Přeneste následky svého jednání na pojišťovnu

  19:56aktualizováno  19:56
Pojištění občanské odpovědnosti je agenty pojišťoven důvěrně nazýváno jako pojištění na blbost. Před čím vším vás může ochránit?
Pojištění občanské odpovědnosti je agenty pojišťoven důvěrně nazýváno jako pojištění na blbost. Na jaké události se toto pojištění vztahuje a další základní informace o tomto pojištění, včetně srovnání nabídek pojišťoven, naleznete v tomto komentáři.

Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě je nejrozšířenějším typem dobrovolného odpovědnostního pojištění, které kryje zákonnou odpovědnost pojištěného za škody, které způsobí třetím osobám na životě, zdraví a majetku. Pojištění se vztahuje i na tzv. škody finanční, jako jsou například regresní nároky zdravotních či neživotních pojišťoven, které mají ze zákona právo vyplacené částky poškozeným vymáhat na osobách, jež škodu způsobily. Sjedná-li klient toto pojištění, pojišťovna za něj v případě, že někomu jinému způsobí škodu, zaplatí náhradu škody poškozenému. Podmínkou je, že za takovou škodu podle příslušných právních předpisů odpovídá a že byl proti němu vznesen nárok na náhradu škody. Dodejme, že se vychází z pojetí objektivní odpovědnosti (porušení právní povinnosti, existence škody a existence příčinné souvislosti mezi porušením této povinnosti a škodou) nebo-li odpovědnosti za výsledek, která vzniká bez ohledu na zavinění nebo nezavinění. Předmětem pojištění je tedy právní vztah (odpovědnost za škodu) a pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného tuto škodu nahradit, přičemž pojistná ochrana se vztahuje nejen na pojištěného, ale i na všechny členy domácnosti včetně dětí a případných pomocníků, jimž pojištěný svěřil opatrování nebo běžnou údržbu zařízení domácnosti. Pojištění zahrnuje také právní ochranu pojištěného před neoprávněně vzneseným nárokem poškozeného na náhradu těchto škod. Hrazeny jsou také náklady na soudní řízení nebo mimosoudní projednávání spojené se zjištěním výše náhrady škody.

V jakých případech za vás pojišťovna uhradí škodu?
Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě při rozmanitých činnostech v běžném občanském životě. Zpravidla jde o činnosti související s vedením domácnosti a s provozem jejího zařízení, dále o jízdu na kole nebo na koni, rekreační sportování a provoz nemotorového plavidla nepodléhající evidenci. Pojištění se rovněž může vztahovat na škody způsobené pojištěným jako vlastníkem či opatrovatelem drobných domácích a hospodářských zvířat či na škody vyplývající z vlastnictví a používání legálně držených zbraní k soukromým účelům. Pro představu můžeme uvést některé případy - vytopení sousedů vodou z pračky, rozbití zboží v obchodě či okna při fotbale, nešťastné shození květináče z okna, polití oděvu v restauraci, zranění druhé osoby při cyklistice nebo lyžování, zranění osoby po upadnutí na neuklizeném chodníku před domem, pokousání souseda neposlušným psem, atd.

Kdy za vás pojišťovna škodu neuhradí?
Pojištění odpovědnosti za škody se nevztahuje na škody, které pojištěný způsobí osobám blízkým a osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti (tzv. příbuzenská klauzule). Dále pojišťovny nehradí škody způsobené provozem motorového vozidla, škody vzniklé při výkonu povolání nebo při podnikatelské činnosti pojištěného, dále škody, na které se vztahují ostatní druhy pojištění odpovědnosti, škody způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu, dále škody na převzaté nebo uznané pojištěným nad rámec stanovený právními předpisy, škody na půjčené věci, škody vzniklé ztrátou či pohřešováním věci, škody způsobené nesplněním povinnosti k odvrácení či zamezení zvětšení škody, škody způsobené jinému zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby, a další. Výčet konkrétních výluk zjistíte v pojistných podmínkách a smluvních ujednáních jednotlivých pojišťoven.

Jak vysokou škodu můžete s “klidným svědomím” spáchat někomu jinému?
To záleží na tom, jaký si zvolíte rozsah pojištění a jak vysoké budou sjednané pojistné částky (částky, které za vás pojišťovna maximálně zaplatí). Pojistná částka se vztahuje k jedné pojistné události. Některé pojišťovny rovněž omezují celkovou velikost peněžního plnění, kterou jsou ochotny za pojištěného uhradit za škody, které způsobil (například dvojnásobkem pojistné částky, kterou je ochotna pojišťovna maximálně zaplatit za pojištěného v ročním pojistném období). Tímto způsobem se tak pojišťovny chrání před smolaři.

Na kolik vás toto pojištění přijde?
Cena pojistného se pohybuje od 150 Kč do cca 1 000 Kč ročně a závisí zejména na rozsahu pojištění (které činnosti jsou do pojištění zahrnuty), na pojistné částce, velikosti sjednané spoluúčasti a na ohodnocení rizika pojišťovnou. Pojišťovny obvykle nabízejí několik kategorií pojištění, ze kterých si můžete vybrat a které se liší výší pojistných částek a výší pojistného. Pojistné částky bývají stanoveny zvlášť pro škody na zdraví, škody na majetku a pro finanční škody, nebo je stanovena pouze jedna celková paušální pojistná částka zahrnující všechny tyto druhy škod.

