Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Gooka 2 - 2. část návodu

  12:00aktualizováno  12:35
Ctihodný soudce Gooka pokračuje v pátrání po svém uneseném synovi. V této druhé a závěrečné části návodu se spolu sním podíváme například do Avaralu nebo za Marin-Daniny do pevnosti Moghul-Raa.

KAPITOLA TŘETÍ: OSADA DOPMORODCŮ

Po ztroskotání kapitán Gooku požádá, aby nasbíral několik Candavalů, což je hmyz, který léčí povrchová zranění. V zápisníku se objeví nový quest: Nasbírat Candaraly.

QUEST (povinný): Nasbírat Candaraly

 • Když si znova promluvíte s kapitánem, řekne vám, že Candarally mají rády dužinu ořechů. Ty rostou na blízké palmě, na niž musíte vylézt a rozseknout ořech, do kterého nalezou.
 • Pokuste se vylézt na palmu, ale jen tak se vám to nepodaří.
 • U skály zcela nalevo (nedaleko ohniště) je keř, jenž má kůru plnou malých ostrých šupinek. Ke keři se ale není tak snadné dostat.
 • Zkuste projít ke keři podél skály za ohništěm, znemožní vám to však divoké vosy.
 • Z pobřeží vedle loďky seberte suché chaluhy.
 • Pod dřevěným ochozem leží na zemi polínka. Seberte je.
 • Otevřete truhlu vedle kapitána – naleznete v ní křesadlo.
 • Přistupte k ohništi a použijte na něj postupně suché chaluhy, dříví a křesadlo - zapálíte tak oheň a tím divoké vosy zaženete.
 • Proběhněte kolem skály k podivnému keři a stiskněte Enter – Gooka z něj odřízne ostnatou kůru.
 • Jděte k palmě a použijte na ní kůru – Gooka vyšplhá do její koruny a sebere kokos, v jehož nitru jsou Candarally.
 • Odneste kokos kapitánovi. Tím je quest splněn.

  Ihned po slnění questu se na pokraji džungle objeví domorodec a odvede Gooku do vsi k místní Vědmě. Ta Gookovi poděkuje za zničení Chorijek, jež hodlá večer vyslýchat během Obřad krve. Na ten má však Gooka zakázaný přístup.

  Použijte na Vědmu Telepatii – získáte tak její pozornost a sdělíte jí pravý důvod vaší přítomnosti. Tím jsou zbývající 3 přísady pro výrobu léku – kaiganiho krev, jed sladkovodního kraba a rostlina segenral. Vědma vám řekne, že kaiganiho krev tady neseženete. Ale kraba vám pomůže ulovit lovec u řeky, a segenral vlastní ona sama. Dá vám ji však jen tehdy, když jí přinesete vejce draka, jenž obývá svatyni na pobřeží. Dostanete též klíč od svatyně – dračí kámen. V zápisníku přibude nový quest: Přinést dračí vejce.

  QUEST (nepovinný): Požádat Tvanaje o pomoc
  Dříve, než se vydáte bojovat do dračí svatyně, můžete pomoci indiánské dívce na pláži a naučit se od ní nějaká nová kouzla.

 • Promluvte si s dívkou jménem Saelh-die, která stojí na pláži ve vosím roji. Řekne vám, abyste jejím jménem požádali lovce Tvanaie o pomoc s přípravou večerního obřadu. V zápisníčku se objeví nový qest: Požádat Tvanaie o pomoc.
 • Ve vesnici jděte k řece, u níž stojí lovec Tvanai. Promluvte si s ním o Saelh-die a vyřiďte mu její vzkaz. Lovec však odmítne s odůvodněním, že je jen bezvýznamný muž.
 • Promluvte si na pláži se Saelh-diou a řekněte jí Tvanaiův názor – pošle vás zpět za lovcem s tím, že se ode dneška stává jejím osobním strážcem.
 • Odejděte říct zprávu Tvanaiovi – ten je poctěn a řekne, že se hned postí do příprav.
 • Informuje o této skutečnosti Saelth-diu – ta je vám vděčná za pomoc a nabídne vám, že vás naučí jedno z umění sealth – k dispozici je Zpomalení, Léčivý dotek, Rozptýlení a Magický vítr. Volbu tentokráte nechám na vás. Tímto je quest splněn.

