Vyplňte daňové přiznání oba, můžete ušetřit až desetitisíce

aktualizováno 
Už plánujete, co s penězi, které ušetříte díky společnému zdanění? Dříve než se rozhodnete, zda padnou na rodinnou dovolenou, či na vybavení dětského pokojíčku, musíte oba vyplnit a podat daňové přiznání, protože zaměstnavatel to za vás neudělá.
Pokud máte kromě mzdy i příjmy z podnikání, započítejte je také do společných daní.

Pokud máte kromě mzdy i příjmy z podnikání, započítejte je také do společných daní.

A jestli nejsou úřední tiskopisy vaší oblíbenou četbou před spaním, asi se u vypisování daňových kolonek příliš nepobavíte. Budete se muset vyrovnat se spoustou nesrozumitelných termínů, třeba co je daňový základ, úhrn pojistného, sleva na dani a daňový bonus. Abyste vše úspěšně zvládli, přinášíme vám návod, jak vypsat daňové přiznání řádek po řádku.

Modelový příklad z našeho formuláře
Manželé Jan a Kamila Královi mají tříletého syna. Kamila je s ním na rodičovské dovolené a neměla v roce 2007 žádný příjem.

Jan si v zaměstnání vydělal 408 000 korun hrubého, zaměstnavatel za něj zaplatil sociální a zdravotní pojištění 51 000 korun a strhnul zálohy na daň 50 000 korun.

Kamila i Jan si platí penzijní připojištění – 1 500 korun měsíčně, splácejí úvěr ze stavebního spoření, od spořitelny dostali potvrzení o tom, že na úrocích v roce 2007 zaplatili 10 000 korun.

Daňové přiznání – strana 1

Finančnímu úřadu
Napište sídlo finančního úřadu, který přísluší místu vašeho trvalého bydliště. Platí bydliště v době, kdy podáváte přiznání. Kdybyste celý rok 2007 bydleli třeba v Mělníku a v lednu 2008 se přestěhovali do Opavy, podáte daňové přiznání v Opavě. Ve velkých městech, která jsou rozdělena na městské části, napište celý název, například Praha 11. Seznam finančních úřadů hledejte na webových stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps.

Řádek 01
Zaměstnanci nepíší nic, podnikatelé vyplní daňové identifikační číslo, které jim finanční úřad přidělil, když se registrovali k placení daní (najdou ho na osvědčení o registraci).

Model: Manželé Královi z našeho příkladu nepodnikají, políčko nechávají volné.

Řádek 02
Rodné číslo opište z občanského průkazu. Máte-li devítimístné, nedopisujte nikam žádnou nulu, nechte prostě poslední políčko volné.

Řádek 03
Zaškrtněte „řádné“ daňové přiznání. Ostatní kolonky slouží pro ty, kdo poprvé udělali chybu a musí formulář vyplnit znovu.

Řádek 04
Zaměstnanci nepíší nic, týká se pouze podnikatelů v konkurzu.

Řádek 05
Ano zaškrtnou ti, kdo mají daňového poradce. S ním si mohou prodloužit termín k odevzdání daňového přiznání na 30. červen. Zaměstnanci této možnosti asi nebudou využívat, příjmy mají jasné, výdaje uplatňovat nemohou, a kdyby odevzdali daňové přiznání až v druhém termínu, vrátil by jim finanční úřad přeplatek až v červenci.

Řádek 05a
Vyplňují jen někteří podnikatelé. Ti, kterých se to týká, mají pravděpodobně svého daňového poradce. Povinnost auditu platí pro ty, kdo mají víc než 50 zaměstnanců, měli v uplynulých dvou letech obrat nad 80 milionů korun a vedou účetnictví.

Řádek 05b
Zaškrtněte ano, pokud využíváte společného zdanění manželů.

Model: Manželé Královi z našeho příkladu se ke společnému zdanění rozhodli, kolonku tedy zaškrtávají.

Neoznačený řádek
Nenechte se zmýlit tím, že formulář vyplňujete teď, přiznání podáváte za rok 2007, ten tedy vepište do prvního políčka. Další dvě kolonky od/do se týkají jen podnikatelů v konkurzu.

