Kooperativa - past na zákazníky?

aktualizováno 
Pojišťovna Kooperativa začala používat nové všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob, které mohou ohrozit důvěru jejich zákazníků. Uvedené podmínky umožňují pojišťovně libovolně zdražovat pojištění a to i u starých pojistných smluv.

Média se převážně zabývají otázkou ochrany osobních informací v pojišťovnách, přestože závažnější skutečnosti se odehrávají v pojistných podmínkách pojišťoven. Odstrašujícím příkladem je pojišťovna Kooperativa, která u svého kapitálového životního pojištění HORIZONT provedla určité změny v připojištěních a současně upravila všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob. Tyto podmínky  považujeme za vážné ohrožení důvěry mezi zákazníky a samotnou pojišťovnou. O co se jedná?

Konkrétně jde o článek VIII. odst. (2)  Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 900, kde je cena pojištění upravena následujícím způsobem:

„Pojistitel je oprávněn během trvání pojištění, nikoliv však se zpětnou účinností, upravovat sazby pojistného na základě vyhodnocení kalkulovaného a skutečného škodního průběhu pojištění. Pojistné lze upravit i u pojistných smluv uzavřených před touto úpravou, avšak nejdříve ode dne splatnosti pojistného nejblíže následujícího po dni účinnosti této úpravy. Nesouhlasí-li pojistník s úpravou pojistného a nevypoví-li z tohoto důvodu pojištění podle článku V. odst. 4 písm. c), pokračuje v pojištění s původní výší pojistného, avšak s upravenou pojistnou částkou stanovenou pojistitelem.“

 

Pokud hledáte informace o životním pojištění, naleznete je PRÁVĚ ZDE.

Z uvedeného ustanovení je zřejmé, že máte-li uzavřeno životní pojištění Kooperativy nebo se ho chystáte uzavřít, může se Vám lehce stát, že v průběhu trvání pojištění Vám bude zvýšeno pojistné, aniž byste tuto skutečnost mohli nějak ovlivnit. Podívejme se proto na toto ustanovení podrobněji.

Právní pohled 

Z právního hlediska je pravděpodobné, že znění tohoto článku obecně neodporuje žádnému konkrétnímu ustanovení občanského zákoníku, který právní vztahy v této oblasti upravuje. Žádným konkrétním ustanovením není podobné ujednání výslovně vyloučeno nebo zakázáno. Právní úprava pojistného vztahu je navíc dispozitivní, tudíž je na dohodě účastníků (resp. rozhodnutí pojišťovny), jakým způsobem ji budou modifikovat. Není však vyloučeno, že toto ujednání není v rozporu s dobrými mravy či s pozitivním zákazem vzdání se práva.

Pojistné smlouvy jsou uzavírány v dobré víře a často na dosti dlouhou dobu a možná libovůle ze strany pojišťovny, kterou výše zmíněný článek zcela jednoznačně umožňuje, způsobuje v daném právním vztahu značnou nejistotu. Pojištěný se dostane jen na základě jednostranného rozhodnutí do velmi nevýhodné situace. Pokud nebude ochoten přistoupit na úpravu pojistného (zdražení pojištění v průběhu jeho trvání), má k dispozici pouze dvě nevýhodné alternativy. Tou první je výpověď pojištění. V případě, že tak neučiní, bude mu pojišťovnou jednostranně snížena pojistná částka. Zda bude upravena podle pojistně-technických zásad či jiným způsobem, pojistné podmínky již neuvádí. Zákazník tak přistupuje na to, že nadále bude bez něj rozhodováno o ceně jemu poskytovaných služeb.

Ekonomický pohled

Chcete si pojistit dům nebo domácnost, Nechte se vést našimi radami a články, které se věnují tomuto tématu - ZDE.

Z ekonomického pohledu se jedná o ukázkový příklad nabídkové asymetrie informace, tedy asymetrie informace ve prospěch pojišťovny. Nikoliv zákazník, ale pojišťovna je tím subjektem, který zná nejlépe prodávaný pojistný produkt. Pojišťovna může některé důležité informace „skrýt“ do pojistných podmínek, zahrnout do výluk apod. Zákazník pojišťovny si v lepším případě přečte pojistnou smlouvu a ke všeobecným pojistným podmínkám se často ani nedostane. Pokud ano, tak mu v rozhodování o nákupu pojistné služby příliš nepomohou, protože jsou napsány dosti nesrozumitelným jazykem. 

