Konopní pacienti jsou běžně udáváni okolím, řekl v Rozstřelu Zábranský

  11:17aktualizováno  4. dubna 14:07
Léčba konopím je v České republice již čtyři roky legální, přesto je konopí od února v lékárnách nedostupné. Podle adiktologa a lékaře Tomáše Zábranského jde ze strany státu o naprostou bezohlednost k nemocným. Na vše kolem léčebného konopí odpovídal spolu s konopnou pacientkou Hanou Vágnerovou v pořadu Rozstřel.

Zákon na jedné straně pacientům využití léčebného konopí dovoluje a mají k dispozici seznam lékařů, kteří jsou oprávněni konopí předepisovat. V lékárnách ale dostupné není a pacienti si ho tedy nemohou legálně opatřit (čtěte v březnovém článku zde).

„V praxi jsou odkázáni na nelegální jednání, tedy na samopěstování, výpěstky kamarádů či černý trh,“ popisuje situaci Tomáš Zábranský. Dělají to ale podle něj pro své zdraví, i když s mnohými riziky. Tuto praxi potvrdila i pacientka s roztroušenou sklerózou Hana Vágnerová, která je ředitelkou a zakládajícím členem sdružení KOPAC, tedy Pacientského spolku pro léčbu konopím. Ale těžko to brát v tom případě za nezákonné, protože to dělají pro své zdraví.

Fotogalerie

Hana Vágnerová bohužel dobře zná i příběhy pacientů, které policie připravila o nelegálně získané konopí přímo na lůžku. „Jsou to případy, kdy je většinou někdo udá - jiný pěstitel, zdravotní sestřička, soused, jiný pacient - v tomto máme dlouhodobou tradici,“ konstatoval v Rozstřelu Tomáš Zábranský.

Pro pacienta přitom není jednoduché najít si konkrétní odrůdu konopí, která mu bude vyhovovat. A ještě se pohybuje na hraně zákona. „Pěstování 1 až 5 matečných rostlin konopí je přestupek, za který dopadenému provinilci hrozí maximálně patnáctitisícová pokuta. Jakmile už je ale vypěstované množství zpracováváno, už je logicky vyšší než pár gramů a může být posuzováno jako trestný čin,“ vysvětlil Tomáš Zábranský, jak je pro české pacienty těžké bojovat se všemi možnými výklady platného zákona, protože hranice mezi přestupkem a trestným činem je velmi tenká.

Pro české pacienty by byl přitom ideální stav, který aktuálně nastal v sousedním Německu. „Buď povolíte samopěstování, nebo pacientům garantujete, že konopí dostanou, pokud je jim indikováno, nařídil v Německu státu vrchní soud. Od letošního 15. března mají tedy němečtí pacienti státem garantováno, že jim konopí dodá a pojišťovna uhradí,“ popsal aktuální stav legislativy týkající se konopných pacientům v Německu Tomáš Zábranský.

Jak lékař a adiktolog Tomáš Zábranský, tak konopná pacientka Hana Vágnerová, se ve studiu shodli i na tom, že léčba konopím musí být u řady chorob striktně individualizovaná. „Na lékařských fakultách u nás se o léčbě konopím nepřednáší, nicméně kterýkoliv lékař se to může naučit v rámci celoživotního vzdělávání,“ nabídl v rozhovoru několik konkrétních možností Tomáš Zábranský, který se v tomto směru výrazně angažuje.

„Jako každý lék, má samozřejmě i konopí svoje indikace i kontraindikace,“ uvedl také Tomáš Zábranský v odpovědi na jeden ze čtenářských dotazů jako lékař. Ve stručnosti by se konopím neměli léčit lidé s predispozicí k depresím a dalším duševním chorobám. Opatrní musí být také lidé s vysokým tlakem.

Proč v českých lékárnách momentálně chybí konopí?

Hned v úvodu Rozstřelu Tomáš Zábranský ve studiu uvedl, že je striktně dáno, co musí léčebné konopí dodávané do lékáren obsahovat a v jakém množství. A to jak u psychotropní léčebné látky, tedy THC, tak u nepsychotropní léčebné látky, tedy CBD. Stejně tak je jasně daný dlouhý seznam látek, které naopak obsahovat nesmí. Na rozbor konkrétního vzorku konopí je tedy vždy potřeba řada různorodých testů, které podle podmínky dané SÚKLem musí dodavateli léčebného konopí udělat jedna jediná laboratoř.

