Vyplatí se pojištění splátek úvěru?

aktualizováno 
V dnešní době je normální pořizovat si movité i nemovité věci formou úvěru. Pro mnohé je lákavá představa nákupu zboží bez vlastních prostředků a vlastnit jej okamžitě. Většinu z nás ovšem v takové chvíli také napadne, co bude, když… Co když onemocním na delší dobu? Co když se mi stane úraz v jehož důsledku budu nemocen nebo v horším případě částečně či plně invalidním? Co když jako živitel rodiny a plátce případného úvěru, ztratím zaměstnání? Co když se mi stane to „nejhorší“ a zemřu? Jak se před těmito událostmi ochránit?

Tato všechna „co když“ vyvěrají na povrch v mysli zodpovědného člověka při každém podobném rozhodování. Pro obyčejného smrtelníka je ovšem nereálné se orientovat v široké nabídce všech pojišťoven na tuzemském trhu. Následující řádky by vám proto měly pomoci se rozhodnout, zda-li zvolit k úvěru některé pojištění ze současné nabídky trhu, případně které.

Některá z výše zmíněných rizik lze snadno pojistit buď přímo při sjednávání úvěru, nebo samostatně. Obecně se dá říci, že tam, kde se dluh pohybuje ve statisících (150 000 korun a výše) je většinou vyžadováno životní pojištění (spotřebitelský úvěr, hypotéka, úvěr ze stavebního spoření). Vždy se přitom jedná o klasické pojištění pro případ smrti (z jakékoli příčiny, sebevraždu kryje většina pojišťoven po určité „ochranné“ době, po 2 až 3 letech trvání pojištění).

Podívejme se teď na jednotlivé druhy rizik a na způsoby jim adekvátního zajištění.

Smrt jako „největší“ riziko

NENECHTE SI UJÍT
Zahraniční investice
Jak poznáte výhodnou investici
Při rozhodování, zda je pro nás určitá investiční příležitost výhodná, nebo ne, je třeba porovnávat tuto příležitost s jinými možnostmi na trhu. Jak?
Káva
Neotročte, rozvraťte firemní systém zevnitř
K českému čtenáři se dostává mezinárodní bestseller Lenosti... buď pozdravena! Francouzky Corinne Maierové. Ukázky z knihy přinášíme exkluzivně.
Euro, bankovky
Nákupy v Unii nejsou bez rizika
Díky vstupu České republiky do Unie přibylo tuzemským spotřebitelům mnoho práv. Někteří zákazníci si jich možná dosud nevšimli. O co přicházejí?

Smrt živitele rodiny je zdánlivě největším rizikem, ale podíváme-li se na smrt věcně (bez emocí), pak zjistíme, že smrt není nejhorší. Rozhodně ne z pohledu finančního. V případě smrti živitele rodiny totiž příslušná rodina ztrácí hlavní příjem, ale její výdaje dále nerostou. Naopak se trochu sníží.Tento druh pojištění by tedy měl zvolit ten, na jehož bedrech tkví největší finanční zatížení, aby bylo pojistné plnění schopné pokrýt potřeby rodiny (splátky úvěru apod.).

Trvalá invalidita je „horší“

Stane-li se živitel rodiny či „nositel bonity“ v případě úvěru plně invalidním, pak rodina ztrácí jeho příjem a její výdaje ještě dále porostou (rekvalifikace invalidy v zaměstnání, životní uzpůsobení novému stavu, zachování životního standardu atd.). Některé pojišťovny přitom nabízejí pojištění invalidity jen v důsledku úrazu.

Tímto pojištěním si rodina může zajistit pravidelný nebo jednorázový „příjem“ v podobě pojistného plnění, kterým lze uhradit zbývající splátky. Podmínkou pojistného plnění je však úplná invalidita (přiznání plného invalidního důchodu), nikoli částečná. Částečnou invaliditu pojistit nelze u žádné z tuzemských pojišťoven.

Závažná onemocnění jsou také hrozbou

Drží hypoteční banky klienta v zajetí? Banka může úročení hypotéky nepříjemně zvýšit. Čtěte ZDE.

Pojištění závažných onemocnění úzce souvisí s ostatními pojištěními, která by pojištění závažných onemocnění mohla zdánlivě „nahradit“. Pojišťují se totiž vyjmenované choroby, které mohou mít za následek smrt, trvalou invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost (všechny tyto faktory lze pojistit jiným produktem). Závažná choroba ovšem také nemusí mít za následek žádné vyjmenované riziko a můžete s ní (při správné léčbě, která ovšem stojí nemalé peníze) fungovat bez omezení. Právě zde vám však budou chybět peníze, které je třeba si proto zajistit.

