Máte šanci vydělat bez rizika?

aktualizováno 
Zajištěné fondy ani po několika letech neztrácejí na oblibě, právě naopak. I přesto, že se poměrně často můžeme setkávat s negativními názory (že zajištěné fondy jsou jen dobře prezentovaným produktem s mnoha skrytými záludnostmi, nebo že každý alespoň trochu zkušený investor si portfolio podobné zajištěnému fondu může vytvořit sám), garantované fondy zatím, zdá se, mají budoucnost jistou.

Bohatství, peníze, luxus | foto: Profimedia.cz

Důkazem o oblibě těchto fondů je fakt, že prakticky každých několik týdnů přichází na trh nové a nové produkty, které nabízejí zajímavé zhodnocení při téměř nulovém riziku. Každá větší investiční společnost má ve svém portfoliu nějaký zajištěný fond. V čem tedy tkví tajemství jejich úspěchu a jak tyto fondy funguji?

Zásadní odlišností od ostatních skupin fondů, která tak přitahuje domácí střadatele, je samozřejmě garance navrácení investovaných peněz. V některých případech dokonce investoři mohou počítat s určitým minimálním ziskem. Tento argument je velmi silným lákadlem zejména v době, kdy nejistota na kapitálových trzích, pesimistické vyhlídky do budoucna, nebo slabé (případně záporné) výnosy mnohem rizikovějších aktiv působí negativním dojmem na domácí (převážně velmi konzervativní) investory.

Není všechno zlato, co se třpytí

NENECHTE SI UJÍT
Notebook, počítač - (c) profimedia.cz/corbis
Přes internet na úřad
Rádi byste komunikovali se Českou správou sociálního zabezpečení elektronicky a zjednodušili si tak přístup na úřad?

soud
Exekutor nepostihne všechny vaše úspory
Podnikání nemusí vždy skončit úspěchem. Exekuce na penzijní a životní pojištění však nepředstavuje reálnou hrozbu. Proč?

Dokument, smlouva, podpis  (c) profimedia.cz/corbis
Pohlídejte si v pracovní smlouvě druh práce
Firma zaměstnancům do pracovních smluv píše, že budou vykonávat práce administrativní a práce ve výrobě. Zaměstnanci mají pocit, že není v jejich zájmu. A nemýlí se.

Tento jeden velmi silný argument předčí všechna negativa, kterých sice může být víc, ale investoři jim zdaleka nepřipisují takovou váhu. Garantované fondy jsou konstruovány na dobu určitou (zpravidla 3 až 6 let), což znamená, že vložené prostředky budou na tuto dobu vázány, podobně jako na termínovaném účtu. Pokud tedy investor potřebuje peníze dřív, než je fond splatný, je nutné zpravidla zaplatit výstupní poplatek, který nemusí být nejnižší (může být i několik procent podle doby, která zůstává do splatnosti fondu).

Ani nákup podílových listů není možný kdykoli. K prodeji zajištěných fondů slouží upisovací období. Pokud tedy zůstane určité množství podílových listů i po tomto období, je možné je získat za zvýšený poplatek, popřípadě není vůbec možné je nakoupit. Dnes je ale běžné, že se fondy rozprodají ještě před koncem upisovacího období, což opět jen dokazuje jejich oblibu.

Další vlastností, která nemusí vonět každému, je omezení výnosu, což je vlastně taková daň za zajištění. Některé fondy již při prodeji deklarují maximální výnos za celé období (například 40 %, po odečtení poplatků a vyjádření výkonnosti za rok to již tak lákavě nevypadá). Jiné zase omezují výnos tím, že fond nenabízí úplný výnos podkladového aktiva (akciový index, koš akcií, skupina indexů apod.), ale jen určitou míru participace.

Jak to tedy funguje?

V souvislosti s rozrůstajícím se počtem zajištěných fondů přicházejí investiční společnosti s novými způsoby výpočtu, aby přitáhly stále nové investory. To může být pro někoho argument pro nákup, protože výběr je široký a vybere si skutečně každý. Oponenti ale zase mohou tvrdit, že se tím trh stává nepřehledným, investoři (zejména ti málo zkušení) v tom mají zmatek a nemohou zhodnotit plusy a mínusy jednotlivých druhů fondů.

Chcete vědět, jak vydělat na "bezpečných" akciích? Čtěte ZDE.

Umožňuje to stavba zajištěných fondů. Ty rozdělí investované prostředky na dvě části. Prví, větší část, investuje společnost do nástrojů peněžního trhu, nebo dluhopisů, které budou v době splatnosti fondu disponovat výnosem na úrovni minimální garance, kterou fond slibuje. Zbytek peněz, který tvoří mnohem menší část portfolia, je pak použit na nákup opcí na produkt, který pak vystupuje jako podkladové aktivum fondu a tvoří růstovou složku. Společnosti pak mají na výběr velké množství způsobů na vytvoření různých druhů zajištěných fondů.

