Sobota 2. prosince 2023, svátek má Blanka
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 2. prosince 2023 Blanka

Gooka 2 - 1. část návodu

  12:00
Ctihodný soudce Gooka se vrátil do svého domu v Parenti, aby zjistil, že byl jeho syn unesen a žena otrávena neznámým jedem. Výdává se tedy na strastiplnou výpravu, jejíž cestu mapuje náš vyčerpávající návod.

Pokračování (recenze hry Gooka 2) legendární české adventury Gooka je na rozdíl od svého předchůdce směsicí adventury a RPG. Adventurní prvky sice ve hře převládají, ovšem tu a tam (v pozdějších fázích hry častěji) budete nuceni projít několika souboji, které jsou alespoň zpočátku poměrně obtížné. Proto považuji za rozumné se úvodem zmínit, jak co nejjednodušeji souboji projít.

JAK NA SOUBOJE
Ve hned úvodní kapitole hry se můžete zúčastnit tří soubojů – s bandity v jeskyni, s opicí na pláži a s krysami v domě vystrašeného chlapíka ve městě. Rozhodně se vyhněte opici, která je nejobtížnější, a věnujte se jednodušeji porazitelným krysám. Ještě před tím si ovšem v obchůdku ve městě pořiďte novou dýku – ta ošuntělá, co máte v inventáři, za mnoho nestojí. Pokud nemáte dostatek peněz, zajděte do spáleného domu za svým sluhou, který vám vždy pár měďáků ochotně půjčí.

Gooka 2: Záhada Janatrisu

Při soubojích je klíčová transformace síly mezi tělem a myslí. Když najedete kurzorem myši na protivníka, zobrazí se vám v pravé části dolního menu jeho charakteristiky. Ty je potřeba srovnat s vašimi charakteristikami (zobrazí se, když najedete kurzorem myši na postavu Gooky) a zvolit ideální typ útoku – buď fyzický, nebo mentální. Podle toho je taky dobré posílit tělo nebo mysl o určitý počet bodů tak, aby daná charakteristika převyšovala charakteristiku protivníka. Je ovšem důležité sledovat, jaký typ útoků protivník používá – pokud například útočí fyzicky a vy jste přitom transformovali sílu z těla do mysli, máte tělo oslabené a jste tím pádem VELMI zranitelní. Důležitý je taktéž fakt, že pokud je například vaše síla těla vyšší než síla těla protivníka, jste proti jeho fyzickým útokům 100% odolní. Totéž ovšem platí i obráceně, takže je vhodné si taktiku předem dobře promyslet.

Mně osobně se nejvíce osvědčilo útočit fyzicky – alespoň tedy na ty silnější soupeře. V takovém případě doporučuji maximálně posílit tělo, aplikovat kouzlo Bojový duch (to zpočátku neovládáte, takže se ho snažte naučit co nejdříve!) a pak útočit jednoduchým nebo dvojitým sekem. Samozřejmě, že v ruce je třeba mít tu nejsilnější zbraň, jakou máte v inventáři, a pro případ nouze je též dobré mít u sebe nějaký ten léčivý či povzbudivý nápoj.

Pokud i přes tato doporučení nebudete schopni některými souboji projít, je kdykoliv možné snížit obtížnost hry v menu Volby. Před každým soubojem hra automaticky ukládá pozici, takže ji znova načtěte, snižte dočasně obtížnost a vrhněte se do souboje znova. Hodně štěstí!


KAPITOLA PRVNÍ: PARENTI

Na počátku hry se objevíte na dvoře svého vyhořelého domku. Přítomný sluha vám sdělí, že vaše žena – zraněná – leží v klášteře a že tamní opat vás žádá, abyste se za ním co nejdříve zastavili. Tím ale špatné zprávy nekončí: Váš syn Yorimar byl unesen! V zápisníku se vám objeví první dva dlouhodobé questy – záchrana Lidry a záchrana Yorimara.

