Vyplatí se být okraden?

aktualizováno 
Pokud vám například odcizí auto či vykradou byt, máte právo na náhradu vzniklé škody od osoby, která je za ni odpovědná. V případě, že se pojistíte, přechází toto právo na pojišťovnu. Není v takovém případě výhodnější pojištění nesjednávat?

Majitel auta si před odjezdem na dovolenou sjednal u tuzemské pojišťovny komplexní havarijní pojištění. Uvedené pojištění zabezpečovalo krytí rizika havárie i živelní škody. Kromě tohoto krytí smlouva zahrnovala také výplatu peněžitého plnění pojišťovny v případě, že vůz bude odcizen či poškozen následkem vandalismu. Během dovolené se naplnila řidičova obava a jeho vůz byl odcizen. Smlouvu uplatnil u své pojišťovny, která mu po několikaměsíčním šetření celé záležitosti vyplatila zhruba polovinu pořizovací ceny auta.

Po dalších několika měsících byl pachatel dopaden a soudním rozhodnutím mu byla dána povinnost škodu pojišťovně uhradit. Pojišťovna tedy dostala zpět vyplacené plnění, přestože inkasovala pojistné za krytí tohoto rizika. Majitel auta si však za peníze od pojišťovny mohl pořídit vůz o třídu nižší kategorie. Kdyby majitel neměl vozidlo pojištěno, nepřešlo by právo na náhradu škody na pojišťovnu a celou škodu by mu byl povinen uhradit pachatel. Může tedy dostat nepojištěný více než ten, kdo si svůj majetek řádně pojistil?

SPOČÍTEJTE SI:

 Naspoříte více s penzijním fondem, stavební spořitelnou nebo podílovým fondem?

Jak minimalizovat případné ztráty v takových situacích?

Předně je třeba si uvědomit, že pojišťovny z tohoto pohledu působí jako zprostředkovatelé, kteří urychlují vzájemné vypořádávání nároků mezi poškozenými a subjekty odpovědnými za škodu. I kdyby majitel auta neměl sjednáno krytí rizika odcizení, měl by nárok na náhradu po osobě odpovědné za škodu. V takovém případě však nemá vůbec jistotu, že bude pachatel dopaden a zároveň bude schopen celou škodu uhradit. Pokud si však chtěl majitel vozidla zajistit alespoň částečnou finanční náhradu škody, správně se rozhodl pro pojištění. Nikdo mu již však při výplatě plnění nesdělil související práva a povinnosti.

Region Počet nahlášených krádeží dvoustopých vozidel v roce 2002 Objasněnost
Praha 10 500 5,24%
Středočeský 2 566 12,16%
Jihočeský 775 37,55%
Západočeský 1 699 23,37%
Severočeský 3 644 20,77%
Východočeský 1 116 35,04%
Jihomoravský 2 995 15,49%
Severomoravský 1 682 32,16%
Česká republika 24 977 14,83%

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Tím, že mu pojišťovna z pojistné smlouvy sjednanou sumu vyplatila, přešlo na ni právo na náhradu škody po odpovědné osobě, a to až do výše vyplaceného plnění. Tento zákonný přechod práva na pojišťovnu je typickou vlastností tzv. škodových pojištění, do kterých pojištění vozidla náleží.

Vybrané paragrafy občanského zákoníku, které se vztahují k tomuto tématu
Majetkové pojištění
§ 813
(1) Jestliže pojištěný má proti jinému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí, přechází jeho právo na pojistitele, a to do výše plnění, které mu pojistitel poskytl.
(2) Přešlo-li na pojistitele právo podle odstavce 1 proti fyzické osobě, platí při jeho uplatňování přiměřeně ustanovení § 450.
(3) Na pojistitele nepřicházejí nároky pojištěného proti osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti nebo které jsou na něho odkázány svou výživou. To však neplatí, jestliže tyto osoby způsobily škodu úmyslně.
§ 814
Nahradil-li pojistitel pojištěnému jen část škody, je osoba, proti níž má pojištěný právo na úhradu zbývající části škody, povinna uspokojit pojistitele až po uspokojení pojištěného.
Pojištění odpovědnosti
§ 827
Pokud pojistitel nahradil za pojištěného škodu, přechází na něj právo pojištěného na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho odpovědností za škodu vzniklo proti jinému. Přešlo-li na pojistitele právo na náhradu škody proti fyzické osobě, platí při jeho uplatňování přiměřeně ustanovení § 450.
§ 450
Z důvodů zvláštního zřetele hodných soud náhradu škody přiměřeně sníží. Vezme přitom zřetel zejména k tomu, jak ke škodě došlo, jakož i k osobním a majetkovým poměrům fyzické osoby, která ji způsobila; přihlédne přitom také k poměrům fyzické osoby, která byla poškozena. Snížení nelze provést, jde-li o škodu způsobenou úmyslně.

