Životní pojistka téměř zadarmo

  0:05aktualizováno  0:05
S rostoucím zájmem o kapitálové životní pojištění se zapomíná na klasické rizikové životní pojištění. To, že není daňově zvýhodněno, neznamená že nemá své opodstatnění. Pro mnoho klientů může být toto relativně levné pojištění vhodnější než kapitálové životní pojištění. Při zjišťování nabídek pojišťoven ale bude zájemce nemile překvapen, že ne všechny pojišťovny toto klasické pojištění ještě poskytují.

Pojištění bez spořící složky

Rizikové životní pojištění je pojištěním pro případ smrti. Pojišťovna z tohoto pojištění vyplácí  sjednanou pojistnou částku v případě pojistné události, kterou je úmrtí pojištěného. Jde o levnější pojistný produkt, jehož smyslem je finanční zabezpečení blízkých pojištěného v případě jeho úmrtí, kdy pojišťovna vyplatí oprávněné osobě či osobám předem dohodnutou pojistnou částku. Při dožití není nárok na vrácení vložených prostředků (obdobně jako u neživotního pojištění), protože u tohoto pojištění chybí spořící složka. Většina pojistného je pojišťovnou průběžně spotřebována na výplatu pojistných plnění ostatním.

Pro koho je rizikové životní pojištění?

Rizikové životní pojištní je vhodné především pro lidi s úvěrem, kteří nechtějí zatěžovat rodinný rozpočet vedle splátek úvěru i drahým pojištěním. Tímto pojištěním většina hypotečních bank podmiňuje poskytnutí úvěru, kterým si klient zvyšuje svou bonitu posuzovanou bankou. Banka si jistí úhradu a pojištěný ví, že nesplacený dluh finančně neohrozí pozůstalé. S roustoucím využitím dluhového financování tak roste význam životního pojištění. Pro případy dluhového financování pojišťovny nabízejí i speciální produkty, kdy pojišťovna za klienta plní nejen v případě smrti, ale i v případě vážného onemocnění, invalidity, pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. Dále je rizikové životní pojištění využíváno klienty, kteří mají omezené finanční možnosti, ale přesto si uvědomují svoji odpovědnost k rodině. Toto pojištění sjednávají také klienti, kteří nemají zájem o kapitálové životní pojištění (dokážou investovat finanční prostředky výnosnějším způsobem).

Určení oprávněné osoby je důležité

Při smrti pojištěného je vyplacena pojišťovnou sjednaná pojistná částka. Tuto pojistnou částku obdrží oprávněná osoba, kterou v pojistné smlouvě stanovuje pojistník. Oprávněná osoba se určuje celým jménem nebo vztahem k pojištěnému („manželka“, „manžel“, „děti“ apod.) a lze ji během trvání pojištění písemně měnit (změna je účinná až doručením pojišťovně). Při určení vztahem může dojít během trvání pojištění ke změně osoby manžela nebo i dětí. Přitom ale vždy platí vztah v době pojistné události. Z tohoto důvodu je proto vhodné oprávněnou osobu určit jménem a datem narození. Pokud pojistník není zároveň pojištěným, může měnit oprávněnou osobu jen se souhlasem pojištěného. V případě, že klient v pojistné smlouvě oprávněnou osobu neurčí (nebo nenabude-li oprávněná osoba práva na plnění), nabývají tohoto práva osoby určené zákonem (viz. §817 občanského zákoníku, popř. všeobecné pojistné podmínky pojišťovny) - 1. manžel(ka), 2. děti pojištěného, 3. rodiče pojištěného, 4. osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu o něho pečovaly nebo byly odkázány výživou na pojištěného, 5. dědici pojištěného.

Cena je pro každého jiná

Smyslem rizikového životního pojištění je finanční pokrytí rizika úmrtí, tj. finanční zabezpečení pozůstalých. Riziko úmrtí však není u každého stejné, proto musí pojišťovny tuto odlišnost zohlednit při výpočtu správné výše pojistného. Výše pojistného je závislá zejména na věku a pohlaví klienta (žena platí nižší pojistné), zdravotním stavu (vyžaduje se vyplnění zdravotního dotazníku, výpis ze zdravotní dokumentace nebo u vyšších pojistných částek i zdravotní prohlídka), pojistné částce, době trvání pojištění a způsobu placení. Cena závisí samozřejmě i na případných připojištěních, které pojišťovny nabízejí celou řadu. Nejčastěji jde o úrazové připojištění, pojištění pro případ vážných nemocí (výplata pojistné částky již při diagnóze přesně definovaného onemocnění), invalidní připojištění (zajištění výplaty pravidelné částky v případě plné invalidity) a připojištění nemocenského (zajištění výplaty pravidelné částky v nemoci).

Potřebuji životní pojištění?