Prohledání domu:

 • U zadní stěny na dvorku je truhla – otevřete ji. Naleznete měšec se 30 měďáky.
 • Vejděte dveřmi do pracovny, kde na podlaze pod žebříkem seberte paklíč.
 • Na zadní stěně studovny vedle skříně visí obraz. Odsuňte jej - objevíte trezor. Nastavte správnou kombinaci na číselníku uprostřed a na zámek v horní části použijte klíč z inventáře – bohužel oheň poškodil zámek a ten nelze odemknout. Paklíč, který jste sebrali na podlaze, je taktéž poškozený a ani ten nelze použít. Bude třeba, aby vám jej někdo zručný opravil.
 • Vyjděte ven na dvorek a odejděte pryč – sluhové vás odnesou do kláštera Virja.

  V klášteře:
  Uvnitř kláštera vejděte do prostředních dveří (Modlitebna), po jejichž stranách stojí mniši. V místnosti potkáte opata, který vás zavede do vedlejšího pokoje s léčebným sarkofágem. V tom je umístěna vaše přiotrávená žena. Při životě ji udržuje sarkofág, jehož generátor ale slábne a brzy mu dojde energie. Vaším prvořadým úkolem je nyní sehnat novou baterii do generátoru, nebo nabít tu stávající.

  Nejprve je třeba vyjmout starou baterii. Na stěně za sarkofágem naleznete návod, který se přečtěte. Pak si stoupněte k pravému dolnímu rohu sarkofágu a stiskněte červené tlačítko – vysune se ovládací panel. Na panelu stiskněte levé tlačítko, čímž přemístíte energii do náhradní baterie, pak prostřední tlačítko, čímž baterii odpojíte, a nakonec pravé tlačítko, čímž odstraníte pojistku a baterii zpřístupníte. Zbývá ještě kliknout na samotnou baterii, čímž odpojíte drátky. Nakonec přistupte ke stojánku a vybitou baterii seberte. Gooka 2: Záhada Janatrisu

  Vyjděte ven na chodbu kláštera a dejte se do dveří napravo – do knihovny. Zde si promluvte se starým knihovníkem – dostanete od něj svitek sv. Grundivalda, jenž obsahuje informace o baterii. Svitek si v inventáři pročtěte – zjistíte, že k opravě baterie potřebujete sehnat kovovou tyč, olověné víko a elektrolyt v podobě kyseliny Arachiskové. Tu lze vyrobit smícháním vody, harily a prachu z ořechů lapiní, to vše nad plamenem ohně.

  Než odejdete z kláštera, zajděte do modlitebny a před oltářem se pomodlete. Ve snu budete přeneseni na ostrov svého otce. Proběhněte džunglí až k domu, kde potkáte boha Gluxe. Ten vás zasvětí do základů bojování. Řiďte se tedy Gloxovými pokyny a 1) Klikněte na fyzický útok Jednoduchý sek a následně na Gluxe, 2) Klikněte na mentální útok Vzplanutí a následně na Gluxe, 3) Kolonku „Posílit tělo“ přepněte (šipkami vlevo nebo vpravo) na Posílit mysl a přetáhněte táhlo doprava, následně klikněte na útok „Vzplanutí“ a pak na Gluxe. 4) Uzdravte své tělo tím, že kliknete na Léčivý lektvar a následně na postavu Gooky. Tím Gluxova lekce končí.

  Když se probudíte zpět v klášteře, přibude vám v inventáři nová dovednost – Telepatie a sugesce. Vyskytuje se zde formou předmětu a můžete ji použít na kteroukoliv živou bytost ve hře.

  Vyjděte z kláštera ven a na rozcestí se dejte doleva do města. Nejdříve se vydejte do obchodu, který se nachází v severní (nejvyšší) části města. Promluvte si s prodavačkou a zeptejte se jí na baterie – dozvíte se důležitou informaci, že s podobnými exotickými předměty by vám mohli pomoct námořníci. Sejděte dolů na náměstí a pokuste se vejít do radnice, před kterou stojí strážný. Ten vám ovšem ve vstupu zabrání a bude chtít vidět váš soudcovský odznak, který ale máte doma v zamčeném trezoru. V zápisníku přibude nový quest: Získat přístup do radnice.

