Vyplatí se pojištění pro případ invalidity?

aktualizováno 
Rodina (39, 38, 8 a 3 roky) bydlí v patře rodinného domu rodičů v Příbrami. Otec pracuje jako vedoucí pracovník v soukromé firmě a má příjem cca 17 000 Kč čistého měsíčně, matka je na mateřské dovolené. Na základě zkušeností u blízkých příbuzných podobného věku, kteří jsou z tragických zdravotních důvodů nuceni žít pouze z invalidních důchodů, se rozhodli zjistit, zda je možné podobné riziko nějak pojistit.
Důchodci, postižení, sociální péče

Důchodci, postižení, sociální péče | foto: MF DNES

Požadavky a cíle

Otec předpokládá, že pokud by se stal plně invalidním, pak:

 • při některých těžších zdravotních komplikacích by bylo možná nutné provést technické úpravy domu, např. v hodnotě cca 150 000 Kč
 • bylo by dobré mít určitou sumu na zdravotní výdaje nad limit zdravotní pojišťovny, např. cca 200 000 Kč
 • jeho invalidní důchod by byl okolo 8 500 – 9 500 Kč a chtěl by tedy využít i připojištění zproštění od placení pojistného, aby na konci pojistné doby měl naspořenou částku alespoň 300 000 Kč, konec pojistné doby s ohledem na možné daňové úlevy volí v 60-ti letech věku

Chtěl by tedy vědět:

     1. Jaké typy pojištění invalidity jsou na trhu k dispozici?
     2. Jaké pojištění by bylo vhodné?
     3. Jaké jsou parametry a ceny příslušných produktů?

Před návrhem jakéhokoliv řešení je nutné si uvědomit několik zásadních skutečností:

 • Invalidita může být z pohledu nároků na státní důchody částečná nebo plná

 • Invalidita může vzniknout jak z důvodu úrazu, tak i nemoci

 • Dá se říci, že podmínky systému sociálního zabezpečení pro přiznání těchto důchodů jsou většinou velmi přísné, stát se obecně „brání“ výplatám různých dávek (ti z vás, co o nějaké dávky žádají nebo je již čerpají, vědí jistě své)

 • Náhradu ztráty příjmu v případě přiznání částečného invalidního důchodu nelze v podstatě řešit žádným pojištěním (na to je nutné mít vlastní finanční rezervy nebo likvidní zbytný majetek)

 • Vždy záleží na tom, v jakém rozsahu může invalidita ohrozit příjmy a životní úroveň. Např. pokud počítačový programátor bude mít zdravotní postižení obou nohou, nemusí to jeho práci a příjmy příliš ovlivnit, pokud se ovšem totéž přihodí řidiči nákladního auta, většinou to znamená dlouhodobou ztrátu příjmů

 • Vždy je nutné vzájemně porovnávat pravděpodobnost vzniku určité rizikové události, finanční dopady na životní úroveň a cenu příslušného pojištění

 • Některé pojišťovny plní pouze v případě, že invalidita vznikla z důvodu úrazu

Odvaha riskovat, dobrý nápad, chuť podnikat a píle, to jsou nezbytné předpoklady pro vybudování úspěšné živnosti. Když něco chybí, výsledek podnikání je nejistý. Čtěte v aktuálním tématu ZDE.

Návrh řešení

1. Jaké typy pojištění invalidity jsou na trhu k dispozici?

Pojišťovny nabízejí v podstatě dva typy pojištění plné invalidity (většinou jen jako připojištění k jinému základnímu pojištění):

a) Jednorázová výplata sjednané pojistné částky:

 • Obecně se jedná o zajištění okamžitých finančních prostředků.

 • Výhodou je okamžitý finanční přinos vhodný např. pro financování léčebných nákladů, uzpůsobení bytových prostorů, zdravotních pomůcek apod. Po případném ukončení čerpání invalidního důchodu ze systému sociálního zabezpečení z důvodu zlepšení zdravotního stavu není nutné tuto již vyplacenou částku pojišťovně vracet.

