Neděle 4. června 2023, svátek má Dalibor
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Neděle 4. června 2023 Dalibor

Výrobní družstva nejsou passé. Úspěšná mohou být i dnes

Jsou největším tuzemským výrobcem čistících přípravků pro domácnost s ročním obratem 100 milionů korun. Přesto nejde o žádnou „akciovku“ ani velké „eseróčko“. STYL je výrobní družstvo se šesti členy a šedesáti zaměstnanci. A o změně podle předsedy představenstva Stanislava Husníka neuvažují.

Stanislav Husník je předsedou představenstva výrobního družstva Styl. | foto: archiv Styl

STYL, družstvo pro chemickou výrobu, patří mezi tradiční české výrobní firmy. A to doslova. Firma totiž vznikla již v roce 1950 jako výrobní družstvo výrobců knoflíků. Chemickou výrobou se zde začali zabývat o 12 let později.

V roce 1968 jako první v tehdejším Československu ve spolupráci s VŠCHT Praha vyvinuli ve vlastní vývojové laboratoři WC závěsy Larrin. Následně se výroba rozšířila o další produkty bytové chemie a také o kosmetiku.

Družstvo „přežilo“ i zlomový rok 1989. A co víc, svoji činnost neustále rozšiřovalo. Dnes, tedy po 70 letech svého působení, tak má STYL na českém, ale také slovenském trhu vybudovanou silnou pozici. Významná část výroby je určena i pro další vyspělé evropské trhy a export do zámoří. Svůj výrobní závod má v Neratovicích.

Když se řekne výrobní firma, přestaví si většina lidí společnost s ručeným omezením nebo akciovou společnost. Družstvo asi napadne málokoho. Proč jste se v roce 1992 transformovali znovu na družstvo podle nového zákona o družstevnictví?
To je stále ještě přežívající zkreslený pohled z nedávné minulosti a mnoho lidí má pocit, že družstva byla specialitou minulého režimu. Ale družstevní podnikání je ve světě a i v (západní) Evropě velmi silné a družstva mají i u nás dlouholetou tradici. První družstvo na světě vzniklo v Anglii v roce 1844, na našem území pak v roce 1847. Pokud jde o STYL, nebyl v devadesátých letech žádný důvod měnit právní formu podnikání, naopak nový zákon dával širší možnosti k jejímu uplatnění a využití.

Prostředí se však bezpochyby pro roce 1989 změnilo. Jak se vám podařilo adaptovat se?
Výrobní družstva u nás byla a jsou sdružena ve Svazu českých a moravských výrobních družstev a jeho prostřednictvím patří do široké družstevní rodiny v Evropě i ve světě. Právě v devadesátých letech jsme měli možnost prostřednictvím tohoto Svazu seznamovat se s prací podobných družstev například ve Španělsku, nebo v kolébce družstevnictví ve Velké Británii.

Ani nikdy později jste o změně na jiný typ společnosti neuvažovali? 
V Česku se družstevnictví dříve vyčítalo, že není dost socialistické. A zase po 90. roce měli někteří lidé pocit, že není dost kapitalistické a byla snaha družstva zákonem zakázat. Nejhorší to bylo někdy v roce 1992, kdy ta likvidační snaha v Parlamentu neprošla. Pokud vím, bylo to jen o jeden hlas. Tehdy jsme změnu právní formy zvažovali, ale jen z tohoto důvodu.

Stanislav Husník (78 let)

 • Je absolventem Střední průmyslové škola chemické v Praze.
 • 1960 – stává se členem a zaměstnancem tehdejší Neratovické provozovny družstva Druchema.
 • 1970 - přechází do STYL, družstva pro chemickou výrobu, které mezitím zakoupilo od Druchemy Neratovickou provozovnu a postupně zde rozšířil chemickou výrobu.
 • Je spoluautorem několika patentů.
 • Na konci 80. a v průběhu 90. let se zasloužil o vývoj nových výrobků, které dodnes tvoří základ sortimentu družstva.
 • 2002 - úspěšně řídil záchranné a rekonstrukční práce po povodni ve výrobním závodu v Neratovicích a obdržel ocenění „Manažer odvětví chemie“ v soutěži „Manažer roku“.
 • 2007 a 2010 - převzal jako představitel družstva ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“.
 • 2018 - obdržel „Ocenění za mimořádný přínos k rozvoji podnikání“ od Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
 • Jeho koníčkem je vaření, o kterém říká, že je to hobby mnoha chemiků.

