Jak seznámit děti se zákony

  10:05aktualizováno  10:05
Vědí naše děti a mládež, jaká jim ze zákona plynou práva a povinnosti? Kde a kdy se děti s právem poprvé seznamují? Vyučují se základy občanského i trestního práva v rámci školních předmětů? Bez vymezení právních mantinelů je těžké soudit mládež za nejrůznější přestupky. O zvýšení právního vědomí školáků na druhém stupni základních škol se již druhým rokem snaží projekt Paragraf 11/55.

Paragraf 11/55 je postupová soutěž, která školákům přibližuje právní normy poutavou soutěžní formou, a zároveň poukazuje na nedodržování zákonů mezi mládeží. Koná se za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a krajských hejtmanů. Projekt se letos realizuje ve dvou krajích, Karlovarském a Jihomoravském, a podílí se na něm 78 základních škol z 13 okresů.

Jak se přihlásit

Oblastní pořadatelé, většinou domy dětí a mládeže, pomáhají vytipovat základní školy v okrese, které dostávají veškeré pomůcky a metodiku ke školním kolům i zadání témat. Soutěž je veřejná a probíhá formou komponovaného pořadu. Nejlepší pětičlenné týmy postupují nejprve do oblastních kol a poté šest vítězných družstev reprezentuje svou školu v krajském kole soutěže. Celá akce vyvrcholí letos v květnu nesoutěžním kolem v Senátu Parlamentu České republiky, kde nejlepší družstva poměří síly s družstvem senátorů a poslanců a s družstvem novinářů.

Projekt vyhlašuje organizace Aliance 18, seskupení občanů, jejichž cílem je především upozornit na dodržování zákona o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi č. 37/1989 Sb. ČNR, novelizovaného v roce 2000, který zakazuje prodávat tabákové výrobky osobám mladším osmnácti let. Tento zákon prodejci zhusta nedodržují, mnohdy ho ani neznají. Akce Paragraf 11/55 se již druhým rokem snaží vyvolat veřejnou diskusi nad zmíněnou novelou zákona a zabránit dětem v přístupu k cigaretám. "Z každodenní zkušenosti víme, že alkohol a cigarety představují mezi školními dětmi velký problém," uvádí Pavel Vlasák, ředitel Základní školy v Chodově. "Městští strážníci nám několikrát týdně hlásí, kde viděli žáky kouřit i jinak porušovat předpisy. Víme o čtrnáctiletých dětech, jimž rodiče dávají peníze na krabičku cigaret denně, dokonce si s nimi doma klidně zapálí. Je těžké pak s tímhle bojovat ve škole."

Co se ve škole nenaučíte

Děti soutěží ve znalosti zákona, řeší jednoduché testy a samostatně rozpracovávají navržená témata. Například se pasují do role starostů či ředitelů škol a rozhodují o řešení problémů vyskytujících se na území jejich měst, jako jsou šikana, týrání dětí a prodej cigaret a alkoholu nezletilým. "O právu, povinnostech a zdraví nebezpečných látkách se děti dozvídají v občanské a rodinné výchově ve škole. Ale tento projekt jsem přivítala, neboť otázky byly zajímavé a děti uvítaly netradiční metodu práce, odlišnou od běžných hodin. Spolupracovaly s rodiči, studovaly informace, ke kterým by se jinak nedostaly, četly noviny, hledaly na internetu, a přitom se mohly uvolnit a projevit vlastní názor. Osobně oceňuji především to, že témata soutěže pedagogovi usnadňují práci, neboť se dají zahrnout i do jiných vyučovacích předmětů. Děti projekt baví, učí je správně se vyjadřovat a samostatně pracovat," potvrzuje učitelka Iva Šípová ze Základní školy Chodov, která s dětmi právě absolvovala oblastní kolo soutěže.

Kolik let pro sprejera

V okresních kolech si žáci otázky losují. Letos mají na výběr například, zda by měly být udělovány tvrdé tresty odnětí svobody sprejerům či zda by měly být zakázány reklamní billboardy kolem silnic. Měli by být mladiství, obvinění ze spáchání úmyslného trestného činu, souzeni stejně jako dospělí? Mělo by být zakázáno držení bojových plemen psů? Žáci se dále seznamují s tím, jak se chránit před patologickým jednáním a škodlivými společenskými jevy. V rámci přípravy žáci studují témata vycházející z Ústavy České republiky, z Listiny základních práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte, z občanského zákoníku, ale i z trestního zákona a trestního řádu, ze zákona o rodině aj.

