Na některé výdaje může seniorům přispět stát

  11:59aktualizováno  11:59
Vystačit s důchodem je pro mnoho lidí velmi těžké. Zvlášť když není pravidelný příjem vysoký a k věku se přidají ještě zdravotní potíže. V takových případech obvykle nezbývá než požádat o finanční výpomoc státu...
Vystačit s důchodem je pro mnoho lidí velmi těžké. Zvlášť když není pravidelný příjem vysoký a k věku se přidají ještě zdravotní potíže. V takových případech obvykle nezbývá než požádat o finanční výpomoc státu. Ta může mít podobu opakované dávky státní sociální podpory. Pro důchodce přichází v úvahu příspěvek na bydlení, pokud má penzista žijící sám k dispozici na měsíc méně než 6032 korun, může například získat 198 až 593 korun, podle konkrétní výše příjmů.

Peněz se ale často nedostává ani na další výdaje, je třeba zaplatit například za topení, zdravotní pomůcky, v případě, že se člověk dostane do finanční tísně, nezbývá ani na jídlo. I v takových případech může pomoci státní pokladna. Na podobné příspěvky ale není - na rozdíl od dávky na bydlení - žádný nárok. Zájemce má šanci je získat, pokud má nízké příjmy a v některých případech zdravotní postižení či oslabení. "Zda vůbec a v jaké výši budou tyto příspěvky vyplaceny, záleží na počtu žadatelů i rozpočtu úřadu," vysvětluje vedoucí oddělení doplňkové péče Městského úřadu v Praze 4 Ludmila Koudelová. Na sociálních odborech okresních úřadů pečlivě zvažují každou žádost a nejpozději do měsíce o ní rozhodnou. "Peněz není tolik, kolik bychom potřebovali, snažíme se příspěvky přiznat lidem, jejichž příjmy jsou hodně nízké a nemají nikoho, kdo by jim mohl finančně vypomoci," dodává Ludmila Koudelová.

Jednorázový příspěvek může dostat například žadatel-senior, který nemá na zaplacení uhlí nebo se náhle dostane do tíživé finanční situace, opakovanou dávkou je například příspěvek na paušál za používání telefonu, určený pro těžce zdravotně postižené.

Stát finančně podporuje také některé služby, které pro seniory zajišťují formou pečovatelské služby ústavy sociální péče. Může to být například donáška nákupů a obědů do domu, úklid, praní prádla, dovoz k lékaři, hygienické služby a podobně. Aby mohli senioři služeb využívat, musí obvodní lékař vyplnit Návrh na zavedení pečovatelské služby. "Na základě tohoto dokladu připravíme návrh rozhodnutí o rozsahu pečovatelské služby, který schválí městský úřad, a my pak velmi rychle, často i do druhého dne, službu zavedeme," vysvětluje postup ředitelka Ústavu sociální péče v Praze 4 Lucie Svobodová.

Konkrétní částka, kterou senioři za vybrané služby zaplatí, je různá. "Záleží na ceně služby i na příjmu žadatele, například oběd s dovozem stojí seniory mezi 38 až 50 korunami, nejčastěji se cena pohybuje okolo 40 až 45 korun," říká Lucie Svobodová. Za nákup zaplatí klienti navíc oproti obchodu jen donášku, což je 4 až 10 korun, podle velikosti nákupu a složitosti donášky, do vyššího patra je dražší.

Dávky statní sociální podpory
Nejčastější dávkou státní sociální podpory, o kterou žádají senioři, je příspěvek na bydlení. Nárok na něj mají všichni, jejichž příjem nepřesahuje 1,6násobek životního minima, což je pro jednočlennou domácnost méně než 6032 korun měsíčně a pro dvoučlennou méně než 10 304 korun.

