Pátek 30. září 2022, svátek má Jeroným, Ráchel
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 30. září 2022 Jeroným, Ráchel

Nová legislativa podpoří zkrácené úvazky daňovou úlevou. Stačí to ale?

Jak to všechno skloubit? Před touto otázkou stojí nejen rodiče mladších dětí, ale také studenti či naopak lidé blížící se důchodovému věku, které již trápí nějaké ty zdravotní neduhy a potřebují zvolnit. Pomoci by mohly částečné úvazky. Pro zaměstnavatele by je měla zatraktivnit nová legislativa.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle dat Eurostatu ve využívání částečných úvazků výrazně zaostáváme za západní Evropou. Zatímco například v Nizozemsku je to přibližně 37 procent, u nás je využívá pouze 10 procent pracovní síly.

Hledáte práci na zkrácený úvazek? Najděte ji na internetovém pracovním portálu jobDNES.cz.

Samozřejmě výjimky existují i u nás. Třeba v sektoru podnikových, IT a zákaznických služeb představují podle údajů asociace ABSL zaměstnanci na částečný úvazek, freelanceři a agenturní zaměstnanci 14 procent celkové pracovní síly. „A v průběhu letošního roku plánuje 39 procent center jejich podíl ještě zvýšit,“ říká Jaromír Staroba, prezident asociace ABSL. Obecně jsou ale částečné úvazky spíše záležitostí individuální dohody.

Kde je zádrhel

Hlavní překážka je v celkovém přístupu k částečným úvazkům a flexibilním formám práce, včetně home office. „Je to otázka kultury, nastavení firem a přemýšlení manažerů,“ myslí si Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

„Přístup českých manažerů je většinou velmi konzervativní. Drží se zažitých schémat, tzn. pevná pracovní doba v kanceláři a individuální řešení pro lidi, kteří potřebují pracovat jiným způsobem, se málokde řeší,“ vysvětluje Halbrštát.

Samozřejmě je tento přístup náročnější na organizaci práce. Je potřeba delegovat úkoly přesně s jasnými termíny, a také mít důvěru ve své zaměstnance. Na druhou stranu ti musí být schopní sebereflexe a velké zodpovědnosti.

Novinka od února 2023

Protože je zde ale velká skupina lidí, kteří z různých důvodů na plný úvazek pracovat nemohou, přišel s jejich podporou stát. A sice formou novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení, která nabude účinnosti 1. února 2023. Novela zavádí slevu pět procentních bodů na pojistném, které odvádí zaměstnavatel. Nově tak bude zaměstnavatel místo 24,8 procenta z vyměřovacího základu zaměstnance odvádět pouze 19,8 procenta.

Nejdřív plánujte čas na rodinu a koníčky, pak až práci. Expert radí, jak na to

Tuto slevu ovšem zaměstnavatelé budou moct uplatnit jen pro určité skupiny zaměstnanců a ještě pouze za vymezených podmínek. „Jde například o zaměstnance starší 55 let, rodiče pečující o dítě do 10 let, studenty, lidi, kteří v předchozím roce prošli rekvalifikací, zdravotně postižené nebo zaměstnance mladší 21 let,“ vyjmenovává omezení David Šupej, advokát z kanceláře SEDLAKOVA LEGAL.

Úleva ano, ale…

Slevu bude moct zaměstnavatel uplatnit tehdy, pokud pracovní úvazek zaměstnance nepřekročí 4/5 úvazku. Výjimka z tohoto pravidla bude platit jen pro skupinu do 21 let. Při zaměstnání těchto mladých lidí bude mít zaměstnavatel nárok na slevu, i když budou pracovat ve větším rozsahu. Podle důvodové zprávy jde o záměr podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů odborných učilišť a středních škol, kteří vstupují na trh práce.

„A jsou zde ještě další podmínky, které je třeba pro poskytnutí slevy splnit. Například i co se týče výše příjmu zaměstnance,“ upozorňuje Šupej. Zákon říká, že sleva za příslušný měsíc nenáleží, pokud si zaměstnanec u zaměstnavatele vydělal v tomto měsíci víc než 1,5 násobek průměrné mzdy (což by v roce 2022 bylo více než 58.367 Kč).