  QUEST (povinný): Přinést dračí vejce (Nalezení segenralu)
  Gooka: The Mystery of Janatris

 • Vypravte se na pláž, vystoupejte po dřevěném „lešení“ ke vchodu do svatyně a na štěrbinu nalevo od dveří použijte kamenný klíč – dostanete se tak do svatyně.
 • Ihned pop vstupu vás čeká souboj s přerostlým hmyzem. Ten má velkou sílu těla (nad 80) a malou sílu mysli, přesto opět doporučuji použít osvědčenou taktiku – posílení těla, bojový duch a útoky dvojitým sekem.
 • Po překonání hmyzu se objevíte v jeskyni, v jejíž úvodní části seberte drahokamy.
 • Jeskyně se skládá ze tří částí. Ze vstupní (kde jsou drahokamy), z prostřední (jež je plná malých ještěrů „Kroati“) a ze zadní, kde se nachází hledané vejce a kam vede chodbička z pravého horního rohu prostřední části jeskyně.
 • Malí ještěři v prostřední části Gookovi blokují cestu k zadní části jeskyně. Pokud jsou ke Gookovi otočeni hlavou, nelze kolem nich projít. Jsou li však k němu otočeni ocasem, nejsou nebezpeční. Ještěry přitahují drahokamy, takže pokud je na ně Gooka použije, otočí se k němu čelem a uvolní tak cestičku z opačné strany. A právě tímto způsobem musí Gooka ještěry „nastavit“ tak, aby bezpečně prošel až do zadní části jeskyně. Gooka: The Mystery of Janatris
 • Z úvodní částí jeskyně se vydejte chodbičkou napravo a hoďte drahokamem po obou ještěrech nalevo tak, aby se ke Gookovi otočili čelem (viz obrázek).
 • Vraťte se do úvodní místnosti a jděte chodbičkou nalevo. Zde postupujte dle obrázku, přičemž na označeného ještěra použijte drahokamy.
 • Jakmile projdete do zadní části jeskyně, narazíte na velkého ještěra. A s tím už musíte bojovat. Opět doporučuji naši osvědčenou metodu. Po vítězství se naučíte novou dovednost. V mém případě to byla Temnota.
 • V místnosti seberte ještěrovo vejce. Prohlédněte si též stěnu za ještěrem (důležité!).
 • Odejděte z jeskyně, načež se automaticky objevíte ve vsi, kde vyměníte vejce s vědmou za bylinu Segenral. Tím jsou oba questy splněny.

  QUEST (povinný): Chycení říčního kraba

 • Kdykoliv po rozhovoru s vědmou (poté, co na ni použijete telepatii) jděte k řece za lovcem Tvanaje a požádejte ho o ulovení kraba. Bude souhlasit.
 • Po splnění questu „Přinést dračí vejce“ si s Tvanajem znova promluvte – bude již pro vás mít raka chyceného. Tím je quest splněn.

  Ihned poté, co vám Tvanai raka předá, začne obřad krve. Během něj se dozvíte, kdo unesl vašeho syna, a taky jak se dostanete do klášteru Xarag, sídla Chorijek. Po skončení snu však Gooka omdlí a ve snu se přenese do pevnosti Mogghul-Raa.

