Alan Camilleri 

Státní příslušnost: Malta
Pozice: rozhodčí