Životní pojistka jako cenný papír?

  17:34aktualizováno  17:34
Cenný papír je investiční instrument, jehož charakteristickým rysem je obchodovatelnost. Prodat a koupit lze nejen akcie, dluhopisy, nebo pokladniční poukázky, ale např. i vkladové listy a depozitní certifikáty.
Cenný papír je investiční instrument, jehož charakteristickým rysem je obchodovatelnost. Prodat a koupit lze nejen akcie, dluhopisy, nebo pokladniční poukázky, ale např. i vkladové listy a depozitní certifikáty. Za určitých podmínek může být cenným papírem i pojistka.

Pojistku vystavuje pojišťovna (zpravidla na žádost klienta) a představuje písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Občanský zákoník umožňuje vystavení pojistky na řad, a to v případě pojistky týkající se mezinárodní přepravy zboží. Takováto pojistka je cenným papírem a platí pro její vystavení i nakládání s ní právní úprava cenných papírů. Zajímavou by jistě byla také obchodovatelná životní pojistka, která by potvrzovala sjednané kapitálové životní pojištění. Tedy pojištění se spořící složkou, kde klientem naspořené a pojišťovnou zhodnocené prostředky tvoří tzv. kapitálovou hodnotu pojištění. Tato kapitálová hodnota pojištění představuje velikost peněžních prostředků, kterou klient dostane na konci pojistného vztahu (při dožití konce pojistné doby nebo např. při předčasném vypovězení).

Velikost kapitálové hodnoty se v průběhu pojištění vyvíjí zejména podle doby pojištění, placeného pojistného a podle úspěšnosti investování finančních prostředků pojišťovnou. Při splnění stanovených podmínek (například po 5 letech pojištění nebo při splnění určitého minimálního zůstatku kapitálové hodnoty) je zpravidla možné z kapitálové hodnoty vybírat peněžní prostředky, nebo naopak kapitálovou hodnotu posilovat prostřednictvím mimořádných vkladů a zhodnocovat tak vložené prostředky nezávisle na vlastním pojištění. Investice do pojistných smluv tak přináší nejen krytí rizika, ale v některých případech i výhodné zhodnocení vložených finančních prostředků.

Výhody pro klienta i pro pojišťovnu

Kapitálová hodnota pojištění by se mohla stát pohledávkou za pojišťovnou, jejíž obchodovatelnost by byla výhodná nejen pro pojišťovnu, ale také pro klienta. Obchodovatelností životní pojistky by totiž došlo k částečnému odstranění nevýhody životního pojištění, kterou je nízké odbytné při brzkém vypovězení pojistné smlouvy. Je známo, že často klient dostane na odbytném méně než zaplatil na pojistném a zpravidla v prvních dvou letech trvání pojištění není nárok ani na odbytné, jelikož pojistné nemusí postačit na uhrazení nákladů na uzavření pojistné smlouvy. Pro srovnání dodejme, že například stavební spořitelny při uzavírání stavebního spoření vybírají od klientů jednorázové vstupní poplatky, které jsou úměrné výši sjednané cílové částky.

Na rozdíl od pojištění tuto skutečnost klient pocítí bezprostředně při uzavírání stavebního spoření. Pokud klient stavební spoření nedokončí, vstupní poplatek propadá. U pojištění pocítí klient břímě vstupních nákladů jen tehdy, pokud pojištění předčasně zruší. Toto břímě by bylo menší v případě obchodovatelnosti životního pojištění. Při finančních problémech by tak klient jednoduše životní pojistku prodal (za vyšší cenu než kolik by dostal na odbytném, ale stále za výhodnou cenu pro kupce pojistky, který by patřil do stejné rizikové skupiny jako původní majitel pojistky). Tato transakce by byla výhodná i pro pojišťovnu, jelikož závazek vyplatit kapitálovou hodnotu pojištění by přešel na nového majitele (kupce pojistky) a pojišťovna by tak nepřišla o klienta.

Zvýšení likvidity životního pojištění by také jistě přispělo k většímu zájmu o tento pojistný produkt. Nutno poznamenat, že pojistné právo u nás možnost obchodovat s životními pojistkami nijak nevymezuje, tedy nezakazuje ani jinak nespecifikuje jejich úpravu. Podmínky obchodovatelnosti by tak musely být upraveny v pojistných podmínkách pojišťovny, která by takové pojištění nabízela.

Tato obchodovatelnost by mohla být realizovatelná zejména u vkladového životního pojištění (pojištění za jednorázově návratné pojistné, životní pojištění s návratným pojistným), které je relativně novým pojistným produktem na českém pojistném trhu. Jedním z důvodů pro uvedení toho pojištění bylo i to, že klienti pojišťoven nemají v oblibě pojištění, ze kterých není - v případě, že nedojde k pojistné události - vyplaceno pojistné plnění. Princip tohoto pojištění spočívá v tom, že klient složí určitý vklad, který pojišťovna zhodnocuje a z připisovaných úroků jsou strhávány splátky na krytí rizika.