1. oddíl – údaje o poplatníkovi

Řádky 06 až 18
Osobní údaje vyplňte podle občanského průkazu. Problematické by mohly být následující řádky:

Řádek 07
Rodné příjmení vyplňte, když jste třeba po svatbě přijali příjmení manžela/ky a jmenujete se jinak než za svobodna. Pokud máte celý život stejné příjmení, necháváte políčko volné.

Řádek 11
Většina lidí toto políčko proškrtne, protože se týká jen těch, kdo v Česku sice platí daně, ale nebydlí zde.

Řádek 13
Vypište ulici. V místech, kde ulice nejsou, jen část obce – třeba Chotouň.

Řádek 14
Vyplňte podle občanského průkazu číslo domu, kde žijete. Číslo popisné musí být uvedeno vždy, v menších sídlech domy nemusí mít číslo orientační, v tom případě ho nevyplňujete.

Řádek 16
Napište číslo svého telefonu – pevnou nebo mobilní linku. Může to pro vás znamenat velkou úsporu času, když vám úředník zatelefonuje a rychle si ověří nějaký údaj. V případě, že byste si šli na poštu pro doporučený dopis, kromě časové ztráty byste měli i zbytečné nervy, a přitom může jít o úplnou maličkost.

Řádky 19 až 22
Vyplní je jen ti, kdo se počátkem roku 2008 přestěhovali, a podávají tak daňové přiznání jinde, než kde během roku 2007 bydleli.

Řádky 23 až 29
Týkají se jen lidí, kteří v Česku sice platí daně, ale bydlí v zahraničí.

Řádek 30
Zaškrtněte ne, pokud jste neměli žádné spojení se zahraničními osobami. Teta v Rakousku se v takovém případě nepočítá – ano zaškrtnou jen ti, jejichž spojení bylo obchodní a měli z něho nějaké příjmy, které je třeba zdanit.

Společné zdanění

Pro koho se hodí

 • pro manžele, kteří vedou společnou domácnost a vyživují alespoň jedno dítě. Ve společné domácnosti s vámi musí žít dítě, které živíte. Přitom nemusí být vlastním dítětem obou partnerů, ale třeba jen jednoho. Také to může být dítě osvojené nebo třeba vnouče, pokud jeho rodiče nemají příjmy, například studují. Vyživované dítě je i student do 26 let (případně doktorand do 28 let).

a pro koho ne

 • pro partnery, kteří nejsou manželé (i když spolu vychovávají dítě)
 • pro podnikatele s nízkými příjmy, který platí daň z takzvaného minimálního daňového základu
 • pro podnikatele s paušální daní nebo daní za víc zdaňovacích období. Paušální daň se přitom týká jen zanedbatelného množství podnikatelů – není to totéž jako uplatnění paušálních výdajů
 • pro manžele-podnikatele, kteří jsou si navzájem spolupracující osobou

Daňové přiznání – strana 2

2. oddíl – základ daně, ztráta

Řádek 31
Napište svou hrubou roční mzdu. Údaje najdete na potvrzení ze mzdové účtárny. Pokud jste během roku změnili práci, požádejte o potvrzení i předchozího zaměstnavatele.

Model: Jan Král zapíše 408 000 Kč, jeho žena Kamila zapisuje nuly, protože byla na rodičovské dovolené a žádné přímy ze zaměstnání neměla.

Řádek 32
Vyplňte, kolik vám zaměstnavatelé strhli na platby sociálního a zdravotního pojištění, údaj najdete též na potvrzení ze mzdové účtárny.

Model: Jan Král do okénka zapisuje 51 000 korun.

Řádek 33
Vyplníte pouze, když jste měli nějaké příjmy ze zahraničí.

Řádek 34
Od řádku 31 odečtěte řádky 32 a 33.

Model: Pan Král odečte od hrubé mzdy 51 000 zaplacených za sociální a zdravotní pojištění, výsledek je 357 000 korun.

Řádek 35
Tento řádek se týká pouze zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí, například zahraničních zastupitelských úřadů v Česku.

Řádek 36
Opište řádek 34.