  SEN – V PEVNOSTI MOGGHUL-RAA

 • Vejděte na most. Jakmile tak učiníte, skočí vám do cesty dva Marin-Daniové. Oba musíte přemoci, ovšem nebude to jednoduché, neb ve Snu není Gooka tak silný jako ve skutečnosti. Navíc vám chybí kouzlo Bojový duch.
 • Po vítězství přejděte na druhou stranu mostu, kde už vás čekají další dva protivníci – tito jsou však nebezpečně sehraní a zatímco jeden útočí dvojitými meči, druhý vás oslabuje kouzly. Během jednoho z vůbec nejobtížnějších soubojů ve hře musíte dobře taktizovat, vypomáhat si kouzly a léčivými lektvary. Hodně štěstí. Gooka: The Mystery of Janatris
 • Poražením těchto dvou Marin-daniů záskáte klíč k bráně na konci ochodu. Odemkněte ji.
 • Uvnitř pevnosti otevřete bránu nalevo a vejděte. Zde vás čekají další dva Marin-Daniové. Oba útočí „jen“ dvojitými meči, takže porazit je by nemělo být přehnaně obtížné.
 • Než vejdete do napravo, musíte vyřešit hádanku v centrálním ovládacím stroji.
 • Princip vyřešení hádanky je takový, že v žádném řádku ani sloupci nesmí být dva stejné symboly, stejně jako v žádné ze čtyř čtyřčlenných skupinek „kuliček“ nesmí být dva stejné symboly. Chcete-li si puzzle ulehčit, nastavte si v menu nízkou obtížnost hádanek. Puzzle vyřešte podle přiloženého obrázku.
 • Jakmile puzzle vyřešíte, vejděte do dveří napravo. Uvnitř se setkáte s vůdcem Marin-daniů, s nímž se pustíte do souboje a bez větších potíží ho porazíte (pokud přečerpáte sílu na tělo a budete útočit dvojitými seky).

  Po vítězství nad vůdcem sen končí a vy se probudíte zpět v indiánské vesnici. Je načase vydat se do Xaragu. Odejděte z vesnice na pláž, kde se setkáte s kapitánem a společně vejdete do podzemí, kudy musíte projít do Xaragu. V zápisníku se objeví nový quest: Najít cestu do Xaragu.

  QUEST (nepovinný): Najít cestu do Xaragu
  Gooka: The Mystery of Janatris

 • V podzemí si promluvte s kapitánem – budete svědky dalšího, tentokráte neinteraktivního snu.
 • Jděte k jednomu z velkých rohů po stranách plošiny a použijte jej.
 • Znova si promluvte s kapitánem – dohodnete se, že na oba rohy současně zadujete.
 • Jděte k tomu rohu, ke kterému nejde kapitán, a použijte jej – společným zafoukáním otevřete mříže, z nichž vyleze strážce klíče.
 • Přemožte strážce v boji. Doporučuji posílit tělo, neb strážce je v této charakteristice poměrně silný.
 • Po souboji seběhnete dolů po schodech a proběhněte mezi kývajícími se sekerami.
 • Dále projděte plamenným polem. Všimněte si, že plameny nešlehají vždy ze dvou sousedních políček. Sledujte, která políčka to jsou, čímž zjistíte cestu, po které musíte polem projít (viz obrázek). Pak už záleží jen na vaší zručnosti, abyste s Gookou „nešlápli vedle“.
 • Poslední překážkou je úprk po dlaždicích mezi firebally. Po dlaždicích proběhněte šikmě podle obrázku. Gooka: The Mystery of Janatris
 • Jakmile tuto překážku překonáte, dostanete se do dalšího souboje se strážcem klíče. Přemožte ho stejně, jako v předešlém případě. Po vítězství se naučíte novou dovednost (v mém případě to byla Otočka), získáte bylinu bojovníka a klíč.
 • Jděte doprava k lavičce a použijte ji – vypnete tak všechny pasti.
 • Objevíte se zpět na horní plošině. Promluvte si s kapitánem, od něhož získáte druhý klíč.
 • Jděte na prostřední plošinu s kolejemi a velkou branou, na jejíchž koncích jsou dva zámky. Na každý použijte klíč. Brána se odsune, ze stropu sjede výtah a vyveze vás do nitra pevnosti Xarag. Tímto je quest splněn.

