Pondělí 27. března 2023, svátek má Dita
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 27. března 2023 Dita

Vaše místo rušíme. Co si ohlídat, když dostanete padáka, radí advokát

Možností, kdy mohou zaměstnanci dostat od svého zaměstnavatele výpověď, není podle zákoníku práce mnoho. Jednou z variant je výpověď z organizačních důvodů. Co si ohlídat, když dostane takovou výpověď. Na co máte nárok? A co když vaše místo firma zruší a vzápětí ho vytvoří a obsadí znovu? Na tyto a další otázky odpovídá advokát Ondřej Preuss, zakladatel webu DostupnyAdvokat.cz.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Pokud jde o výpověď, zaměstnanci jsou ve výhodě. Mohou ji podat kdykoliv a nemusí uvádět vůbec žádný důvod. Jak je tomu u zaměstnavatelů?
Jestliže se zaměstnavatel rozhodne propouštět, musí vždy uvést jasný důvod k takové výpovědi. Mohou to však být jen důvody uvedené v zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Výpověď musí být vždy písemná a tyto důvody musí být přesně popsány, nestačí pouhý odkaz na zákon. Případně musí být také jasně popsáno chování zaměstnance, které vedlo zaměstnavatele k jeho výpovědi.

Dostali jste v práci výpověď? Nezoufejte! Najděte si lepší práci na pracovním portálu jobDNES.cz.

Pracovní poměr přitom skončí uplynutím výpovědní doby, která činí dva měsíce, pokud není písemně dohodnuto se zaměstnancem jinak. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi a její konec připadá na poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Co když zaměstnavatel udělá chybu a nepoužije správný výpovědní důvod?
Takovou výpověď může zaměstnanec napadnout žalobou. Spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru může být dlouhý a po celou dobu pak narůstá nárok zaměstnance na náhradu ušlé mzdy a tímto způsobem se může vyšplhat bez problému na stovky tisíc korun. Nedůslednost při přípravě právní dokumentace se tak může pro zaměstnavatele ukázat jako likvidační. Ve sporných případech se proto vyplatí předem poradit s advokátem.

Řada firem se kvůli zdražování energií a ekonomické krizi potýká s existenčními problémy. Co když zaměstnavatel oznámí propouštění z organizačních důvodů?
Ze strany zaměstnavatele jde o platný právní krok v případě, že u něj skutečně probíhají organizační změny, například dochází ke sloučení PR a marketingového týmu, omezení určitého segmentu výroby či zavření pobočky v jednom z měst. V této souvislosti se zaměstnanci setkávají s typickým důvodem rozvázání pracovního poměru pro takzvanou nadbytečnost.

Slovy zákoníku práce jde o situace, kdy dojde ke zrušení zaměstnavatele nebo jeho části či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Jde také o situace, kdy dojde k nadbytečnosti zaměstnance v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, nebo snížení stavu zaměstnanců s cílem zvýšit efektivnosti práce, nebo když dojde k jiným organizačním změnám.

Když se zaměstnavatel rozhodne provést organizační změny a propouštět, má to nějaký právní rámec?
Rozhodnutí o organizační změně musí být přijato jako první, a to ještě dříve, než dostane zaměstnanec výpověď. Nemusí mít nutně nějakou konkrétní formu, postačí například zápis z porady vedení společnosti, ale toto rozhodnutí musí být nadbytečnému zaměstnanci prokazatelně sděleno.

Ondřej Preuss

advokát Ondřej Preuss
  • Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy obor Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval rok i ve francouzském Nancy.
  • Kromě provozování advokátního serveru DostupnyAdvokat.cz je v současnosti i odborným asistentem na Katedře ústavního práva své alma mater.
  • Klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance musí být navíc i příčinná souvislost a tato změna by měla skutečně vést k zefektivnění fungování zaměstnavatele.

Na co má zaměstnanec nárok, když k organizačním změnám ve firmě dojde třeba ve stejný den, kdy dostane výpověď pro nadbytečnost a zaměstnavatel mu řekne: „Zítra už nechoďte!“
K takovým situacím v praxi dochází. V tom případě zaměstnanci běží výpovědní doba, ale zaměstnanec již nemá práci, kterou by pro zaměstnavatele mohl vykonávat, protože jeho pracovní pozice byla zrušena či sloučena s jinou.

Zaměstnavatel však musí do skončení pracovního poměru, tedy do uplynutí výpovědní doby, platit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě, že vezmeme v potaz ještě případný nárok na odstupné, vyplatí zaměstnanci finanční plnění mzdy ve výši tří až pěti měsíců, aniž by tento zaměstnanec vykonal jakoukoliv práci. A to jen proto, že ze strany zaměstnavatele došlo ke špatnému načasování organizačních změn.

