Na některé výdaje může seniorům přispět stát

  11:59aktualizováno  11:59
Vystačit s důchodem je pro mnoho lidí velmi těžké. Zvlášť když není pravidelný příjem vysoký a k věku se přidají ještě zdravotní potíže. V takových případech obvykle nezbývá než požádat o finanční výpomoc státu...
Vystačit s důchodem je pro mnoho lidí velmi těžké. Zvlášť když není pravidelný příjem vysoký a k věku se přidají ještě zdravotní potíže. V takových případech obvykle nezbývá než požádat o finanční výpomoc státu. Ta může mít podobu opakované dávky státní sociální podpory. Pro důchodce přichází v úvahu příspěvek na bydlení, pokud má penzista žijící sám k dispozici na měsíc méně než 6032 korun, může například získat 198 až 593 korun, podle konkrétní výše příjmů.

Peněz se ale často nedostává ani na další výdaje, je třeba zaplatit například za topení, zdravotní pomůcky, v případě, že se člověk dostane do finanční tísně, nezbývá ani na jídlo. I v takových případech může pomoci státní pokladna. Na podobné příspěvky ale není - na rozdíl od dávky na bydlení - žádný nárok. Zájemce má šanci je získat, pokud má nízké příjmy a v některých případech zdravotní postižení či oslabení. "Zda vůbec a v jaké výši budou tyto příspěvky vyplaceny, záleží na počtu žadatelů i rozpočtu úřadu," vysvětluje vedoucí oddělení doplňkové péče Městského úřadu v Praze 4 Ludmila Koudelová. Na sociálních odborech okresních úřadů pečlivě zvažují každou žádost a nejpozději do měsíce o ní rozhodnou. "Peněz není tolik, kolik bychom potřebovali, snažíme se příspěvky přiznat lidem, jejichž příjmy jsou hodně nízké a nemají nikoho, kdo by jim mohl finančně vypomoci," dodává Ludmila Koudelová.

Jednorázový příspěvek může dostat například žadatel-senior, který nemá na zaplacení uhlí nebo se náhle dostane do tíživé finanční situace, opakovanou dávkou je například příspěvek na paušál za používání telefonu, určený pro těžce zdravotně postižené.

Stát finančně podporuje také některé služby, které pro seniory zajišťují formou pečovatelské služby ústavy sociální péče. Může to být například donáška nákupů a obědů do domu, úklid, praní prádla, dovoz k lékaři, hygienické služby a podobně. Aby mohli senioři služeb využívat, musí obvodní lékař vyplnit Návrh na zavedení pečovatelské služby. "Na základě tohoto dokladu připravíme návrh rozhodnutí o rozsahu pečovatelské služby, který schválí městský úřad, a my pak velmi rychle, často i do druhého dne, službu zavedeme," vysvětluje postup ředitelka Ústavu sociální péče v Praze 4 Lucie Svobodová.

Konkrétní částka, kterou senioři za vybrané služby zaplatí, je různá. "Záleží na ceně služby i na příjmu žadatele, například oběd s dovozem stojí seniory mezi 38 až 50 korunami, nejčastěji se cena pohybuje okolo 40 až 45 korun," říká Lucie Svobodová. Za nákup zaplatí klienti navíc oproti obchodu jen donášku, což je 4 až 10 korun, podle velikosti nákupu a složitosti donášky, do vyššího patra je dražší.

Dávky statní sociální podpory
Nejčastější dávkou státní sociální podpory, o kterou žádají senioři, je příspěvek na bydlení. Nárok na něj mají všichni, jejichž příjem nepřesahuje 1,6násobek životního minima, což je pro jednočlennou domácnost méně než 6032 korun měsíčně a pro dvoučlennou méně než 10 304 korun.

