Jak vybrat správné pojištění: nevěřte lživým reklamám

aktualizováno 
Vybrat správné životní, či úrazové pojištění není jen tak. Pro někoho může být životní pojištění naprosto zbytečné, pojišťovny nás zahlcují reklamami na nové a nové produkty. Vždy je třeba dobře zvážit nabízené podmínky. Na příkladu si ukážeme, jak při výběru postupovat.
Dnes existují i moderní druhy kapitálových životních pojištění.

Dnes existují i moderní druhy kapitálových životních pojištění. | foto: Profimedia.cz

Manželé Ctiborovi bydlí v panelovém sídlišti v Chrudimi. Paní Ctiborová (54 let) pracuje jako zdravotní sestra v nemocnici a pan Ctibor (58 let) jako elektrikář soukromě podniká. Synovi je 27 let, pracuje jako asistent na vysoké škole, sedmnáctiletá dcera je ve třetím ročníku místního gymnázia.

Manželé Ctiborovi mají několik pojistek a přemýšlí o tom, k čemu jim vlastně slouží. Rodina nemá žádné závazky ani hypotéky. Rodiče mají pojistky z roku 1998 s technickou úrokovou mírou (TÚM) 5 %. Pojištěni jsou na smrt z jakýchkoliv příčin na 300 000 Kč do 70 let.

Paní Ctiborová nemá úrazové pojištění a pan Ctibor měl 20 let pojistku, u které přistoupil před třemi lety na změnu podle současných podmínek. Pojištění mu platí až do 65 let. Syn žádný pojistný produkt nemá. Naopak dceři bude v příštím roce končit pojistka, kterou jí rodiče založili při narození.

Matka i otec chtějí pouze pojištění pro případ smrti a kvalitní úrazové pojištění. Syn by rád řešil kombinaci spořícího životního pojištění s úrazovým, a pro dceru uvažují rodiče zatím jen o úrazovém pojištění.

Co je potřeba vědět o životním pojištění
Orientovat se v pojištění obecně je pro laika velmi složité. V současné době je v České republice několik desítek pojišťoven a každá má odlišný produkt. Životní pojištění je běh na dlouhou trať. Před jeho uzavřením by měl každý velmi dobře zvážit, jaké pojištění si zařídí.

Životní pojištění se dělí do třech základních kategorií:
- kapitálové životní pojištění
- investiční životní pojištění
- rizikové pojištění

Kapitálové (rezervotvorné) životní pojištění obsahuje pojištění pro případ smrti nebo dožití (spořící složka). Tato pojištění jsou známá především historicky. Obsahují garantované zhodnocení, tzv. technickou úrokovou míru (TÚM), jejíž maximální výši určuje Ministerstvo financí ČR. V tomto případě není možnost určovat míru a rizikovost zhodnocování jeho spořící složky. Vše jde na vrub pojišťovny.

Dnes existují i moderní druhy kapitálových životních pojištění, které jsou variabilní a umožňují přizpůsobovat pojištění aktuálním potřebám bez nutnosti smlouvu zrušit a uzavřít novou. Vyznačují se tím, že obecně neobsahují pojistnou částku pro případ dožití. Tato částka je dána aktuální výší kapitálové hodnoty. 

Běžné starší pojistky kryjí vždy riziko smrti a dožití, tzn., že při dožití se konce pojištění je vyplacena pojistná částka pro případ dožití, v případě smrti pojištěného se vyplácí pojistná částka pro případ smrti a výnosy z rezerv pojistného.

U moderních variabilních pojištění se při dožití vyplácí nejčastěji kapitálová hodnota a v případě smrti pojištěného se vyplácí pojistná částka a aktuální kapitálová hodnota (u některých pojistek pouze ta, která je vyšší). Další možností kapitálové životní pojistky je i důchodové pojištění, kde se při dožití věku určeného ve smlouvě vyplácí roční renta.