„Vím, že jediný dodavatel léčebného konopí do lékáren u nás - který vyhrál soutěž v roce 2015 - zaplatil českou laboratoř, která se to všechno potřebné naučila - a je v tomto směru zřejmě jediná v Evropě, možná na světě. A jeho konopí přísnými atesty prošlo. Jen ho v termínu neměl rozvážené po 10, ale po 50 gramech,“ uvedl Zábranský, že to je podle dostupných informací jediný důvod, proč jsou čeští konopní pacienti momentálně bez svého léku.

Pro české pacienty konopí není, přitom léčí i pomáhá od bolesti

To, k čemu u nás po čtyřech letech platnosti zákona došlo, je podle adiktologa Tomáše Zábranského naprostou bezohledností k nemocným. „Je to absolutně nepřijatelný a pro mě nesmírně frustrující stav,“ řekl pro iDNES.cz ještě před úterním Rozstřelem k momentální patové situaci.

„Zároveň se jedná o světový unikát. Jsme jediná země, která konopí pro léčbu zlegalizovala a dostala je k pacientům a pak vlastními kroky způsobila, že konopí z farmaceutického trhu zmizelo. Zemí s legální léčbou konopím je nyní několik desítek, spousta dalších se k tomu chystá a my jsme efektivně promarnili možnost stát se světovou špičkou a lídrem v dané oblasti,“ říká jako odborník, který se výzkumu konopí dlouhodobě věnuje.

Lze odhadnout, kolika pacientům u nás by mohlo léčebné konopí opravdu výrazně pomoci?
Odhaduji, že v Česku je něco mezi třemi a pěti tisíci pacientů, kteří by se jednoznačně měli léčit konopím. Těch, kteří se o to pokouší, je ovšem mnohem, mnohem více: podle reprezentativního průzkumu se v České republice pokusilo léčit nebo v současnosti léčí nelegálním konopím přes 900 tisíc lidí. Tyto pacienty nezajímá psychotropní účinek, nechtějí se „zhulit“, jen chtějí ulevit od potíží, chtějí se vyléčit ze závažných nemocí. (Zde lze stáhnout nejnovější Přehled současných znalostí o léčebných účincích konopí a přípravků z něj a jeho perspektiv.)

MUDr. Tomáš Zábranský

Lékař a adiktolog, který se v praktické medicíně původně zabýval závislostmi na nelegálních drogách a jejich léčbou, od roku 2001 se věnuje epidemiologickému výzkumu užívání psychotropních látek a jejich následků a zhruba od roku 2008také výzkumem konopí a jeho účinků na člověka (v akademické sféře i soukromém sektoru u nás i v zahraničí).

MUDR. Tomáš Zábranský v doprovodu profesora Raphaela Mechoulama, izraelského...
MUDR. Tomáš Zábranský během projevu na vědecké konferenci.

V roce 2010 zorganizoval první parlamentní seminář o léčebném konopí a byl spoluautorem Petice za léčebné konopí, což byly první kroky, vedoucí až k legalizaci léčebného konopí k 1. dubnu 2013. V letech 2014-16 byl externím poradcem tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka v této oblasti.

Vím, o čem mluvím. Řadu let pracuji v dobrovolnických občanských aktivitách, jejichž cílem je šířit vědecké poznatky o léčebném konopí a přípravcích z něj mezi odbornou i laickou veřejností. Případně hájit zájmy pacientů, kteří se léčí těmito přípravky nebo by jimi být léčeni měli, ale nejsou.

Tyto nestátní neziskové organizace, jako je pacientský spolek KOPAC, z.s., nebo Společnost pro léčbu konopím a kanabinoidy a jejich výzkum, z.s., vznikly ze zoufalství nad neschopnosti našeho státu a jeho struktur zajistit pacientům konopí jakožto legální lék. Obě organizace tak vlastně byly vytvořeny proto, aby státu důrazně připomněly jeho povinnosti, k nimž se zavázal a které v současné době neplní.

Léčebné konopí pomáhá například pacientům s Parkinsonovou nemocí. Jak to vypadá v praxi, léčí se tito čeští pacienti legálně konopím?
Parkinsonova choroba patří mezi neurodegenerativní onemocnění a neurologové jsou mezi odbornostmi, jež jsou podle platné vyhlášky oprávněny konopí předepisovat. Jejich odborná společnost při ČLS JEP se ale k léčebnému konopí i jeho předepisování staví spíše rezervovaně.

Již od roku 2004 nicméně víme, že si nemalá část českých parkinsoniků pomáhá konopím sama. A podle informací, které máme z práce ve sdružení KOPAC, tedy v pacientském spolku pro léčbu konopím, jich od té doby spíše přibylo než ubylo.

