Test důchodových pojištění: na spoření je nejlepší DP Investor

  9:13aktualizováno  9:13
Která instituce poskytuje nejlepší důchodové pojištění? A jakým způsobem se snaží pojišťovny dezinformovat své klienty? Odpověď na tyto otázky naleznete v tomto testu.
První část hodnocení důchodových pojištění představila tento produkt jako jednu z možností vyžití daňových odpočtů. Již v diskusi k prvnímu dílu věnovanému pěti nejsilnějším životním pojišťovnám se ozvaly hlasy, že také pojišťovny „druhé pětky“ nabízejí v této katogorii výhodné služby. Dokončení testu ukázalo, že to platí jen částečně (první část naleznete zde). Dvě z pěti dalších pojišťoven důchodové pojištění, případně adekvátní alternativu v podobě nějakého produktu pro dožití nenabízejí (ČS – Živnostenská a Generali). Winterthur má v nabídce investiční životní pojištění WinInvest, které při minimální stanovené pojistné částce (36 000 Kč pro měsíční pojistné 1 000 Kč) získává parametry opravňující k zařazení do testu.

Problémy v terénu
Neznalost pracovníků řady pojišťoven provázela přípravu obou dílů testu. Největší nedostatky prokázaly přepážkové pracovnice České pojišťovny v pražské Spálené ulici stejně tak jako jejich kolegyně v „hlavním stanu“ Kooperativy v Templové. Právě nesprávné údaje předané při prvním kole testu dopomohly těmto dvěma pojišťovnám k původně nezaslouženému vylepšení pozice.

Zatímco zde se při zpracování údajů pro závěrečný souhrn nakonec podařilo chybně poskytnutá data uvést na pravou míru, řadový klient nedisponující znalostí problematiky se velmi lehce stane obětí dezinformace. Častým nešvarem je především používání předpokládaných výnosů, které by pro dosažení vypočteného jednorázového vyrovnání musely být ve skutečnosti vyšší ještě o hodnotu tzv. technické úrokové míry. Znamená to, že uvedených 8 % při technické úrokové míře 4 % ve skutečnosti vyžaduje, aby pojišťovna rezervy zhodnotila celkem o 12 %. Právě Česká pojišťovna dává svými 7,5 % použitými ve standardním rozpočtu pojištění přehnanou naději na jednorázové vyrovnání ve výši přesahující 1,7 mil. Kč. Při technické úrokové míře 4,5 % by to pochopitelně vyžadovalo skutečný celkový výnos v průměru 12 % p.a. po dobu následujících 30 let. Navíc jsou představy pojišťováků o budoucích výnosech záměrně či vinou neznalosti velmi zkreslené. Věta „Deset procent jsme zatím v průměru připisovali, to je reálné“, je pro argumentaci mnohých prodejců bohužel typická.

Dobrat se potřebných informací je přitom i v případě znalosti problematiky nečekaně obtížné. Například ověření dat v České pojišťovně nakonec představovalo desítky minut strávených telefonáty a odkazování z jednoho zaměstnance na druhého. Také u některých dalších pojišťoven je získání výpočtů upravených pro reálnější předpokládané výnosy buď zcela nemožné, nebo velmi obtížně dostupné. Překvapením byla také občasná záměna důchodového pojištění s penzijním připojištěním zaměstnanci pojišťovacích ústavů.

Jaká je nabídka
Tabulka, která přináší srovnání jednotlivých produktů, je rozdělena do dvou částí. První skupina pojišťoven nabízející investiční formy pojištění může dosáhnout i vyšších hodnot výnosů než 8 %. Platí to zejména o ING Nationale-Nederlanden a Winterthuru, které umožňují klientovi umístit 100 % pojistného do světových akcií. AMCICO zatím volí v tuzemsku strategii, že o rozdělení investic si klient nemůže rozhodovat sám. Hlavním problémem produktu této pojišťovny je však propastný rozdíl v hodnotě jednorázového vyrovnání ve srovnání s Winterthurem či ING N-N při dosažení stejného výnosu (v tomto příkladě 8 % p.a.). Výhodou, kterou ovšem dynamický klient příliš neocení, je naopak garantovaná minimální pojistná částka pro dožití ve výši 630 000 Kč odpovídají technické úrokové míře 5 %, která je mezi osmi testovanými produkty vůbec nejvyšší.

Pro úplnost je třeba dodat, že možnost dosažení výnosů přesahujících i 10 % p.a. u akciových portfolií je vykoupena vyšším investičním rizikem v podobě předpokládaného kolísání kapitálové hodnoty pojistky v průběhu pojištění. Ovšem zejména v delším časovém horizontu nad 10 let, který je při důchodovém pojištění pravděpodobný, je riziko vzhledem ke kvalitě všech tří uvedených správců minimální.

Druhá část zahrnuje pojišťovny, které nabízejí „klasické“ pojištění důchodu či dožití, což z hlediska zhodnocení rezerv předpokládá převážně využívání dluhopisových portfolií s předpokládaným výnosem okolo 5 – 6 % p.a. Znamená to, že v tabulce by potenciální klienty této skupiny pojišťoven měly zajímat hodnoty v dolní polovině intervalu mezi minimálním (odpovídajícím úrovni technické úrokové míry) a osmiprocentním zhodnocením. Ukázka hodnoty jednorázového vyrovnání při 8 % p.a. je uvedena kvůli možnosti srovnat náklady pojišťoven, nebo-li zjistit skutečnou efektivitu investice.

