Last moment daňová úspora

aktualizováno 
Pokud chcete v příštím roce získat daňovou úsporu ještě za letošní rok, máte již nejvyšší čas. Jak si zajistit tuto úsporu spojenou s penzijním připojištěním a životním pojištěním? Jaká omezení v této oblasti přináší novela zákona o dani z příjmu?

Nejen státní příspěvek

Prvním produktem, kterým se stát rozhodl formou daňových úlev podporovat finanční zabezpečení stáří, se stalo penzijní připojištění se státním příspěvkem. Vedle státního příspěvku mají účastníci penzijního připojištění, kteří u fondu spoří více než 6 000 korun ročně, možnost získat i daňovou úlevu. Nejvyšší úspory na daních lze dosáhnout při platbě ve výši 18 000 korun ročně. Pokud platíte méně, potřebnou výši doplatku lze vypočítat jako rozdíl částky 18 000 korun a souhrnu zaplacených příspěvků v průběhu roku. Získanou daňovou úsporu, která může dosáhnout až 3 840 korun (při max. snížení daňového základu o 12 000 korun), není nutné při předčasné výpovědi smlouvy vracet.

U životního pojištění je rozhodující výběr produktu

Druhým finančním produktem, s kterým lze uplatnit daňové odpočty, je soukromé životní pojištění. Na rozdíl od penzijního připojištění, je u smluv životního pojištění nutné pro získání nároku na daňovou úlevu splnit několik podmínek. Ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného plnění nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let. Pojištěný a pojistník musí být stejná osoba. Při porušení výše uvedených podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění je nutné získanou úlevu vrátit.

Jak pojišťovny zhodnotí 100 000 Kč?
Spoření s pojišťovnou: sliby, chyby.
Více ZDE.

Nejvyšší daňový odpočet lze získat v případě, že součet běžně placeného pojistného uhrazeného na letošní rok a mimořádného pojistného uhrazeného v tomto roce bude činit 12 000 Kč. Pokud pojištěný platí méně, potřebnou výši doplatku lze vypočítat jako rozdíl částky 12 000 Kč a souhrnu zaplacených pojistných v průběhu roku. Odpočet od daňového základu lze však uplatnit pouze na smlouvy s tzv. spořící složkou - pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití a důchodové pojištění. Pro klienty, kteří nepožadují pojistnou ochranu, je pro účely čerpání daňových výhod nejvhodnější důchodové pojištění, které představuje obdobu penzijního připojištění. Výběr vhodného pojistného produktu je však velmi důležitý, neboť nákladovost jednotlivých produktů se značně různí. Je zřejmé, že pokud si v jednom případě pojišťovna z 1 000 Kč měsíční platby vezme 30 Kč, ve druhém třeba 150 Kč a ve třetím dokonce 300 Kč, nemusí daňová úleva výši poplatků vykompenzovat.

Výše daňové úspory u penzijního připojištění a životního pojištění závisí na velikosti příspěvku a na výši hrubé mzdy „pojištěného“, resp. na velikosti jeho vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Měsíční hrubá mzda Roční úspora na dani z příjmu za dobu pojištění
Penzijní připojištění Životní pojištění Penzijní připojištění Životní pojištění
Měsíční platba 1 000 Kč Měsíční platba 1 500 Kč
      10 000 Kč           900 Kč      1 800 Kč       1 800 Kč      1 800 Kč
      15 000 Kč         1 200 Kč      2 310 Kč       2 310 Kč      2 310 Kč
      20 000 Kč         1 200 Kč      2 400 Kč       2 400 Kč      2 400 Kč
      25 000 Kč         1 500 Kč      3 700 Kč       3 700 Kč      3 700 Kč
      30 000 Kč         1 500 Kč      3 000 Kč       3 000 Kč      3 000 Kč
      40 000 Kč         1 920 Kč      3 840 Kč       3 840 Kč      3 840 Kč

Pozn.: výpočet je proveden pro daňového poplatníka, který neuplatňuje jiné daňové odpočty

Zdroj: Fincentrum

Jaké změny nás čekají v příštím roce?