Podívejte se na příkladu pacienta Larryho Smithe z Jižní Dakoty, který bojuje přes 20 let s Parkinsonovou chorobou, jak bezpečně a rychle může konopí ulevit těmto pacientům (předepsat ho může neurolog):

Zástupci SÚKLu zdůrazňují, že „konopní pacienti“ nezůstanou bez léčby, i když konopí v lékárnách není a zatím to vypadá, že minimálně do podzimu nebude. Co pro pacienty i lékaře, kteří léčebné konopí předepisují, takové uklidňující prohlášení znamená prakticky?
Je až neuvěřitelné, jak SÚKL dokáže předstírat neznalost. Zoufalým mlžením se snaží zbavit zodpovědnosti, ovšem informovaní lékaři se tomu smějí, a to sarkasticky, zoufale a vztekle. Prostě takovému vysvětlení od státního úřadu, který by měl být seriózní autoritou, lze jen těžko věřit.

Konopí totiž nelze tradičními léky plně nahradit – jinak by jej lékaři pacientům neindikovali a pacienti je neužívali. Ostatně, veřejná prohlášení lékařů a nemocnic, které konopí pro léčbu používaly, mluví jasně.

A pro pacienty pak nemožnost dostat od lékaře a lékárníka konopí přináší obrovské dilema: buď se smíří s výrazným zhoršením kvality života, nebo si budou konopí obstarávat ilegálně. Se všemi právními a zdravotními riziky, která z toho vyplývají.

Boj nejznámější české konopné pacientky s RS

Padesátiletá Martina Kafková, která bojuje s roztroušenou sklerózou od svých 27 let, je jednou z nejznámějších českých konopných pacientek. Konopí se naučila kouřit, až když zjistila, že ideálně uvolňuje její ztuhlé svaly, což jí mj. dovolí se pořádně nadechnout. Pojišťovna jí žádost o individuální přiznání úhrady opakovaně odmítla.

Momentálně už je Martina odkázaná na péči v lůžkovém zařízením pro nemocné s roztroušenou sklerózou, přesto svůj boj o nárok na bezplatné konopí z lékárny nevzdává a na stát podala žalobu, více v článku zde, Martina spotřebuje 190 gramů léčebného konopí měsíčně, konopí nejen kouří, používá i konopnou mast a na noc pije výluh, více v úvodním videu. Konopí jí pěstuje tatínek, vypomáhají kamarádi.

Martina Kafková je schopna překonávat těžké zdravotní obtíže způsobené roztroušenou sklerózou jedině s léčebným konopím:

Zákon umožňuje legální využití léčebného konopí jen pro pacienty starší 19 let. Je z pohledu adiktologa důvod omezovat nárok na léčbu věkem?
Podání každého léčiva má svá pro a proti. Lékař před jeho indikací musí pečlivě zvážit žádoucí i nežádoucí účinky; ty má každý lék, který známe.

A opravdu chceme bez ohledu na individuální stavy pacienta sebrat nevyléčitelně nemocným dětem, trpícím nádorovým onemocněním, možnost ulevit od utrpení? Opravdu je chceme během jejich krátkého života dopovat pro úlevu od bolesti opiáty silnějšími než heroin a mnohem bezpečnějším konopím ne? Chceme odmítnout extrémně nadějný lék dětem, trpícím několika desítkami epileptických záchvatů denně, pokud nereagují na jinou léčbu? To mi nepřijde jako správné rozhodnutí, ale udělali je čeští pediatři a já je takto musím respektovat. (Více čtěte v článku zde.)

Jaký model by podle vás v naší společnosti mohl fungovat smysluplně, aniž by omezoval pacienty a jejich bytostné právo na svobodnou volbu léčby?
Pro nás nejlepší a kulturně také nejbližší model zvolili v Německu. Tedy státem garantované léčebné konopí pro každého pacienta, pro nějž to indikuje jeho lékař, a to při plné úhradě ze zdravotního pojištění.

Po pravdě, v Česku to také plně umožňují současné zákony a další právní předpisy. Chybí jen ochota příslušných úřadů. Místo toho neustále hledají kličky a výklady „proč to nejde“ a „my za nic nemůžeme.“

Faktem je, že v Německu tento model státu de facto nařídil Nejvyšší správní soud. Pokud se z toho ale Česká republika nedokáže poučit a bude čekat, až i čeští pacienti svou věc dovedou až na tuto soudní úroveň, bude to pro historii představovat důkaz o mizerné prozíravosti a značné nehumánnosti našeho státního aparátu a jeho zodpovědných úředníků.

