Stavbyvedoucí není oprávněn měnit smlouvu o dílo

stavební práce
19. ledna 2013

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp.zn. 23 Cdo 4931/2010 ze dne 19.12.2012 řešil otázku, která v...

Vzor: předžalobní výzva

Státní znak (ilustrační foto).
9. ledna 2013

Novinkou v českém právu je od 1.1.2013 mimo jiné povinnost posílat tzv. předžalobní výzvu v...

Význam nového občanského zákoníku pro výklad dosavadních předpisů

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat
7. ledna 2013

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí (v jinak nepříliš zajímavém případu) vyjádřil k tomu,...

Zastupování při provozu podniku podle nového občanského zákoníku

Justice, právo, spravedlnost, zákon, paragraf, stíhání
3. ledna 2013

V praxi je běžné, že mnohé právní úkony nečiní podnikatel (jeho statutární orgán) osobně, ale jedná...

Ústavní soud vyložil nejasné body zákona č. 402/2012 Sb.

Ústavní soud v Brně (ilustrační snímek)
19. prosince 2012

Plénum Ústavního soudu včera přijalo stanovisko k výkladu zákona č. 404/2012 Sb., kterým se s...

Odpovědnost za ukončení jednání o smlouvě

Občanský zákoník (ilustrační foto).
30. listopadu 2012

Mnoho podnikatelů jistě zažilo situaci, kdy dojednávali s obchodním partnerem novou smlouvu, do...

Evropský soudní dvůr k vyčerpání práva u počítačových programů

Justice, právo, spravedlnost, zákon, paragraf, stíhání
29. listopadu 2012

Evropský soudní dvůr rozhodl, že se právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu...

Do katastru nemovitostí od 1.1.2013 jen na předepsaném formuláři

Geometrický plán slouží k zaměření hranic pozemků či staveb
28. listopadu 2012

Nezapomeňte na to, že návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí musí být od 1.1.2013 podávány...

Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci České televize

25. listopadu 2012

Jedním z nejzajímavějších případů v mediálním právu v loňském roce bylo obsazení několika kanceláří...

Dotační úřad dal nemocné ženě po letech práci, vzápětí se jí zbavil

25. listopadu 2012

Dotační úřad Severozápad propustil ve zkušební době invalidní důchodkyni, která nastoupila na...

Právní úprava designu euromincí

19. listopadu 2012

Evropská unie nedoporučila Slovensku vydat minci, na nichž by byli svatý Cyril a Metoděj se...

Prezident dnes jmenuje nové soudce

16. listopadu 2012

Dvacet nových soudců, z drtivé většiny pro okresní soudy, dnes jmenuje prezident Václav Klaus....

Nová evropská směrnice zvyšuje práva obětí trestných činů

14. listopadu 2012

Evropská unie přijala novou směrnici, která má zvýšit práva obětí trestných činů. Směrnice byla...

Postup při nedobrovolné hospitalizaci

11. listopadu 2012

Ministerstvo spravedlnosti vydalo metodickou příručku k postupu v řízení o nedobrovolné...

Deregulace nájemného od 1.1.2013

9. listopadu 2012

Od 1.1.2013 začíná platit plná deregulace nájemného také v Praze, u krajských měst a v některých...

Jak správně dohlížet na skupinu dětí

29. října 2012

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí sp.zn. 25 Cdo 4507/2010 ze dne 12.9.2012 vyjádřil k tomu,...

Smluvní pokuta v novém Občanském zákoníku

25. října 2012

Jedním z nejběžnějších právních institu­tů, který je využíván ve smluvních vzta­zích, je smluvní...

Ústavní soud odmítl další stížnost Davida Ratha

23. října 2012

Plénum Ústavního soudu usnesením odmítlo ústavní stížnost Davida Ratha proti postupu Poslanecké...

Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1.10. do 15.10.2012

21. října 2012

Uplynulé dva týdny přinesly několik zajímavých legislativních změn. Zmínit je možné novelu...

Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 15.9. do 30.9.2012

7. října 2012

Nejdiskutovanějším předpisem na konci září nebyl překvapivě žádný zákon, ale "pouhá" vyhláška -...

Nové vzory kolků pro alkohol

21. září 2012

Dnešního dne byla ve sbírce zákonů pod č. 310/2012 Sb. uveřejněna novela vyhlášky č. 149/2006 Sb.,...

Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1. 9. do 15. 9. 2012

17. září 2012

V české sbírce zákonů byl v posledních 14 dnech zveřejněn pouze jeden zákon a několik vyhlášek. Ani...

Právní jednání podle nového občanského zákoníku a jeho vady

13. září 2012

Každý pozorný čtenář si jistě všiml, že nový občanský zákoník již nepoužívá po­jem právní úkon (§...

Obchodní podíl a jeho pojetí podle stávající a nové právní úpravy

8. září 2012

Právní úprava obchodního podílu se v sou­časné době soustřeďuje zejména do zá­kona č. 513/1991 Sb.,...

Reklama prezidentských kandidátů v TV a rádiu

6. září 2012

Možná už jste zaznamenali při poslechu soukromých rádií mezi klasickými reklamami výzvu, abyste se...

Předpisy upravující nahrazení vazby zárukou

21. srpna 2012

Žhavým tématem letošní okurkové sezony je vazba Davida Ratha a její případné nahrazení peněžitou...

Vrácení osetých pozemků není bezdůvodným obohacením

19. srpna 2012

Nejvyšší soud ČR ve svém nedávném rozsudku sp.zn. 26 Cdo 2145/2011 řešil otázku vrácení...

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém je pro praxi přínosem

18. srpna 2012

Když se řekne rekodifikace soukromého práva, běžný občan si zřejmě představí hlavně nový občanský...

Změny úpravy zastoupení v novém občanském zákoníku

10. srpna 2012

Jednou z nejběžnějších právních agend, které se vyskytují v každodenním životě, je situace, kdy...

Předpisy uveřejněné ve sbírkách zákonů od 1.7. do 31.7.2012

9. srpna 2012

V červenci bylo v české sbírce zákonů uveřejněno několik zajímavých předpisů, mimo jiné novela...

K zastoupení na shromáždění vlastníků bytů

6. srpna 2012

Nejvyšší soud České republiky se v nedávném rozhodnutí sp.zn. 29 Cdo 3399/2010 ze dne 23.5.2012...

Některé aspekty úpravy statutárního orgánu s.r.o. a a.s. po 1.1.2014

5. srpna 2012

Nový občanský zákoník a zákon o obchod­ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních...

Vzor: Smlouva o dílo na opravy a úpravy (zejména) bytu

4. srpna 2012

Mnoho z nás se při zajišťování oprav či úprav bytu setkalo s nespokojeností s pracemi prováděnými...

Ochrana olympijských symbolik

3. srpna 2012

V době trvání olympijských her zaplavuje média nejen reklama "hrdých partnerů", ale i těch, kteří...

Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku

31. července 2012

Nový občanský zákoník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014 a k témuž dni se ruší stá­vající občanský...

Programovací jazyk není autorským dílem, říká Evropský soudní dvůr

23. července 2012

Evropský soudní dvůr rozhodl, že funkce počítačového programu ani programovací jazyk či formát...

Soudní rozhodnutí

Je přípustné rozdávání letáků na akcích konkurence?

Zajímavý obchodní spor mezi dvěma hobby markety řešil nedávno Nejvyšší soud. Jednalo se o...

Ujednání o změnách obchodních podmínek

Nejvyšší soud se v nedávném rozhodnutí sp.zn. 23 Cdo 1098/2012 ze dne 27.2.2013 vyjádřil k...

Nejvyšší soud: lze zakázat nepřiměřené fotografování souseda

V rámci sjednocování soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího...

Užívání komunikace v uzavřeném areálu více vlastníky

V rozsudku sp.zn. 22 Cdo 4392/2010 ze dne 30.10.2012 se Nejvyšší soud zabýval otázkou, jak...

Najdete na iDNES.cz