Je zde i limit na průměrný hodinový příjem (ten by v roce 2022 činil max. 447 Kč), nebo limit pro maximální odpracovanou dobu za měsíc – 138 hodin (včetně těch dob, které se považují za výkon práce, jakou jsou některé překážky v práci, dovolená apod.). Dodejme, že důvodová zpráva v příkladech pracuje s čísly z roku 2022, protože pro rok 2023 nejsou zatím známá.

Sleva se bude vztahovat nejen na nově přijímané zaměstnance, ale při splnění podmínek i na ty stávající, kteří již u zaměstnavatele působí. Splnění podmínek se však bude posuzovat vždy za celý kalendářní měsíc. „Pokud by tedy například zaměstnanec oslavil 55. narozeniny koncem února, tak nárok na slevu bude zaměstnavatel moci poprvé uplatnit až za březen,“ vysvětluje Šupej.

KOMENTÁŘ: Je lepší být podnikatelem, nebo zaměstnancem?

Právě to bude první kalendářní měsíc, během něhož je splněna podmínka věku po celou jeho dobu. To samé by platilo např. při přechodu z plného na částečný úvazek během kalendářního měsíce.

Nárok na slevu se neuplatní automaticky, zaměstnavatel o ni bude muset požádat (prostřednictvím předepsaného tiskopisu) a doložit skutečnosti, které poskytnutí slevy odůvodňují. S tím mu bude muset pomoct v některých případech i zaměstnanec, například potvrzením školy o studiu.

Bude to stačit?

Je však otázkou, zda úleva v podobě slevy na pojistném bude mít nějaký efekt. Taková úspora totiž není nijak vysoká. „Při průměrné mzdě 38 911 korun a plném úvazku 94,60 hodin (pozn. nastavená pro daňové výpočty pro rok 2022) platí zaměstnavatel 13 152 korun na sociální pojištění a uspořil by případně 657,60 korun,“ vypočítává Jana Vávrová, projektová manažerka HR služeb personální agentury Grafton.

V případě aplikování podmínek novely se bavíme o mzdách, které jsou nižší, a tedy v úspoře o ještě nižších částkách. Když k tomu připočteme související administrativu, kterou bude třeba s touto „akcí“ na straně zaměstnavatele spojit, tak je otázka, nakolik to bude pro zaměstnavatele motivující.

Zaměstnavatelé jsou spíše skeptičtí

A ti to z tohoto konkrétního pohledu nevidí příliš optimisticky. „Schválenou výši úlevy nevnímám jako motivační pro to, aby zaměstnavatelé cíleně zřizovali pracovní místa, na které mohou úlevy uplatnit. Takovou funkci by sleva mohla mít, pokud by se jednalo o úlevu 25 a více procent,“ konstatuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka logistické společnosti Geis CZ.

V této výši se podle ní jedná spíše o příjemný bonus za zaměstnávání pracovníka z této podporované skupiny.

Geis CZ zkrácené úvazky ve firmě v omezení míře nabízí na určitých typech administrativních pozic. Snaží se ale hledat cesty, jak pracovat s kratším týdenním pracovním fondem i u provozních pozic. To totiž znamená nejen pro firmu, ale také zaměstnance složitější systém plánování směn, tak aby byly zajištěny všechny procesy v přepravním systému.

KVÍZ: Některé profese zaniknou, jiné čeká boom. Znáte trendy na pracovním trhu?

Také společnost Sodexo Benefity umožňuje svým zaměstnancům zkrácené úvazky, a to na individuální úrovní. „Díky tomu se zvyšuje loajalita našich zaměstnanců, protože vidí, že mnoho situací jde po společné diskusi vyřešit k oboustranné spokojenosti,“ říká Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity.