V čem vidíte výhody družstevního uspořádání? 
Po právní stránce nejsou příliš velké rozdíly mezi společností s ručením omezeným a družstvem. Kdo chce řídit víc autokraticky, tak si asi založí společnost s ručením omezeným. Tam, kde je tendence víc s lidmi komunikovat a soucítit, tak tam se dejme tomu víc hodí družstvo.

Jsou i nějaké minusy? 
Snad jen to, že může být obtížnější řídit družstvo s velkým počtem členů.

U vás je to jak?
Když v roce 1992 byla zákonem zrušena podmínka, aby každý zaměstnanec byl i členem družstva, mnoho zaměstnanců tehdy mělo obavy o budoucnost družstva a své členství ukončili, i když v družstvu dál pracovali jako zaměstnanci. V současnosti tak má naše družstvo jen 6 členů (tedy v podstatě majitelů, pozn. red.).

Kdo vlastně výrobní družstvo řídí?
Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které je volené členskou schůzí na dobu maximálně 5 let. V čele představenstva stojí předseda družstva, který je volen buď členskou schůzí, nebo představenstvem a ten také řídí hospodářskou činnost družstva. Při hlasování v představenstvu má každý jeho člen jeden hlas.

Mohou fungování družstva ovlivňovat také členové?
Samozřejmě, zejména prostřednictvím členské schůze, která má pravomoc projednávat a schvalovat všechny zásadní otázky činnosti družstva, plány jeho činnosti a rozvoje, právo schvalovat výsledky družstva i rozdělení vyprodukovaného zisku. Ale je obvyklé, že členové družstva se neformálně radí a konzultují i běžné otázky každodenního chodu družstva.

Jakých objemů výroby družstvo STYL dosahuje?
Náš roční obrat a objem prodeje se pohybuje kolem 100 milionů korun. Přibližně polovina z tohoto objemu je určena pro export, převážně do Německa. Našimi partnery v zahraničí jsou zejména velké obchodní řetězce, jako je Rossmann, Müller, Billa.

Na to určitě jen členové výrobního družstva nestačí. Jak výrobu zajišťujete?
Družstvo má v současnosti kolem šedesáti zaměstnanců, kteří nejsou členy družstva.

Jaký je rozdíl mezi zaměstnancem, který je členem družstva a tím, který členem není?
Zaměstnanec, který není členem družstva, nemá možnost hlasovat na členské schůzi a nepodílí se na rozdělení zisku. Má s družstvem uzavřenu běžnou pracovní smlouvu, jeho vztah k družstvu se řídí zákoníkem práce a přiměřeně i stanovami družstva, pokud to neodporuje zákoníku práce. Za svou práci dostává sjednanou mzdu.

Co všechno dnes STYL vyrábí?
Hlavním výrobním oborem jsou čisticí prostředky pro domácí i profesionální WC hygienu. Výrobky této skupiny vyrábí družstvo již déle než 40 let a je jejich největším a nejvýznamnějším výrobcem v České republice a jsou i nejvýznamnějším a nejlépe konkurenceschopným vývozním artiklem. Vyrábíme je pod vlastními chráněnými značkami Larrin, Prix a Deskalen, a dále jako privátní značky obchodních řetězců.
V poslední době jsme obnovili a doplnili řadu kosmetických přípravků a ke známým gelům na vlasy a na holení Color gel a odlakovačům Sando a Vitali jsme aktuálně nově vyvinuli nový Vitali, Sanitační gel na ruce, který svým vysokým obsahem alkoholu zaručuje ochranu rukou v současné pandemii, ale nevysušuje je nadměrně ani při častém používání.

Část čistících přípravků vyrábíte na bázi nanotechnologií? Kdy tento nápad vznikl?
Vyrábíme čisticí prostředky, které mají odstraňovat nečistoty, usazené na různých typech povrchů. S postupným rozvojem nanotechnologií u nás se ukázalo, že přísady některých nanomateriálů v čisticích přípravcích by mohly zabraňovat nebo omezovat usazování nečistot na různých površích a tím usnadnit jejich údržbu. Proto jsme naši řadu čisticích přípravků Larrin rozšířili o Nano čističe WC, koupelen, kuchyní a skel a zrcadel.