Investiční životní pojištění (obsahuje také spořící složku) je moderní produkt, který zpravidla negarantuje minimální výši zhodnocení a veškeré riziko s investováním spořící složky zůstává na účastníkovi pojištění, který si sám zvolí investiční strategii. Tuto strategii může kdykoliv měnit. Nabízí se možnosti fondů peněžního trhu, dluhopisů, či agresivnějších akciových fondů. Výhodou je flexibilita produktu při delším trvání smlouvy.

Rizikové životní pojištění se uzavírá pouze z důvodu pojistné ochrany v případě jakékoliv smrti. Tento druh pojištění je oproštěn od spořící složky a zaplacené pojistné se na konci pojistné doby nevrací.

Hlavním smyslem životního pojištění je pojistná ochrana pojištěné osoby s možností dlouhodobého spoření. V případě pojistné události (závažné onemocnění, plný invalidní důchod aj.) vyplatí pojišťovna pojištěnému sjednanou pojistnou částku. V případě úmrtí pojištěného je pojistné plnění vyplaceno obmyšlené osobě (osoba určená pojištěným, uvedená ve smlouvě).

Plněním je pojistná částka nebo kapitálová hodnota (u kapitálových a investičních pojištění) - podle toho co je vyšší. Některé pojišťovny vyplácí obojí, tj. pojistnou částku a kapitálovou hodnotu. U rizikových pojištění není spořící složka a plněním je pouze pojistná částka.

popisekHYPOTÉKA, ČI STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Zvažte své finanční schopnosti

U pojistné částky pro případ úmrtí se používá obecně pravidlo, že by měla u živitele rodiny odpovídat minimálně dvěma ročním platům. Z hlediska spoření se dá především investiční životní pojištění využít také pouze jako dlouhodobý spořící produkt s možností jakékoliv změny v průběhu existence programu.

Parametry kapitálového a investičního životního pojištění:

• pojistná ochrana - v případě pojistné události musí pojišťovna plnit
• zhodnocení finančních prostředků - část pojistného tvoří spořící složku, která je zhodnocována 
• možnost odečíst si z daňového základu až 12 000 Kč ročně za platby na životní pojištění - podle zákona o daních z příjmů musí pojištění trvat alespoň do 60 let a nejméně 5 let. o z daňového základu lze odečíst pouze pojistné vložené na složku pro případ dožití, nikoliv pojistné vložené např. na úrazové pojištění (jedná se o rizikovou složku pojištění)
• u investičního životního pojištění - možnost volby investiční strategie, a tím i výše rizika a zhodnocení 
• u kapitálových životních pojištění s garantovaným zhodnocením - bezstarostnost při rozhodování o možnostech zhodnocení 
• příspěvek zaměstnavatele až 8 000 Kč - zaměstnavatel může přispívat až 8 000 Kč ročně a celou částku si odečíst z daňového základu. Pro samotného účastníka pojištění je důležité především to, že tento příjem nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
• variabilita - u investičního a u variabilního kapitálového životního pojištění může klient jednoduše měnit parametry pojistné smlouvy, např. snižovat či zvyšovat pojistnou částku či pojistné, přidávat či odebírat různá připojištění, dokonce i měnit pojistnou dobu. Klient si jednoduše přizpůsobuje životní pojištění své momentální potřebě a aktuální životní situaci.

Úrazové pojištění obsahuje pojištění pro případ smrti způsobené úrazem, pojištění trvalých následků a pojištění menších úrazů. V případě úrazu plní pojišťovna buď procentem za dobu nezbytného léčení ze základní pojistné částky, nebo denní dávkou. Pokud zůstane někomu po úrazu trvalý následek, plní pojišťovna i za tento trvalý následek.

Je nutné však zdůraznit, že toto plnění však přichází obvykle až po dvou letech od úrazu, kdy je trvalý následek v naprosté většině definitivně potvrzen. Pokud má ale někdo sjednané úrazové pojištění pouze s plněním při trvalých následcích, nejedná se o úrazové pojištění při běžných úrazech.

