Je výhodnější dál pracovat, nebo odejít do starobního důchodu?

  10:40aktualizováno  10:40
Řada lidí stojí před rozhodnutím, zda odejít do důchodu hned, jak je to možné, nebo chodit dál do práce. Pokud se člověk pobírání důchodu na čas vzdá, zvýší si tímto způsobem starobní důchod (řádný i předčasný). Není přitom rozhodné, zda se důchodce vzdal sám výplaty důchodu, popřípadě o důchod ještě nepožádal, nebo zda nejsou splněny podmínky pro výplatu důchodu při výdělečné činnosti.

Procentní výměra řádného starobního důchodu se zvyšuje za každých 90 kalendářních dnů další výdělečné činnosti o 1,5 procenta výpočtového základu (jde o takzvanou "práci na procenta"). Za výdělečnou činnost se přitom nepovažují doby dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného pracovního volna a neomluvené nepřítomnosti v práci.

Kdy si lze přivydělat ke starobnímu důchodu

Jaké musí člověk splnit podmínky, aby mohl zároveň pobírat důchod i mzdu? Řádný starobní důchod se při zaměstnání na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti vyplácí jen tehdy, je-li tento pracovní vztah sjednán na dobu určitou. Další podmínka se týká již všech důchodců (s výjimkou důchodců starších 65 let) a spočívá ve sledování výše hrubého příjmu (včetně nemocenských dávek) v období dvou let od dosažení důchodového věku (nikoliv v období dvou let od přiznání důchodu). V tomto období se důchod vyplácí jen tehdy, pokud příjem nepřesahuje dvojnásobek životního minima platného pro jednotlivce. V roce 2002 je tímto dvojnásobkem částka 8200 korun.

Příklad: Poživatelka starobního důchodu si s bývalým zaměstnavatelem dojednala krátkodobou výpomoc od 15. dubna do 31. července se mzdou 12 000 Kč měsíčně. V červenci se dohodla se zaměstnavatelem na neplaceném volnu z důvodu péče o vnuka v rozsahu dvou týdnů. V dubnu jí náležela mzda 6000 Kč a v červenci 6500 Kč, a proto v těchto měsících jí výplata důchodu náleží; v květnu a červnu jí náležela mzda 12000 Kč, a proto jí výplata důchodu nenáleží. Jak je to u důchodců podnikatelů?

Při podnikání nebude vyplácen řádný starobní důchod v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod důchodci-podnikateli v těch kalendářních měsících, ve kterých má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění z měsíčního vyměřovacího základu, který je vyšší než uvedený dvojnásobek životního minima, tedy 8200 korun. Předčasné starobní důchody se při výdělečné činnosti do dosažení důchodového věku nevyplácejí a po dosažení tohoto věku pro ně platí stejná pravidla jako pro výplatu řádného starobního důchodu. Dohoda o provedení práce (která se podle zákoníku práce sjednává na konkrétní pracovní úkol, jestliže rozsah práce není vyšší než 100 hodin) a další vztahy, které nezakládají účast na důchodovém pojištění, výplatě starobního důchodu (řádného i předčasného) nebrání.

Jak vybrat správný den odchodu do důchodu

Říká se, že je každý svého štěstí strůjcem. To může platit i při odchodu do starobního důchodu, neboť den, od kterého má být důchod přiznán, si určuje každý sám při podání žádosti o důchod. Výši důchodu přitom může v některých případech ovlivnit i rozdíl pouhého jednoho dne. Při rozhodování, který den pro přiznání důchodu zvolit, aby byl důchod co nejvyšší, je třeba vzít v úvahu více faktorů.

Hraniční situací je vždy přelom kalendářního roku, kdy vzniká otázka, zda do důchodu odejít ještě letos (například od 31. prosince), nebo až v příštím roce (například od 1. ledna). Při rozhodování je třeba vzít v úvahu délku rozhodného období pro zjišťování výpočtového základu (například při odchodu do důchodu od 31. prosince 2002 se výdělek za rok 2002 nebude brát v úvahu, zatímco při odchodu od 1. ledna 2003 již ano), výši redukčních hranic při stanovení výpočtového základu (v roce 2002 platí jako redukční hranice částky 7100 Kč a 16 800 Kč, zatímco v roce 2001 platily částky 6600 Kč a 15 300 Kč). Důležitá je i výše koeficientů nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, které jsou v následujícím roce vždy o něco vyšší než v předchozím roce a vliv nařízení vlády o zvýšení důchodů (například důchody přiznávané v roce 2001 se automaticky zvyšovaly podle nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001 o 8 procent procentní výměry, zatímco důchody přiznávané v roce 2002 se již takto nezvyšují).

U předčasných starobních důchodů je vhodné přesně spočítat počet chybějících dnů do dosažení důchodového věku, aby byl celý násobek 90 dnů, popřípadě o několik dnů méně (nikoliv však více). Při splnění podmínek pro oba typy předčasného starobního důchodu je účelné zvažovat, který typ důchodu bude výhodnější - u prvního typu je vyšší snížení, avšak lze žádat o přiznání řádného starobního důchodu, u druhého typu je nižší snížení, avšak nárok na řádný starobní důchod je již vyloučen. U všech starobních důchodů je dobré vzít v úvahu počet získaných dnů doby pojištění k předpokládanému dni odchodu do důchodu. Chybí-li například ke dni 1. dubna do celého roku 30 dní (bylo získáno 40 let a 335 dní, avšak ke zbytku 335 dní se nepřihlíží), je rozumné o důchod žádat až od 1. května (kdy bude získáno celých 41 let), pokud ovšem do tohoto dne bude trvat zaměstnání. Možností, odkdy odejít do starobního důchodu, je zpravidla více, a vyplatí se proto zvážit všechny v úvahu přicházející varianty.

Výzva

Ve třech textech se vám odborník Jan Přib snažil přiblížit důchodovou problematiku. Pokud jste nenašli v článcích vše, co vás zajímá, napište nám.

MF DNES
příloha Zaměstnání - úterý
Na Příkopě 31
111 21 Praha 1


Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Vykouřila se vám z hlavy slovíčka, která jste už znali?

I vám se vykouřila většina slovíček cizího jazyka, který jste se kdysi učili, z...

Studovali jste kdysi nějaký cizí jazyk, ale protože jste jej dlouho nepoužívali, máte nyní problém se domluvit. Nic...

Na co se ptát při pracovním pohovoru, abyste získali dobrou pozici

Ilustrační snímek

Většina uchazečů o práci se obvykle při pohovoru soustředí hlavně na to, aby dobře odpověděli na otázky zaměstnavatele....

KOMENTÁŘ: Česku ujíždí vlak v přetahované o ukrajinské pracovníky

Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire

Český trh práce trpí nedostatkem zaměstnanců. Řadu pracovních příležitostí tak u nás našli lidé z Ukrajiny. Teď o ně...

BREXIT – Velká Británie na koni ?

BREXIT – Velká Británie na koni ?

Kurzy.cz Podívejme se spolu na Brexit z úhlu, ze kterého je zřejmé, že odchod Velké Británie z EU nemusí pro Spojené království ...

Najdete na iDNES.cz