  KAPITOLA ČTVRTÁ: KLÁŠTER XARAG

 • Vyjděte z místnosti ven na chodbu, kde vás čeká středně obtížný souboj se dvěma Chorijkami. Po vyhraném souboji získáte 8 zlaťáků, zubatou šavli a krátký meč. Naučíte se též novou dovednost.
 • Proběhněte na chodbu a pokuste se otevřít dveře nalevo – uslyšíte za nimi hlasy muže a ženy.
 • Vejděte do dveří na konci chodby – nacházíte se v cele. Seberte v ní víno (ze stolu), oštěp (ze džbánu) a jantary (z postele). Gooka: The Mystery of Janatris
 • Projděte do haly. Vaším úkolem je hlídající Chotinky zpacifikovat, a to nejlépe na úplné tmy.
 • Hoďte jantarem do lebky na stěně nalevo, čímž ji shodíte a shodíte i přilehlý svícen. Jedna z Chorijek se pokusí lebku vrátit na původní místo. Během jejího snažení hoďte jantarem po vedlejším svícnu, který taktéž shodíte. Tím odlákáte pozornost druhé Chorijky a můžete hodit oštěpem po svícnu v popředí obrazovky. Tím vznikne v místnosti naprostá tma, v níž Gooka Chorijky zajme.
 • Pokuste se zajatkyně vyslechnout, ale marně. Jděte tedy vedle do haly a prozkoumejte gong, na němž objevíte tajnou zprávu.
 • Vraťte se do cely k Chorijkám a použijte na ně svoji telepatii – dozvíte se tak tajný kód, jímž přivoláte další Chotinku (a získáte těžký klíč). Nyní je však již telepatie marná. Promluvte si tedy s kapitánem, čímž Chorijky ošálíte a ty prozradí, že klíč patří ke hlavě u studny.
 • Gooka se tam automaticky vrátí ke studnici. Zde použijte těžký klíč na truhlu, čímž ji otevřete. Nalijte do truhly víno, čímž zpřístupníte v hlavě pod schody otvor. Přistupte k němu a použijte jej – vyslechnete rozhovor mezi Marin-Daninem a Zaddusainou, náčelnicí Chorijek.
 • Po vyslechnutí rozhovoru uprchnete ven před klášter. Utíkejte k pobřeží, avšak napadnou vás další tři Chorijky. Jejich přemožením získáte 12 zlaťáků, chorijský nůž, zubatou šavli a krátký meč. Následuje cesta na lodi do Avaralu.

  KAPITOLA PÁTÁ: AVARAL

  Po rozhovoru s avaralským králem vejděte do knihovny. Zeptejte se knihovníka na Kaiganiho doupě, na Vize a na Marin-Daniny. Dozvíte se, že Kaigani žije v jeskyních poblíž místní vesnice a že na něj platí žíravé krápníky. Zeptejte se tedy i na žíravé krápníky – knihovník vám na stůl připraví knihu, která o nich pojednává. Knihovník vám také připraví na stůl knihu o Marin-Daninech. Jděte ke stolu a prostudujte si obě knihy – Zjistíte podrobnosti o Marin Daninech, ale také o způsobu získání žíravých krápníků. V zápisníku se vám objeví nový quest: Získat žíravé krápníky.

  Než se ale pustíte do jeho plnění, znova si promluvte s knihovníkem a zeptejte se ho na knihu o bozích. Připraví vám ji na stůl. Přečtěte si ji, načež omdlíte a před vámi je další snová kapitola.
  (pzn.: na stole v knihovně ještě seberte víno!!!)

  Ve snu v Goookově domě:
  Objevíte se před svým domem. Vejděte do domu a ze stolku ze dveřmi seberte klíč. Vystoupejte po schodech do patra a zamčené dveře odemkněte klíčem. Uvnitř potkáte svého otce, který vám prozradí důležité informace o vašem synovi a o Marin-Daninech.

  QUEST (povinný): Získat žíravé krápníky

 • Vyjděte ven z hradu a na rozcestí se dejte doleva – dorazíte do vesnice.
 • Promluvte si s vesničanem u studny – poví vám, kde najdete žíravé krápníky, a také vám prodá rukavice, s jejichž pomocí je můžete sbírat.
 • Celá jedna polovina vesnice je obklopena skálami, jež jsou prošpikovány vzájemně propojenými jeskyněmi. Právě v těchto jeskyních žíravé krápníky „rostou“.
 • Vejděte do jeskyní kterýmkoliv vchodem a seberte alespoň pět krápníků tím, že na ně použijete rukavice z inventáře.
 • Mnohé z krápníků jsou chráněny různými jeskynními stvůrami, a nimiž je třeba bojovat. Samozřejmě není nutné „vymlátit“ vše, co je v jeskyních živé, ale pokud si chcete vylepši své dovednosti a vlastnosti, doporučuji podstoupit všechny souboje. Kromě toho vítězstvím získáte i pár měďáků.
 • Získáním alespoň pěti krápníků je quest splněn.