Pokud se schválí příslušná legislativa, dojde v příštím roce k následujícím změnám:

  • nebude možné u životního pojištění na konci roku doplatit pojistné pro získání daňové úlevy formou mimořádného pojistného - důvodem je skutečnost, že mimořádné pojistné je možné kdykoli vybrat, tudíž by se na toto pojistné neměla vztahovat daňová úleva
  • na malé „životní pojistky“ nebude možné uplatnit daňovou úlevu, v současnosti se zvažuje minimální roční pojistné ve výši 2 400 Kč až 4 200 Kč ročně – důvodem je administrativní náročnost a nízká daňová úleva spojená se smlouvami s nízkým pojistným (původní návrh minimální pojistné částky nebyl implementován)
  • sníží se administrativní náročnost při výpovědi smlouvy životního pojištění, resp. nebude nezbytně nutné při vracení uplatněné daňové úlevy podávat daňové přiznání

Znění vybraného odstavce novely zákona o dani z příjmu schváleného Parlamentem ČR

V § 15 odst. 13 se věta první nahrazuje tímto textem: "Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené běžné pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu za předpokladu, že výplata pojistného plnění důchodu nebo jednorázového plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let. Jednorázově zaplacené pojistné se poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen

Jak na to?

Pokud klienti spoří v průběhu roku méně, než kolik činí platba se kterou je spojena maximální daňová úspora, mají možnost nejvyšší úsporu získat doplacením příslušné částky v prosinci. V případě životního pojištění lze odpovídající částku nejvýhodněji uhradit u flexibilních kapitálových životních pojištění formou mimořádného pojistného. Obdobným způsobem lze získat daňovou úsporu u penzijního fondu – účastník učiní v prosinci mimořádný příspěvek za účelem získání daňové úspory. Tento doplatek však musí účastník označit jako mimořádný příspěvek na měsíc prosinec. Pokud by uvedený doplatek klienti poslali do penzijního fondu běžnou formou stejně jako platby v průběhu roku, byl by nejčastěji považován za předplatné (zálohu) na další období a požadované daňové úspory by nebylo dosaženo. Pouze u některých penzijních fondů při sjednání specifických programů (např. Optimum efekt, Daňové optimum, Maximum apod.) je navýšení prosincové platby automaticky považováno za mimořádný příspěvek na měsíc prosinec určený pro získání daňové úlevy.

Snižte si daně bezpečně, rychle a jednoduše
s bezplatným finančním poradenstvím – online prodej finančních produktů ZDE.

Zájemcům o daňovou úsporu, kteří nemají penzijní připojištění či životní pojištění zatím uzavřeno, umožňují některé fondy a pojišťovny ještě v prosinci smlouvu uzavřít s platností (účinností) v letošním roce. Po uzavření smlouvy stačí výše uvedenými způsoby uhradit příslušnou částku a v příštím roce si snížit daňový základ na základě potvrzení pro finanční úřad, které klienti obdrží v prvních měsících následujícího roku.

Je pro Vás zajímavé daňové zvýhodnění penzijního připojištění a životního pojištění? Jaké máte zkušenosti s doplacením pojistného na konci roku za účelem získání daňových výhod? Děkujeme.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Co nahrává bleskovým zlodějům a systematikům, aby vás navštívili

Ilustrační snímek

Když dům či byt navštíví zloději, není to nic příjemného. Pojišťovny hlásí, že řada lidí jim přitom stále nahrává....

Životní pojištění buď máte, nebo nemáte. Kdy se vyplatí?

Ilustrační snímek

Životní pojištění odmítáme nejčastěji se slovy, že nám se nemůže nic stát, nemáme na něj peníze, nebo nevěříme...

Zmapovali jsme, na co letos přispívají všechny zdravotní pojišťovny

Ilustrační snímek

Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny, je dobré se nejprve podívat, čím vás ta vaše hýčká a co přechodem k jiné...

Technická analýza vybraných titulů PSE / BIG EXPERT - akcie: týden od 18. 2. 201...

Technická analýza vybraných titulů PSE / BIG EXPERT - akcie: týden od 18. 2. 201...

Kurzy.cz Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týd...

Najdete na iDNES.cz