Řádky 37 až 41
Zaměstnanci bez přivýdělku nepíší nic, tyto kolonky se týkají pouze podnikatelů, těch, kdo něco pronajímají, a podobně.

Řádek 37
Do řádku 37 napíší podnikatelé hodnotu z řádku 113 přílohy daňového přiznání číslo 1. Hodnota je buď kladná (zisk), nebo záporná (ztráta).

Řádek 38
Většiny lidí se tato kolonka netýká. Kapitálový majetek, který byste mohli uvést na tento řádek, jsou třeba úroky z podnikatelských účtů nebo úroky, které jste získali, když jste někomu soukromě půjčili peníze. Nepatří sem dividendy – ty zdaní srážkou ten, kdo dividendu vyplácí.

Řádek 39
Pokud něco pronajímáte, třeba byt, chalupu na horách, autoveterána pro fimové natáčení, vyplňte nejprve přílohu 2 a do řádku 39 přeneste řádek 206 z ní.

Řádek 40
Sem vypíšete své ostatní příjmy, když nějaké máte. Přeneste řádek 209 z přílohy číslo 2. Představuje především příjmy, které máte z nákupu a z prodeje soukromého majetku. Dani podléhá třeba zisk z prodeje akcií či podílových listů, které jste měli v držení méně než 6 měsíců, nebo příležitostný příjem z prodeje úrody ze zahrádky, kosmetiky či pojistek, pokud převýší 20 000 korun za rok.

Řádek 41
Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40, tedy jiné než zaměstnanecké příjmy. Výsledek napište do tohoto řádku. Píše se kladná i záporná hodnota (v případě ztráty).

Řádek 42
Součet řádku 36 a řádku 41, je-li kladný. Když je řádek 41 záporný, uveďte jen hodnotu ř. 36. Model: Pan Král napíše 357 000 korun, Kamila má nulu.

Řádky 43 až 45
Zaměstnanců se netýká. Vypisují jen podnikatelé, na které se vztahuje povinnost platit minimální daň nebo mohou uplatňovat ztrátu za minulá období.

3. oddíl – nezdanitelné části základu daně, odečitatelné položky a daň celkem

Řádky 46 až 53
Zde uveďte skutečnosti, které vám mohou snížit daňový základ. Třeba zaplacené pojistné za životní pojištění, úroky z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření za který jste si pořídili bydlení, dary (včetně dárcovství krve) a podobně.

Model: Jan Král si platí 1 500 korun měsíčně do penzijního fondu. K prvním pětistovce mu stát dává takzvané státní příspěvky, o dalších 1 000 si může snížit daňový základ. Vyšší platba do fondu by mu pro snížení daní nebyla nic platná.

Penzijní připojištění platí i jeho žena Kamila, ta by za normálních okolností neměla svůj příspěvek od čeho odečíst, protože nemá příjmy. V rámci společného zdanění však i ona bude podávat daňové přiznání, zapíše si tedy platby za penzijní připojištění do svého formuláře.

Řádek 54
Sečtěte řádky 46 až 53.

Model: Janu Královi vyjde, že od daňového základu si bude moct odečíst 22 000 korun. Kamila si daňový základ sníží o 12 000 korun.

Když uplatňujete společné zdanění, nyní vyplňte Přílohu 5 a vraťte se zpátky do tohoto formuláře.

Řádek 55
Sem zapište hodnotu z řádku 520 přílohy 5.

Řádek 57
Vypočtěte daň z příjmů.

Model: Jan Král spočítal svou daň na 22 201 korun, protože mají společný daňový základ, stejnou částku vypočetla i jeho manželka Kamila.

4. oddíl – daň celkem, ztráta

Řádky 58 až 61
Zaměstnanci bez přivýdělků a bez příjmů ze zahraničí do řádků 58 a 60 opisují řádek 57, do řádku 59 a 61 zapíší 0 korun.

5. oddíl – uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění

Řádek 62
Vyplňují pouze podnikatelé, kteří mají zaměstnance s tělesným postižením.

Řádek 63
Většiny lidí se netýká, vyplňují pouze podnikatelé, kteří do 30. 6. 2006 zprovoznili registrační pokladnu.