  Než přistoupíme k lovu Kaiganiho, jer možno ještě splnit tři nepovinné questy.

  QUEST (nepovinný): Pomoci stráži s unavenýma očima

 • Z nádvoří hradu vejděte do předsálí a promluvte si se stráží – sdělí vám, že ho dnes pálí oči a požádá vás, abyste požádali knihovníka o lék.
 • Zajděte do knihovny a zeptejte se knihovníka na strážného oči. Knihovník vám řekne, že bylinu určitě bude mít někdo na venkově.
 • Promluvte si se starým obchodníkem, co stojí u polí. Zeptejte se na strážného oči – obchodník vám za 10 měďáků prodá lektvar proti bolení očí pro strážného.
 • Vraťte se do hradu, vejděte do předsálí a předejte strážnému lektvar proti pálení očí. Za odměnu vás strážný naučí jednu novou dovednost. Tímto je quest splněn.

  QUEST (nepovinný): Najít rampol
  Během rozhovoru s formanem (vesničanem stojícím u studny) vám forman nabídne obchod – donesete-li mu rampol – velmi vzácnou popínavou květinu - dobře vám za ni zaplatí! V celém okolí lze najít celkem pět takovýchto květinek:
  1 rampol visí u kaiganiho jeskyně nedaleko dřevěné strážní věže.
  1 rampol visí u vchodu do jeskyní s krápníky (poblíž velkého stromu).
  1 rampol visí u stromu nedaleko vstupní cesty do vesnice.
  1 rampol visí z liány na cestě z hradu na rozcestí (mimo vesnici).
  Za jeden rampol dostanete od formana 24 měďáků. Předáním byť jen jediného rampou je quest splněn.

  QUEST (nepovinný): Najít klíč od obchodu

 • Promluvte si se starým obchodníkem, co stojí u polí, a jen tak s ním konverzujte - dozvíte se, že ztratil klíč od domu. Kdybyste jej našli a vrátili mu jej, byl by vám moc vděčný.
 • Splnění tohoto questu je snadné – stačí zajít k mlýnu a pozorně prozkoumat okolní trávu, v níž se klíč povaluje.
 • Seberte klíč a odneste jej obchodníkovi. Ten vás požádá o další drobnost – donést mu z jeho sklepení kovové nádobí, které chce prodávat.
 • Jděte k domu po obchodníkově pravé ruce, dveře odemkněte klíčem a vejděte.
 • Projděte chodbami domu až do nejvzdálenější části sklepení, kde seberte ze země obchodníkovu bednu.
 • Vyjděte ven z domu na čerstvý vzduch a bednu obchodníkovi předejte. Obchodník nyní bude prodávat prázdnou lahvičku, kterou budete později potřebovat na krev Kaiganiho. Tímto je quest splněn.

  A nyní se již věnujme hlavnímu úkolu.

  QUEST (povinný): Získat krev Kaiganiho

 • V prvé řadě si obstarejte – pokud jste tak již neučinili – prázdnou lahvičku od obchodníka nebo láhev vína z hradní knihovny.
 • Taktéž ve skalách za vesnicí objevte vchod do Kaiganiho doupěte (je to jedna z jeskyní – Gooka se do ní neodváží vkročit).
 • V hradním sále oznamte Veliteli stráží, že jste připraven pro boj s Kaiganim. Totéž sdělíte i kapitánovi na lodi, a vaše čtyřčlenná skupinka se přemístí do vesnice.
 • Odejděte k jeskyni Kaiganiho a vejděte. (pokud Gooka nebude chtít vejít dovnitř, ujistěte se, že jste od obchodníka ve vsi koupili prázdnou lahvičku, nebo že jste v knihovně na hradě sebrali víno).
 • V jeskyni brzy dojde k prvnímu střetu s Kaiganim. Během boje se snažte Gookovi zvýšit sílu těla a použijte bojového ducha. Ostatními postavami po Kaiganim házejte krápníky, Gookou útopčte dvojitým sekem. Z počátku boje též doporučuji použít na Kaiganiho kouzlo Zrcadlo, čímž mu snížíte poměrně vysokou sílu těla (toto kouzlo by měl ovládat kapitán). Gooka: The Mystery of Janatris
 • Jakmile bude mít Kaigani na kahánku, uteče hlouběji do jeskyní. Pronásledujte jej a bojujte s ním znova, se stejnou taktikou. Kaigani opět uteče. Opět ho sledujte a na třetí pokus zlikvidujte. Získáte tak nový, nejsilnější meč Černý stín, který si hned v inventáři nastavte jako aktivní zbraň, a taky nějaké měďáky. Co je však nejdůležitější – získáte též Kaiganiho krev, kterou i se zbylými přísadami pošlete po kapitánovi zpět do Parenti. Tím je quest slněn.