Do projektu se zapojily mnohé organizace, ale i jednotliví poslanci, hejtmani, přednostové okresních úřadů, starostové, učitelé, zástupci školských úřadů, policisté, soudci i novináři. Poslanec Jaromír Talíř, angažovaný ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, v souvislosti s loňským úspěšným kolem soutěže uvádí: "Hlavním úkolem je zvýšit povědomí o zákoně omezujícím prodej cigaret mladistvým. Vedle toho se soutěžící i diváci dozvídají o lidských právech, právech menšin a zákonech jako takových, k čemu jsou a proč je nutné je ctít a dodržovat. Bojujeme za to, aby v celé společnosti bylo dodržování zákonů něčím zcela běžným. Děti jsou pro toto působení nejtvárnější."

Zkuste řídit školu

Žáci se učí stručně a výstižně argumentovat, správně a spisovně mluvit a přitom se seznamují s vybranými právními normami. Učitel je prostřednictvím konzultací vede ke konečné prezentaci projevu a pomáhá jim zbavovat se trémy. "Akce, jako je tato, vítáme," dodává Pavel Vlasák. "Na druhé straně nám vydatně pomáhá městská policie. Na žáky od první až po devátou třídu platí, když si s nimi přijde popovídat zástupce městské policie, chlap jako hora v černé uniformě." V jiných disciplínách mají děti postavit město, školu nebo třídu, vytvořit vlastní zákony a obhájit je nebo vymyslet způsob, jak pomoci prodavačce rozpoznat věk mladého člověka kupujícího tabákové výrobky. Porovnávají práva a povinnosti při každodenní práci ve škole, což jim pomáhá utvořit si vlastní kodex práv ve třídě. "Projekt je koncipován tak, aby si děti uvědomily, že zákony tu jsou proto, aby nám pomáhaly a usnadňovaly život ve společnosti, ne aby ho ztrpčovaly," vysvětluje Michaela Štáfková, koordinátorka projektu.

Samostatná práce

Žáci si uvědomují a sami pojmenovávají a poznávají nedovolené a nepřiměřené chování, diskutují o sankcích a snaží se najít správné řešení situace na základě demokratického rozhodování. Zajímavé diskuse vznikají především tehdy, když mají popsat své pocity při ztrátě některého ze svých práv. Tehdy dostávají příležitost přepracovat vytvořené kodexy a srovnat teoretické poznatky se životem ve škole i mimo ni. Důležité je, aby děti dokázaly samostatně přemýšlet, vyhledávat informace a veřejně obhájit výsledky své práce. Do akcí v jednotlivých regionech se mohou zapojit i rodiče a nejširší veřejnost. Probíhají tam diskusní jednání, semináře a pracovní dílny, jakož i přitažlivé akce pro celé rodiny.

Nejbližší krajské kolo: Výstaviště Brno Rotunda A 6. května 2002 od 10.00 hod

Informace

o akcích na internetových stránkách:

* www.paragraf1155.cz
* www.aliance18.cz
* www.debating.net /ADK/
* www.doto.cz
* www.lidska.prava.cz/ zakony/index.htm

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Další z rubriky

Vykouřila se vám z hlavy slovíčka, která jste už znali?

I vám se vykouřila většina slovíček cizího jazyka, který jste se kdysi učili, z...

Studovali jste kdysi nějaký cizí jazyk, ale protože jste jej dlouho nepoužívali, máte nyní problém se domluvit. Nic...

Kvíz: Víte, jaké zásadní změny přinese novela zákoníku práce?

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co nás jako zaměstnance může čekat? Vyzkoušejte náš kvíz a ověřte si své znalosti.

Začínali mezi holými zdmi, dnes vyvážejí do dvaceti zemí světa

Václav a Pavla Mikovi ze Sázavy dokážou ze skla vyrobit snad vše, na co si...

Po sametové revoluci oprášili odkaz pradědečka a obnovili komunisty zabavenou sklárnu. Jejich sklo znají ve dvaceti...

Firma zabývající se kryptoměnami hlásí únik dat 450 000 uživatelů

Firma zabývající se kryptoměnami hlásí únik dat 450 000 uživatelů

Kurzy.cz Izraelská zprostředkovatelská společnost Coinmama, která nabízí uživatelům koupi Bitcoinu (BTC) a Ethereum (ETH) s pomo...

Najdete na iDNES.cz