O příspěvek se žádá na takzvaných kontaktních místech okresních úřadů na předepsaných tiskopisech. Podmínkou pro jeho přiznání je kromě nízkého příjmu rodiny také trvalý pobyt v místě bydliště. Každé čtvrtletí je nutné dokládat na úřadě výši příjmů. Příspěvek je poskytován bez ohledu na to, v jakém bytě žadatel bydlí, tedy zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Příspěvek na bydlení v Kč
1 osoba:
Příjem do 1,0 životního minima:593
do 1,2 životního minima:395
do 1,4 životního minima:198
2 osoby:
Příjem do 1,0 životního minima:773
do 1,2 životního minima:512
do 1,4 životního minima:258
3 nebo 4 osoby:
Příjem do 1,0 životního minima:960
do 1,2 životního minima:640
do 1,4 životního minima:320
5 a více:
Příjem do 1,0 životního minima:1077
do 1,2 životního minima:718
do 1,4 životního minima:359

Dávky pro zdravotně a tělesně postižené Podle zákona jsou zdravotně a tělesně postižení rozděleni do tří kategorií a v závislosti na stupni postižení jim mohou být poskytovány výhody od okresních a obecních úřadů. Postižení dostávají od okresních úřadů příslušné průkazy - TP, ZTP nebo ZTP/P - s vyznačením, jaký stupeň výhod mohou čerpat. Největší výhody plynou postiženým občanům III. stupně. "Některé dávky jsou však dnes již vlastně mrtvé, například příspěvek na topení naftou. Kdo dnes používá k topení naftu," říká Ladislav Kotalík, vedoucí sociálního odboru na Městském úřadu v Milevsku.

Kromě příspěvků mohou těžce zdravotně postižení občané požadovat podle zákona i takzvané mimořádné výhody. Ty se vztahují pro postižení II. a III. stupně například na bezplatnou dopravu v MHD, 75procentní slevu při cestování vlakem a 62procentní v autobusech. Kromě toho mají držitelé průkazů ZTP a ZTP/P ze zákona poloviční vstupné na kulturní a sportovní akce. Žádost se podává u příslušného okresního úřadu, který také vydává průkazy.

Úprava bytu
Pokud potřebujete upravit byt na bezbariérový, můžete po schválení žádosti okresním úřadem dostat až 50 tisíc korun na stavební práce, maximálně však 70 procent doložených nákladů. Úřad může poskytnout až padesátiprocentní zálohu z celkem poukázané sumy. Výše příspěvku však záleží na příjmech a majetkových poměrech žadatele. Zákon umožňuje poskytnout i jednorázovou dotaci 100 tisíc korun na stavbu výtahu. Stejně tak lze obdržet dotaci od obecního úřadu na užívání bezbariérového bytu nebo garáže.

Doprava
Pro těžce zdravotně postižené osoby je důležitá možnost soběstačnosti při dopravě. Díky zákonu tak okresní úřady mohou poskytovat příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla. Na nákup automobilu lze dostat dotaci maximálně 100 tisíc korun, na opravu je to částka 60 tisíc korun. Úprava auta například na ruční řízení pro vozíčkáře je hrazena v plné výši. Pro poskytnutí příspěvku na koupi auta v případě odcizení je podmínkou také jeho pojištění pro případ krádeže. Finanční podpora se týká také provozu motorových vozidel. Zdravotně postižení III. stupně mohou obdržet maximálně 9124 korun za kalendářní rok na provoz automobilu a zaplacení povinného ručení. Pro handicapované osoby II. stupně je roční příspěvek 5624 korun. Na obecním úřadu mohou žádat také o příspěvek na individuální dopravu, maximálně ve výši tři tisíce korun za kalendářní pololetí.