  QUEST (povinný): Získat přístup do radnice

 • Základem je opravit poškozený paklíč. Odběhněte do jižní části města, která vede do přístavu. Na dřeveném molu si promluvte s námořníkem Agirem, následně mu ukažte rozbitý paklíč z inventáře – Agir vám jej opraví. Krom toho vás také požádá o protislužbu doručit zprávu jeho příteli v lesích za městem. Můžete ji sice odmítnout, ale odměnou vám bude naučení se nové dovednosti, a ta se vždycky hodí. Po přijmutí se vám v zápisníku objeví nový quest: Doručení vzkazu.
 • Odejděte z města do svého spáleného domu. V pracovně prozkoumejte obraz, označte klíčovou dírku a použijte na ni paklíč. Posléze trezor otevřete pákou v jeho dolní části a seberte z něj Gookovy věci: peníze (172 měďáků) a soudcovský odznak.
 • Vraťte se do města a ukažte odznak strážnému před radnicí: ten vás poté vpustí dovnitř. Quest je splněn.

  QUEST (nepovinný): Doručit vzkaz

 • Po zadání questu od námořníka Agira vyběhněte z města a dejte se uličkou doleva. Za okamžik dorazíte k domku uhlíře Nomika. Promluvte si s uhlířem a pak mu z inventáře předejte zprávu. Nomik vám poděkuje a poprosí vás, abyste Agirovi vyřídili, že se mu to hodí koncem vakanu.
 • Vraťte se do městského přístavu a promluvte si s námořníkem Agirem, čímž mu vyřídíte vzkaz od Nomika. Agir vám na oplátku nabídne, že vás naučí jeden ze čtyř možných bojových triků. Vybrat si můžete z: Pomsta, Bojový duch, Zrcadlo, Temnota. Doporučuji naučit se Bojový duch – brzy se vám bude velmi. Tímto je quest splněn.

  V uličce v jižní části města uvidíte postávat ubožáka. Když si s ním promluvíte, zjistíte, že se mu ve sklepení domu usídlily obří krysy. Gooka ubožákovi přislíbí pomoc, a v jeho zápisníku se objeví nový quest: Přemoci obří krysy.

  QUEST (povinný): Přemoci obří krysy

 • Dříve než se rozhodnete splnit tento quest, doporučuji splnit nepovinný quest „Doručit vzkaz“ a naučit se dovednost „Bojový duch“, a taktéž si v obchodě koupit dýku (pokud na ni nemáte peníze, zaskočte si půjčit od sluhy ve vašem vyhořelém domě). Čeká vás totiž první souboj a na ten je vhodné být připraven.
 • Vejděte do ubožákova domu (nejbližší dveře) a projděte temným sklepením až ke krysám. Hra se přepne do soubojového módu.
 • Krysy mají sílu těla zhruba na vaší úrovni, ovšem jejich síla mysli je asi poloviční. Rozumnější se tedy jeví použít mentální typ útoku. Pokud zvolíte tuto taktiku, použijte Bojový duch, jenž vám zvedne sílu těla i myslí o 50%. Budete tak odolní vůči útokům krys a za použití útoku Vzplanutí krysy pohodlně zneškodníte. Mějte však na paměti, že podle toho, jakým útokem nepřátele zlikvidujete, se vám zvýší jednotlivé charakteristiky a mně se pro budoucí mnohem obtížnější souboje osvědčilo vylepšovat hlavně sílu těla. V takovém případě nejdříve posilte tělo, následně aplikujte Bojový duch a krysy odrovnejte útokem Jednoduchý sek.
 • Po vyhraném souboji získáte kromě navýšení charakteristik i krysí ocas. V zadní části sklepení ještě prohledejte sud – naleznete v něm Lektvar povzbuzení.
 • Vyjděte z domu a sdělte ubožákovi, že krysy už jsou bradou vzhůru. Quest je splněn.