Jako další plus vidí fakt, že si v rámci náboru mohou vybírat z mnohem větší skupiny uchazečů, protože se neomezují jen na ty, co mohou pracovat na plný úvazek. Po zkrácených úvazcích je velká poptávka a skrývá se za ní velký počet talentů, které by jinak nešlo využít. Úlevu na pojistném, kterou přinese nová legislativa, ale Machová nepovažuje za dostatečnou na to, aby zkrácené úvazky začaly nabízet firmy, které to do teď nedělaly.

Jak to vidí další firmy

Podobný pohled na věc má také interim manažerka ze společnosti New Dimension Radka Šušková. Domnívá se, že sleva na pojistném může některé zaměstnavatele motivovat. Nebude to ale podle ní rozhodující kritérium. Zastává názor, že je to především o nastavení majitelů firem a jejich otevřenosti k novým trendům zaměstnávání svých lidí, o respektování individuálních potřeb lidí ve firmě.

V New Dimension tak s možností zkrácených úvazků pracují už roky, především u maminek s malými dětmi. „V současnosti máme také pilotně nastaven režim čtyřdenního pracovního týdne u jedné kolegyně. A do budoucna počítáme s využitím zkrácených úvazků pro seniorní, zkušené zaměstnance,“ doplňuje Šušková.

Se zkrácenými úvazky aktivně pracují rovněž ve společnosti Direct Fidoo. Snaží se tak mj. hledat příležitosti pro spolupráci s talenty, kterými nejčastěji bývají mladí studenti. Mnoho z kolegů, resp. kolegyň jsou maminky na mateřské.

„Snížené pojistné pro nás tedy situaci výrazně nemění,“ dodává Eliška Štěpánková, personální manažerka Direct Fidoo. Chybějící motivace ze strany státu ani podle ní není dnes pro většinu firem tím hlavním „strašákem“, kvůli kterému částečně úvazky nenabízí.

Jsou tu ještě další otazníky

A podobně jsou na tom také v pojišťovně UNIQA. Zkrácené či jinak flexibilní pracovní úvazky se tu snaží poskytovat i bez nové legislativy. Vidí v tom šanci získat kvalifikované a motivované zaměstnance, kteří jsou prostě nějak limitovaní, případně mají nějaké své jasně dané preference, což ale neznamená, že by byl limitovaný jejich přínos.

„Navíc to zvyšuje jejich loajalitu, protože když vyjde firma vstříc zaměstnancům, více uvažují o tom, jak jí to mohou vrátit, coe je vždy pozitivní win-win situace,“ říká Eva Svobodová, mluvčí UNIQA.

„Nemyslíme proto, že je jako důsledek navrhovaných slev budeme nabízet ještě více, v tomto jsme již dnes velmi vstřícní požadavkům nově příchozích i stávajících zaměstnanců.“

Jak vycházet s „úspěšnými psychopaty“ a podle čeho je rozpoznat

Přesto v UNIQA považují tento legislativní krok za správný směr. Poukazují ale na velkou dávku administrativy na straně zaměstnavatele, potvrdí-li se nařízení v souvislosti se sběrem podpůrných dokumentů k prokázání nároku, ale i k tomu, že každá jednotlivá sleva může být poskytnuta až oznámením záměru uplatňovat slevu za zaměstnance na ČSSZ.

Také Jiří Halbrštát považuje schválenou daňovou úlevu pouze za dobrý začátek. Věří, že hledání další podpory pro znevýhodněné skupiny na trhu práce budou pokračovat. „Je to komplexní problematika, která zasahuje do více rezortů, jako je ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství a ministerstvo financí,“ říká Halbrštát.

A hned to uvádí na příkladu maminek s dětmi, kde je především v Praze a Středních Čechách a v okolí některých dalších větších měst, kam směřuje migrace obyvatel za prací, velkou překážkou pro návrat do zaměstnání omezená kapacita mateřských škol.

„Navyšování kapacit školek je na mnoha místech pomalejší než výstavba nových bytů. Otevřít školku trvá obvykle 2 roky a je to pro obce extrémní administrativní zátěž spojená s nutnými povoleními, žádostmi o dotace a náborem pedagogických zaměstnanců,“ dodává Halbrštát.