Kromě toho se v posledních letech zaměřujete sortimentem i na ekologické řady. Je budoucnost čisticích prostředků spíše v ekologických nebo v nano prostředcích?
Budoucnost čisticích přípravků není volba mezi ekologickými, nebo nano přípravky. I pro chemii platí, že může být dobrý sluha, ale zlý pán. Celý náš život je spojen s chemií, i příroda kolem nás jsou kromě biologických i chemické procesy. Jde o to, používat je k našemu užitku přiměřeně a rozumně. Do našich výrobků proto používáme přednostně a dlouhodobě takové suroviny, které jsou v přírodě dobře odbouratelné a co nejvíce šetrné k přírodě.

Jsou k tomu zapotřebí nějaké certifikáty?
Jak se to vezme. Řada výrobců zdůrazňuje, že jejich výrobky jsou jako „ekologické“ certifikovány různými institucemi a používají podobně certifikované suroviny. Tyto certifikace jsou však velmi drahé a pro malý podnik jako je naše družstvo prakticky nedostupné a velmi zvyšují cenu výrobku pro spotřebitele. Naše nová přípravků Larrin Green Wave je tedy vyráběna ze surovin šetrných k přírodě a prodávána za přiměřenou cenu. Vámi zmiňované oficiální certifikáty ale nemá. Za kvalitou si ale opravdu stojíme i bez nich.

Váš výrobní sortiment je tedy velmi široký. Znamená to mimo jiné i to, že družstvo je vlastníkem řady receptů. Jak je zajištěna jejich ochrana?
Receptury běžných čisticích přípravků lze jen obtížně chránit právní cestou. Naštěstí ale k jejich výrobě kromě receptury potřebujete i určitou dávku zkušeností, protože i stejné chemické suroviny od různých dodavatelů mají vždy trochu odlišné vlastnosti a vyrobit z nich kvalitní přípravek tyto zkušenosti vyžaduje.

Jak rychle dokážete implementovat nový výrobek do výroby?
Záleží na typu přípravku a zejména na době potřebné k testování jak jeho účinnosti, tak i stability ve zvoleném obalu. Obvykle se tato doba pohybuje od tří do šesti měsíců.

Zmínil jste, že kromě vlastních značek vyrábíte také privátní značky pro největší nadnárodní obchodní řetězce. Jak těžké je takovou zakázku získat?
Kromě co nejnižší ceny požadují řetězce zejména dlouhodobou spolehlivost dodavatele a kvality jeho výrobků a mezinárodně uznávanou certifikaci. V tomto směru máme výhodu, že jsme řetězcům u nás začali dodávat hned po jejich vstupu na tehdy československý trh a získali si pověst spolehlivého dodavatele. Jsme také držitelem každoročně obnovované certifikace BRC Global Standard for Consumer Products Issue 4, Personal Care & Household, Higher Level.

Důraz na co nejnižší cenu. Převažuje tento přístup, nebo roste i zájem o kvalitu?
Dříve to byl jednoznačně důraz na cenu. V poslední době ale postupně klesá zájem jen o nízkou cenu a vracíme se také k ohodnocení kvality výrobku. To nás samozřejmě těší. Doufám jen, že na tom současná pandemie moc nezmění.

Vyvážíte na zahraniční trhy, jak jsou pro vás důležité?
Exportujeme zhruba polovinu naší produkce, zejména do Německa. Našim největším odběratelem je německý drogistický řetězec Rossmann, ale patří k nim i řada dalších německých firem. Dodávky pro zahraniční řetězce jsou pro nás velmi dobrým měřítkem konkurenceschopnosti.

Už skoro tři měsíce se české firmy i domácnosti potýkají s dopady pandemie koronaviru. Nedá mi to, abych se vás nezeptala. Jak se současná situace promítá do vašeho podnikání?
Nejtěžší je, že se prakticky nedá předvídat další vývoj. V současnosti pozorujeme velký propad prodeje běžných přípravků, protože život kolem nás byl silně omezen a cítíme i vliv uzavření hotelů a restaurací, protože i těm dodáváme naše přípravky. Ale musíme se na to dívat pozitivně.