Jaký je nárok na odstupné, když dojde ke zrušení pracovního poměru z organizačních důvodů?
Výše odstupného při výpovědi z organizačních důvodů se odvíjí podle odpracovaných let. V případě, že trval pracovní poměr méně než jeden rok, má zaměstnanec nárok na nejméně jeden průměrný měsíční výdělek. U pracovního poměru trvajícího více než 12 a méně než 24 měsíců jde o dvojnásobek měsíčního výdělku a u delších pracovních poměrů nejméně trojnásobek. Výplata odstupného pak musí ze zákona proběhnout v nejbližším výplatním termínu pro výplatu mzdy poté, co pracovní poměr takto skončí.

To, že má firma potíže a začne propouštět pro nadbytečnost, ale neuzraje okamžitě. Problém se vyvíjí delší dobu a zaměstnavatel může takovou situaci předvídat. Co v takovém případě doporučujete zaměstnavatelům? Velmi jednoduchým a elegantním řešením je dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost pro organizační změnu, o které sice bylo rozhodnuto, ale která nastane až v budoucnu. V takovém případě bude dotčený zaměstnanec konat práci až do uplynutí výpovědní doby, a nebude se tak pro zaměstnavatele jednat o zbytečný, či tak zvaný mrtvý výdaj.

Můžete to přiblížit na příkladu?
Tak například zaměstnavatel rozhodne dne 29. 6. 2023 o organizační změně, která bude účinná od 1. 9. 2023. Téhož dne (29. 6. 2023) doručí zaměstnanci, který se stal nadbytečným, výpověď. Výpovědní doba tak dotčenému zaměstnanci uplyne dne 31. 8. 2023, přičemž nadbytečným se stává v den následující. Kdyby ale zaměstnavatel rozhodl o účinnosti organizační změny hned k 29. 6. 2023, bude zaměstnanci vyplácet dva měsíce náhradu mzdy, aniž by za ni měl odvedenou práci.

Co když ale ve firmě působí odbory, má to nějaký dopad na propouštění z organizačních důvodů?
Ano, má. V případě, že u zaměstnavatele působí odborová organizace, patří mezi povinnosti zaměstnavatele s ní každou výpověď nejprve předem projednat. A pokud se taková výpověď týká přímo členů odborové organizace, pak je podmíněna získáním souhlasu odborů. Souhlas pak platí po dobu dvou měsíců, v nichž případně musí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď.

Jak ukončit zaměstnání. Stáhněte si vzor výpovědi

V praxi však dochází i k případům, že zaměstnanec dostane padáka z organizačních důvodů, které jsou podivné, protože na stejné místo pak nastoupí někdo jiný. Řešíte takové případy?
Ano, výpovědi s fingovanými organizačními důvody existují. Příkladem je paní Kristýna, která pracovala jako asistentka ředitele jedné z regionálních poboček společnosti. Na osobu dosavadního ředitele, jejího šéfa, byly z různých stran činěny velké tlaky a on svou pozici nakonec neobhájil a odešel. Nový ředitel požadoval, aby s ním odešly i obě jeho dosavadní asistentky a dal jim oběma výpověď. Odůvodňoval to organizační změnou.

Skutečně následně došlo k redukci počtu asistentek ze dvou na jednu a tato pozice byla obsazena novou kolegyní, kterou si ředitel přivedl z předchozího působiště. V rámci deklarované organizační změny došlo i k lehké úpravě náplně práce a pod novou asistentku spadala i určitá část účetní a finanční agendy. Naopak jí ale odpadla část pracovní agendy, která spočívala v organizování četných porad a vedení zápisů. Paní Kristýna se ovšem přesto domnívala, že je její výpověď neplatná.

Co je nutné rozklíčovat a k čemu soud přihlíží, aby označil výpověď za neplatnou?
Při posuzování nadbytečnosti se vychází z druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Nadbytečnost tedy nelze spojovat s organizační změnou, v jejímž důsledku není nezbytný dosavadní výkon činností, které zaměstnanec či zaměstnankyně vykonávali, pokud zaměstnavatel má v rámci sjednaného druhu práce i nadále možnost přidělovat zaměstnanci jinou práci.

V případě, že soudy posuzují oprávněnost či neoprávněnost výpovědi, nerozhodují o samotné organizační změně, ale samozřejmě ji berou v úvahu a do kontextu udělené výpovědi. Z judikatury přitom jasně vyplývá, že přijetí jiného zaměstnance na pozici, z níž byl „odejit“ předchozí zaměstnanec pro nadbytečnost, je zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu.

Jak případ paní Kristýny nakonec dopadl?
Paní Kristýně jsme pomohli sepsat žalobu k soudu, ve které napadla oprávněnost výpovědi. Zaměstnavatel namítal, že nová pozice asistentky má diametrálně odlišnou náplň a s předchozí pracovní náplní paní Kristýny se neslučuje. Nicméně soud došel k závěru, že zaměstnavatel měl možnost a povinnost přidělovat zaměstnankyni práci podle pracovní smlouvy i na základě nového organizačního uspořádání.