Jaký význam mají tato ustanovení pro pojištěné? Klienti pojišťoven by měli vědět, že výplatou peněžního plnění pojišťovny v těchto případech jejich nároky (avšak i povinnosti) související se vzniklou škodou nekončí. Potom co byla dopadena osoba odpovědná za škodu, má - v našem příkladě majitel auta - nárok na úhradu zbývající škody, která nebyla nahrazena pojišťovnou. Tu je pachatel povinen poškozenému nahradit a to ještě před případnou úhradou vzniklé škody pojišťovně. Pojištěné osoby zpravidla tento zákonný nárok na odškodnění již důsledně neuplatňují. V našem příkladě měl tedy majitel odcizeného auta požadovat po pachateli úhradu zbývající škody, což neučinil. Získal tak méně, než kdyby pojištění neměl, a nárok vůči pachateli uplatnil.
 

Nesplnění povinností vás v případě pojištění může přijít draho. Nevěříte? Čtěte ZDE.

Vedle tohoto nezadatelného práva by pojištěným neměla uniknout ani jejich povinnost. Tou je oznámit pojišťovně veškeré informace o přechodu práva na pojišťovnu včetně předání souvisejících dokladů potřebných pro uplatnění tohoto práva pojišťovnou. Některé pojišťovny do pojistných podmínek výslovně uvádějí, že pokud dojde k porušení této povinnosti (tj. učinit vše, co je nezbytné pro zajištění práv pojišťovny na účinné vedení soudního procesu – bez ohledu na to, zda je splnění této povinnosti vyžadováno před či při poskytnutí pojistného plnění), může dojít ke krácení plnění pojišťovny (např. o 30 procent). Pokud tedy klient v našem příkladě dostal vyrozumnění policie o dopadení pachatele, je jeho povinností toto sdělit pojišťovně, která se v soudním procesu bude domáhat náhrady vyplaceného plnění. Pokud by tak majitel neučinil, mohla by po něm pojišťovna požadovat i část již provedené úhrady. 

Má v takovém případě pojištění vůbec cenu? Přestože pojišťovna si nechá platit za krytí rizika i v případě, že celé plnění dostane zpět, pojistit se vyplatí. Poškozený nemůže mít dopředu jistotu, že dojde k úhradě vzniklé škody. V tomto případě tak klient platí za jistotu rychlejší náhrady škody, neboť pojišťovny jsou povinny do 1 měsíce po skončení šetření vyplatit alespoň přiměřenou zálohu. To, že skutečné plnění od pojišťovny bývá výrazně nižší než vzniklá škoda, je již jiná věc. Souvisí to i s tím, že klienti pojišťoven nejsou dostatečně upozorňováni na veškerá práva a povinnosti vyplývající z pojištění. Pojištěný pak na tom nemusí být o mnoho lépe něž osoba bez pojištění.

Likvidace pojistné události: velká neznámá. O likvidacích pojistných událostí se více můžete dozvědět ZDE.

Vyplatí se podle vás být pojištěn? Uplatňovali jste někdy nárok na úhradu zbývající škody, která vám nebyla proplacena pojišťovnou? Děkujeme za názory.
 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Náš pes nepřežil operaci, musíme veterináři za výkon zaplatit?

ilustrační snímek

Pokud nejsme spokojeni s kvalitou výrobku či s provedenou službou, můžeme reklamovat. Jak je to ale v případě, kdy se...

Nečekejte na dream job, stačí, když je práce jen O. K., říká odbornice

Koučka Petra Drahoňovská se zaměřuje na profesní přestupy zaměstnanců a práci s...

Je dobré změnit během života práci? Některé obory, jako je IT, business, ekonomie, média, si o změnu díky rychlému...

Kluk z Vršovic vyvíjí počítačové hry pro miliony hráčů na celém světě

Adam Konrád, český herní programátor v Bethesda Game Studios v Dallasu

Že chce pracovat s počítači, věděl Adam Konrád už na základní škole, ale neuměl si představit nic konkrétního. Navzdory...

Kvíz: Jste připraveni na problémy při zahraniční dovolené?

ilustrační snímek

Prázdniny už sice za dva týdny končí, ale možná se právě teď chystáte na dovolenou do ciziny. Víte, co dělat, když se...

Peníze z hypotéky došly, na kuchyň už nezbylo. Poradíme, jak na to

ilustrační snímek

Většina žadatelů o hypotéku, ať už při nákupu, výstavbě nebo rekonstrukci nemovitosti, s plánovaným rozpočtem...

Další z rubriky

Expert: Není náhoda, že na investiční pojištění se podávají stížnosti

Martin Podávka

Životní pojištění v Česku posledních osm let stagnuje, počet aktivních smluv klesá. Češi jsou přitom velmi často...

Zlomil si nohu a chtěl zájezd stornovat. Pojistka mu byla k ničemu

Ilustrační snímek

Sjednat si cestovní pojištění je dnes velmi snadné. Dá se pořídit na pár kliknutí třeba i po internetu. Jenže v...

PŘEHLEDNĚ: Čím se nově dá vylepšit životní pojištění

Ilustrační snímek

Štíhlí nekuřáci ušetří na pojistném. Pojistit si můžete i onemocnění způsobené klíštětem, náklady na asistovanou...

Na předčasný důchod dosáhne zhruba polovina Čechů

Na předčasný důchod dosáhne zhruba polovina Čechů

Kurzy.cz Pokud chcete jít do starobního důchodu dříve, máte možnost využít takzvaného předčasného důchodu, tedy odejít do penze ...

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ VEDOUCÍ S ANGLIČTINOU

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 35 000 - 45 000 Kč

Najdete na iDNES.cz