Klient musí zvážit, zda-li mu hrozí některá ze závažných chorob (nelze konkrétně vyjmenovat, jelikož se pojištěné nemoci u jednotlivých pojistitelů liší), jaké to pro něj může mít následky a jestli tedy není vhodné si pojištění sjednat.

Hrozí vám úraz?

Úrazové pojištění nabízí většina pojišťoven ať už samostatně, nebo jako připojištění. Klient si tedy může vybrat z pestré nabídky přesně ten produkt, který mu nejlépe vyhovuje.
Pojistnou událostí v úrazovém pojištění mohou být drobné úrazy odškodňované tzv. bolestným, vážné úrazy i smrt následkem úrazu. K úrazovému pojištění lze dále sjednat připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici nebo připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (následkem úrazu). Pojistné plnění opět může nahradit chybějící příjem v situaci většího finančního zatížení (úvěr apod.).

Denní dávka při pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost vyvolaná nemocí, nebo úrazem živitele je bezesporu událostí, jež rodinu připraví o příjem nebo alespoň jeho část jeho část. Chybějící peníze si lze v takovém případě zajistit pojištěním denní dávky při pracovní neschopnosti. Pojišťovny nabízejí různé podmínky tohoto pojištění, kde si můžete sjednat výplatu denního odškodného od 8., 15., 22., 29. a 36. dne pracovní neschopnosti. Některé nabízejí i delší lhůty.

Doba, po kterou klient nedostává denní odškodné, se nazývá „karenční lhůta“ a v této době je klient odkázán na své vlastní prostředky. Samozřejmě čím dřívější výplata dávek, tím dražší pojištění. Dá se říci, že týdenní či čtrnáctidenní pracovní neschopnost neovlivní náš příjem natolik, abychom nebyli schopni úvěr splácet. Většina těchto pojištění je koncipována pro dlouhodobé nemoci.

Denní dávka se pohybuje v různých částkách (podrobnější srovnání naleznete v níže přiložené tabulce) a odškodné získáte v drtivé většině případů jen při pracovní neschopnosti na území ČR.

Zproštění od placení jen v některých případech

Měsíční pojistné (pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti či závažných onemocnění) může činit několik set až několik tisíc korun. V případě, že se však dostanete do situace, kdy nemůžete splácet úvěr kvůli plné invaliditě, nedostává se vám často ani financí pro platby pojistného. Pro tyto případy existuje připojištění zproštění od placení pojistného. Není-li toto připojištění sjednáno, klient platí celé pojistné dál. Některé pojišťovny toto pojištění nabízejí zdarma k dalším produktům, jiné za běžné pojistné.

Ztráta zaměstnání – výjimečně

Pojišťovny Cardif Pro Vita a Komerční pojišťovna jako jediné na trhu nabízejí pojištění schopnosti klienta splácet závazek vůči bance nebo leasingové společnosti i pro případ ztráty zaměstnání, ke které nedojde z vůle pojištěného. Pojištění nezaměstnanosti je u obou pojišťoven nabízeno jako součást komplexního balíčku.

Kolik stojí?

Jak probíhá vymáhání dluhu? Co čeká dlužníky, kteří nemohou splácet? Čtěte ZDE.

Cena pojištění závisí na rozsahu pojištění, na karenční době, výši úvěru, věku klienta, době splácení atd.. Nejčastěji se pohybuje v rozmezí 1% - 9% z výše úvěru (cena se může podle rozsahu pojištění vychýlit i mimo tento interval), přičemž toto je cena celého pojištění a dále se rozpočítává na pojistné (např. měsíční, roční či jednorázové). Pokud pojištění sjednáváte spolu s úvěrem, platíte pojistné současně se splátkou úvěru. Sjednáváte-li pojištění samostatně, máte možnost si zvolit frekvenci placení pojistného. Můžete jej platit ročně, pololetně, čtvrtletně či měsíčně (záleží na dané pojišťovně).

Některé subjekty při uzavření konkrétního druhu pojištění zvýhodní úrokovou sazbu úvěru. V konečném důsledku to pro vás může znamenat získání pojištění „zdarma“ v rámci standardní ceny úvěru.

Co všechno si tedy pojistit?

V zásadě platí jednotné pravidlo: vždy důkladně zvažte, jaká rizika vám hrozí, abyste své blízké nebo sama sebe neuvedli do zoufalé finanční situace.