O příspěvek se žádá na takzvaných kontaktních místech okresních úřadů na předepsaných tiskopisech. Podmínkou pro jeho přiznání je kromě nízkého příjmu rodiny také trvalý pobyt v místě bydliště. Každé čtvrtletí je nutné dokládat na úřadě výši příjmů. Příspěvek je poskytován bez ohledu na to, v jakém bytě žadatel bydlí, tedy zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Příspěvek na bydlení v Kč
1 osoba:
Příjem do 1,0 životního minima:593
do 1,2 životního minima:395
do 1,4 životního minima:198
2 osoby:
Příjem do 1,0 životního minima:773
do 1,2 životního minima:512
do 1,4 životního minima:258
3 nebo 4 osoby:
Příjem do 1,0 životního minima:960
do 1,2 životního minima:640
do 1,4 životního minima:320
5 a více:
Příjem do 1,0 životního minima:1077
do 1,2 životního minima:718
do 1,4 životního minima:359

Dávky pro zdravotně a tělesně postižené Podle zákona jsou zdravotně a tělesně postižení rozděleni do tří kategorií a v závislosti na stupni postižení jim mohou být poskytovány výhody od okresních a obecních úřadů. Postižení dostávají od okresních úřadů příslušné průkazy - TP, ZTP nebo ZTP/P - s vyznačením, jaký stupeň výhod mohou čerpat. Největší výhody plynou postiženým občanům III. stupně. "Některé dávky jsou však dnes již vlastně mrtvé, například příspěvek na topení naftou. Kdo dnes používá k topení naftu," říká Ladislav Kotalík, vedoucí sociálního odboru na Městském úřadu v Milevsku.

Kromě příspěvků mohou těžce zdravotně postižení občané požadovat podle zákona i takzvané mimořádné výhody. Ty se vztahují pro postižení II. a III. stupně například na bezplatnou dopravu v MHD, 75procentní slevu při cestování vlakem a 62procentní v autobusech. Kromě toho mají držitelé průkazů ZTP a ZTP/P ze zákona poloviční vstupné na kulturní a sportovní akce. Žádost se podává u příslušného okresního úřadu, který také vydává průkazy.

Úprava bytu
Pokud potřebujete upravit byt na bezbariérový, můžete po schválení žádosti okresním úřadem dostat až 50 tisíc korun na stavební práce, maximálně však 70 procent doložených nákladů. Úřad může poskytnout až padesátiprocentní zálohu z celkem poukázané sumy. Výše příspěvku však záleží na příjmech a majetkových poměrech žadatele. Zákon umožňuje poskytnout i jednorázovou dotaci 100 tisíc korun na stavbu výtahu. Stejně tak lze obdržet dotaci od obecního úřadu na užívání bezbariérového bytu nebo garáže.

Doprava
Pro těžce zdravotně postižené osoby je důležitá možnost soběstačnosti při dopravě. Díky zákonu tak okresní úřady mohou poskytovat příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla. Na nákup automobilu lze dostat dotaci maximálně 100 tisíc korun, na opravu je to částka 60 tisíc korun. Úprava auta například na ruční řízení pro vozíčkáře je hrazena v plné výši. Pro poskytnutí příspěvku na koupi auta v případě odcizení je podmínkou také jeho pojištění pro případ krádeže. Finanční podpora se týká také provozu motorových vozidel. Zdravotně postižení III. stupně mohou obdržet maximálně 9124 korun za kalendářní rok na provoz automobilu a zaplacení povinného ručení. Pro handicapované osoby II. stupně je roční příspěvek 5624 korun. Na obecním úřadu mohou žádat také o příspěvek na individuální dopravu, maximálně ve výši tři tisíce korun za kalendářní pololetí.

Rekreace a lázeňská péče
Na obecním úřadu lze žádat i vyplacení příspěvku na rekreaci a lázeňskou péči. Jeho čerpání je však vázáno na velikost důchodu jednotlivce či manželské dvojice. Protože jsou limity příjmu stanoveny na nízké úrovni - 2720 korun pro jednotlivce a 4880 korun pro manželskou dvojici - je velice obtížné získat nárok na proplacení lázeňského poukazu. Jestliže je důchod občana čtyři tisíce korun, respektive manželů šest tisíc korun, lze poskytnout příspěvek maximálně do výše 60 procent ceny poukazu. "Stanovení takových dávek je dáno vyhláškou z roku 1991, takže mnohé z nich už naprosto pozbyly účinnost. Kromě toho není v zákoně uvedena žádná forma valorizace dávek, jak platí pro starobní důchody," uvedl ředitel legislativního odboru Národní rady zdravotně postižených České republiky Jan Hutař.