Na domácím trhu se mohou investoři setkat s několika typy zajištěných fondů (problémem je, že různé společnosti používají různé názvy fondů při použití stejné konstrukce a tím vnáší do tohoto segmentu trhu ještě větší zmatek). Mezi nejčastější typy konstrukcí patří zaklikávací (uzamykací) fondy, které v předem daných intervalech uzamykají dosažený výnos (resp. ztrátu), a na konci trvání fondu se tyto uzamčené výnosy spočítají. Specialitou je digitální klik, u kterého rozhoduje pouze to, jestli hodnota fondu roste, nebo klesá, uzamyká se předem určené procento. Dalším druhem je odečítací bolusový fond, u kterého je předem určen maximální výnos a od této hodnoty se odečítají případné poklesy. Existuje také odečítací (reverzní) zaklikávací způsob, kdy se od předem daného maxima odečítají ztráty a zůstatek se uzamyká. Rozšířené jsou také růstové fondy, které fungují na zmiňované participaci na podkladovém aktivu (investor dostane jen určité procento ze skutečného výnosu podkladového aktiva). Odnoží růstových fondů mohou být fondy průměrovací, které vypočítají výnos jako průměr uzavíracích hodnot v předem určených dnech. Zmiňované druhy určitě neprezentují všechny dostupné možnosti, které jsou k dostání na trhu a navíc je možné je mezi sebou kombinovat.

Jaká je momentální nabídka?

V současné době jsou v nabídce 4 nové podílové fondy v české koruně a jeden denominovaný v dolaru. Investiční společnost ČSOB, jako jeden z největších „dodavatelů“ zajištěných fondů, u nás přišla s nabídkou nových fondů hned na počátku roku.  2. ledna uvedla na trh tři novinky registrované v Lucembursku  spravované mateřskou společností KBC AM. Prvním je fond ČSOB Světového růstu+ 8 a již z názvu je jasné, že navazuje na sérii fondů podobného zaměření z minulosti. Výnos fondu je odvozen od vývoje koše 30ti akcií z celého světa a počítá se jako průměrná hodnota uzavíracích kurzů akcií poslední referenční den 12-ti měsíců před splatností fondu. Participace na výnosu je nastavena na 65 % a fond garantuje návratnost investovaných prostředků. Upisovací období končí 17. února a splatnost fondu je pět let.

Dalším „sériovým“ fondem v nabídce ČSOB, který je určený dolarovým investorům, je zaklikávací fond ČSOB Světový Click USD+ 5. Jeho výnos je odvozen od koše akciových indexů DJ Eurostoxx 50 a S&P 500. Výnosy fondu se zaklikávají ve čtyřech mezidobích a při splatnosti se tyto uzamknuté hodnoty spočítají. Minimální výnos při splatnosti fondu je 10 %, maximální zhodnocení je však omezeno na 37,2 % za čtyři roky a jeden měsíc trvání fondu.

Zajištěné fondy nabízené od začátku roku
Název Doba trvání fondu Podkladové aktivum Zhodnocení Poplatky Minimální investice
min. max. vstupní výstupní
ESPA-ČS zajištěný fond 11 5 let koš 25 akcií 0% 40% 0% 1.rok 5% 2.-5.rok 3% na konci 0%   5 000 Kč
ESPA-ČS zajištěný fond 12 5 let koš 25 akcií 5% 35% 0% 1.rok 5% 2.-5.rok 3% na konci 0%   5 000 Kč
ČSOB Světový USD Click+ 5 4 roky a 5 měs. EuroStoxx 50 S&P 500 10% 37,2% upisovací období 2%    po upis. období 3% předčas. 1% na konci 0% 1 000 USD
ČSOB Světového růstu+ 8 4 roky a 1 měsíc koš 30 akcií 0% - upisovací období 2%    po upis. období 3% předčas. 1% na konci 0% 5 000 Kč
ČSOB Asijského růstu 1 5 let Nikkei 225  S&P ASX 200 Hang Seng KOSPI 200 Hang Seng China 0% - upisovací období 2%    po upis. období 3% předčas. 1% na konci 0% 5 000 Kč

Zdroj: Investiční společnosti

Posledním fondem v nabídce je novinka společnosti ČSOB, která umožní investorům podílet se na vývoji asijských a australských trhů, prezentovaných košem pěti akciových indexů. Jedná se o japonský index Nikkei 225, hongkongský Hang Seng, čínský Hang Seng China Enterprises, korejský KOSPI 200 a australský S&P ASX 200. Výnos je počítán jako průměrná hodnota zavíracích cen indexů poslední den každého měsíce během posledních dvou let před splatností fondu (březen 2009 – únor 2001). Participace na vývoji indexu je 62 %, fond garantuje návratnost

