Pondělí 12. dubna 2021, svátek má Julius
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pondělí 12. dubna 2021 Julius

Ověřte si, zda se vám vyplatí stávající životní pojistka

Česká asociace pojišťoven evidovala ke konci roku 2015 přibližně 5,7 milionů životních pojistek. Je tedy velká šance, že doma také jednu máte. Měli byste si ověřit, zda se vám opravdu vyplatí. Na co si dát pozor radí Pavel Krejčík, analytik životního pojištění Partners.

V každé dobře uzavřené životní pojistce by neměla chybět zejména pojištění pro případ invalidity, smrti a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Než začnete hledat svoji smlouvu v šuplíku, zkuste si odpovědět na následující otázky: Jaká rizika pojistka kryje? Kdy vám naopak pojišťovna peníze nevyplatí? Kolik platíte za smlouvu celkem, jaká částka jde z této sumy na rizikovou a jaká na případnou investiční složku? Kdy naposledy jste smlouvu kontrolovali, je vůbec ještě aktuální?

1Rizikové versus investiční pojištění

Životní pojištění znamená jistotu

Nikdy nevíte co se může stát. Ale s životním pojištěním máte jistotu, že nepřijdete o životní standard.

Existují dva základní typy smluv. První varianta kryje pouze rizika, jde o tzv. rizikové životní pojištění. Od ostatních se liší tím, že nemá spořící složku, všechny platby jsou určeny jako ochrana před riziky. Druhou možností je smlouva s investiční složkou, takzvané kapitálové nebo investiční životní pojištění. Touto cestou si také spoříte, a na konci smluvního období dostanete od pojišťovny kapitálovou hodnotu, tedy to, co jste nastřádali. Její výše se odvíjí nejen od spořící částky, ale i od výše poplatků.

Hlavním smyslem životní pojistky je ochrana před vážnými riziky, která mohou ohrozit váš životní standard i úroveň celé rodiny jakými jsou smrt, úraz či nemoc. Proto, chcete-li spořit, volte raději jiné možnosti, jiné produkty než je pojistka.

2Před jakými karamboly se chránit

V každé dobře uzavřené životní pojistce by neměla chybět zejména pojištění pro případ invalidity, smrti a dlouhodobé pracovní neschopnosti. Proč je to důležité?

Invalidita - má dlouhodobé a trvalé dopady na lidský život a může nastat jak úrazem, tak i nemocí. Ideální je být chráněn proti oběma, mnohem častěji se lidé stávají invalidy kvůli vážné nemoci (přibližně 95 % nově přiznaných invalidit). Invalidita znamená citelný zásah do lidského života. Člověk dlouhodobě ztrácí příjem, a to v řádech statisíců až milionů korun.

Měli pojistku, nedostali nic

Tři příběhy špatně uzavřené smlouvy

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Každý, kdo neleží v milionářských peřinách nebo ho nečeká velké dědictví, by neměl na pojištění tohoto rizika zapomenout. Existují tři stupně invalidního důchodu a vyplatí se pojistit se proti všem, protože patří mezi rizika, která nejvíce ohrožují náš rozpočet. Výplata od pojišťovny umí dorovnat nebo značně snížit schodek mezi ztraceným příjmem a sociální dávkou.

Smrt - v rodině znamená tu největší tragédii. Jestliže se navíc jedná o živitele rodiny, na kterém jsou finančně závislé děti, manželka či partnerka, pak představuje i existenční hrozbu. Zvážit životní pojištění tohoto rizika by proto měl zejména člověk s úvěry, hypotékou. Vyplacená pojistka znamená pro rodinu záchranný polštář, ze kterého závazky uhradí. Podnětem k pojištění smrti může být také případné zajištění budoucích cílů rodiny (například studium jeho dětí).

Pojišťovny rozlišují smrt z obecných příčin (úrazem i nemocí), smrt způsobenou úrazem, smrt při dopravní nehodě apod. Nutné výdaje by měly být zajištěny hlavně z obecných příčin. Pokud máte například pojištěno, že rodina dostane dva miliony korun jen tehdy, jestliže se vybouráte v autě a při nehodě zemřete, pak vaši příbuzní ochráněni příliš nebudou. Statistky říkají, že v roce 2013 zemřelo přibližně 22 500 lidí ve věku do 65 let. Z toho následkem úrazu zemřelo 5 500 lidí, tedy přibližně jedna čtvrtina. Pro srovnání: v motorovém vozidle zemřelo asi 600 lidí (tedy asi jen 2,5 %).

Pracovní neschopnost - představuje připojištění, které doplní snížený příjem v případě nemoci nebo úrazu delšího než jeden či dva měsíce. Krátkou pracovní neschopnost, tedy malé zdravotní problémy jakou jsou například chřipka, angína nebo zlomený prst je lepší řešit finanční rezervou. Pojišťovny nejčastěji nabízejí, že začnou peníze vyplácet od 15. dne, prvního či druhého měsíce a platí sjednanou denní dávku za každý další den pracovní neschopnosti.

