Nově uzavřenou smlouvu o životním pojištění můžete vypovědět do dvou měsíců. Pojišťovna vám vyplatí zpět alikvotní část zaplaceného pojistného, sníženého o doposud kryté riziko od počátku smlouvy. Ilustrační snímek

Nově uzavřenou smlouvu o životním pojištění můžete vypovědět do dvou měsíců. Pojišťovna vám vyplatí zpět alikvotní část zaplaceného pojistného, sníženého o doposud kryté riziko od počátku smlouvy. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Vypovědět životní pojištění v prvním roce znamená jistou ztrátu

  • 25
Co když nemůžu dál platit? Chci změnit pojišťovnu a nedoplácet na daních. Kdo dostane peníze, když se rozvádím? Na nejčastější otázky, které člověka napadají v souvislosti s životním pojištěním, odpovídá Eva Trajboldová z pojišťovny Uniqa.

Mám životní pojištění a přišel jsem o práci. Nemohu si teď dovolit spořit si tisícovku měsíčně. Je nějaká možnost, jak pojištění přerušit?
Máte v zásadě dvě alternativy. Můžete si nechat snížit výši pojistného na úroveň, která je pro vás aktuálně únosná. Pojišťovna vám pojistnou smlouvu přepočte podle nového parametru a životní pojištění trvá dále za nových podmínek. Nebo můžete svoji pojistnou smlouvu uvést do takzvaného splaceného stavu – nadále už neplatíte žádné pojistné, pojišťovna vám smlouvu přepočte podle dosavadního stavu. Naspořené peníze zůstávají na smlouvě a nadále se zhodnocují. Až se vaše situace stabilizuje a budete schopen zase pravidelně spořit, můžete požádat pojišťovnu o "oživení" smlouvy.

Nejhorší variantou je pojištění jednostranně ukončit, zejména v prvních letech trvání, hodně ztratíte. Stejně problematické je prostě přestat posílat pojistné, protože na to pojišťovna dříve či později zareaguje ukončením smlouvy.

Sjednal jsem si životní pojistku a mám na ní připojištění trvalých následků úrazu. Nyní jsem měl autonehodu a již půl roku se léčím s problémy s páteří. Kdy mám požádat o výplatu peněz a jak postupovat? Je nějaká lhůta, dokdy to musím udělat?
Nejdůležitější je pojistnou událost nahlásit pojišťovně. Pro oznámení vzniku škody je potřeba dodržet pojistné podmínky. Ale jsou samozřejmě vážnější úrazy, kdy není možné hned pojišťovnu informovat. Ty proto obvykle podle okolností akceptují nahlášení úrazu do půl roku. Promlčecí lhůta nároku na pojistné plnění z úrazu je podle zákona o pojistné smlouvě čtyři roky.

Má-li klient připojištění na trvalé následky úrazu, lze definitivní pojistné plnění vypočítat prakticky až poté, kdy je ošetřující lékař schopen stanovit jejich konečný rozsah, což může trvat i několik let. Nicméně klient může samozřejmě požádat pojišťovnu o výplatu přiměřené zálohy na pozdější pojistné plnění, a sice ve výši, která odpovídá minimálním trvalým následkům, jež jsou už nyní nezpochybnitelné a potvrzené lékařským posudkem.

Zapamatujte si

  • Když si uzavřete životní pojištění, nemusí to hned vědět celé příbuzenstvo, ale řekněte to alespoň tomu, koho uvedete jako oprávněnou osobu, která by v případě vaší smrti dostala peníze. A udělejte to zvláště ve chvíli, kdy pojištění uzavíráte ve prospěch někoho, kdo není součástí rodiny – nemanželské dítě, přítel či přítelkyně, o nichž rodina nemá ponětí...
  • Smlouva je promlčena po deseti letech, když do té doby takzvaná oprávněná osoba nepožádá o plnění, propadnou peníze pojišťovně.

Uzavřel jsem životní pojištění, podepsal smlouvu a zaplatil roční pojistné. Jenže teď bych to rád vzal zpátky. Jak to udělat, abych nepřišel o peníze? Nebo musím být ten rok pojištěn, abych dostal naspořené peníze zpět?
Musíte si to rozmyslet nejpozději do dvou měsíců a požádat o zrušení sjednané smlouvy. Pojišťovna vám vyplatí zpět alikvotní část zaplaceného pojistného, sníženého o doposud kryté riziko od počátku smlouvy.

Chcete-li smlouvu zrušit později, můžete to udělat nejdéle šest týdnů před každoročním výročím smlouvy formou výpovědi. Máte nárok na odkupné, jehož výše se odvíjí i od dosavadní doby trvání smlouvy.

Zrušíte-li smlouvu v prvním roce trvání nebo v několika následujících letech, dostanete zpět pravděpodobně výrazně méně, než jste zaplatil. Je to dáno tím, že náklady na uzavření smlouvy nabíhají hned na jejím začátku, a značná část zaplaceného pojistného padne na jejich pokrytí. Proto takové ukončení smlouvy nedoporučuji a radím zvážit možnosti zmíněné v první odpovědi.

Vlastním životní pojistku. Osobou, která by v případě mé smrti dostala plnění, je manželka, se kterou se však rozvádím. Mohu smlouvu změnit? Kolik to bude stát? A mohu jako pozůstalého uvést někoho, kdo se mnou není v příbuzenském vztahu?
Změna osoby oprávněné převzít pojistné plnění může být provedena kdykoli, také opakovaně, a pojišťovny si za ni obvykle žádný poplatek neúčtují.

Máte právo určit jako osobu oprávněnou kohokoli, tedy i člověka, který není váš příbuzný. Pak doporučuji ho podrobněji ve smlouvě identifikovat, aby bylo zřejmé, o koho jde, a byl snadno dohledatelný. Může se totiž stát, že vaši blízcí ho nebudou znát.

Mám už 12 let kapitálové životní pojištění, uplatňuji si daňové odpočty ve výši 12 tisíc korun ročně. Nyní bych chtěla změnit pojišťovnu. Je nějaký způsob, jak to udělat, abych nemusela dodaňovat?
To je otázka spíše na finanční úřad. Praxe je totiž nejednotná. Zákon striktně vyžaduje dodanění v případě ukončení životního pojištění u dané pojišťovny a převzetí příslušné částky – tedy v situaci, která u vás nastane. Nezabývá se dalším osudem vybraných peněz.

Nicméně v praxi někteří finanční kontroloři tolerují situace, kdy je částka z pojištění přenesena obratem z jednoho ústavu do druhého, a tam vlastně slouží stejnému účelu, jenom pod jinou značkou. Respektují rozhodnutí klienta o změně správce jeho peněz. Proto se vždy nejprve informujte u správce daně, než podepíšete ukončení smlouvy, dodatečně už totiž nic nenapravíte.