Telefony
Těžce zdravotně postiženým občanům, kterým byly přiznány výhody III. stupně, je po schválení žádosti taktéž zajištěna finanční pomoc na zřízení a změnu připojení telefonu. Celková suma může dosáhnout až tisíc korun a o jejím čerpání rozhoduje příslušný obecní úřad, který ji také vyplácí. Ten může také přidělit příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice. Tato dávka se týká zaplacení paušálního poplatku za užívání telefonního přístroje, který si účtuje Český Telecom. Měsíčně jde maximálně o 175 či 225 korun, u podvojné linky 100 korun. Na hovorné se tato dávka nevztahuje, to si hradí každý účastník sám.

Příspěvky uvedené ve vyhlášce však nemusí získat každý. Záleží na konkrétním posouzení úředníky, ale i na finančních možnostech dané obce či okresu. Kromě byrokratických průtahů nepůsobí v mnoha ohledech příznivě i výše některých dávek, neboť ta je v současnosti spíše symbolická, například dvousetkorunový měsíční příspěvek na zvýšené životní náklady.

Příspěvky od obecních úřadů
na individuální dopravu
jednorázové peněžité a věcné dávky
na lázeňskou péči a rekreaci
na topnou naftu a zakoupení topných těles
na provoz telefonu
na zvýšené životní náklady
úplně nebo prakticky nevidomým občanům
společné stravování

Příspěvky od okresních úřadů
na opatření zvláštních pomůcek
úpravu bytu
užívání bezbariérového bytu nebo garáže
zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
provoz motorového vozidla a úhradu pojistného
bezúročné půjčky

Zákonné dávky invalidní důchod
sociální příspěvek na vyrovnání životního minima
Příspěvky na pořízení, opravu nebo úpravu motorového vozidla až 100 tisíc
provoz auta plus povinné ručení - maximálně 9124 korun za kalendářní pololetí
bezúročná půjčka až 40 tisíc korun
zdravotní pomůcky
zřízení telefonu až 1000 korun a paušální poplatky
zřízení výtahu až 100 tisíc korun
stavební úpravy bytu až 50 tisíc korun, maximálně 70 procent nákladů
užívání bezbariérového bytu 400 korun a garáže 200 korun měsíčně
topnou naftu až 3000 korun ročně a topných těles až 2500 korun
Zdroj: Národní rada zdravotně postižených ČR

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Kolik mít v důchodu? Ideálně 21 755 korun měsíčně, míní Češi

Ilustrační snímek

I když čeští důchodci dostali od státu letos přidáno, průměrná penze je nyní 13 377 korun. Řada současných důchodců...

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Další z rubriky

PŘEHLEDNĚ: Čím se nově dá vylepšit životní pojištění

Ilustrační snímek

Štíhlí nekuřáci ušetří na pojistném. Pojistit si můžete i onemocnění způsobené klíštětem, náklady na asistovanou...

Co si ohlídat, abyste netratili, když na dovolenou vyrazíte autem

ilustrační snímek

Dopravní nehoda, ale i porucha vozu je stresovou situací. Vyřešit ji lze přesto komfortně. Stačí zavolat asistenční...

Expert: Není náhoda, že na investiční pojištění se podávají stížnosti

Martin Podávka

Životní pojištění v Česku posledních osm let stagnuje, počet aktivních smluv klesá. Češi jsou přitom velmi často...

Investiční bublina v podobě akcií Boeingu splaskla

Investiční bublina v podobě akcií Boeingu splaskla

Kurzy.cz V průběhu minulého týdne zasáhla akcie společnosti Boeing zpráva, že letadla 737 Max, které byly vyřazené z provozu kvů...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK REALIZACE ROZVADĚČŮ

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj, Zlínský kraj
nabízený plat: 20 000 - 30 000 Kč

Najdete na iDNES.cz