Z jiného pohledu na problematiku lze toto pojištění nadneseně považovat za uzavření zajistné smlouvy se zákazníky. K vyrovnání výrazných negativních odchylek od škodního průběhu totiž v pojišťovnictví slouží institut zajištění, který je zcela běžně pojišťovnami využíván. Není tedy žádný důvod v přesouvání naznačeného rizika na zákazníky pojišťoven tímto způsobem.

Vyjádření Kooperativy

Podle Marka Vícha z Kooperativy toto ustanovení slouží k tomu, aby pojišťovna mohla upravit sazby pojistného individuálního pojištění v závislosti na škodním průběhu. Slouží pouze jako ochrana pro případy, kdyby škodní průběh některého z pojistníků dramaticky překračoval průměr (což by se mohlo stát v případě například pojistného podvodu či několikanásobného záměrného poškozování zdraví). Toto se však může vztahovat pouze na druhy pojištění, které škodní průběh mají, tedy na úrazové pojištění a pojištění dávek při pracovní neschopnosti. Nemůže se však vztahovat na pojištění pro případ dožití, smrti či závažných onemocnění.  

Vyjádření Fincentra

Pokud je výše uvedené vyjádření pravdivé, domníváme se, že existují vhodnější způsoby, jak vyšší úrazovost některých osob řešit (například v podobě limitace počtu pojistných plnění za určité období na jednu pojistnou smlouvu). Rovněž z ustanovení pojistných podmínek není zřejmé, co je považováno dramatickým překročením průměru a dává tak pojišťovně značnou volnost v rozhodování o ceně pojištění. Vážná je také skutečnost, že pojišťovna by mohla zvýšit cenu pojištění i u pojistných smluv uzavřených před touto úpravou. 

Domníváme se proto, že zahrnutí tohoto ustanovení do pojistných podmínek vnáší do pojistného vztahu značnou nejistotu a obecné znění tohoto ustanovení by mohlo být pojišťovnou v případě potřeby „zneužito“. Pouhé zahrnutí tohoto ustanovení do pojistných podmínek teoreticky pojišťovně umožňuje nabízet nižší cenu, než jakou si u identických produktů mohou dovolit ostatní pojišťovny bez tohoto ustanovení. Požádali jsme proto Českou asociaci pojišťoven o vyjádření k této otázce a přezkoumání, zda nedošlo ze strany Kooperativy k porušení etiky v pojistném vztahu.

Sjednali byste si pojištění s těmito pojistnými podmínkami? Jaký je Váš názor na celou záležitost? Děkujeme.

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Ilustrační snímek

Řada absolventů středních a vysokých škol si užívá prázdniny a odkládá hledání nového uplatnění. Personalisté však...

Další z rubriky

Kdy a jak upravit pojistnou smlouvu na dům či byt, abyste netratili

Ilustrační snímek

Mnoho majitelů realit platí pojistné smlouvy, v nichž mají uvedeny pojistné částky na rodinný dům či byt v době jeho...

Léta si platil pojištění, když ovšem onemocněl, nedostal nic

Ilustrační foto.

Dvacet let si platil životní pojištění. Když ho pak zdravotní problémy vyřadily na delší dobu z pracovního procesu,...

Co si ohlídat, abyste netratili, když na dovolenou vyrazíte autem

ilustrační snímek

Dopravní nehoda, ale i porucha vozu je stresovou situací. Vyřešit ji lze přesto komfortně. Stačí zavolat asistenční...

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Kurzy.cz Těžko uvěřitelnou pracovní dobu mají některé zdravotní sestry. Na sociálních sítích jedna z nich zveřejnila svůj rozpis...

Adecco spol. s r.o.
Řidič VZV Řepov

Adecco spol. s r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 28 000 - 36 000 Kč

Najdete na iDNES.cz