Neděle 13. června 2021, svátek má Antonín
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Neděle 13. června 2021 Antonín

Výrobní družstva nejsou passé. Úspěšná mohou být i dnes

Jsou největším tuzemským výrobcem čistících přípravků pro domácnost s ročním obratem 100 milionů korun. Přesto nejde o žádnou „akciovku“ ani velké „eseróčko“. STYL je výrobní družstvo se šesti členy a šedesáti zaměstnanci. A o změně podle předsedy představenstva Stanislava Husníka neuvažují.

Stanislav Husník je předsedou představenstva výrobního družstva Styl. | foto: archiv Styl

STYL, družstvo pro chemickou výrobu, patří mezi tradiční české výrobní firmy. A to doslova. Firma totiž vznikla již v roce 1950 jako výrobní družstvo výrobců knoflíků. Chemickou výrobou se zde začali zabývat o 12 let později.

V roce 1968 jako první v tehdejším Československu ve spolupráci s VŠCHT Praha vyvinuli ve vlastní vývojové laboratoři WC závěsy Larrin. Následně se výroba rozšířila o další produkty bytové chemie a také o kosmetiku.

Družstvo „přežilo“ i zlomový rok 1989. A co víc, svoji činnost neustále rozšiřovalo. Dnes, tedy po 70 letech svého působení, tak má STYL na českém, ale také slovenském trhu vybudovanou silnou pozici. Významná část výroby je určena i pro další vyspělé evropské trhy a export do zámoří. Svůj výrobní závod má v Neratovicích.

Když se řekne výrobní firma, přestaví si většina lidí společnost s ručeným omezením nebo akciovou společnost. Družstvo asi napadne málokoho. Proč jste se v roce 1992 transformovali znovu na družstvo podle nového zákona o družstevnictví?
To je stále ještě přežívající zkreslený pohled z nedávné minulosti a mnoho lidí má pocit, že družstva byla specialitou minulého režimu. Ale družstevní podnikání je ve světě a i v (západní) Evropě velmi silné a družstva mají i u nás dlouholetou tradici. První družstvo na světě vzniklo v Anglii v roce 1844, na našem území pak v roce 1847. Pokud jde o STYL, nebyl v devadesátých letech žádný důvod měnit právní formu podnikání, naopak nový zákon dával širší možnosti k jejímu uplatnění a využití.

Prostředí se však bezpochyby pro roce 1989 změnilo. Jak se vám podařilo adaptovat se?
Výrobní družstva u nás byla a jsou sdružena ve Svazu českých a moravských výrobních družstev a jeho prostřednictvím patří do široké družstevní rodiny v Evropě i ve světě. Právě v devadesátých letech jsme měli možnost prostřednictvím tohoto Svazu seznamovat se s prací podobných družstev například ve Španělsku, nebo v kolébce družstevnictví ve Velké Británii.

Ani nikdy později jste o změně na jiný typ společnosti neuvažovali? 
V Česku se družstevnictví dříve vyčítalo, že není dost socialistické. A zase po 90. roce měli někteří lidé pocit, že není dost kapitalistické a byla snaha družstva zákonem zakázat. Nejhorší to bylo někdy v roce 1992, kdy ta likvidační snaha v Parlamentu neprošla. Pokud vím, bylo to jen o jeden hlas. Tehdy jsme změnu právní formy zvažovali, ale jen z tohoto důvodu.

Stanislav Husník (78 let)

 • Je absolventem Střední průmyslové škola chemické v Praze.
 • 1960 – stává se členem a zaměstnancem tehdejší Neratovické provozovny družstva Druchema.
 • 1970 - přechází do STYL, družstva pro chemickou výrobu, které mezitím zakoupilo od Druchemy Neratovickou provozovnu a postupně zde rozšířil chemickou výrobu.
 • Je spoluautorem několika patentů.
 • Na konci 80. a v průběhu 90. let se zasloužil o vývoj nových výrobků, které dodnes tvoří základ sortimentu družstva.
 • 2002 - úspěšně řídil záchranné a rekonstrukční práce po povodni ve výrobním závodu v Neratovicích a obdržel ocenění „Manažer odvětví chemie“ v soutěži „Manažer roku“.
 • 2007 a 2010 - převzal jako představitel družstva ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“.
 • 2018 - obdržel „Ocenění za mimořádný přínos k rozvoji podnikání“ od Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
 • Jeho koníčkem je vaření, o kterém říká, že je to hobby mnoha chemiků.