  Gooka 2: Záhada Janatrisu

  V tuto chvíli, kdy již máme přístup do radnice, se můžeme věnovat úkolu opravy baterie. Bude zapotřebí obstarat pět předmětů:
  Kovová tyč: v přístavu na horní plošině (tam, kle se vybavují dva námořníci) prohledejte hromadu dřevěných beden. Naleznete hřebík, který splní účel kovové tyče dokonale.
  Nové víko: vstupte do radnice a sejděte po schůdcích do podzemí. Zde můžete prohledat sudy – naleznete 23 měďáků. Vejděte dveřmi do sklepa, kde seberte nové víko baterie.
  Kvítky harily: tuto květinu koupíte od prodavačky v obchodě za 24 měďáků.
  Voda: nejdříve si v obchůdku kupte za 10 měďáků misku. Pak na radnici vyjděte do laboratoře v horním patře. U zdi stojí vědro s vodou. Naberte vodu do misky z inventáře.
  Ořech lapině: O ten je potřeba bojovat s robot-opicí na pláži pod skálami (nedaleko vypáleného domku). Opice je však vůbec nejsilnější soupeř v této části hry, takže ještě předtím si doporučuji zajistit lepší zbraně a vylepšení charakteristik statistiky soubojem s bandity v jeskyni na konci pláže s majákem (viz níže). V tomto souboji získáte kvalitní meč Telostion, který v boji s opicí použijte. Taktiku doporučuji volit tradiční – tedy posílení těla, kouzlo Bojový duch, a útoky Jednoduchý sek.

  Souboj s bandity v jeskyni:

 • Jeskyně s bandity se nachází na dlouhé pláží se starým majákem. Před majákem můžete prohledat vrak lodi – naleznete v něm Léčivý lektvar.
 • Jakmile vstoupíte do jeskyně na konci pláže, započne souboj. Stejně jako v případě krys jste s protivníkem silově vyrovnaní, takže doporučuji uplatnit již vyzkoušenou taktiku – posílení těla, kouzlo Bojový duch, a posléze útoky Jednoduchým sekem. V případě potíží vypijte Léčivý lektvar.
 • Po vítězném souboji získáte (kromě vylepšení charakteristik) peníze (108 měďáků), ale hlavně nové zbraně: dýku, krátký meč a Telostion. Telostion se stane nadlouho vaší nejlepší zbraní, kterou používejte ve všech nadcházejících soubojích.

  Oprava baterie v laboratoři na radnici:
  V tuto chvíli již vlastníte vše potřebné pro kompletní opravu baterie, takže se vydejte do laboratoře v horním patře radnice.

 • Nejprve je třeba připravit elektrolyt v aparatuře na stole. Nalijte do aparatury vodu z misky a posléze přidejte Kvítky harily. Poslední nutnou přísadou jsou Lapině, ale ty je nejdříve nutné rozdrtit. Použijte tedy Lapines na hmoždíř na stole. Rozdrcené Lapině pak vhoďte do aparatury.
 • Pokud jste tak již neučinili, použijte v inventáři vybitou baterii, čímž ji otevřete (ale přijdete o původní víko).
 • Otevřenou baterii použijte na aparaturu, čímž do ní nalijete elektrolyt.
 • V inventáři použijte nové víko – připevníte ho tak k baterii.
 • Nakonec v inventáři použijte hřebík, čímž opravu baterie zkompletujete.

  S opravenou baterií se vydejte do kláštera. Vejděte do místnosti se sarkofágem a použijte baterii na stojan u sarkofágu. Sarkofág poté analyzuje neznámý jed, jímž byla Lidra přiotrávena, a zjistí, že k němu potřebujete sehnat protijed jménem „Brantani“. Ten však extrémně nedostatkovým zbožím.