Pojistná smlouva životní pojištění je zpravidla sjednávána na delší období, proto je vhodné před jejím uzavřením si vše dobře promyslet. Je třeba zvážit, zda potřebuji životní pojištění (smysl u živitele rodiny po určitou dobu, u dlužníka - plátce vysokého nájemného, úvěru, leasingu, apod.), dále je nutné se rozhodnout, zda chci také spořit nebo dokáži investovat při daném riziku výnosněji (zda zvolit pouze rizikové pojištění nebo kapitálové pojištění s možností daňového zvýhodnění), vhodně zvolit výši pojistné částky a upravovat ji podle aktuální životní situcace (doporučováno minimálně 500 000 Kč nebo 2-3x čistého ročního příjmu živitele, nutné navýšit podle aktuální výše dluhů), stanovit si délku pojištění (jak dlouho potřebuji být pojištěn, např. po dobu finanční závislosti dětí), dále je třeba se přesvědčit, zda navržená pojistka pokrývá požadovaná rizika (seznámit se s výlukami) a naopak neobsahuje některá krytí, za která budu platit zbytečně mnoho (zda potřebuji připojištění), bez zajímavojist není ani způsob výplaty peněz v případě pojistné události (zda jednorázově nebo důchod). Vedle kvality nabízeného produktu je důležité rovněž posouzení  finanční síly a serióznosti pojišťovny.

 

Porovnání výše ročního pojistného v závislosti na vstupním věku

(podmínky: muž, pojistná částka 500 tis. Kč, pojistná doba 10 let)

 

Pojišťovna

vstupní věk

 

25

35

45

Kooperativa

      1 172 Kč

      3 425 Kč

      9 003 Kč

Generali

      1 490 Kč

      2 936 Kč

      8 276 Kč

Česká pojišťovna

      1 512 Kč

      3 024 Kč

      8 064 Kč

Allianz

      1 593 Kč

      2 680 Kč

      6 340 Kč

Wüstenrot

      1 995 Kč

      2 399 Kč

      5 971 Kč

Winterthur

      2 000 Kč

      3 150 Kč

      6 800 Kč

Amcico AIG Life

      2 510 Kč

      3 320 Kč

      6 175 Kč

ING Nationale Nederlanden

 X

X

      9 373 Kč

Commercial Union

 X

      2 835 Kč

      6 090 Kč

IPB Pojišťovna

      1 450 Kč

      3 000 Kč

      7 750 Kč

Zdroj: prodejci jednotlivých pojišťovenPozn. setříděno podle výše pojistného pro věk 25

Některé pojišťovny již ve své nabídce dle svých prodejců samostatné pojištění pro případ úmrtí nemají (např. Pojišťovna České Spořitelny nebo Česká podnikatelská pojišťovna). Rozdíly v ceně jednotlivých pojišťoven jsou značné (zejména pro starší klienty), což vyplývá z odlišností úmrtnostních tabulek jednotlivých pojišťoven. Dále upozorňuji na rozdílné ceny pojištění jedné pojišťovny pro nízký věk na straně jedné a pro vyšší věk na straně druhé (viz. nabídka Kooperativy). Z uvedené tabulky plyne, že mladší klient rozhodující se na základě ceny by mohl zajít například do pojišťovny Kooperativa, starší klient pak do životní pojišťovny Wüstenrot nebo Commercial Union. Rozdíly v cenách (zejména pro starší klienty) jsou opravdu citelné, tudíž zájemce o toto pojištění by si měl v každém případě nechat vypracovat nabídky pojištění od více pojišťoven (podle svých požadavků na pojistnou částku, trvání pojištění a způsob platby pojistného).

Jak hodnotíte nabídky pojišťoven? Sjednáte si raději kapitálové životní pojištění nebo dáte přednost  uvedenému rizikovému pojištění a uspořené prostředky investujete výhodněji? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Nákupem přišel o tři tisíce. Viagogo si plní kapsy na náš úkor, říká

Ilustrační snímek

Nakupovat na internetu je pohodlné, rychlé a zpravidla i ušetříme. Pokud však narazíme na nepoctivý web, může nás nákup...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Dredy, piercing nebo tetování. Omezuje výstřední zevnějšek kariéru?

Ilustrační snímek

Přijít na pohovor ve vytahaném tričku nebo s tetováním na viditelném místě je pro některé uchazeče normální. Může...

Další z rubriky

Srazil na sjezdovce v Alpách lyžařku. Stálo to dva miliony korun

ilustrační snímek

Srážka s jiným lyžařem je podle pojišťoven poměrně častou pojistnou událostí. V alpských zemích navíc velmi drahou. V...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Co nahrává bleskovým zlodějům a systematikům, aby vás navštívili

Ilustrační snímek

Když dům či byt navštíví zloději, není to nic příjemného. Pojišťovny hlásí, že řada lidí jim přitom stále nahrává....

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Kurzy.cz Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stál...

Najdete na iDNES.cz