V čem vidíte výhody družstevního uspořádání? 
Po právní stránce nejsou příliš velké rozdíly mezi společností s ručením omezeným a družstvem. Kdo chce řídit víc autokraticky, tak si asi založí společnost s ručením omezeným. Tam, kde je tendence víc s lidmi komunikovat a soucítit, tak tam se dejme tomu víc hodí družstvo.

Jsou i nějaké minusy? 
Snad jen to, že může být obtížnější řídit družstvo s velkým počtem členů.

U vás je to jak?
Když v roce 1992 byla zákonem zrušena podmínka, aby každý zaměstnanec byl i členem družstva, mnoho zaměstnanců tehdy mělo obavy o budoucnost družstva a své členství ukončili, i když v družstvu dál pracovali jako zaměstnanci. V současnosti tak má naše družstvo jen 6 členů (tedy v podstatě majitelů, pozn. red.).

Kdo vlastně výrobní družstvo řídí?
Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které je volené členskou schůzí na dobu maximálně 5 let. V čele představenstva stojí předseda družstva, který je volen buď členskou schůzí, nebo představenstvem a ten také řídí hospodářskou činnost družstva. Při hlasování v představenstvu má každý jeho člen jeden hlas.

Mohou fungování družstva ovlivňovat také členové?
Samozřejmě, zejména prostřednictvím členské schůze, která má pravomoc projednávat a schvalovat všechny zásadní otázky činnosti družstva, plány jeho činnosti a rozvoje, právo schvalovat výsledky družstva i rozdělení vyprodukovaného zisku. Ale je obvyklé, že členové družstva se neformálně radí a konzultují i běžné otázky každodenního chodu družstva.

Jakých objemů výroby družstvo STYL dosahuje?
Náš roční obrat a objem prodeje se pohybuje kolem 100 milionů korun. Přibližně polovina z tohoto objemu je určena pro export, převážně do Německa. Našimi partnery v zahraničí jsou zejména velké obchodní řetězce, jako je Rossmann, Müller, Billa.

Na to určitě jen členové výrobního družstva nestačí. Jak výrobu zajišťujete?
Družstvo má v současnosti kolem šedesáti zaměstnanců, kteří nejsou členy družstva.

Jaký je rozdíl mezi zaměstnancem, který je členem družstva a tím, který členem není?
Zaměstnanec, který není členem družstva, nemá možnost hlasovat na členské schůzi a nepodílí se na rozdělení zisku. Má s družstvem uzavřenu běžnou pracovní smlouvu, jeho vztah k družstvu se řídí zákoníkem práce a přiměřeně i stanovami družstva, pokud to neodporuje zákoníku práce. Za svou práci dostává sjednanou mzdu.

Co všechno dnes STYL vyrábí?
Hlavním výrobním oborem jsou čisticí prostředky pro domácí i profesionální WC hygienu. Výrobky této skupiny vyrábí družstvo již déle než 40 let a je jejich největším a nejvýznamnějším výrobcem v České republice a jsou i nejvýznamnějším a nejlépe konkurenceschopným vývozním artiklem. Vyrábíme je pod vlastními chráněnými značkami Larrin, Prix a Deskalen, a dále jako privátní značky obchodních řetězců.
V poslední době jsme obnovili a doplnili řadu kosmetických přípravků a ke známým gelům na vlasy a na holení Color gel a odlakovačům Sando a Vitali jsme aktuálně nově vyvinuli nový Vitali, Sanitační gel na ruce, který svým vysokým obsahem alkoholu zaručuje ochranu rukou v současné pandemii, ale nevysušuje je nadměrně ani při častém používání.

Část čistících přípravků vyrábíte na bázi nanotechnologií? Kdy tento nápad vznikl?
Vyrábíme čisticí prostředky, které mají odstraňovat nečistoty, usazené na různých typech povrchů. S postupným rozvojem nanotechnologií u nás se ukázalo, že přísady některých nanomateriálů v čisticích přípravcích by mohly zabraňovat nebo omezovat usazování nečistot na různých površích a tím usnadnit jejich údržbu. Proto jsme naši řadu čisticích přípravků Larrin rozšířili o Nano čističe WC, koupelen, kuchyní a skel a zrcadel.