 • Nevýhodou je okamžitý zánik tohoto pojištění a v případě, že se jedná o připojištění k jinému základnímu pojištění, pak nutnost placení pojistného základního pojištění, příp. jeho redukce nebo výpověď. Další nevýhodou je, že pojistné částky se často odvíjejí od pojistných částek základního pojištění a tím se zvyšuje cena.

b) Tzv. zproštění od placení pojistného:

 • Obecně se jedná o zajištění finančních prostředků v budoucnu.

 • Výhodou je, že pojišťovna v případě přiznání plného invalidního důchodu platí pojistné základního pojištění, aniž jsou dotčeny nároky z ostatních pojistných událostí.

 • Nevýhodou je okamžitý zánik tohoto připojištění a pravidelné dokazování pojišťovně, že plná invalidita trvá.

2. Jaké pojištění by bylo vhodné?

Obecná pravděpodobnost vzniku plné invalidity je relativně nízká. V případě částečné invalidity při některých zdravotních postiženích by současné pracovní zařazení otce umožnilo i nadále pracovat a pobírat zhruba stejné příjmy.

Vhodným produktem by tedy byl takový, u kterého by pojišťovna v případě vzniku plné invalidity vyplatila jednorázově částku cca 350 000 Kč a současně částka při dožití se konce pojistné doby by byla alespoň 300 000 Kč.

Pro tento případ je možné využít třeba některý typ flexibilního životního pojištění, který umožňuje své parametry v požadovaném rozsahu nastavit.

3. Jaké jsou parametry a ceny příslušných produktů?

Pro názornost si ukažme 3 podobné produkty flexibilního životního pojištění u 3 pojišťoven:

A. Pojišťovna A

Pojistná částka pro invaliditu je závislá na pojistné částce pro případ smrti u hlavního pojištění, a to ve výši 50 %. Abychom dosáhli plnění při invaliditě ve výši 350 000 Kč, musí být pojistná částka pro případ smrti 700 000 Kč. Celkové pojistné včetně naspoření cca 300 000 Kč na konci pojistné doby a zproštění od placení pojistného bude cca 1 940 Kč měsíčně.

B. Pojišťovna B

Pojistná částka pro invaliditu je závislá na pojistné částce pro případ smrti u hlavního pojištění, a to ve výši 100 %. Abychom dosáhli plnění při invaliditě ve výši 350 000 Kč, musí být pojistná částka pro případ smrti také 350 000 Kč. Současně ovšem není možné připojistit zproštění od placení pojistného, takže spořící složku můžeme minimalizovat a velká část pojistného půjde na rizikovou složku pro invaliditu. Celkové pojistné bude 1 085 Kč měsíčně. Na konci pojištění bude naspořeno cca 153 000 Kč

C. Pojišťovna C

U této pojišťovny není pojistná částka pro invaliditu závislá na pojistné částce pro případ smrti u hlavního pojištění, pojistná částka pro smrt tak může být nulová. Současně ovšem není možné připojistit zproštění od placení pojistného, takže spořící složku můžeme minimalizovat a velká část pojistného půjde na rizikovou složku pro invaliditu. Celkové pojistné bude 500 Kč měsíčně. Na konci pojištění bude naspořeno cca 48 000 Kč

Na tomto příkladu je vidět, že pojistné podmínky jsou u pojišťoven značně rozdílné a přesné porovnání není často možné.

U Pojišťovny A zbytečně platí za pojistnou částku pro případ smrti, zato je zde zproštění od placení pojistného a tento produkt tedy nejvíce odpovídá jeho požadavkům.

Produkt Pojišťovny B, přestože neobsahuje zproštění je relativně dobrým kompromisem s ohledem na cenu a pravděpodobnost vzniku rizika.