Jak napsat čestné prohlášení
Co tam vlastně má být? „Prohlašuji na svou čest, že jsem si nic nevydělala“ nebo „Přísahám, že je pravda...“? Neděste se slohových cvičení, čestné prohlášení je mnohem jednodušší.

Při společném zdanění manželů budete čestné prohlášení potřebovat, když:

 • jste sice manželé a vedete společnou domácnost, ale z nějakého důvodu máte každý jinou adresu trvalého bydliště, prohlásíte, že vedete společnou domácnost
 • nemáte příjmy, a tedy nikoho, kdo by vám potvrdil jejich výši, uvedete, že jsou vaše příjmy nulové. Prohlašovanou skutečnost nemusíte nijak zdůvodňovat. Úředníky nezajímá, že jste si nevydělával/a, protože firma, ve které jste pracoval/a zkrachovala a vy nemůžete sehnat místo ve svém oboru. Důležité je, že sdělíte informaci – neměl/a jsem žádný příjem.

Nemusíte psát celé prohlášení ručně, klidně použijte stroj či počítač. Váš podpis však musí být vlastnoruční, ověřovat jej u notáře není třeba.

Podpisem stvrzujete pravdivost prohlášení. Pokud by se třeba při kontrole z finančního úřadu ukázalo, že jste skutečnost poupravili, ponesete právní následky – v případě daňového přiznání doměření daně a odpovídající penále.


Příklad prohlášení
Tadeáš Dárek,
U Akátového hájku 5, Kolín,
RČ 680128/2170
a
Anna Dárková,
V Písníku 12, Příbram,
RČ 706010/1010
Věc: čestné prohlášení

Dne: 26. 2. 2008
Prohlašujeme, že vedeme a v roce 2007 jsme vedli společnou domácnost na adrese U Akátového hájku 5, Kolín.
Podpisy:

Daňové přiznání – strana 3

Neoznačené řádky v tab. 1:
Pokud je dále (v řádcích 65a, 65b) druhý z manželů uveden jako vyživovaná osoba, vyplňte kolonku „údaje o manželce/ manželovi“.

Řádek 64
Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník (kromě pracujících důchodců) může snížit daň sám na sebe, za rok 2007 je to 7 200 korun.

Model: Manželé Královi uplatňují slevu na poplatníka. Oba. Kamila tuto slevu může uplatnit jen díky tomu, že využívá společné zdanění – nemá totiž žádné příjmy a slevu by jinak nebylo od čeho odečíst.

Řádek 65a
Týká se manželů, z nichž jeden pracuje a druhý je doma – třeba s malými dětmi nebo nezaměstnaný. Jestli váš manžel/manželka v roce 2007 neměl/a příjmy vyšší než 38 040 korun, můžete si vy snížit daň o 4 200 korun.

Pokud je váš manžel/manželka invalidní (má průkaz ZTP/P), odečtete si víc – 8 400 za celý rok nebo 700 korun za každý měsíc „vyživování“. V tom případě vyplňte řádek 65b.

Model: Kamila Králová byla po celý rok na rodičovské dovolené a neměla žádné příjmy kromě rodičovského příspěvku. Jan Král si tedy sníží daň o 4 200 korun.

Řádek 66
Pokud pobíráte částečný invalidní důchod, vepište 125 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.

Řádek 67
Jestliže jste plně invalidní, vepište 250 korun a vynásobte počtem měsíců, kdy jste byli invalidní.

Řádek 68
Napište částku 800 korun za každý měsíc, kdy jste držitelem ZTP/P.

Řádek 69
Jste-li student do 26 let (či doktorand do 28 let) máte slevu 200 korun za každý měsíc studia.

Řádek 70
Sečtěte slevy z řádků 62 až 69.

Řádek 71
Od vypočtené daně z řádku 57 odečtěte slevy z řádku 70.

Model: Pan Král od daně 22 201 korun odečte celkové slevy 11 400 a vyjde mu daň 10 801 korun. Kamila odečítá jen slevu na poplatníka, její daň je tedy vyšší, 15 001.

Neoznačené řádky v tab. 2:
Vyplňte údaje o dětech, které s vámi žily v domácnosti.