Kromě toho se v posledních letech zaměřujete sortimentem i na ekologické řady. Je budoucnost čisticích prostředků spíše v ekologických nebo v nano prostředcích?
Budoucnost čisticích přípravků není volba mezi ekologickými, nebo nano přípravky. I pro chemii platí, že může být dobrý sluha, ale zlý pán. Celý náš život je spojen s chemií, i příroda kolem nás jsou kromě biologických i chemické procesy. Jde o to, používat je k našemu užitku přiměřeně a rozumně. Do našich výrobků proto používáme přednostně a dlouhodobě takové suroviny, které jsou v přírodě dobře odbouratelné a co nejvíce šetrné k přírodě.

Jsou k tomu zapotřebí nějaké certifikáty?
Jak se to vezme. Řada výrobců zdůrazňuje, že jejich výrobky jsou jako „ekologické“ certifikovány různými institucemi a používají podobně certifikované suroviny. Tyto certifikace jsou však velmi drahé a pro malý podnik jako je naše družstvo prakticky nedostupné a velmi zvyšují cenu výrobku pro spotřebitele. Naše nová přípravků Larrin Green Wave je tedy vyráběna ze surovin šetrných k přírodě a prodávána za přiměřenou cenu. Vámi zmiňované oficiální certifikáty ale nemá. Za kvalitou si ale opravdu stojíme i bez nich.

Váš výrobní sortiment je tedy velmi široký. Znamená to mimo jiné i to, že družstvo je vlastníkem řady receptů. Jak je zajištěna jejich ochrana?
Receptury běžných čisticích přípravků lze jen obtížně chránit právní cestou. Naštěstí ale k jejich výrobě kromě receptury potřebujete i určitou dávku zkušeností, protože i stejné chemické suroviny od různých dodavatelů mají vždy trochu odlišné vlastnosti a vyrobit z nich kvalitní přípravek tyto zkušenosti vyžaduje.

Jak rychle dokážete implementovat nový výrobek do výroby?
Záleží na typu přípravku a zejména na době potřebné k testování jak jeho účinnosti, tak i stability ve zvoleném obalu. Obvykle se tato doba pohybuje od tří do šesti měsíců.

Zmínil jste, že kromě vlastních značek vyrábíte také privátní značky pro největší nadnárodní obchodní řetězce. Jak těžké je takovou zakázku získat?
Kromě co nejnižší ceny požadují řetězce zejména dlouhodobou spolehlivost dodavatele a kvality jeho výrobků a mezinárodně uznávanou certifikaci. V tomto směru máme výhodu, že jsme řetězcům u nás začali dodávat hned po jejich vstupu na tehdy československý trh a získali si pověst spolehlivého dodavatele. Jsme také držitelem každoročně obnovované certifikace BRC Global Standard for Consumer Products Issue 4, Personal Care & Household, Higher Level.

Důraz na co nejnižší cenu. Převažuje tento přístup, nebo roste i zájem o kvalitu?
Dříve to byl jednoznačně důraz na cenu. V poslední době ale postupně klesá zájem jen o nízkou cenu a vracíme se také k ohodnocení kvality výrobku. To nás samozřejmě těší. Doufám jen, že na tom současná pandemie moc nezmění.

Vyvážíte na zahraniční trhy, jak jsou pro vás důležité?
Exportujeme zhruba polovinu naší produkce, zejména do Německa. Našim největším odběratelem je německý drogistický řetězec Rossmann, ale patří k nim i řada dalších německých firem. Dodávky pro zahraniční řetězce jsou pro nás velmi dobrým měřítkem konkurenceschopnosti.

Už skoro tři měsíce se české firmy i domácnosti potýkají s dopady pandemie koronaviru. Nedá mi to, abych se vás nezeptala. Jak se současná situace promítá do vašeho podnikání?
Nejtěžší je, že se prakticky nedá předvídat další vývoj. V současnosti pozorujeme velký propad prodeje běžných přípravků, protože život kolem nás byl silně omezen a cítíme i vliv uzavření hotelů a restaurací, protože i těm dodáváme naše přípravky. Ale musíme se na to dívat pozitivně.

Můžete být konkrétnější?
Již jsem zmínil, že jsme na trh rychle uvedli sanitační gel na ruce. Předpovídáme mu úspěšnou budoucnost. Jeho výroba nebyla podmíněna zvláštním povolením na základě nouzového stavu, takže se bude vyrábět i nadále. Svou velikostí 100 a 300 mililitrů se hodí pro každodenní nošení v kabelce, nebo v automobilu. Kromě toho připravujeme i další výrobky tohoto druhu. Prostě jsme současnou situaci vzali jako výzvu.

