Podnikání ve sdružení? Proč to nezkusit i při zaměstnání

aktualizováno 
Poměrně neznámou a opomíjenou formou sloužící nejen k podnikání je sdružení osob bez právní subjektivity. Tato forma podnikání je přitom přímo ideální pro občany, kteří nemají čas či chuť za účelem společného podnikání zakládat právnické osoby a řešit s nimi spojenou náročnou administrativu. Víte, jak funguje podnikání ve sdružení a jaké mají účastníci sdružení povinnosti vůči finančnímu úřadu?
Manažer, obchod, byznys

Manažer, obchod, byznys | foto: Profimedia.cz

Základním smyslem sdružení osob je společná účast na podnikatelské či jiné činnosti. Právní oporu sdružení osob najdeme v Občanském zákoníku (paragraf 829 až 841). Na rozdíl od právnických osob nevzniká v případě sdružení právní subjekt, a tudíž se nemůže sdružení účastnit právních vztahů (těch se účastní jednotliví účastníci). Sdružení sice může nést svoje jméno, avšak to nelze považovat za obchodní firmu ve smyslu Obchodního zákoníku.

Písemnou smlouvu lze doporučit, ale není podmínkou

Přestože Občanský zákoník neukládá účastníkům sdružení povinně sepsat smlouvu, tak její existenci lze obecně doporučit. Následující výčet nabízí řekněme základní okruhy, které by měly být v této smlouvě obsaženy, avšak jejich skutečná šíře není ničím omezena.

· Označení účastníků ve sdružení
· Účel sdružení
· Sídlo a název sdružení
· Výše majetku poskytnutého účastníky do sdružení
· Způsob správy majetku
· Způsob rozdělení podílu na ekonomických výsledcích sdružení
· Způsob vystupování ze sdružení, popřípadě vyloučení účastníků
· Způsob zániku sdružení
· Vlastní organizace sdružení, rozdělení odpovědnosti a pravomocí mezi účastníky apod.
· Vedení účetnictví či daňové evidence

Z výše uvedeného vyplývá, že ve smlouvě se mohou libovolně účastníci dohodnout, že hospodářský výsledek sdružení se mezi ně nedělí rovnostářsky, nýbrž například ve stanovených poměrech. Taková eventualita vychází z potřeb, které mohou kupříkladu reflektovat nerovnoměrné pracovní vytížení jednotlivých členů. Pokud si tedy účastníci dvoučlenného sdružení písemně ve smlouvě dohodnou, že budou dělit výsledek hospodaření v poměru 60:40, pak to ničemu neodporuje.

Sdružení osob není daňovým poplatníkem – příjmy zdaňuje každý sám

Vzhledem k již zmíněné absenci právní subjektivity nemůže sdružení za sebe podat daňové přiznání (jako právnické osoby) a zdanit výsledky hospodaření. Musí tak učinit každý účastník sdružení individuálně. Účastníkem sdružení může být buď právnická osoba (poplatníkem daně z příjmu právnických osob) nebo osoba fyzická (poplatníkem daně z příjmů fyzických osob).

Na konci zdaňovacího období musí účastník sdružení pověřený vedením daňové evidence či účetnictví rozdělit příjmy a výdaje na účastníky. Způsob rozdělení může proběhnout buď rovným dílem (pokud není ve smlouvě jinak), nebo dle příslušného smluvního ustanovení v jiném poměru.

Podívejme se na jednoduchý příklad:

Dva podnikatelé (fyzické osoby) uzavřou smlouvu sdružení a za zdaňovací období 2005 dosáhnou následujících výsledků – na základě vedené daňové evidence dosáhli příjmů ve výši 700 tisíc Kč a výdajů 280 tisíc Kč. Ve smlouvě nemají žádné ustanovení ohledně dělení hospodářského výsledku mezi účastníky.

 Účastník A Účastník B
Podíl na příjmech sdružení Podíl na příjmech sdružení
½ z 700 000 = 350 000 Kč ½ z 700 000 = 350 000 Kč
Podíl na výdajích sdružení Podíl na výdajích sdružení
½ z 280 000 = 140 000 Kč ½ z 280 000 = 140 000 Kč
Dílčí základ daně dle par.7 = 210 000 Kč Dílčí základ daně dle par.7 = 210 000 Kč

Nyní modifikujme výše uvedené zadání o fakt, že s ohledem na nerovnoměrné pracovní vytížení obou účastníků sdružení budou příjmy a výdaje děleny v poměru 3:4 (účastník A : účastník B).

