Středa 7. června 2023, svátek má Iveta, Slavoj
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 7. června 2023 Iveta, Slavoj

Obchodní právo

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

21. září 2013  9:49

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o otázku,...

Veřejná konzultace ke společnostem s jediným společníkem

14. srpna 2013  15:31

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci v oblasti práva obchodních společností – konkrétně...

Server justice.cz ochromila chyba systému

17. července 2013  10:58

Pravděpodobně jste zaznamenali výpadek serveru www.justice.cz, kde je dostupný mj. obchodní...

Ujednání o změnách obchodních podmínek

29. května 2013  17:33

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí sp.zn. 23 Cdo 1098/2012 ze dne 27.2.2013 vyjádřil k tomu,...

Změny v životě obchodních společností od 1. ledna 2014

17. března 2013  22:15

Začátek roku 2014 přinese hned ve svém počátku významný přelom pro celé soukromé právo. Jak je již...

Nové znění švýcarských rozhodčích pravidel pro mezinárodní spory

11. března 2013  9:04

Pokud obchodujete se zahraničím, zejména pak se Švýcarskem, nemělo by vám uniknout, že k 1. červnu...

U nadlimitních plateb je věřitel povinen sdělit dlužníkovi číslo účtu

20. února 2013  8:56

V rozsudku sp.zn. 33 Cdo 337/2012 ze dne 31.1.2013 řešil Nejvyšší soud České republiky, zda je...

Soud nemůže snížit smluvní pokutu jen kvůli výši škody

20. ledna 2013  21:54

Nejvyšší soud řešil v rozhodnutí sp.zn. 32 Cdo 3622/2011 ze dne 18.12.2012 otázku, zda může snížit...

Stavbyvedoucí není oprávněn měnit smlouvu o dílo

19. ledna 2013  22:26

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp.zn. 23 Cdo 4931/2010 ze dne 19.12.2012 řešil otázku, která v...

Vzor: předžalobní výzva

9. ledna 2013  9:03

Novinkou v českém právu je od 1.1.2013 mimo jiné povinnost posílat tzv. předžalobní výzvu v...

Zastupování při provozu podniku podle nového občanského zákoníku

3. ledna 2013  9:47

V praxi je běžné, že mnohé právní úkony nečiní podnikatel (jeho statutární orgán) osobně, ale jedná...

Odpovědnost za ukončení jednání o smlouvě

30. listopadu 2012  10:39

Mnoho podnikatelů jistě zažilo situaci, kdy dojednávali s obchodním partnerem novou smlouvu, do...

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

25. října 2012  21:54

Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní...

Obchodní podíl a jeho pojetí podle stávající a nové právní úpravy

8. září 2012  21:21

Právní úprava obchodního podílu se v sou­časné době soustřeďuje zejména do zá­kona č. 513/1991 Sb.,...

Nezapomeňte na založení dokumentů do sbírky listin

31. srpna 2012  15:21

Tak jako každý rok také letos vznikla v létě obchodním společnostem a družstvům jedna povinnost –...

Některé aspekty úpravy statutárního orgánu s.r.o. a a.s. po 1.1.2014

5. srpna 2012  14:44

Nový občanský zákoník a zákon o obchod­ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Nejvyšší soud ČR: zaúčtování závazku není jeho uznáním

13. července 2012  16:45

Nejvyšší soud ČR se v rozhodnutí z 24. dubna 2012 vyjádřil k tomu, zda to, že podnikatel zaúčtuje...

Poskytování zajištění a ochrana dobré víry mezi spřízněnými osobami

12. června 2012  21:55

Mnoho obchodních společností mělo v minulosti problémy s omezeními, která vyplývala z § 196a...

K povinnostem statutárního orgánu patří i kontrola účetních

22. května 2012  12:27

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 25.1.2012 výslovně potvrdil, že k povinnostem...

Právo akcionářů na vysvětlení v rámci valné hromady

25. dubna 2012  21:54

Nejvyšší soud se nedávno vyjádřil k povinnostem představenstva ohledně práva na vysvětlení, které...

Změny v obchodním zákoníku, které byste neměli přehlédnout

20. března 2012  11:32

Od 1. ledna 2012 došlo ke změně několika ustanovení obchodního zákoníku (tedy zákona č. 513/1991...

Vzor: Smlouva o půjčce

8. března 2012  11:01

Smlouva o půjčce je upravena v ustanovení § 657 a § 658 Občanského zákoníku. Smlouvou o půjčce...

Vzor: Dohoda o převodu členství v bytovém družstvu

20. února 2012  10:02

I přes pokračující převody bytů do vlastnictví členů družstev je v ČR stále mnoho tzv. družstevních...

Od 1. 1. 2012 si podnikatelé mohou sjednat omezení náhrady škody

9. února 2012  10:54

K 1. lednu letošního roku nabyla účinnosti novela obchodního zákoníku, která přinesla několik...