Jak vidíte budoucnost STYLU?
Já věřím, že STYL si udrží své dobré postavení mezi výrobci čisticích prostředků a zejména WC hygieny, že bude i nadále pokládán za spolehlivého dodavatele a že spotřebitelé budou i v dalších letech spokojeni s našimi výrobky.

Autor:
 • Nejčtenější

Mladí by chtěli do penze v 60 letech. Mají jasno, jaký důchod jim postačí

Generace narozená po roce 1971 bude podle současných pravidel odcházet do penze v 65 letech. A to jak ženy, tak i muži....

Opustil dobře placené místo v bankovnictví a rozjel firmu. Nelituje

Vystudoval ekonomii, nastoupil do banky, pracoval i v bankách v zahraničí. Oboru zůstal věrný i po návratu do Česka....

Zmapovali jsme nejlepší spořicí účty. Výnosy stále padají

Porazit inflaci se zhodnocování vkladů na spořicích účtech nejde. Výnosy dál padají. Úrokové sazby u aktuálně...

Jak ochránit peníze před inflací? Jedním z řešení jsou investice

Investiční analytici doporučují domácnostem a firmám právě teď investovat peníze na finančních trzích. Důvod je...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Levnější hypotéka je donutila k sjednání drahého úvěru

Snaha ušetřit na úrocích a sjednat si hypotéku na co nejkratší dobu nemusí být vždy nejlepší řešení. Takzvaně hypotéka...

O antikoncepci už není takový zájem. Párový sex upadá, míní gynekolog

Premium „Všichni strašili, že bude upadat mravnost a ženy budou mít z dlouhodobého užívání pilulek zhoubná onemocnění jater....

Upřímnost fotbalové antihvězdy. Souček o tetování, rasismu i vyjídání ledničky

Premium Říká o sobě, že je obyčejný kluk z Brodu. Přitom si ho už stihla zamilovat fotbalová Anglie a Česko na něj spoléhá: na...

Poslední snímky: Abrhám testoval vozíček, Šafránková se ho snažila rozesmát

Premium Jak dnes žijí Josef Abrhám (81) a Libuše Šafránková (67)? O pohádkovém podzimu života bohužel nemůže být řeč, časopis...

 • Další z rubriky

Zkušenosti z home office: Kolegové taktizují, nafukují problémy a nejednají fér

Práce z domova na jednu stranu nabízí větší flexibilitu, na druhou stranu ale nemůže nahradit lidský kontakt jako...

Značka dělá opravdu hodně, zvlášť v dnešní době, říká podnikatel

Zaměstnanci největšího českého výrobce oken a dveří Vekra už přes rok pracují s rouškami, respirátory a všudypřítomnými...

Pátek třináctého se jí stal osudným. Teď je největším prodejcem v zemi

Pro Lucii Ježkovou Jánošíkovou bylo ono obávané datum dnem s velkým D. Doma totiž našla šicí stroj, který jí koupil...

Víte, proč řada lidí soudí druhé podle sebe?

Zažili jste někdy situaci, že na pracovišti připisoval šéf své neuspokojivé výsledky podřízeným? Nebo se vám samotným...

Manželka majitele Alzy promluvila o fungování firmy, se Zavoralem se rozvádí

Majitel tuzemského internetového gigantu Alza.cz Aleš Zavoral patří se svým jměním mezi nejbohatší Čechy. Na rozdíl od...

Sledujeme začátek rituální sebevraždy lidstva, říká Čech s nejvyšším IQ

Premium Oficiálně se považuje za nejchytřejšího Čecha. Jako robot ale nepůsobí. Při osobním setkání je Karel Kostka, vzděláním...

Datově neomezený tarif nebyl nikdy tak levný. Co na to konkurence?

Datově neomezené tarify mají v nabídce všichni tuzemští mobilní operátoři, avšak ve srovnání s běžnými tarify s...

Moderátor Aleš Cibulka skončil na jednotce intenzivní péče

Čtyřiačtyřicetiletý Aleš Cibulka měl v sobotu v rozhlasovém pořadu Tobogan dělat narozeninový rozhovor s herečkou Marií...

Mladí by chtěli do penze v 60 letech. Mají jasno, jaký důchod jim postačí

Generace narozená po roce 1971 bude podle současných pravidel odcházet do penze v 65 letech. A to jak ženy, tak i muži....