Je vůbec konopí z pohledu adiktologie takovou společenskou hrozbou, aby muselo být - na rozdíl od alkoholu či cigaret - nelegální?
Totální zákaz jakékoliv psychotropní látky, který zahrnuje trestnost držení pro vlastní potřebu nebo dokonce trestnost užívání, prozatím vždy v historii skončil tragicky. Prohibice vždy napáchala větší škody, než které si předsevzala eliminovat; příkladů je nespočet, asi nejznámější je ten s alkoholem v USA.

Česká republika je známa svou rozumnou a vyváženou protidrogovou politikou a zákonné podmínky, které upravují nakládání s psychotropním konopím pro jiné než medicínské účely - tedy pro tzv. „rekreační“ užívání - jsou v celosvětovém kontextu relativně tolerantní.

Nyní světem probíhá vlna plné legalizace „rekreačního konopí“. Po desítkách států v USA a některých latinskoamerických zemích bude od příštího jara konopí plně legální například také v celé Kanadě, a to je velmi významná ekonomická i politická velmoc.

Osobně se domnívám, že by si Česká republika měla udržet svou vyváženou, na vědeckých poznatcích založenou protidrogovou politiku a legalizaci konopí i pro jiné než medicínské účely jako téma nastolit až po vyhodnocení zkušeností Kanady a dalších „experimentátorů.“ Dobrá příležitost k tomu bude v roce 2019, kdy se bude konat další Valné shromáždění OSN o drogách.


Nejčtenější

Čápi hledají hraboše jako ve frontě před obchodem, žabích lahůdek je málo

Obrovská hejna čítající až 200 čápů obsadila v těchto dnech pole na střední...

Překvapila vás obří hejna čápů, která se začala shromažďovat na polích na Moravě a začala se živit hraboši? Podle...

Bambus vám vyroste rychle. Jen dejte pozor, aby se nevymkl z rukou

Bambus patří do každé zahrady s japonskými prvky.

Tato elegantní okrasná tráva je jako stvořená pro netrpělivé zahradníky. Bambus během několika let dokáže prostoupit...

Jsou soběstační v ovoci a zelenině a kvetoucí zahrada jim dělá radost

Opečovávaná okrasná část zahrady na podzim, plná barev.

Cesta z města. Alespoň na důchod. To je příběh zahrádky paní Věry, která se v důchodovém věku přesunula spolu s...

Zahrada v Podkrušnohoří, s láskou vydupaná z kamení a bojující se suchem

Maminčina zahrádka v Podkrušnohoří, v téměř 700 metrech n.m. Do soutěže ji...

Podkrušnohorskou zahrádku paní Jarmily byste našli ve svažitém terénu, v místech, kde dřív stávalo několik domů. Každou...

První glóbus vyrobil náhodou, teď Brit prodává unikátní díla za miliony

Peter Bellerby ve svém studiu vyrábějícím glóby

Brit Peter Bellerby chtěl před lety darovat svému otci ke kulatinám glóbus. S nabídkou na trhu však nebyl spokojený, a...

Další z rubriky

Bublanina. Čerstvá bomba přímo ze zahrádky, která je hotová v mžiku

Upečenou bublaninu posypejte práškovým cukrem.

Co s letním ovocem ze zahrady? Upečte si bleskově rychlou a snadnou bublaninu. Díky zakysané smetaně se nevysuší a...

Znáte kucmoch, bigos nebo trakař? Ochutnejte krajové speciality

Škubánky, nebo také kucmoch jsou nejoblíbenější s mákem a přelité máslem.

Skromný jídelníček našich předků zpestřovaly sýry, na západě Čech to byl třeba takzvaný „trakař“. Lovcům ve Slezsku...

Jídlo prolomí ledy. Gordon Ramsay vařil s Berbery a sjížděl řeku Mekong

V marockých horách odhaloval Ramsay tajemství berberské kuchyně.

Vařil v klášteře laoským mnichům, slaňoval hory, sjížděl divoké řeky. Světový kuchař Gordon Ramsay se při natáčení...

Domácí násilí: Soud chce vyšší tresty, pokud k němu dochází před dětmi
Domácí násilí: Soud chce vyšší tresty, pokud k němu dochází před dětmi

Fyzické i psychické násilí v přítomnost dětí může mít ještě větší dopad, než tomu bylo doposud. Násilník se totiž nedopouští trestného činu pouze na partnerovi, ale také na nezletilých. Jaké následky může domácí násilí mezi partnery na dětech zanechat?

Najdete na iDNES.cz