Účastník A Účastník B
Podíl na příjmech sdružení Podíl na příjmech sdružení
3/7 z 700 000 = 300 000 Kč 4/7 z 700 000 = 400 000 Kč
Podíl na výdajích sdružení Podíl na výdajích sdružení
3/7 z 280 000 = 120 000 Kč 4/7 z 280 000 = 160 000 Kč
Dílčí základ daně dle par.7 = 180 000 Kč Dílčí základ daně dle par.7 = 240 000 Kč

Nyní pozměňme výše uvedenou tabulku o fakt, že kromě účasti ve sdružení má účastník A ještě vlastní živnost mimo sdružení. Z této živnosti dosáhl příjmů ve výši 750 000 Kč a výdajů (včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši 180 000 Kč).

Účastník A Účastník B
Podíl na příjmech sdružení Podíl na příjmech sdružení
3/7 z 700 000 = 300 000 Kč 4/7 z 700.000 = 400 000 Kč
Podíl na výdajích sdružení Podíl na výdajích sdružení
3/7 z 280 000 = 120 000 Kč 4/7 z 280.000 = 160 000 Kč
Příjmy dle par.7 z vlastní činnosti Příjmy dle par.7 z vlastní činnosti
750000 -
Výdaje dle par.7 z vlastní činnosti Výdaje dle par.7 z vlastní činnosti
180000 -
Dílčí základ daně dle par.7 = 750 000 Kč Dílčí základ daně dle par.7 = 240 000 Kč

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že příjmy a výdaje z účasti ve sdružení se slučují s ostatními příjmy a výdaji z individuální živnosti a společně vytvářejí daňový základ dle paragrafu 7. Co se týče účastníka A, tak tomu se nabízí možnost optimalizovat daňovou povinnost prostřednictvím uplatnění výdajových paušálů, které zvlášť po poslední novele zákona o daních z příjmů nabyly na zajímavosti (samozřejmě se musí testovat druh provozované živnosti ve vazbě na výši paušálu).

Využití výdajových paušálů by nebylo možné pouze v případě, kdy by se účastníci sdružení domluvily na nestejném poměru dělení příjmů a výdajů mezi sebe (viz např. tabulka)

Účastník A Účastník B
Podíl na příjmech sdružení Podíl na příjmech sdružení
0,6 0,4
Podíl na výdajích sdružení Podíl na výdajích sdružení
0,4 0,6

Pozor na účast ve sdružení bez vlastního živnostenského listu

Může se stát, že některý z účastníků sdružení nebude podnikatelem. V takovém případě by příjmy i výdaje vyplývající z účasti ve sdružení zdaňoval v rámci paragrafu 10 – Ostatní příjmy. Zde se ovšem dostává takový účastník do rozporu se živnostenským zákonem, neboť se podílí na provozování činnosti podléhající živnosti, aniž by měl příslušný živnostenský list.

Pro koho lze účast ve sdružení doporučit

Má smysl pro všechny, kteří se potřebují za účelem podnikání sdružit s dalšími, avšak nechtějí či nemají chuť zakládat právnické osoby. Ty jsou samo o sobě spojené se složitější administrativou, kapitálem a poplatky (kupříkladu notářské za společenskou smlouvu apod.). Výborně se hodí účast ve sdružení kupříkladu pro občany s příjmy ze závislé činnosti, kteří si chtějí přivydělat po večerech nebo také pro živnostníky. Účast právnických osob ve sdruženích zřízených pro podnikatelské účely je spíše méně obvyklá.

Podnikáte ve sdružení? Považujete to za výhodnou formu, nebo je lepší založit rovnou právnickou osobu? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Poradna: Chci požádat o předčasný důchod, můžu pak dále podnikat?

Ilustrační snímek

Odchod do důchodu není povinný, důchodce může i nadále pracovat a kromě výplaty pobírat i penzi. Ale jak je to v...

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Vykouřila se vám z hlavy slovíčka, která jste už znali?

I vám se vykouřila většina slovíček cizího jazyka, který jste se kdysi učili, z...

Studovali jste kdysi nějaký cizí jazyk, ale protože jste jej dlouho nepoužívali, máte nyní problém se domluvit. Nic...

Pracovní doba se zkrátí, plánuje ČSSD. Budou lidé brát stejně?

Pracovní doba se zkrátí, plánuje ČSSD. Budou lidé brát stejně?

Kurzy.cz Sociální demokracie chce zkrátit pracovní dobu ze 40 hodin týdně jen na 37,5. Podle ČSSD by se tak zvýšila produktivita...

Najdete na iDNES.cz