Smrt a invalidita, nebo některé ze závažných onemocnění hrozí každému. Je evidentní, že nemusíte pracovat v rizikovém zaměstnání, nebo realizovat adrenalinové sporty, abyste se dostali do situace, kdy vám sjednané pojištění přijde vhod. Srdeční infarkt, rakovina, chronické selhání ledvin, ale i třeba klíšťová encefalitida hrozí každému dnes a denně. Přiřaďte tedy jednotlivým rizikům prioritu podle vašich konkrétních dispozic a zjistíte, proti čemu se pojistit.

Možná vás teď napadá otázka: Je tedy vhodné mít pojištěna všechna rizika? Odpověď zní: Je to logické, nikoli však levné. Pokud byste se chtěli pojištěním obrnit proti všem zdravotním hrozbám, museli byste pojišťovnám každý rok odvádět nejméně 15 000 Kč*, což není pro každého reálné. Proto si raději pojistěte jen to, co se vám může přihodit s největší pravděpodobností. (*příklad pro výpočet pojistného: Muž ve věku 25 let, 20 let trvání pojištění, pojistná částka pro smrt 300 000 Kč, roční důchod 120 000 Kč pro případ invalidity, závažné onemocnění, úrazové pojištění na 100 000 Kč, denní dávka při pracovní neschopnosti 1 000 Kč a zproštění od placení – záleží na rozsahu pojištění a pojistiteli, slevách za formu a frekvenci placení atd.)

V následující tabulce naleznete přehled největších hráčů na trhu a jejich nabízených produktů. Ovšem pozor, v mnohých případech lze uzavřít uvedená pojištění v kombinaci s KŽP nebo s IŽP, což není nejvhodnější variantou, pokud se vám jedná pouze o zajištění splácení půjčky.

Pojišťovna RŽP INV ZO ÚP Denní dávka při pracovní neschopnosti ZP poznámka
Allianz x x x x lze jako součást RŽP x  
Aviva x x x x   x  
Credit Suisse x     x lze jako součást RŽP nebo IŽP, až 1000 Kč, od 22. dne x  
Generali x x x x lze samostatně - až 2000 Kč, od 15., 22. a 29. dne    
ING x x x x do 80% čistého příjmu, od 15., 29. a 43. dne x  
Komerční pojišťovna (KB) x     x      
Kooperativa   x x x     KŽP, IŽP
Poj. České spořitelny x x x x lze k ŽP, od 15. dne, hospitalizace=dvojnásobek, platí po celém světě x několik produktů s možností PN
UNIQA x x x x lze - pro OSVČ i zaměstnance - bez dalších podrobností    
Wüstenrot Životní pojišťovna x   x x od 6. měsíce zproštění od placení jistiny i úroku x  
ČSOB pojišťovna x x x x      
ČPP x     x   x  
Česká pojišťovna x x x x   x  
Česká pojišťovna Zdraví         samostatné produkty ČP Zdraví,  od 15., 22., 29. a 36. dne, 150-6000 Kč    

Vysvětlivky:

X – lze sjednat
RŽP – rizikové životní pojištění
INV – pojištění trvalé invalidity
ZO – pojištění závažných onemocnění
ÚP – úrazové pojištění
ZP – pojištění zproštění od placení
KŽP – kapitálové životní pojištění
IŽP – investiční životní pojištění

Zdroj: webové stránky uvedených pojišťoven

Myslíte si, že stojí za to si pojistit neschopnost splácení úvěru, nebo byste ve svém případě volili raději méně bezpečnou cestu bez pojištění, která by vás v průběhu splácení půjčky nic nestála? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Co řeší profesionální sportovec: jak se pojistí a finančně zajistí

Ilustrační snímek

Profesionální sport nejsou jen slavná vítězství, ale i hořké prohry a mnoho zdravotních rizik. Kariéra profesionálního...

Srazil na sjezdovce v Alpách lyžařku. Stálo to dva miliony korun

ilustrační snímek

Srážka s jiným lyžařem je podle pojišťoven poměrně častou pojistnou událostí. V alpských zemích navíc velmi drahou. V...

Životní pojištění buď máte, nebo nemáte. Kdy se vyplatí?

Ilustrační snímek

Životní pojištění odmítáme nejčastěji se slovy, že nám se nemůže nic stát, nemáme na něj peníze, nebo nevěříme...

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Kurzy.cz „V případě zrušení hotovosti budou monitorovány všechny prováděné transakce. To by proměnilo náš svět na Orwellův, ve k...

Najdete na iDNES.cz