Produkt Pojišťovny C je pro krytí pouze plné invalidity nejvhodnější. Za stejné pojistné můžeme dokonce zvýšit pojistnou částku až na 500 000 Kč. Není zde ovšem zproštění a proto by klient pro naspoření požadovaných 300 000 Kč v 60 letech věku musel spořit rozdíl pojistného, např. oproti produktu A (tj. cca 1 000 Kč měsíčně) alternativním způsobem a není přitom jisté, zda by v případě, že bude odkázán pouze na plný invalidní důchod byl schopen tuto částku spořit (podobně to platí i u produktu B).

Je na klientovi, kterou z uvedených variant by preferoval. Důležité ovšem je, aby vždy dostal na výběr z několika variant. Toto řešení není jediné možné, bylo by možné najít i další varianty.

Pozn.:

1. Výpočty jsou pro zjednodušení zaokrouhleny. Při ročních platbách je pojistné nižší.
2. V tomto příkladu použité finanční instituce a produkty jsou pouze ilustrativní, je možné využít i jiné. (Pojišťovna A – Pojišťovna České spořitelny, FŽP; Pojišťovna B – Generali, Life; Pojišťovna C – ČSOB, Spektrum; předpokládané zhodnocení u všech pojišťoven - 3,5 % p.a.)
3. Plná invalidita ve všech uvedených případech může vzniknout následkem úrazu nebo nemoci.

Rady a tipy:

 • Nabídka produktů, jejich ceny a rozsah různých omezení a výluk se u jednotlivých pojišťoven liší a rozdíly mohou být v některých případech velmi výrazné.

 • Je dobré nechat si předložit více nabídek a teprve pak se rozhodovat. Doporučujeme Vám využít služeb nejlépe takového poradce, který není závislý na jedné konkrétní pojišťovně, zastupuje jich více a je tak schopen Vám najednou poskytnout několik variant k výběru.

 • Jakýkoliv paušální přístup a snahy o prostý prodej „nějaké“ pojistky by měly zvýšit vaši pozornost. Nenechte se do ničeho vmanipulovat bez důkladné analýzy vašich potřeb a nároků.

  Koncem roku lidé řeší spíš Vánoce než daňová přiznání. A v březnu se pak rmoutí nad vysokými daněmi. Zbytečně.
  Čtěte, jak na daních ušetřit i několik tisíc ZDE.


Jaké jsou vaše skušenosti s pojištěním invelidity? Myslíte si, že se vyplatí pojištění v případě plné invalidity? Napište nám své názory.

reklama


KB Penzijní Fond

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění
s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.
.... více na www.pfkb.cz


 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Diplomacii opustil a začal podnikat, aby dostal od života, co chce

Jan Hebnar

Jan Hebnar říká, že lenost má v sobě každý. I on sám. Zvládl ale vystudovat tři vysoké školy, má státnici ze tří jazyků...

Další z rubriky

Pojištění domu či bytu je funkční, jen když s ním průběžně pracujete

Ilustrační snímek

Praxe ukazuje, že řada lidí v případě pojistné události tratí peníze kvůli podpojištění. Aktuálně se to týká zejména...

Srovnávače povinného ručení: levné nabídky najdou, čekejte však telefonát

Ilustrační snímek

Na internetu naleznete několik portálů, na kterých si můžete porovnat a případně zakoupit pojištění. A pojištění...

Pes a kočka mohou z kapsy majitele vytáhnout i statisíce korun

Ilustrační snímek

Hitem posledních let se stává zdravotní pojištění domácích zvířat. U psů a koček je to hlavně pro případ nemoci nebo...

Na ČR se žene studená fronta. Přijde ochlazení, budou bouřky

Na ČR se žene studená fronta. Přijde ochlazení, budou bouřky

Kurzy.cz Ani poslední květnový víkend nepřinese letní teploty. Po obrovských deštích, které provázely uplynulý pracovní týden, a...

Najdete na iDNES.cz