Rekreace a lázeňská péče
Na obecním úřadu lze žádat i vyplacení příspěvku na rekreaci a lázeňskou péči. Jeho čerpání je však vázáno na velikost důchodu jednotlivce či manželské dvojice. Protože jsou limity příjmu stanoveny na nízké úrovni - 2720 korun pro jednotlivce a 4880 korun pro manželskou dvojici - je velice obtížné získat nárok na proplacení lázeňského poukazu. Jestliže je důchod občana čtyři tisíce korun, respektive manželů šest tisíc korun, lze poskytnout příspěvek maximálně do výše 60 procent ceny poukazu. "Stanovení takových dávek je dáno vyhláškou z roku 1991, takže mnohé z nich už naprosto pozbyly účinnost. Kromě toho není v zákoně uvedena žádná forma valorizace dávek, jak platí pro starobní důchody," uvedl ředitel legislativního odboru Národní rady zdravotně postižených České republiky Jan Hutař.

Telefony
Těžce zdravotně postiženým občanům, kterým byly přiznány výhody III. stupně, je po schválení žádosti taktéž zajištěna finanční pomoc na zřízení a změnu připojení telefonu. Celková suma může dosáhnout až tisíc korun a o jejím čerpání rozhoduje příslušný obecní úřad, který ji také vyplácí. Ten může také přidělit příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. Tato dávka se týká zaplacení paušálního poplatku za užívání telefonního přístroje, který si účtuje Český Telecom. Měsíčně jde maximálně o 175 či 225 korun, u podvojné linky 100 korun. Na hovorné se tato dávka nevztahuje, to si hradí každý účastník sám.

Příspěvky uvedené ve vyhlášce však nemusí získat každý. Záleží na konkrétním posouzení úředníky, ale i na finančních možnostech dané obce či okresu. Kromě byrokratických průtahů nepůsobí v mnoha ohledech příznivě i výše některých dávek, neboť ta je v současnosti spíše symbolická, například dvousetkorunový měsíční příspěvek na zvýšené životní náklady.

Příspěvky od obecních úřadů
na individuální dopravu
jednorázové peněžité a věcné dávky
na lázeňskou péči a rekreaci
na topnou naftu a zakoupení topných těles
na provoz telefonu
na zvýšené životní náklady
úplně nebo prakticky nevidomým občanům
společné stravování

Příspěvky od okresních úřadů
na opatření zvláštních pomůcek
úpravu bytu
užívání bezbariérového bytu nebo garáže
zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
provoz motorového vozidla a úhradu pojistného
bezúročné půjčky

Zákonné dávky invalidní důchod
sociální příspěvek na vyrovnání životního minima
Příspěvky na pořízení, opravu nebo úpravu motorového vozidla až 100 tisíc
provoz auta plus povinné ručení - maximálně 9124 korun za kalendářní pololetí
bezúročná půjčka až 40 tisíc korun
zdravotní pomůcky
zřízení telefonu až 1000 korun a paušální poplatky
zřízení výtahu až 100 tisíc korun
stavební úpravy bytu až 50 tisíc korun, maximálně 70 procent nákladů
užívání bezbariérového bytu 400 korun a garáže 200 korun měsíčně
topnou naftu až 3000 korun ročně a topných těles až 2500 korun
Zdroj: Národní rada zdravotně postižených ČR

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Všechny pojistky se v Česku musí uzavírat podle nových pravidel

Ilustrační snímek

Od prosince 2018 platí v Česku nová pravidla pro prodej veškerého pojištění. Ta jsou součástí obsáhlé celoevropské...

Na co si dát pozor, když pojišťujete elektroniku

Ilustrační snímek

Ve slevách se dá nakoupit nejrůznější elektronika. K výhodným nákupům obchodníci často přidávají i možnost prodloužit...

Zmapovali jsme, na co letos přispívají všechny zdravotní pojišťovny

Ilustrační snímek

Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny, je dobré se nejprve podívat, čím vás ta vaše hýčká a co přechodem k jiné...

Bitcoin je podle Elona Muska lepší pro peněžní transakce než papírové peníze

Bitcoin je podle Elona Muska lepší pro peněžní transakce než papírové peníze

Kurzy.cz Shrnutí: Komentář Elon Muska na téma Bitcoin a krypto Jihokorejský fond může investovat do blockchain technolog...

Najdete na iDNES.cz