Můžete být konkrétnější?
Již jsem zmínil, že jsme na trh rychle uvedli sanitační gel na ruce. Předpovídáme mu úspěšnou budoucnost. Jeho výroba nebyla podmíněna zvláštním povolením na základě nouzového stavu, takže se bude vyrábět i nadále. Svou velikostí 100 a 300 mililitrů se hodí pro každodenní nošení v kabelce, nebo v automobilu. Kromě toho připravujeme i další výrobky tohoto druhu. Prostě jsme současnou situaci vzali jako výzvu.

Jak vidíte budoucnost STYLU?
Já věřím, že STYL si udrží své dobré postavení mezi výrobci čisticích prostředků a zejména WC hygieny, že bude i nadále pokládán za spolehlivého dodavatele a že spotřebitelé budou i v dalších letech spokojeni s našimi výrobky.

Autor:
 • Nejčtenější

V korporaci si vydobyla sabatikl. Je to volno pro vyhořelé, říká

Premium Je to benefit, který firma jen tak někomu nenabídne. Většinou musí být takový člověk hodně vysoko nebo takřka...

Předčasné státní penze míří k ledu, zbývá jen předdůchod

Už i kvůli zpřísňování politiky státu u předčasných důchodů nabírá na významu předdůchod čerpaný z doplňkového...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Milionové kompenzace i renty. Odškodné za dopravní nehody roste

Na konci loňského roku u nás jezdilo přes devět milionů motorových vozidel. Jen pro srovnání, v roce 2010 jich bylo...

Analýza: Ve starém penzijku srazila inflace úspory za 10 let o pětinu

Inflace ukrajuje z úspor, které si Češi střídají v penzijních fondech. Ve starých transformovaných fondech, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Víte, kdo je osoba bez zdanitelných příjmů a jaké to mívá důsledky?

V praxi dochází k situacím, že někteří lidé platí relativně vyšší částky na dani z příjmu. Přitom však nemají vyřešen...

Matka na pervitinu a italská domácnost. Jak to bylo s vraždou dítěte v Mostě

Premium Vyostřené konflikty, dvojí život matky, neúspěšné podněty sociálce, problémová čtvrť a drogy. Z pozadí sporu o tříleté...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Kam zmizel lupič století. František Procházka podle svědků žije v Karibiku

Premium Policie si chvíli myslela, že je František Procházka, který ukradl 540 milionů korun, po smrti. Jenže někteří Češi ho...

Pracovní opozdilce odhalovaly píchačky. Dnes jsou to čipové karty

Tušíte, co to znamená „mít píchnuto“? Pokud jste načali svou pracovní kariéru až se začátkem tisíciletí, možná vás...

Absolvovala velmi náročný konkurz a uspěla. Práce ji dnes naplňuje

Když se rozhodnete získat zajímavou práci, nikdy dopředu nevíte, jak bude pohovor probíhat. Jen krátká konverzačka?...

V korporaci si vydobyla sabatikl. Je to volno pro vyhořelé, říká

Premium Je to benefit, který firma jen tak někomu nenabídne. Většinou musí být takový člověk hodně vysoko nebo takřka...

Nemocí z povolání je syndrom karpálního tunelu, nově i bolesti zad

Závažné poškození bederní páteře je od letošního ledna na seznamu nemocí z povolání. Podmínky pro uznání jsou však...

Triatlonistka se chlubí fotkou ze závodu, na plavkách měla menstruační krev

„Takhle vypadá ženský sport. Čím více bariér se nám podaří zbourat, tím lépe,“ napsala Emma Pallant-Browne na...

Vláda téměř vyčerpala rozpočet. Stanjura se chystá zasáhnout co nejdřív

V květnu skončil státní rozpočet ve schodku 271,4 miliard korun, v dubnu to bylo dvě stě. Schválený rozpočet přitom za...

Kráska opustila armádu, aby se stala nejpřitažlivější řidičkou kamionu

Osmadvacetiletá Nicolle z Velké Británie si říká Trucker Baddie a je řidičkou kamionu. Dříve pracovala pro armádu, ale...

Jsme na prahu epidemie srdečního selhání, vyléčit se nedá, říká kardiolog

Premium Zatímco infarkt zná každý, povědomí o srdečním selhání je malé. Často se mylně zaměňuje právě za infarkt či zástavu...

Hanka Kynychová nafotila sexy fotky. S klientkami probírá i menopauzu

Lektorka fitness a cvičitelka Hanka Kynychová (55) přiznává, že s nastupující menopauzou je třeba změnit ve svém životě...