Vklad není pojistné, proto náleží po celou dobu pojistníkovi. Na konci sjednané doby pojištění nebo při jiném ukončení pojištění se mu vrací. Kromě pojistné ochrany má pojištěný nárok také na podíl na výnosech z vloženého vkladu. Tyto výnosy může pojišťovna vyplácet buď každoročně nebo až na konci pojištění. Tato forma pojištění je využívána zejména u levných pojistných produktů (např. úrazového pojištění), u kterých úrok z vkladu postačí k pokrytí rizika. Pojištění končí nejčastěji dožitím klienta, při smrti se počáteční vklad vrací oprávněným osobám.

Současná situace na pojistném trhu

Je možné, že se v budoucnu na českém pojistném trhu objeví produkt životního pojištění s plnohodnotnou formou cenného papíru. Již nyní např. životní pojišťovna Wüstenrot na svých internetových stránkách informuje, že jednou z výhod jejího produktu bude převoditelnost pojistné smlouvy na jinou osobu. Již dnes jsou také nabízeny tzv. bankopojistné produkty, které v sobě kombinují pojistnou ochranu a investici. Mezi nejstarší pojistné produkty s formální podobou cenného papíru patří „Pojistný certifikát“ IPB Pojišťovny a „Dětský sporolist“ ČSŽP, které kombinují úrazové pojištění a jednorázový spořící vklad. Uvedené produkty mají také mnoho společného. Z těchto „cenných papírů“ mohou být majiteli kdykoli vyplaceny vložené finanční prostředky včetně odpovídajících podílů na zisku. Mimo zhodnocení prostředků tyto produkty nabízejí úrazové pojištění dospělého nebo dítěte. I když se tato pojištění označují jako certifikáty či sporolisty, o listinné cenné papíry se nejedná. Není s nimi možné obchodovat a počet nakoupených „cenných papírů“ je zpravidla rovněž limitován („Pojistný certifikát“). V případě neomezeného nákupu je omezeno pojistné plnění (Sporolist – max. 3xPČ pro ÚS, 6xPČ pro TNÚ). Jedinou výhodou listinné podoby pojištění tak může být využití této formy k obdarování blízkých. Výnos těchto pojištění je závislý na hospodaření konkrétní pojišťovny a je daněn zvláštní sazbou daně ve výši 15%.

Produkt

CenaPojistné částkyLimitPojištěný
ÚSTNÚDNLks
Pojistný certifikát IPB7 40010 000150 0005050-18 let
8 350100 000100 00001018-70 let
16 000100 000100 000*1001018-70 let
Dětský sporolist ČS4 50010 000100 00030ne0-17 let
Zdroj: pojišťovny

Pojistné částky uvedené v tabulce se týkají zakoupení jednoho kusu. Pokud si klient nakoupí více těchto „cenných papírů“, je i jeho pojistná ochrana o příslušný násobek vyšší. To znamená, že v případě nákupu 10 „Pojisných certifikátů“ á 8 350,- je klient pojištěn pro případ smrti úrazem na 10 x 100 000 Kč = 1 000 000 Kč a pro případ trvalých následků úrazu rovněž na 1 000 000 Kč.

Pozn. k tabulce:
ÚS – úrazová smrt
TNÚ – trvalé následky úrazu (progresivní plnění)
DNL – doba nezbytného léčení (výše denního odškodného)
Sporolist – od 15. dne
Pojistný certifikát * - platí pro denní odškodné od 15. do 28. dne, od 29. dne 50,- Kč

Další důležité podmínky (např. od kolika % tělesného poškození vypláceny TNÚ, oceňovací tabulky, zaručený výnos, apod.) jsou k dispozici v pojistných podmínkách uvedených pojišťoven.

Jsou pro Vás produkty s formální podobou cenného papíru atraktivnější než klasické formy pojištění? Uvítali byste možnost převoditelnosti pojistné smlouvy? Máte nějaký jiný nápad na zatraktivnění životního pojištění?

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Všechny pojistky se v Česku musí uzavírat podle nových pravidel

Ilustrační snímek

Od prosince 2018 platí v Česku nová pravidla pro prodej veškerého pojištění. Ta jsou součástí obsáhlé celoevropské...

Střet auta se zvěří může být drahý. Co si ohlídat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Srážka automobilu se zvířetem je v tomto období poměrně častá autonehoda. Když se oklepete z toho, že jste ublížili...

Případ „zmrzlého“ eura

Případ „zmrzlého“ eura

Kurzy.cz Začátek roku 2019 se nese ve znamení kontrastu predikcí množství ekonomů a spekulativních sázek ze strany hedgeových fo...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK KVALITY V AUTOMOTIVE

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 25 000 - 30 000 Kč

Najdete na iDNES.cz