  Jak odletět do pevnosti Mogul-Ra?

 • Vyjděte ven před hrad a na rozcestí se dejte doprava k příbytku místního blázna, o němž vám knihovník prozradil, že umí létat.
 • Vejděte do observatoře, ale blázen vás vyhodí ven. Vejděte tedy dovnitř podruhé – blázena už v místnosti nenaleznete.
 • Uvnitř observatoře se pokuste vejít do hangáru, ale je zamčeno. Gooka: The Mystery of Janatris
 • Prozkoumejte knihovnu poblíž schůdků – dozvíte se zajímavé informace o hudebním nástroji.
 • Z další knihovny vedle dveří seberte váleček a použijte ho na Zvukotik – hrací přístroj na stole uprostřed místnosti. Přehrajete tak záznam na válečku, kde blázen zazpívá pětitónovou melodii. Tu si dobře zapamatujte.
 • Přistupte k Ilusiosonu - hudebnímu nástroji u zdi a použijte jej. Zahrajte na něm melodii ze zvukotiku – stiskněte tlačítka 1, 1, 3, 4, 5 (viz obrázek). Tím odemknete dveře do hangáru.
 • Vejděte do hangáru, kde se setkáte s vědcem-bláznem a kde taky spatříte létající stroj, který vědec staví.
 • Předejte vědci Knihu Mohar – ten bude nadšen a odvede vás k tabuli, na níž musíte doplnit tabulku prvků tak, aby kombinace uvedené na pravé straně tabulky šlo složit kolmo nebo i diagonálně.
 • Klikejte na volná místa tabulky, čímž budete na tabuli vpisovat písmena. Pokud docílíte některé z požadovaných kombinací, tato se na pravé části tabule přeškrtne. Gooka: The Mystery of Janatris
 • Doplňte tabulku dle obrázku (1. řádek: ABCB, 2. řádek: DBDD, 3. řádek: AACA, 4. řádek: CBCD).
 • Z doplněné tabulky vědec zjistí, že požadovaný poměr plynů je A 25, B 25, C25 a D25. Plyn D je však nestabilní, a má být nahrazen 32% A, 28% B a 40% C.
 • Jakmile se objevíte před budíky, použijte páky, čímž získáte na budíky detailní pohled. Po přepočtu nastavte na budíku A hodnotu 33, na budíku B 32 a na budíku C 35. Poté obrazovku opusťte, načež by měl Gooka pronést „Ano“ na znamení toho, že jsou hodnoty nastaveny správně.
 • Promluvte si s vědcem – nastoupíte do létající lodi a odletíte do pevnosti Marin-Daninů.

  KAPITOLA ŠESTÁ: PEVNOST MARIN-DANINŮ

  Gooka: The Mystery of Janatris

  Po vystoupení z létacího stroje přistupte ke stráži před vchodem do pevnosti a v souboji ji jednoduše přemožte.

  Labyrint

 • Nežli vstoupíte do pevnosti, jděte doprava, kde objevíte kostru. Prohledejte ji - naleznete zápisky. Ty si v inventáři pročtěte – zjistíte, že pořadí dveří v labyrintu je určeno abecedním pořadím názvů měsíců v roce.
 • Vejděte do pevnosti.
 • Projděte dveřmi labyrintu ve správném pořadí – viz. Obrázek se symboly.