Warranty a knock-out produkty: Obrovský zisk, nebo nic.
Čtěte ZDE.

investovaných peněz a splatnost fondu je 5 let. Upisovací období prvního korunového fondu, který nabízí možnost podílet se na vývoji asijských a australských akciových trhů,  trvá do 17. února 2006 (participaci na asijských trzích nabízí i HSBC, ale fondy jsou denominované v cizí měně). Vstupní poplatky všech fondů ČSOB jsou 2 % v upisovacím období a 3 % po upisovacím období. Oba korunové fondy jsou zajištěny do české koruny a jsou tak vhodné pro investory, kteří se snaží eliminovat měnové riziko.

Dvě zajištěné novinky uvedla počátkem roku také Česká spořitelna. Od 9. ledny do 28. února jsou k dispozici fondy ESPA-ČS zajištěný fond 11 a ESPA-ČS zajištěný fond 12. Oba fondy fungují na principu průběžného uzamykání výnosů v pěti obdobích. Výkonnost obou fondů je odvozena od vývoje kurzu 25 světových akcií (mezi nimiž jsou i čtyři české tituly). Fond ESPA-ČS zajištěný fond 11 nabízí maximální zhodnocení 40 % a garantuje navrácení investované částky. Druhý fond ESPA-ČS zajištěný fond 12 umožňuje maximální zisk pouze 35 %, investoři však mohou počítat s minimálním zhodnocením 5 % za dobu trvání fondu, která je u obou fondů nastavena na 5 let. Výhodou obou fondů oproti konkurenci jsou nulové vstupní i výstupní poplatky, pozitivem pro korunové investory je také zajištění proti měnovému riziku. Určitou nevýhodou je nemožnost nákupu podílových listů po uplynutí upisovacího období.

Pro investory, kteří zhodnocují své prostředky v euru, dolaru, případně v jiných cizích měnách, jsou velkým lákadlem také fondy dalšího tradičního hráče na poli zajištěných fondů, společnosti HSBC. Ta rozšiřuje své portfolio fondů v pravidelném čtvrtletním intervalu, a přestože aktuálně žádné nové fondy nenabízí, v nejbližší době se určitě můžeme těšit na další novinky z její dílny.

Zapomenout nesmíme ani na společnost IKS KB, která do dneška uvedla na trh pět korunových zajištěných fondů Max. Naposledy představila v říjnu dva fondy denominované v dolaru a euru, DolarMax a EuroMax, jejichž upisovací období končí 31. ledna.

Komu je lze doporučit?

Zajištěné fondy nejsou určeny každému, ale své příznivce si určitě bez problémů najdou. V každém případě od nich nelze očekávat nadprůměrné výnosy a jsou tedy určeny spíše konzervativním investorů, kteří dávají přednost jistotě před vysokými výdělky. Vzhledem k velkému množství druhů i samotných fondů nelze jednoznačně říci, který je nejlepší, nebo nejhorší. Každý investor by si měl před samotnou investicí jasně definovat, co od fondu očekává, uvědomit si všechny plusy a mínusy a zejména pokud možno oddělit marketingovou masáž investiční společnosti od reálně dosažitelných výsledků.

Je pro vás investice do zajištěných fondů perspektivní? Jak dlouho podle vás ještě bude trvat úspěšné tažení zajištěných fondů u nás? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti

Autor:

Nejčtenější

Nad neplatiči nájmu může majitel snadno zvítězit, říká notář Neubauer

Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR

V Česku se množí případy, kdy majitel v dobré víře pronajme byt, ale z nájemníka se vyklube neplatič, který se navíc...

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Další z rubriky

Srazil na sjezdovce v Alpách lyžařku. Stálo to dva miliony korun

ilustrační snímek

Srážka s jiným lyžařem je podle pojišťoven poměrně častou pojistnou událostí. V alpských zemích navíc velmi drahou. V...

Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

Ilustrační snímek

Zažila to řada českých řidičů. I když autonehodu na evropských silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého,...

Co nahrává bleskovým zlodějům a systematikům, aby vás navštívili

Ilustrační snímek

Když dům či byt navštíví zloději, není to nic příjemného. Pojišťovny hlásí, že řada lidí jim přitom stále nahrává....

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Britští poslanci odmítli brexitovou dohodu. Libra prudce reaguje

Kurzy.cz Britští poslanci dnes podle očekávání odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedma...

Najdete na iDNES.cz