Model: Pan Král vypisuje údaje o svém synovi. Protože slevu nemohou uplatňovat oba rodiče, Kamila nechává tabulku volnou.

Řádek 72
Napište „daňové zvýhodnění“ na děti, které „živíte“. Výše je 6 000 korun ročně, nebo 500 korun za každý měsíc, kdy s vámi dítě žilo (to se týká dětí narozených nebo třeba těch, které během roku ukončily studia a nastoupily do zaměstnání).

Řádek 73
Sem zapište slevu na dani, na kterou máte nárok (podle potvrzení ze mzdové účtárny). Nejvýše to však může být tolik, kolik máte na řádku 71.

Model: Pan Král píše 6 000 korun. Kamila nic, syna má na sebe napsaného manžel.

Řádek 74
Řádek 71 minus řádek 73. Výsledek je to, co máte zaplatit na dani. Číslo nemůže být nikdy záporné.

Model: Pan Král vepisuje 4 801 korun. Kamila, protože neuplatňuje slevu na dítě, opisuje řádek 71, tedy 15 001 korun.

Řádek 75
Daňový bonus dostanete, když platíte nízké daně a máte nárok na vysokou slevu na děti. Stát vám slevu „proplatí“. Přesně řečeno tolik, kolik je vypočtená daň (řádek 71) minus daňové zvýhodnění na děti (řádek 72). Nárok na vyplacení má jen ten rodič, který si v roce 2007 vydělal alespoň 48 000 korun. A daňový bonus nemůže být současně větší než 30 000 korun.

Řádek 76
Výše daňových bonusů na děti, které již zaměstnavatel vyplatil – údaj je uveden na potvrzení z účtárny.

Řádek 77
Vy počtěte: řádek 75 minus řádek 76, výsledek jsou bonusy, které vám stát má ještě doplatit.

6. oddíl – dodatečné DAP

Řádky 78 až 83
Tyto údaje nevyplňujte. Jsou pro ty, kdo si později uvědomí nějakou chybu (nebo je na ni upozorní úřad) a podají po termínu dodatečné daňové přiznání.

7. oddíl – placení daně

Řádek 84
Podle potvrzení ze mzdové účtárny vepište výši záloh na daň, které vám už v práci strhli.

Model: Pan Král podle potvrzení od zaměstnavatele zapíše 50 000 korun. Kamile nikdo žádné zálohy nestrhával, ponechává v řádku nuly.

Řádek 85
Vyplňují jen podnikatelé, kteří finančnímu úřadu platili na rok 2007 zálohy na daň z příjmů.

Řádek 91
Od řádku 74 odečtěte hodnoty z řádků 77, 84 až 90 a výsledek zapište sem. Když vyjde kladná hodnota, budete doplácet, v případě, že vyjde hodnota záporná, vrátí vám úřad peníze.

Pokud jste si spočetli, že máte doplácet méně než dvěstě korun, nemusíte si s doplatkem dělat starosti. A naopak, úřad nevrací přeplatek do padesáti korun.

Model: Janu Královi vyšlo minus 45 199. Neznamená to však, že všechny tyto peníze dostane od finančního úřadu zpět. Ještě je třeba zaplatit v rámci společného zdanění daň z příjmu za manželku Kamilu, a to částku 15 001 korun, která vyšla jí.D3.

Dobrá rada
Když využijete společného zdanění manželů, dejte pozor na zálohy na daň.

Zálohy se neplatí finančnímu úřadu nikdy, pokud jsou oba manželé zaměstnáni a mají příjmy dle paragrafu 6. Stejně tak je nebude platit manžel, který je zcela bez příjmů. Pokud by ale jeden z manželů měl ke zdanění miliony a druhý dva tisíce korun, tak by při společném zdanění oba platili v dalším roce zálohy na daň.

Problém není sociální a zdravotní pojištění: to platí vždy ten, kdo peníze vydělal. Manželka na mateřské se přehledem pro správu sociálního zabezpečení ani pro zdravotní pojišťovnu nemusí zabývat, příjmy se rozdělují jen pro účel daní.

Daňové přiznání – strana 4

Přílohy
Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy (růžové formuláře příloh k daňovému přiznání), nebo potvrzení podle toho, které k daňovému přiznání přikládáte.