  Shánění informací o léku Brantani:

 • Zajděte do klášterní knihovny a zeptejte se knihovníka na lék Brantani – dozvíte se, že ho sem kdysi dováželi ze zámoří a poradí vám, ať se zeptáte námořníků. Zároveň se zmíní o zakázané knize kacíře Šámata, kterou se pro vás pokusí najít.
 • Vaše další kroky tedy logicky povedou do přístavu. Promluvte si s lodníkem u korábu – řekne vám, že jeho kapitán dovážel Brantani z Avaralu. Totéž vám řekne i námořník na molu.
 • Odejděte z přístavu – na ulici vás zastaví sluha se vzkazem od knihovníka, který našel Šámatovu knihu. Máte si pro ni ihned přijít.
 • Vydejte se tedy do knihovny v klášteře. Tam však zjistíte, že knihovníka někdo zavraždil. Knihu, která je ukrytá někde v místnosti, si tedy musíte najít sami.
 • Odsuňte žebřík opřený o knihovnu, a otočte s vedle stojícím svícnem – na podlaze, kde stál původně žebřík, se uvolní dlaždice. Odsuňte ji – naleznete knihu.
 • V inventáři si knihu přečtěte.

  Léčka na vraha:

 • Po přečtení knihy zajděte do modlitebny, kde si promluvte s opatem. Vyjádříte svoji nedůvěru v místní mnichy a domluvíte se na ďábelském plánu, pomocí nějž hodláte odchytit případného vraha Lidry.
 • Gooka se schová za závěs v místnosti se sarkofágem. Jakmile nastane noc, do místnosti vtrhne vrah a dojde k souboji.
 • Vrah má vyvinutější sílu mysli než těla, tudíž opět doporučuji klasickou taktiku. Po vítězství získáte dvě nové fyzické dovednosti (v mém případě Prokletí a Dvojitý sek), meč Jedovec a zprávu od vraha. Meč není příliš účinný, takže vám moc prospěšný nebude, ale zprávu si v inventáři přečtěte – zjistíte, že po vykonání vraždy měl vrah informovat o splnění úkolu člověka v Aréně.

  Gooka 2: Záhada Janatrisu

  V tuto chvíli se můžete vydat přímo do arény, ale doporučuji ještě zaběhnout do přístavu a promluvit si s kapitánem stojícím poblíž korábu. Dohodnete se s ním na cestě, pokud však naleznete jeho šíleného navigátora a získáte jeho mapy, které z lodi odnesl. V zápisníku přibude další quest: Získat mapy.

  QUEST (povinný): Získat mapy

 • Rozeběhněte se do Arény – do herny ve východní části města (během dne byla uzavřená). Pokud máte chuť na hazard, můžete si zahrát ruletu – lze v ní získat docela slušné peníze, ale stejně tak lze o ně i přijít, takže se mějte na pozoru – měďáky budou už za malý okamžik hodně zapotřebí!
 • U baru oslovte chlapíka v červené vestě. Nedozvíte se nic moc, takže na něj použijte svoji telepatii – přečtením jeho myšlenek se přesvědčíte, že jde o muže, kterého hledáte.
 • Promluvte si s barmanem a kupte od něj Alkohol. Kupte taktéž pytlík soli, pokud ho již v inventáři nemáte.

  Vaším úkolem bude chlapíka u baru opít, ovšem zároveň musíte sami sebe ochránit před účinky alkoholu, k čemuž vám dopomůže speciální protialkoholový lektvar. Ten si ovšem nejdříve musíte připravit.

 • Zamiřte do laboratoře na radnici.
 • Do misky opět naberte vodu z vědra u stěny a nalijte ji do aparatury.
 • Nasypte do aparatury sůl.
 • Na struhadlo v rohu místnosti použijte krysí ocas – získáte tak nastrouhaný krysí ocas. Tento přidejte do aparatury. Protialkoholový nápoj je hotov.
 • Seberte ze stolu prázdnou láhev a nalijte do ní nápoj z aparatury.

