Veverka obecná | foto: Profimedia.cz

Pomozte mapovat veverky, pomůže vám mobil s GPS a foťákem

  • 0
Akci Na veverky s mobilem vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky původně před rokem. Vzhledem k velké úspěšnosti se rozhodla celou kampaň prodloužit.

Podle informací agentury během roku „přistálo“ do mapy výskytu veverky obecné téměř 1 200 zápisů, kdy prostřednictvím speciální aplikace BioLog (pro telefony s Androidem) uživatelé zaznamenali přítomnost. Tato aplikace je určená obecně pro pozorování přírody a zápisu pozorování jednotlivých živočichů.

Fotogalerie

Veverka je milé zvířátko s variabilním zbarvením. Nejčastěji je rezavá nebo hnědá, někdy černá. Zdá se, že černé veverky jsou spíše ve vyšších nadmořských výškách a rezavé v nížinách. Ale vždy jde o jeden a týž druh – veverku obecnou.

Sběr dat o veverkách není samoúčelný. Výzkumníci se pokoušejí stanovit další vývoj populace a vzhledem k tomu, že se při záznamu zapisuje její zbarvení, chtějí se dopátrat jejich původu. Tedy zda skutečně platí domněnka, že tmavě zbarvené veverky se vyskytují ve větších nadmořských výškách.

Patří mezi hlodavce a má tedy dobře vyvinuté přední řezáky. Nejraději má semena šišek nebo houby, ale také oříšky a různé plody. Hledáním potravy tráví 60 – 80 % dne. 

Část nalezené potravy si schovává do takzvaných spižíren v dutinách stromů nebo zahrabává do země. Zásoby pak využívá v zimě.

Mapa výskytu veverky obecné

Mapa výskytu veverky obecné

Je samotář, kromě období rozmnožování pobývá nejraději sama. Staví si kulovitá hnízda na silnějších větvích v korunách stromů nebo výjimečně i v dutinách stromů. 

Může mít až dva vrhy mláďat za rok a v každém vrhu má obvykle dvě až tři veverčata. V zimě neupadá do zimního spánku, a proto není výjimkou se s ní setkat i v zasněženém lese.

Není výjimkou, že lidé najdou hnízdo s mladými veverkami po silném větru nebo po těžbě na zemi. V takovém případě poskytnou mladým veverkám první pomoc v Národní síti záchranných stanic (www.zvirevnouzi.cz) nebo ve specializované záchranné stanici pro veverky PINKY (www.veveratka.cz). 

Podívejte se, jak funguje krmítko v zimním lese.

Ve Velké Británii vytlačuje veverku obecnou nepůvodní veverka popelavá ze Severní Ameriky, která je větší a agresivnější. Šíření tohoto druhu bylo zaznamenáno i v severní Itálii a mohlo by do budoucna znamenat nerovnou konkurenci i pro naši veverku.