Zda je lepší plnění při úrazu denní dávkou, nebo procentem za dobu nezbytného léčení, o tom vedou pojišťovny neustálý konkurenční boj. Kvalitní úrazové pojistky plní za trvalé následky tzv. progresí, tj. při větším trvalém následku procentem z násobku základní pojistné částky.

Rekapitulace
Manželé Ctiborovi řeší, zda pojistky, které mají, jsou pro ně přínosem a zda není nutné provést nějakou změnu v jejich produktech. V případě dcery uvažují o zavedení úrazového pojištění. Syn hledá také životní pojištění, které bude odpovídat jeho potřebám a jeho věku.

Pozor na zbytečné placení rizika
V první řadě musíme vycházet z již existujících smluv. Je nesmysl, aby se nějaký produkt, nebo v něm obsažený účel, opakoval. Důležité je maximální využití existujících programů, ale na druhou stranu je potřeba hledat také jejich užití. Víme, že rodina nemá žádné závazky, tudíž lze souhlasit s životním pojištěním, kde jsou pojištěni na smrt z jakýchkoliv příčin na 300 000 Kč.

Podle již zmíněné poučky si jednoduše spočítáme, že tato částka je orientačně na hranici dvojnásobku ročního příjmu každého z živitelů rodiny. Navíc tyto pojistky byly na konci devadesátých let určitě levnější, než nyní.

Musíme také počítat s tím, že jsou také oba rodiče o něco starší, a tudíž by byla i vyšší cena za pojištění v této hodnotě. Navíc se jedná o pojistky s TÚM 5 %, což je určitě o mnoho výhodnější, než při současných pojistkách s TÚM, většinou ve výši 2 %.

Co se týče úrazového pojištění, určitě se nejprve zaměříme na již existující programy. Pan Ctibor má uzavřené úrazové pojištění u tři roky staré pojistky a paní Ctiborová nemá žádné. Co musí splňovat kvalitní úrazové pojištění, jsme uvedli výše.

Zkontrolujeme tedy, zda úrazová pojistka pana Ctibora těmto parametrům odpovídá a stejné, nebo minimálně podobné se navrhujeme nastavit i pro jeho paní. V případě, že úrazová pojistka pana Ctibora požadovaným parametrům nevyhovuje, dá se jednoduše úrazové pojištění změnit, či zrušit.

 Dceři poradíme zajímavost, kterou nabízí některé pojišťovny v případě úrazového pojištění. Ještě v sedmnácti letech jí mohou rodiče uzavřít levný dětský tarif úrazového pojištění, a tím může být pojištěna až do 25 let. Pozor však na to, že některé pojišťovny tento tarif ruší v době, kdy přestane studovat.

Pro syna se nabízí mnoho variant. V první řadě je důležité zvážit pro a proti u kapitálového a investičního životního pojištění. V případě rozhodnutí pro jednu z variant už jen záleží na porovnání nabízených možností a výsledné částky, kterou je ochoten pravidelně platit. Je nutné také zvážit, jak vysoká by měla být pojistná částka na smrt. U mladého člověka bez vlastní rodiny by se mohlo při vyšších částkách jednat o zbytečné placení rizika.

Pozor na nabídku jiného produktu, můžete značně tratit
Pro Ctiborovy je ze všeho nejdůležitější, řešit veškeré smlouvy s chladnou hlavou a uvážlivým způsobem. Při zavedení životního pojištění je důležité jeho užití a účel. Pokud pojišťovna přijde s návrhem změny smlouvy, vždy je to nutné náležitě zvážit. O snížení TÚM se málokdy mluví. Proto není dobré měnit smlouvu, když to neumožňuje sama její podstata. A jak se to pozná?