  Vraťte se do Arény. V inventáři použijte Protialkoholový nápoj, čímž ho vypijete, a posléze nabídněte chlápkovi u baru alkohol. Společně pak budete nejen popíjet, ale taktéž hrát kostky.

  Hra v kostky:
  Cílem hry je obrat soupeře o všechny jeho peníze – navigátor disponuje zhruba 200 měďáky.
  Princip hry je takový, že musíte během tří kol označit co nejvíce kostek stejné a co nejvyšší hodnoty. Ideální je tedy postupně získat pět šestek, což se ale rovná menšímu zázraku. Vystačíte si často i se třemi pětkami nebo čtyřmi čtyřkami. Možné je též získat jednu trojici a dvojici. Kostky s hodnotami tři a nižší určitě neoznačujte. Po označení kostek (je též možno neoznačit žádnou kostku) klikněte na tlačítko „Ukončit výběr kostek“. Po každém kole vsázíte určitý obnos peněž – buďto můžete dorovnat navigátorovu vsázku, nebo zvýšit o 5, 10 či 20 měďáků. Vsázejte podle toho, jak si věříte, ovšem vyšší vsázky se vyplatí, neboť tím dříve navigátora obehrajete o vše, co má. Pochopitelně je zde prostor i pro blafování – pokud máte v měšci dostatek peněz (přes 200 měďáků) a jste schopni dostat navigátora během jediné hry na mizinu.

  Jakmile vyhrajete, dostanete od navigátora mapy a dozvíte se, že vraždu vaší ženy si objednaly Chorijky a nejspíš také stojí za únosem Yorimara. Tímto je quest splněn.

  Při odchodu z Arény vás na ulici přepadne bandita. Je poměrně slabý, takže stačí útočit Dvojitým sekem, případně si ještě vylepšit vlastnosti kouzlem Bojový duch. Po bitvě získáte Krátký meč a 7 měďáků.

  Zamiřte do přístavu. Na molu si promluvte s kapitánem a předejte mu mapy. Poté mu sdělíte, že potřebujete odvézt do Xaragu, sídla Chorijek. Kapitán souhlasí.


  KAPITOLA DRUHÁ: NA MOŘI

  Gooka 2: Záhada Janatrisu

  Zatím co budete cestovat do pevnosti Chorijek po stopách uneseného syna, nesmíte zapomenou ani na svoji ženu a na lék Brantani. Pro jeho výrobu je třeba získat 4 přísady: jed sladkovodního kraba, rybu sadrii, krev z kaiganiho a bylinu segenral. Získání všech čtyř předmětů se vám v zápisníku přetransformuje na 4 questy, z nichž jeden – Ulovení sadrie – lze splnit již nyní, na palubě lodi.