Při zhodnocení situace přihlédl soud rovněž k faktu, že byly propuštěny obě dosavadní asistentky, což opravdu signalizovalo spíše touhu po personální, nikoli organizační změně. Pokud by v důsledku organizačních změn byla propuštěna pouze jedna z nich, jednalo by se o odlišnou situaci. Takto ale soud označil výpověď za neoprávněnou a paní Kristýně přiznal jak nárok na náhradu mzdy za celou dobu trvání sporu, tak i náhradu nákladů řízení.

Autor:

Daňové přiznání 2023

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2022 připadá letos na pondělí 3. dubna. Interaktivní daňové formuláře umí vypočítat daně za vás.

Mohlo by vás zajímat

  • Nejčtenější

Důchody štěpí společnost. Jak to vidí mladí, starší generace a experti

Valorizace penzí a neodvratnost změny v důchodovém systému štěpí společnost. Mladí lidé se obávají, že na ně žádná...

KOMENTÁŘ: Lze vydělat na inflaci? Ano, ale musíte si pospíšit

Premium Češi se stále více učí investovat, a to zejména prostřednictvím podílových fondů. Jak ale investovat správně a vydělat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Osm doporučení, jak v době vysoké inflace investovat do sebe

Nejlepší investicí, kterou můžete ve finančně nejistých dobách podniknout, je investice do sebe. Tedy do vlastních...

Daně 2022: Zmapovali jsme nejčastější chyby ve zdanění příjmu

Blíží se základní termín pro přiznání daní z příjmu. Pokud jste růžový formulář ještě neodevzdali a podáváte ho v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Začínali s Esmeraldou v bývalém kravíně. Dnes mají 65 zaměstnanců a daří se jim

Miroslav Ponec začal podnikat krátce po revoluci. Pak ale úplně změnil obor a v roce 1993 založil se svým bratrem...

Finsko není mistr světa ve vzdělání. Naopak. Mýtus, který trval 20 let, padá

Premium Ještě nedávno se do Finska jezdilo jako na safari, aby jiné země okoukaly tajemství tamního školství, nejlepšího na...

Revma vzniká v plicích. Nyní došlo ke zlomu v léčbě, říká profesor Vencovský

Premium Bolest, ztuhlost, otoky a deformace kloubů, především na rukou. Tak si většina lidí představuje revmatoidní artritidu,...

V Česku neměl šanci, v cizině metastázy zmizely. Léčbu hradí pojišťovna

Premium Na rakovinu prostaty umírá v Česku asi 1 500 mužů ročně. Když vyčerpají všechny metody léčby, nezbývá jim než čekat na...

Obklady Rako patří k nejstarším na světě. Oblékají nejen koupelny

Co mají společného fotbalové stadiony v Kataru, Obecní dům v Praze, vila Tugendhat v Brně a koupelna v paneláku?...

Korpič, kopík, pajplajna. Otestujte se, jak rozumíte výrazům z pracovního pekla

Čeština je krásný a rozmanitý jazyk, pro řadu lidí možná někdy až příliš kreativní. I v pracovním prostředí vznikají...

Češi berou útokem IT rekvalifikace. V oboru jsou nejvyšší platy

Advertorial Podle dat ČSÚ za 3. čtvrtletí 2022 byla v IT pracovních pozicích nejvyšší průměrná mzda, a to téměř 71 tisíc korun....

Z ajťáka truhlářem. Změnili profesi a potvrzují: Řemeslo má zlaté dno!

Premium Vydělají si klidně 80 tisíc měsíčně, večer usínají s čistou hlavou a šéfa vidí jen ráno v zrcadle. Kdo to je?...

Nervozita roste. Padající Deutsche Bank stáhla dolů korunu i pražskou burzu

Od záchrany problémové švýcarské banky Credit Suisse ještě neuplynul ani týden a investoři opouštějí další potenciální...

Hrozí ekonomický kolaps? Analytici varují před Minského momentem

Selhání bankovních institucí, otřesy na finančních trzích a pokračující nejistota zvyšuje podle mnohých odborníků...

Herečka Jenovéfa Boková porodila, z Witowské je nevlastní babička

Jenovéfa Boková a její partner Adam Kolář v pátek odpoledne potvrdili, že herečka a hudebnice už porodila a šťastní...

Tom Cruise se dcerou Suri pyšnil. Už ho neviděla deset let, míří na vysokou

Tom Cruise se od roku 2006 do roku 2013 rád ukazoval na veřejnosti s dcerou Suri v náručí. Před deseti lety však ze...

Německé platy v nedohlednu. Známe sedm důvodů, proč Češi berou míň

Ekonomové už desítky let propočítávají, kdy české mzdy doženou ty německé. Rozdíly mezi oběma státy přetrvávají a...