Pokud při změně smlouvy nabídne pojišťovna pouze dodatek k původní smlouvě a změní se jen požadovaný parametr, je vše v pořádku. Je-li však jedinou možností změny smlouvy její náhrada za jinou, je nutné být na pozoru.

V České republice je běžné, že pod tímto záměrem mění pojišťovny starší smlouvy za nové, aniž by si klient uvědomil, že už ztratil původní podmínky. Tomuto procesu se říká konverze a v naprosté většině je výhodnější pro pojišťovny. Úrazové připojištění se dá u většiny smluv měnit i rušit. Při zvážení všech okolností je teď už jen na Ctiborových, jak se rozhodnou.

Rady a tipy 

·     Při rozhodování mezi produkty, nebo jejich změnami, je nutné posoudit nejen argumenty hovořící o výhodách jednotlivých produktů, ale i fakta, o kterých se např. v reklamách, u některých závislých prodejců, nebo na většině přepážek jednotlivých pojišťoven nehovoří

·     Při uvažování nad rizikovým pojištěním obsaženým ve smlouvě životního pojištění není možné brát v potaz jen obecnou výhodnost pojistky, ale i to, zda při plnění nějaké nechtěné situace dojde alespoň k adekvátní kompenzaci vzniklé události. Jinak taková pojistka ztrácí smysl.

·     Naopak při řešení spořící složky životního pojištění, je nutné uvažovat o plusech a mínusech jejího zhodnocení.

·     Ani vstup do Evropské unie, jako argument některých pojišťovacích zprostředkovatelů, není důvod pro změnu pojistky, která neskončila uvedeným datem na původní smlouvě.

·     Při posuzování jednotlivých produktů je možné využít služeb kvalitních a nezávislých finančních poradců.

 

Komerční prezentace:
KB Penzijní Fond
Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění
s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.
.... více na www.pfkb.cz

Autor:

Nejčtenější

Odbornice: Jít do hypotéky bez jediné našetřené koruny není rozumné

Lucie Drásalová, hypoteční a úvěrová analytička Partners

Centrální banka a ministerstvo financí chystají novelu zákona, která má mladým lidem do 36 let zajistit snazší přístup...

Na zakázce se nedohodli, přesto mu firma účtuje tři tisíce

Ilustrační snímek

Nefungující výrobek můžete vyměnit, špatnou práci reklamovat. Co ale dělat v případě, kdy pro vás řemeslník nic...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Komentář: Budeme mít v Česku čtyřdenní pracovní týden?

Ilustrační snímek

O zavedení čtyřdenního pracovního týdne v poslední době slýcháváme stále častěji, a to zejména v souvislosti s rostoucí...

Češi sice brblají, ale zvyklostem v zahraniční firmě se přizpůsobí

Ilustrační snímek

K Němcům loajální, na Američany usměvavý, se Skandinávci kamarádský. Jaká pravidla a zásady musí český zaměstnanec...

Další z rubriky

Pes a kočka mohou z kapsy majitele vytáhnout i statisíce korun

Ilustrační snímek

Hitem posledních let se stává zdravotní pojištění domácích zvířat. U psů a koček je to hlavně pro případ nemoci nebo...

Expert: Ufinancovat zdravotní péči bude stále obtížnější. Jak to řešit?

Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven.

Je současný systém financování zdravotní péče do budoucna udržitelný? Budeme si na zdravotní péči připlácet? A má smysl...

Zmapovali jsme novinky v povinném ručení a návod, jak přejít jinam

Ilustrační snímek

O tři až pět procent víc zaplatí letos řidiči v průměru za povinné ručení. A kdo měl nehodu nebo patří do rizikové...

Maláčová přišla s dalším řešením rodičovské. Babiš jej podpoří

Maláčová přišla s dalším řešením rodičovské. Babiš jej podpoří

Kurzy.cz Rozbuškou v koalici je stále rodičovský příspěvek. Sociální demokracie s hnutím ANO hledají shodu už dva měsíce. Největ...

Najdete na iDNES.cz