  QUEST (povinný): Ulovit sadrii

 • Vyběhněte na horní palubu ke kormidlu, kde si promluvte s kapitánem. Řekne vám, že k lovu sadrie musíte chytit jinou menší rybu, tu naříznout – aby z ní tekla krev – a použít jako návnadu. Ostnatou sadrii pak vytáhnete z vody pomocí sítě. K chycení oné menší rybky potřebujete háček, vlasec a nějakou návnadu – třeba sušené maso nebo dužinu z ořechů.
 • Na dolní palubě jsou sudy s jídlem. Vezměte si z nich sušené maso.
 • Na dolní palubě si promluvte s námořníkem Abiduhem. Zeptejte se ho na uzené krabí maso, které žvýká – je ho s vámi ochoten vyměnit za nějakou náhradu. Taky se ho zeptejte na síť – uplete vám ji, když mu donesete 20 loktů provazu.
 • Promluvte si s Jastirem, který stojí u schůdků na horní palubu – poradí vám, že provazy lze splést z chaluh a že se po nich máte poohlédnout na kýlu lodi. Jděte tedy ke přídi lodi a stiskněte Enter – zjistíte, že na kýlu jsou skutečně zachycené chuchvalce chaluh.
 • Nedaleko na palubě se povaluje bidlo. Použijte jej – objeví se vám jako předmět v inventáři.
 • Použijte bidlo na přídi – získáte tak chaluhy.
 • Předejte chaluhy Abiduhovi – jednak z nich později uplete síť, ale hlavně pro vás okamžitě vyrobí vlasec.
 • Vejděte do kajuty a ze stolu seberte dřeň ze slzícího keře.
 • Z malého stolíku poblíž postele seberte Olaminové oříšky.
 • Jděte k posteli a prozkoumejte závěs – zjistíte, že visí na kovových kroužcích, ze kterých by se dal vyrobit háček.
 • Použijte židli u stolu – Gooka ji přesune k závěsu. Znova použijte závěs – Gooka sebere kroužek.
 • V inventáři kroužek použijte – Gooka z něj vyrobí háček.
 • V inventáři použijte háček – Gooka ho spojí s vlascem a vyrobí udici.
 • Dole na palubě předejte Abiduhovi olaminové oříšky – vymění je s vámi za své uzené krabí maso.
 • Přistupte k boku lodi, otevřete inventář a použijte udici. Nyní si můžete vybrat, jakou použijete návnadu – k dispozici je žádná (prázdný háček), sušené maso, dřeň ze slzícího keře a uzené krabí maso. Ryba však zabere jen na posledně zmíněnou návnadu, takže ji použijte.
 • Po chycení ryby se zeptejte Abiduha, zdali už nemá hotovou síť. Má, a předá vám ji.
 • Jděte k boku lodi a v inventáři použijte chycenou rybku – Gooka ji nařízne a hodí do vody. Na sadrii pak hodí síť. Ještě ji musíte vytáhnout z vody – u boku lodi tedy použijte bidlo. Tím je sadria ulovena, a quest splněn.

  Gooka 2: Záhada Janatrisu

  Goka se poté vypraví poděkovat kapitánovi za jeho cenné rady, ovšem než tak stačí učinit, napadnou loď pirátky – Chorijky – a dojde k souboji. Tentokrát budete bojovat nejen za sebe, ale též za své dva přátele – kapitána a kormidelníka.

  Souboj s Chrijkami:
  V bojovém triu je nejsilnější postavou Gooka, nejslabší kapitán. Kormidelník zase může používat účinný útok Otočka, kterým se Gookovi takřka vyrovná. Zpočátku doporučuji použít kouzlo Bojový duch na všechny tři bojovníky, abyste zvýšili jejich sílu a učinili je tak odolnějšími vůči výpadům Chorijek. Gookou posléze útočte Dvojitým sekem, kormidelníkem útočte Otočkou. Kapitánem nemá smysl útočit, jelikož je příliš slabý. Používejte ho tedy jen k případnému léčení Gooky a kormidelníka. Pokud někdo z vaší družiny zemře (kromě Gooky, samozřejmě), nevěšte hlavu – po vyhraném souboji zase zázračně „obživne“. Poražením Chorijek získáte 30 měďáků, naučíte se novou dovednost (v mém případě to byl Vražedný úder) a získáte dva Zubaté meče a jeden Chorijský nůž.

  Přestože se vám nakonec jistě podaří souboj vyhrát, jedna z Chorijek zavraždí náhradního kormidelníka a loď ztroskotá na útesech pevniny. Co bude následovat dále, si však povíme až v druhé části návodu.

 • Autor:
  • Nejčtenější

  Videoherní genocida. Hráč se pokusil zabít všechny živé tvory ve Skyrimu

  novinky 2. 12. 2023 13

  I po více než deseti letech od svého vydání láká skvělé RPG The Elder Scrolls V: Skyrim své...

  Herní týden: Český hit boduje na Steamu či fotky z televizního Fallouta

  magazín 2. 12. 2023 1

  Během uplynulého týdne vyšla povedená české hra Last Train Home, která boduje i na Steamu. Viděli...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  Uspěje i dnes? Remaster druhého Poldy vyjde ještě před Vánocemi

  novinky 1. 12. 2023 4

  Oblíbená komediální série Polda ještě neřekla své poslední slovo, již v polovině prosince totiž...

