný nápis: „Následuj cestu, kterou ti ukáží lovci, a nalezneš rok narození toho nejlepšího z nich“.
 • V malé přízemní galerii (vedle sálu velvyslanců) prozkoumejte dvě malebné tapety po stranách okna. Dle nápovědy z obrazárny nastavte tapety tak, aby obě zobrazovaly postavu lovce (viz obrázek) – v trámu pod stropem se otevřou malá dvířka a odhalí letopočet 1553.

 • Nyní jíž vlastníme vše potřebné k tomu, abychom otevřeli tajnou přihrádku v královských hodinách v ložnici.
 • Prozkoumejte horní ciferník hodin a prostřednictvím dvou ručiček ve spodní části nastavte na hodinách čas 13:55 (z letopočtu narození krále: 1553). Pak do malého otvoru pod ciferníkem vložte královské žezlo.
 • Prozkoumejte dolní ciferník hodin (zvěrokruh) a do jeho středu vložte klíček ve tvaru býka. Otáčením tohoto klíče nastavte znamení „ARIES“. Na čtyřmístném číselníku uprostřed nakonec nastavte rok 1553.
 • Poté se ve spodní části hodin otevře tajná přihrádka, z níž seberte hledaný Satanův klíč – Tauruse.

  No to je hezké. Mám sice oba Satanovy klíče, ale když teď ale vyjdu ven na nádvoří, jdou mi všichni po krku! Jak se dostanu z Louvru pryč?

 • Pomocí mapy se přemístěte do komůrky pro služebnictvo, kde prozkoumejte prostor pod velkým stolem uprostřed a seberte odtud nenabitou pistoli.
 • Opět pomocí mapy zaskočte do dlouhého sálu (malá přízemní galerie). Zde prozkoumejte spícího strážného a seberte mu z opasku kulky do pistole a flaštičku se střelným prachem.
 • V inventáři nabijte pistoli kulkami a střelným prachem.
 • Vyjděte na nádvoří, kde ze správného místa vystřelte pistolí do sudů se střelným prachem.

  Tím jste uzavřeli svou návštěvu Louvru v roce 1610 a čeká vás výprava do roku 1770. O tom si ale povíme až příště.

 • Autor:
  • Nejčtenější

  Jeden z nejhorších filmů vůbec slušně vydělává i po 30 letech od natočení

  novinky 10. 7. 2024 8

  První filmová adaptace kultovní bojovky Street Fighter z roku 1994 se umísťuje v žebříčcích...

  Tajný playstation se prodal v přestrojení jako ohřívač pizzy

  magazín 12. 7. 2024 22

  Na aukčním portálu eBay kdosi vydražil vývojářskou verzi konzole PlayStation 5. Jelikož je...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Třicet her, na které nejraději vzpomínám

  magazín 7. 7. 2024 24

  Pokračuje oblíbený seriál, který vám představí další třicítku her, které provázely životem naše...

  Vědec vymyslel, jak převést celý svět do Minecraftu

  novinky 11. 7. 2024 14

  Americký student vymyslel způsob, jak volně dostupné mapy z Google Earth převést do krychličkového...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Z milovníků umění až na nejvíce nenáviděnou firmu USA. Příběh Electronic Arts

  magazín 8. 7. 2024 23

  Americká společnost Electronic Arts funguje na trhu už přes 40 let a spoustu jejích značek za tu...

  Rychlý pád až na dno. Streamer má po kariéře kvůli obtěžování nezletilé

  novinky 13. 7. 2024 5

  Herní streamer Herschel Beahm známý pod přezdívkou Dr Disrespect si vydobyl popularitu a bohatství...

  Budování zábavního parku Planet Coaster 2 láká na vodní atrakce

  novinky 12. 7. 2024 0

  Populární strategie Planet Coaster, v níž si hráči navrhují a provozují vlastní zábavní park, se...

  Na New York opět útočí mutanti, zastavit je musí Želvy Ninja

  novinky 12. 7. 2024 0

  Na loňský animák Želvy Ninja: Mutantí chaos naváže letos v říjnu mlátička Teenage Mutant Ninja...

  Tajný playstation se prodal v přestrojení jako ohřívač pizzy

  magazín 12. 7. 2024 22

  Na aukčním portálu eBay kdosi vydražil vývojářskou verzi konzole PlayStation 5. Jelikož je...

  Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor
  Ideální občerstvení na oslavu? Objednali jsme si Ovocný Světozor

  Jak už jistě víte, rádi využíváme různé příležitosti ke společným oslavám. A Mezinárodní den dětí byl přesně takovou ideální záminkou, abychom se...

  Lela Vémola je na starých fotkách k nepoznání. Takto vypadala před plastikami

  Kamarádka Lely Ceterové, Petra Batthyányová sdílela na sociálních sítích osmnáct let starou fotografii, na které je se...

  Třískovi jsem šest let platil letenky a hotel, vzpomíná Jan Hrušínský

  Premium Táta Rudolf ho uměl pochválit, ale také pokárat. Jednou v šatně mu například vmetl, že mu celé představení zkazil svojí...

  Zemřel dětský kamarád mimozemšťana Alfa. Herec usnul v rozpáleném autě

  Zemřel herec Benji Gregory. Televizním divákům je známý jako Brian z populárního sitcomu 90. let Alf. Gregorymu bylo 46...

  Jeden z nejhorších filmů vůbec slušně vydělává i po 30 letech od natočení

  První filmová adaptace kultovní bojovky Street Fighter z roku 1994 se umísťuje v žebříčcích nejhorších snímků všech...

  Oběti žrali vepři. Hororové zlo páchal sériový vrah ve svém Prasečím paláci

  Injekce, motorové pily, sexuální orgie, motorkáři. A hladoví vepři. Scény, při nichž vyhasínaly životy vancouverských...