  Váhy

 • Labyrintem se dostanete do svatyně se zamčenými dveřmi, váhami a stolem uprostřed.
 • Prozkoumejte stůl – leží na něm 9 kuliček o různé hmotnosti. Tyto kuličky seberete.
 • Použijte kuličky na váhy. Tyto se naskládají na destičku pod miskami. Vaším úkolem je správnými kombinacemi kuliček vyrovnat kovová jablka na miskách vah. Gooka: The Mystery of Janatris
 • Řešení: na pravou misku použijte tyto kuličky (číslování viz obrázek, zleva doprava): 1, 2, 9. Na levou misku použijte kuličky: 3,4,5,8.
 • Jakmile jsou misky vah vyvážené, projděte odemčenými dveřmi do strojovny, kde vás čeká souboj s dalším strážcem.

  Laboratoře Marin-daniů

 • Ze strojovny (křižovatky) vedou troje dveře. Těmi nalevo se dostanete do chodby s kójemi, kde už na vás čekají dva bojechtiví strážci. Souboj to však tentokráte nebude jednoduchý.
 • Jakmile je porazíte, projděte dveřmi dále do další místnosti, kde skrze zavřené dveře uvidíte svého spoutaného syna a trojici zlotřilých Marin-daninů, kteří ho chtějí operovat.
 • V místnosti se nachází truhla. Otevřete ji – naleznete v ní šroubovák.
 • Vraťte se přes místnost s kójemi na rozcestí a vejděte prostředními dveřmi do kontrolní místnosti s ovládacími přístroji.
 • Stiskněte červené tlačítko napravo od dveří, čímž systémy resetujete.
 • Použijte přístroj napravo a zvolte akci 1 – nastavení kamer. Zobrazí se plán pevnosti s čísly všech místností. Tato čísla si dobře zapamatujte. Gooka: The Mystery of Janatris
 • Kliknutím na jednu z šipek se vraťte do menu a zvolte možnost 2 – zobraz kameru.
 • Zadejte kód místnosti s Yorimarem - 483. Jakmile bude kamera aktivována, pomocí šipek a kolečka přibližte výhled na zápisník ležící na stole – uzříte na něm heslo 13758.
 • Přistupte k ovládacímu přístroji uprostřed (velká zelená obrazovka) a použijte jej.
 • Zadejte heslo 13758, čímž zpřístupníte ovládání ventilátoru.
 • Nejdříve změňte směr větrání zadáním kódu 245, a posléze otevřete přihrádku pro filtr zadáním kódu 31779.
 • Vraťte se ven na rozcestí a vejděte do dveří napravo – do genetické laboratoře.
 • Stoupněte si pod větrací šachtu a pokuste se ji otevřít – marně. Použijte tedy na ni šroubovák, čímž mřížku odstraníte a vlezete do větracího systému.
 • Lezte stále rovně až k otevřenému zásobníku, z něhož seberte prázdný filtr. Vraťte se zpět do laboratoře.
 • Prozkoumejte nejbližší kóji, v níže je umístěn ještěr Gletar. Ze záznamů na konzoli je důležitý ten s číslem 9/11, v němž je uvědeno, že subjekt upadne do spánku za použití látek h2vU, h2vI, h4vU a katalyzátoru 3.
 • Otočte ventilem napravo od první kóje, čímž kóji vypustíte.
 • Přistupte k ovládacímu panelu (kóji) v rohu místnosti a stiskněte tlačítka dle obrázku (kóje 1, 2U, 2I, 4U, akcelerátor 3) – tím napustíte uspávací roztok do kóje 1 (zvíře v něm ležící by mělo upadnout do spánku).
 • Použijte prázdný filtr na výpusť, a otočte ventilem u první kóje – tím vypustíte její obsah do filtru.
 • Seberte plný filtr z výpustě, vlezte do větrací šachty a použijte plný filtr na zásobník. Vraťte se zpět do laboratoře.
 • Přes rozcestí jděte do kontrolní místnosti, kde použijte centrální ovládací přístroj.
 • Zadejte kód 791 a 483, čímž uzavřete, respektive otevřete přívod ventilace do uvedených místností.
 • Uzavřete filtr zadáním kódu 31779, a spusťte ventilaci kódem 245 – tím uspíte stráže v místnosti s Yorimarem.
 • Znova použijte ovládací přístroj a dvakrát za sebou zadejte kód 245 – nejdříve tak otočte směr ventilace, a posléze ventilaci zcela vypnete.
 • Vraťte se do genetické laboratoře a ventilační šachtou prolezte až ke mříži v místnosti s Yorimarem. Mříž je přišroubovaná, takže na ni použijte šroubovák.
 • Přistupte k Yorimarovi a použijte na něj telepatii – dozvíte se od něj, které z tlačítek na panelu máte stisknout, abyste svého synka vysvobodili.
 • Přistupte k panelu u stolu a použijte jej – tím Yorimara osvobodíte.
 • Třem uspaným Marin-daniům seberte tři bezpečnostní klíče.
 • Použijte postupně všechny tři klíče na dveřní panel napravo od dveří, čímž je otevřete.
 • Ještě před únikem musíte absolvovat závěrečný a patrně vůbec nejobtížnější souboj se zmutovaným Marin-daniem.