  Autor české husitské hry pracuje na rozšíření a představil i nový projekt

  novinky 1. 12. 2023 3

  Poutavá temná adventura z dob husitských válek 1428: Shadows over Silesia se prodává levněji, autor...

  {NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

  {POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

  To by šlo. Game Pass překvapil hitem Remnant 2, brzy nadělí i Far Cry 6

  novinky 1. 12. 2023 1

  Nabídka pro první polovinu prosince předplatného Game Pass, které na PC, xboxech a v cloudu...

  O peníze přijdou tak či tak. Jaká past se chystá na důchodce spořící v penzijku

  Premium Novinky v penzijním spoření jsou v legislativním běhu. Stát chce zvýšit příspěvky a přimět lidi, aby na penzi spořili...

  Životabudič pro desetitisíce pacientů: infuze železa do žíly. Málo se o něm ví

  Premium Nemohou dýchat, jsou unavení, otékají jim nohy, trpí arytmií, nadváhou, někdy i zmateností či depresí. Někteří netuší,...

  Divoká, velká jízda, říká sestra o životě skokanky a pornoherečky Absolonové

  Premium Disciplinovaná sportovkyně, soustředěná na výkony v bazénu a zlaté medaile, ale též holka, která si užívá život bez...

  Herní týden: Český hit boduje na Steamu či fotky z televizního Fallouta

  magazín 2. 12. 2023 1

  Během uplynulého týdne vyšla povedená české hra Last Train Home, která boduje i na Steamu. Viděli...

  Videoherní genocida. Hráč se pokusil zabít všechny živé tvory ve Skyrimu

  novinky 2. 12. 2023 13

  I po více než deseti letech od svého vydání láká skvělé RPG The Elder Scrolls V: Skyrim své...

  Uspěje i dnes? Remaster druhého Poldy vyjde ještě před Vánocemi

  novinky 1. 12. 2023 4

  Oblíbená komediální série Polda ještě neřekla své poslední slovo, již v polovině prosince totiž...

  Autor české husitské hry pracuje na rozšíření a představil i nový projekt

  novinky 1. 12. 2023 3

  Poutavá temná adventura z dob husitských válek 1428: Shadows over Silesia se prodává levněji, autor...

  Pomožte svému dítěti lépe se soustředit! Vyzkoušejte doplněk stravy ESPRICO®
  Pomožte svému dítěti lépe se soustředit! Vyzkoušejte doplněk stravy ESPRICO®

  Máte dojem, že má vaše dítě potíže se soustředěním? Impulzivita a hyperaktivita zasahují do jeho každodenního života? V tom případě by se mohl stát...

  Vyhráli čtvrt miliardy ve Sportce, roky se schovávají. Radost nikdy nepřišla, říkají

  Premium Na těle má vytetovaných šest čísel. 3, 5, 7, 8, 25 a 29. Jsou to čísla, která jemu a jeho manželce přinesla 250 milionů...

  Jeho uhánění mě obtěžovalo. Byla jsem vdaná, říká manželka Tomáše Savky

  Někdejší účastník první řady SuperStar a bývalá vynikající sólistka baletu plzeňského Národního divadla jsou manželi už...

  Potvrzeno. Ceny elektřiny od ledna stoupnou kvůli regulované složce

  Energetický regulační úřad potvrdil růst regulovaných cen energií od ledna 2024. Oproti před měsícem uváděnému růstu...

  Nejsem nácek. Šlo o něco jiného, říká muž, který útočil na Bendiga

  Zpěvák Jan Bendig (29) byl v sobotu před předáváním cen Český slavík posypán na červeném koberci moukou. Druhý den...

  Žádný div, že berou útokem naše obchody. Poláci prověřili české ceny

  Stejný řetězec obchodů, stejné výrobky, a naprosto propastný rozdíl mezi cenami. Polský portál Fakt ze zaměřil na ceny...