Příloha číslo 1
Vyplňují podnikatelé, tedy ti, kdo mají třeba živnostenský list nebo například dostávali honoráře.

Příloha číslo 2
Vyplňují ti, kdo mají příjmy z pronájmu nebo třeba příjmy z prodeje automobilu, který se ziskem prodali do roka od jeho koupě.

Příloha číslo 3
Vyplňují lidé, kteří mají příjmy ze zahraničí. Týká se příjmů podnikatelských a zaměstnaneckých, kapesné, které jste dostali, když jste byli na návštěvě u příbuzných v Anglii se nepočítá.

Příloha číslo 5
Vyplní ti, kdo uplatňují společné zdanění.

Model: Manželům Královým se společné zdanění vyplatí, přílohu 5 vyplní a označí to zde.

Účetní závěrka
Závěrku přikládají podnikatelé, kteří vedou účetnictví (dříve podvojné účetnictví).

Potvrzení od zaměstnavatele
Potvrzení přikládají zaměstnanci, získají ho ve mzdové účtárně. Pokud někdo během roku 2007 změnil zaměstnavatele, požádá o potvrzení každého z nich. V případě společného zdanění přiložte raději i kopii od manžela.

Model: Pan Král přiloží své potvrzení, manželka je na rodičovské dovolené, a potvrzení tudíž nemá. Místo toho sepíše čestné prohlášení o svých nulových příjmech – neoznačí ho však v tomto řádku, ale v kolonce „další přílohy“. Ke svému daňovému přiznání ale přiloží kopii Janova potvrzení o příjmech, proto i ona má v tomto řádku jedničku.

Potvrzení o úvěru
Kdo má úvěr na bytové potřeby od hypoteční banky nebo stavební spořitelny, vyplní řádek 47. Potvrzení o výši zaplacených úroků přiloží k přiznání.

Potvrzení penzijního fondu
Ti, kdo spoří v penzijním fondu víc než 6 000 korun ročně, vyplní řádek 48. Přiloží potvrzení o platbách a v tomto řádku to označí.

Model: Pan Král přikládá originál potvrzení, které mu poslali z penzijního fondu. Protože však spoří i manželka a uplatňují společné zdanění, přiloží ke svému přiznání i kopii potvrzující manželčiny platby. Kamila učiní obdobně, jen dá kopii manželova a originál svého potvrzení.

Potvrzení pojišťovny
Jestliže si platíte životní pojištění, které splňuje zákonné podmínky, abyste si o pojistné mohli snížit daňový základ, vyplnili jste řádek 49. Finančnímu úřadu pošlete potvrzení o platbě, které vám zaslala pojišťovna. Potvrzení podepište v řádku, který pojišťovna označila.

Další přílohy
Jsou jimi například čestné prohlášení manžela o výši příjmů, pokud jste vyplnili řádek 65a nebo 65b, čestné prohlášení manžela, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti, ověřené překlady potvrzení o příjmech v zahraničí a podobně. Též čestné prohlášení manželů, kteří uplatňují společné zdanění, že žijí ve společné domácnosti, když přitom nemají stejné trvalé bydliště. V případě, že vaše děti jsou už plnoleté a studují, patří sem potvrzení ze školy.

Model: Paní Králová napíše čestné prohlášení o svých nulových příjmech, přiloží ho k manželovu i svému daňovému přiznání.

Počet listů příloh
Sečtěte ve sloupci vpravo celkový počet listů příloh, které k daňovému přiznání přikládáte. Od všech příloh si uschovejte kopie.

Model: Protože Královi dávají oba stejné formuláře (jen různě přikládají originály a kopie), dopočetli se oba ke stejnému číslu – šest.

Neoznačený řádek uprostřed
Napište místo, datum a nezapomeňte se podepsat. Mnohé věci ujasníte s úředníky po telefonu nebo mailem, ale chybějící podpis budete muset doplnit osobně.

Údaje o zástupci
Zaměstnanci se touto kolonkou nemusí zabývat, protože většinou nevyužívají služeb daňového poradce.