  Sláva, Yorimar je zachráněn, stejně jako vaše půvabná manželka Lidra.

 • Autor:
  • Nejčtenější

  Nejsem zlatokopka, brání se nová přítelkyně jednoho z nejbohatších streamerů

  novinky 18. 7. 2024 26

  Populární herní streamer Felix Lengyel, známý fanouškům pod přezdívkou xQc, daroval své nové...

  Zaplatil půl milionu, aby si mohl chvíli zahrát s populární streamerkou

  novinky 21. 7. 2024 19

  Fanoušek vydražil v internetové aukci možnost zahrát si počítačové hry s populární streamerkou...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  S černým samurajem v Japonsku tvrdě narazili. Vydavatel se omlouvá

  novinky 23. 7. 2024 59

  Připravovaná hra Assassin’s Creed Shadows zasazená do feudálního Japonska vyvolala nevoli zejména...

  Hráč dostal ban na deset let, hned po návratu navázal na původní hádku

  novinky 24. 7. 2024 4

  Uživatel oblíbeného internetového fóra Something Awful dostal v roce 2013 zákaz na sto tisíc hodin...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Šel jsem si pro výpověď, místo toho mě povýšili, vzpomíná režisér Cyberpunku

  novinky 20. 7. 2024 5

  Vývojář Pawel Sasko z polského studia CD Projekt prozradil, že když si ho před časem vedení...

  Hráč dostal ban na deset let, hned po návratu navázal na původní hádku

  novinky 24. 7. 2024 4

  Uživatel oblíbeného internetového fóra Something Awful dostal v roce 2013 zákaz na sto tisíc hodin...

  S černým samurajem v Japonsku tvrdě narazili. Vydavatel se omlouvá

  novinky 23. 7. 2024 59

  Připravovaná hra Assassin’s Creed Shadows zasazená do feudálního Japonska vyvolala nevoli zejména...

  Mobilní Mortal Kombat: Onslaught vydržel jen rok, v říjnu ukončí provoz

  novinky 23. 7. 2024 0

  Mobilní akční hra na hrdiny Mortal Kombat: Onslaught ukončí rok po spuštění provoz. Oznámení...

  Star Wars Outlaws doprovodí nejdražší marketingová kampaň v historii Ubisoftu

  novinky 23. 7. 2024 8

  Ředitel Ubisoftu Yves Guillemot se nechal slyšet, že od chystané akční hry Star Wars Outlaws...

  Za celosvětový kolaps IT systémů může nečekaně absurdní chyba

  Nepovedená aktualizace bezpečnostního softwaru společnosti Crowdstrike způsobila pád počítačů a serverů s operačním...

  IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

  Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s odbavováním letů,...

  Rozvádím se, oznámila dubajská princezna na Instagramu manželovi a jeho milenkám

  Dubajská princezna Mahra (30) a její manžel šejk Mana Bin Mohammed Al Maktúm (25) se po loňské svatbě rozvádí. Dcera...

  Sto tun obilí za hodinu. Na Hané mají výjimečný kombajn, jeden z patnácti na světě

  Až sto tun obilí dokáže za hodinu sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland, který vyjel do obilných lánů v okolí...

  Ruská kráska Sofja Lebeděva šla donaha v seriálu Vikingové: Valhalla

  Bývalá gymnastka Sofja Lebeděva (30) potěšila fanoušky seriálu Vikingové: Valhalla, když se v jedné ze scén nového dílu...