Tabulka
Platí pro klienta ve věku 30 let s dobou trvání pojistky do 60. roku věku a platbou 1000 Kč měsíčně

Pojišťovna - produktJednorázové vyrovnání
minimální (tech. úrok. míra)

při 8% p.a.

Investiční pojištění
ING N-N - Investor-1 213 203 Kč
Winterthur - WinInvest*-1 168 000 Kč
AMCICO - PE630 000 Kč (5%)967 687 Kč
 Klasické pojištění (dožití nebo důchodové)
ALLIANZ - Kapitál593 470 Kč (4%)994 353 Kč (při 7% - vyšší neuvádějí)
Komerční poj. - DV587 502 Kč (4%)1 143 448 Kč
IPB Poj. - DA-1418 800 Kč (3%)1 022 670 Kč
Česká poj. - ZDP596 530 Kč (4,5%)940 332 (při platbě 1 018 Kč měs.)
Kooperativa - 3RG527 450 Kč (4%)881 610 Kč
 Produkt nenabízí
ČS-ŽP  
Generali  
* WinInvest není důchodové pojištění, ale investiční životní pojištění. Klient je pojištěn pro případ smrti na pojistnou částku 36 000 Kč.

Rozdíly mezi pojišťovnami se projeví také v případě využití měsíční penze či jiné formy dávkové výplaty. Některé produkty s touto variantou nepočítají vůbec, u jiných se bude lišit výše penze, způsob výplaty pozůstalým, možnost rizikových připojištění a další parametry. Některé z těchto vlastností mají současně vliv na poměr mezi dosaženým jednorázovým vyrovnáním a náklady pojišťovny.
Je proto důležité znovu upozornit, že kritériem pro hodnocení je v tomto komentáři právě výše jednorázového vyrovnání umožňující ve spojení s daňovou úlevou maximalizaci úspor.

V celkovém hodnocení podle prioritního kritéria testu vychází mezi všemi hodnocenými pojišťovnami nejlépe produkt INVESTOR od ING Nationale-Nederlanden (při akciovém portfoliu s průměrem 10 % p.a. za 30 let až 1 750 000 Kč hrubého), následovaný investičním pojištěním WinInvest od Winterthuru. Výhodou vítězného Investora je také dobrá technická připravenost na poskytování příspěvku zaměstnavatele.
V kategorii „klasických“ pojištění s konzervativnějšími portfolii si nejlépe vedou ALLIANZ a Komerční pojišťovna. V závislosti na budoucí úspěšnosti správců se jejich hrubá jednorázová vyrovnání mohou pohybovat v rozmezí 600 000 – 900 000 Kč. Výhodnost produktů se může lišit v závislosti na věku klienta a výši měsíčního pojistného.

Zisk z daňových odpočtů
Bylo již řečeno, že důchodové pojištění, případně pojištění na dožití je vhodnou volbou pro uplatnění daňových odpočtů. Zejména pro klienty, kteří z nějakého důvodu nechtějí uzavírat klasickou životní pojistku pro případ smrti, případně již uzavřenou nechtějí (nebo nemohou) použít pro daňový odpočet.
Právě zisk z vrácené části zaplacené daně vytváří z důchodového pojištění zajímavý produkt. Klient ve věku 30 let, s hrubým měsíčním příjmem 26 000 Kč platící do některého z výše uvedených produktů 1 000 Kč měsíčně by při pravidelném každoročním investování částky vrácené z daní mohl v 60. roce věku připsat k jednorázovému vyrovnání částku přesahující 500 000 Kč.
Součty jednorázových vyrovnání po zdanění a zisku z daňových úspor mohou v případě klienta v příkladu dosáhnout:
- u vítěze testu DP INVESTOR (ING N-N) a vyžití akciového fondu s výnosem přes 10 % p.a. 2,1 – 2,3 mil. Kč
- u nejlepších klasických pojistek zhruba 1,1 – 1,5 mil. Kč

V některých případech může součet jednorázového vyrovnání po zdanění a zhodnocené pravidelně investované daňové úlevy předstihnout i přímou investici do otevřeného podílového fondu se srovnatelným portfoliem. Platí to zejména v případech fondů zatížených poplatky při nákupu či prodeji.

Jiná řešení pro spoření na penzi
Alternativou pro kumulaci prostředků na důchod jsou pochopitelně všechny formy investic do cenných papírů. Především zmíněné otevřené podílové fondy budou stále častěji využívaným způsobem. Pro zájemce o nízké pravidelné úložky do kvalitních fondů se zastoupením světových akcií v portfoliu je ovšem na tuzemském trhu nabídka stále dost omezená.

Máte zkušenosti s důchodovým pojištěním? Jakou roli hraje podle vás při využití daňových úlev? Umějí jej pojišťovny nabízet?

Autor:

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

„Každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem tak vždy řešil s opravdovými...

Náhoda v podobě rozbitých dřevěných brýlí změnila třiatřicetiletému Ondřeji Bekovi jeho profesní život vzhůru nohama....

Další z rubriky

Všechny pojistky se v Česku musí uzavírat podle nových pravidel

Ilustrační snímek

Od prosince 2018 platí v Česku nová pravidla pro prodej veškerého pojištění. Ta jsou součástí obsáhlé celoevropské...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Střet auta se zvěří může být drahý. Co si ohlídat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Srážka automobilu se zvířetem je v tomto období poměrně častá autonehoda. Když se oklepete z toho, že jste ublížili...

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Kurzy.cz Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stál...

Advantage Consulting, s.r.o.
LOGISTIK S AJ - NETWORK COMPONENTS

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 29 000 - 36 000 Kč

Najdete na iDNES.cz