Autor:
  • Nejčtenější

Datové schránky dostanou automaticky živnostníci i mnozí zaměstnanci

Doposud jsou datové schránky doménou firem. Pro ostatní jsou pouze dobrovolnou záležitostí. To se však od příštího roku...

Podle metrů, nebo podle osob? Jak účtovat zálohy na služby v SVJ

Premium Pokud jste vlastníkem bytu, zálohové platby energií řešíte sami se svým dodavatelem, stejně tak i vyúčtování. Řadu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Praktické rady advokáta, které se hodí při podání výpovědi z práce

Nezaměstnanost je stále nízká a hlad po odbornících poměrně velký. Najít si lépe placenou práci, může být i řešením,...

Povinnost, nebo benefit? Stravné se zvýšilo, na co máte nárok?

Stravné bylo od 20. srpna zvýšeno. To ovlivnilo i daňově optimální hodnotu stravenky, která dnes činí 180 Kč. Na co...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Kteří absolventi na trhu práce uspějí nejlépe a kde jsou největší mzdy

Každý rok je pro absolventy něčím výjimečný. Ten letošní je k nováčkům veskrze vlídný. Firmy vítají každou novou sílu s...

Sověti ozářili Richarda Nixona radioaktivitou. Jeho agenti to zastavili trikem

Premium Při návštěvě v Sovětském svazu Richard Nixon sice přátelsky hovořil se sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem v takzvané...

Test kočičích kapsiček. I z krmiva za deset korun může zvíře dostat vše

Premium Kočky nám sice někdy připadají mlsné, ale ony jen v miskách hledají to, co jejich tělu prospívá nejvíc: maso plné...

Extra steh po porodu navíc? Rodičky děsí ponižující husband stitch

Premium Přivést dítě na svět znamená pro většinu žen prožít si mnoho vypjatých chvil. Vyrovnat se s průběhem porodu nemusí být...

Kteří absolventi na trhu práce uspějí nejlépe a kde jsou největší mzdy

Každý rok je pro absolventy něčím výjimečný. Ten letošní je k nováčkům veskrze vlídný. Firmy vítají každou novou sílu s...

Podnikejte a buďte vidět. Není to složité, pro radu můžete i do banky

Advertorial Začínáte s podnikáním, ale marketing vám nic neříká? Založili jste malou firmou a chcete vydělat nemalé peníze? V...

Obouval je Zátopek, Raška i Jágr. Česká firma slaví úspěchy i ve světě

Vyrábějí brusle i cvičky, ale nejvíc je proslavily botasky. Byly u toho, když Emil Zátopek udivoval svět svou zaťatou...

Chraňte si osobní údaje i v zaměstnání, má to svá pravidla. Na co si dát pozor

Premium Právo být zapomenut bývá nejčastěji spojováno s internetem a sociálními sítěmi. Zdaleka to však není jediná oblast, na...

RECENZE: Pro Pokáče byla O2 arena příliš velkým soustem

Z hlediska návštěvnosti skončil koncert písničkáře Pokáče v O2 areně maximálním úspěchem - pár hodin před začátkem...

Přístroje zjistily výbuchy u Nord Streamu. Úmyslný čin, tvrdí Švédsko

Švédské a dánské měřicí stanice v pondělí zaznamenaly masivní podmořské výbuchy, a to v místech, kde z plynovodu Nord...

Úmrtní list Alžběty II. odhalil příčinu i čas smrti královny

Britská královna Alžběta II. zemřela na stáří. Vyplývá to z jejího úmrtního listu, který ve čtvrtek zveřejnil skotský...

Příběh Marty: Syn si přivedl domů přítelkyni, je to líná špindíra

Se synem jsme měli vždycky hezký vztah. Naším společným plánem bylo, že jednou s námi zůstane žít v našem domě v...

Slovensko vře kvůli cenám elektřiny. Největší výrobce hrozí bankrotem

Největšímu výrobci elektřiny na Slovensku, společnosti Slovenské elektrárne, se příčí dodávání elektřiny slovenským...