Na co se zaměřit před sjednáním pojistné smlouvy?

  • rozhodněte se, zda chcete pojištění uzavřít samostatně nebo jako součást pojištění domácnosti
  • zjistěte si rozsah pojištění a rozhodněte se, které činnosti chcete mít pojištěním kryty U některých pojišťoven nebývá zahrnuta odpovědnost vyplývající z držby psa a odpovědnost vyplývající z držby legálně držené zbraně k soukromým účelům.
  • vhodně zvolte výši pojistné částky a výši spoluúčasti Rozhodněte se jak velké škody pro vás mají finanční význam, tedy jak velké škody si můžete dovolit hradit ze svého.
  • rozhodněte se, jakou místní platnost pojištění požadujete Pokud často cestujete do zahraničí, je vhodné sjednání pojištění s místní platností vztahující se i na Evropu, kde se žádají vysoké částky jako náhrada za škodu na zdraví a na majetku, ale například i ušlý zisk. Jinou možností je sjednání pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění.
  • zajímejte se o finanční stabilitu a renomé pojišťovny

Čím se odlišují nabídky pojišťoven?
Pojištění občanské odpovědnosti nabízí 16 pojišťoven, a to převážně pouze jako připojištění k pojištění domácnosti či nemovitosti. U Pojišťovny České spořitelny je v pojištění domácnosti zdarma automaticky zahrnuto i pojištění běžné občanské odpovědnosti až do výše poloviny pojistné částky sjednané v pojištění domácnosti. Samostatné sjednání tohoto pojištění je možné pouze u některých pojišťoven. Konkrétně jde o Českou podnikatelskou pojišťovnu, Českou pojišťovnu, Hasičskou vzájemnou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny. Dále Generali pojišťovna nabízí samostatné sjednání tohoto pojištění, ale pouze pro klienty, kteří již u ní mají sjednané pojištění majetku. Nabídky pojišťoven se neliší pouze výší pojistného a pojistných částek. Některé pojišťovny požadují určitou minimální spoluúčast, kterou se pojištěný finančně podílí na úhradě škody. Spoluúčast lze klientům obecně doporučit, protože tím ušetří na pojistném, nehledě na to, že malé škody nemají pro většinu klientů finanční význam. Další odlišností je místní platnost pojištění, která udává, na kterých územích je odpovědnost za škody pojištěna. Většina pojišťoven poskytuje pojistnou ochranu pouze na území České republiky. U Generali a ČSOB pojišťovny lze pojistnou ochranu rozšířit i na krytí škod na území Evropy. Allianz má územní platnost pojištění odpovědnosti rozšířenu i na ostatní území Evropy pro přechodný pobyt pojištěného nepřesahující 3 měsíce. Rovněž Česká pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu pro případ přechodného pobytu v Evropě. Neomezenou územní platnost poskytovala pouze pojišťovna Winterthur. Její pojistné smlouvy přešly na pojišťovnu Kooperativa a v současné době tento produkt již nenabízí.

Nabídka pojistného trhu je pestrá, každý klient si může vybrat vhodný produkt s ohledem na své individuální potřeby. Při výběru pojišťovny vám pomůže přehled pojistných částek a ročního pojistného, který naleznete zde.

Už se vám stala nějaká událost, při které jste litovali, že nemáte pojištění občanské odpovědnosti? Patříte mezi smolaře nebo toto pojištění nepotřebujete? Podělte se s námi o vaše zážitky a názory na toto pojištění.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Barefootky mají úspěch. Trh na moje zboží čekal, říká mladá podnikatelka

Linda Dedeciusová

První sukni ušila, když jí bylo teprve pět let. Před rokem Linda Dedeciusová podle svého návrhu ušila prvních sto párů...

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Ilustrační snímek

Řada absolventů středních a vysokých škol si užívá prázdniny a odkládá hledání nového uplatnění. Personalisté však...

Další z rubriky

Změnit či ukončit pojistnou smlouvu není snadné, ale jde to

Ilustrační snímek

Životní pojištění kdysi uzavíral ten, kdo se chtěl pojistit a zároveň naspořit peníze. Potřeby klientů se však neustále...

Expert: Není náhoda, že na investiční pojištění se podávají stížnosti

Martin Podávka

Životní pojištění v Česku posledních osm let stagnuje, počet aktivních smluv klesá. Češi jsou přitom velmi často...

Nešťastný pád ho stál přes 200 tisíc korun. Zachránila ho pojistka

ilustrační snímek

Stane-li se jednomu z živitelů rodiny úraz či vážně onemocní, pro většinu domácností to znamená značný pokles příjmu....

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Kurzy.cz Těžko uvěřitelnou pracovní dobu mají některé zdravotní sestry. Na sociálních sítích jedna z nich zveřejnila svůj rozpis...

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRIKÁŘ - I ABSOLVENT

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
nabízený plat: 26 000 - 28 000 Kč

Najdete na iDNES.cz