Důležité je vyplnit neoznačené řádky v bílém boxu na straně 4 daňového přiznání dole. Buďte obzvlášť pečliví; když uděláte chybu, prodlouží se vaše čekání na vrácené peníze o týdny i měsíce.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob:

1: Označte vrácení celého přeplatku nebo jen jeho části na adresu nebo na účet. Požadovanou částku finanční úřad vrátí do 30. dubna.

Model: Jan Král odečetl od svého přeplatku daň, kterou musí zaplatit manželka. 45 199 – 15 001 = 30 198 korun. Zvolil platbu složenkou.

2: U společného zdanění je obvyklé, že jeden z manželů má na zálohách zaplaceno dost peněz. Druhý by měl naopak doplácet. Vydělávající partner zde převede finančnímu úřadu část svého přeplatku za manželovu daň.

Uvede:

 • sídlo finančního úřadu podle trvalého bydliště manžela/ manželky
 • číslo účtu finančního úřadu (seznam najdete na http:// cds.mfcr.cz, v sekci finanční úřady)
 • jako variabilní symbol napíše rodné číslo svého manžela/ manželky
 • opět je důležité, aby se žádající podepsal!

Model: Jan Král zapsal výši daně, kterou si ve svém přiznání vypočetla jeho manželka, tedy 15 001 korun. Uvedl Finanční úřad v Opavě a jeho číslo účtu 721 – 7629801/0710.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

 • Nejčtenější

Kvíz: Zjistěte, jak jste na tom s emoční inteligencí

Podle různých vědeckých výzkumů jsou nejdůležitější komponentou spokojeného života dobré mezilidské vztahy. Tím, že...

Jak je to s diskutovanou slevou na manželku? Její reálná hodnota klesá

Daňová sleva na manželku nebo manžela patří v Česku mezi významné daňové slevy podporující rodiny formou nižšího...

Sazby hypoték prudce padají. Hypoteční trh však příliš neožívá

Hypotéky zlevnily i v září a zdá se, že tento trend bude pokračovat. Zatímco v lednu průměrná úroková sazba vystoupla...

Ověřovací SMS kód nahradíme všem George klíčem, říká expert České spořitelny

Od září v Česku nastartoval režim, aby online platby u obchodníků a na internetu byly bezpečnější. Proč se tak děje a...

Krádež dronu pojišťovna neproplatila. Podle ní je dron motorové letadlo

Krádež zavazadla, obzvláště na zahraniční dovolené, není nic příjemného. Pokud jsme pojištěni, spoléháme na to, že nám...

Premium

Pokrok po švédsku: mizející pisoáry a genderově neutrální sport

Severská země přichází s revolučními nápady, kterým aplaudují pokrokoví liberálové z celého světa. Mizí pánské pisoáry,...

Krampol o Belmondovi: Když on točil Zvíře, já hrál traktoristu

Přes třicet let promlouvá na české diváky božský Bébel, jak Jean-Paul Belmondovi v rodné Francii přezdívají, hlasem...

Premium

Sex je snadno dostupný, ale nevěra ještě není důvod k rozchodu

Tolerance je podle něj jen povýšenecký postoj k druhému a vytváří korupční prostředí, proto do partnerských ani jiných...

 • Další z rubriky

Prasklá vodovodní trubka může na domě způsobit škodu i za miliony

Nejčastěji naše obydlí ničí vichřice, krupobití a vodovodní škody. Nejvyšší škody pak způsobuje oheň. Ve většině...

Léta si platil pojištění, když ovšem onemocněl, nedostal nic

Dvacet let si platil životní pojištění. Když ho pak zdravotní problémy vyřadily na delší dobu z pracovního procesu,...

U pojištění stavby a domácnosti je klíčová suma, na kterou je pojistíte

Sjednat si pojištění nemovitosti a domácnosti, to je přece otázka chvíle, řeknete si možná. Ano, vyplnění formuláře je...

Zlomil si nohu a chtěl zájezd stornovat. Pojistka mu byla k ničemu

Sjednat si cestovní pojištění je dnes velmi snadné. Dá se pořídit na pár kliknutí třeba i po internetu. Jenže v...

Najdete na iDNES.cz