Trvalé následky úrazu - znamenají úraz, který zanechá trvalý následek. Může jím být například ztráta končetiny, omezení hybnosti, poškození orgánu. Mělo by sloužit jako doplněk invalidity způsobené úrazem či nemocí, případně na doplnění i pro ty úrazy, které nepošlou člověka do invalidního důchodu. Pojišťovna vyplatí určité procento ze sjednané pojistné částky, které je uvedeno v tzv. oceňovací tabulce. Částky se mohou mezi jednotlivými pojišťovnami lišit, pro příklad: v případě omezení hybnosti lokte pojišťovny vyplácejí do 18 % pojistné částky, v případě ztráty zraku jednoho oka 50 %.

Jak správně nastavit životní pojistku krok za krokem

Vemte si kalkulačku a počítejte

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek

Závažné nemoci - jsou onemocnění typu rakoviny, infarktu či mrtvice. Pojišťovna vyplácí buď celou pojistnou částku nebo její část. Pojišťovny se navzájem liší jak nemocemi, před kterými chrání, tak i jejich rozsahem. Klíčové tedy není kolik diagnóz má pojišťovna v pojistných podmínkách, ale jak přísně jsou definovány. Jako příklad můžeme uvést roztroušenou sklerózu. Některé pojišťovny plní již od druhého stádia této nemoci, kdy má člověk malé omezení, jiná pojišťovna zaplatí až od šestého stádia, tedy situace, kdy již nemocný sám ujde bez pomoci jen několik metrů (od 7 stádia je nutný invalidní vozík).

Denní odškodné úrazu - poslouží, když se léčíte po úrazu a sníží se vám kvůli tomu příjem. Pojišťovna vyplácí buď denní dávku dohodnutou ve smlouvě, případně procento ze sjednané pojistné částky. Úraz hradí obvykle od prvního dne, pokud si však léčení vyžádá tzv. minimální dobu léčení - nejčastější varianta znamená, že úraz musí být léčen alespoň 8 dní.

Hospitalizace - znamená pobyt v nemocnici, ať už kvůli nemoci nebo úrazu. Pojišťovna hradí sjednanou denní dávku za každý den pobytu v nemocnici. Některé pošlou prostředky na účet, až když ležíte v nemocnici určitý počet dní (například minimálně od tří dnů v nemocnici). Toto připojištění klienty finančně příliš neohrožuje a není nezbytné ho proto sjednávat.

3Pojistka ochrání, ale jaká suma bude stačit?

Velmi důležitá je výše pojistných částek, tedy kolik peněz pojišťovna zaplatí, pokud vás potká úraz či nemoc. Jejich nastavení je individuální, při jejich určování je důležitá zejména vaše rodinná finanční bilance, hodnota majetku i výše dluhů. Pojistné částky by měly být nastaveny tak, aby vždy vyřešily daný problém. Pokud má tedy například rodina hypotéku ve výši 2 miliony Kč, pojistná částka pro případ smrti živitele ve výši 200 tisíc korun moc nepomůže.

Pohlídat je třeba také dobu, dokdy pojistka, případně jednotlivá připojištění trvají. Zda například nejsou sjednána na příliš dlouhou nebo naopak krátkou dobu.

4Rizikovější chování znamená vyšší platbu

Vyplatí se neopomenout také správné nastavení rizikové skupiny. Tu ovlivňuje zaměstnání, sport či rizikové záliby. Platí přímá úměra: čím rizikovější chování, tím více za pojištění zaplatíte. Každou změnu je navíc třeba hlásit pojišťovně a smlouvu upravit. Pokud máte pocit, že to není třeba, pak budete sice platit méně, ale když dojde na nejhorší, pojišťovna nezaplatí vše.

5Kdy pojistka neochrání

Pokud nastal zdravotní problém před počátkem pojištění, pojištění před ním neochrání. Někdy mohou pojišťovny pojistku přesto nabídnout, ale pojistné bude vyšší.

Pozor na tzv. výluky, tedy případy, kdy pojišťovna výplatu odmítne. Je třeba se s nimi seznámit ideálně před sjednáním pojistky. Více výluk mívají například levnější úrazová připojištění, která nechrání pro případy onemocnění, i když si můžete myslet, že jde o úraz - například výhřez meziobratlové ploténky.

Existuje mnoho možností, jak nastavit pojistku. Podívejte se na obecné příklady, které ukazují, jaké chyby obsahují.

Příklad 1: Pojištění, které neochrání

Petr, 39 let
Počátek smlouvy: 2008, od 31 let věku
Konec smlouvy: 2047, do 70 let věku
Délka trvání: 39 let
Cena: 2 000 Kč měsíčně
Rizika sjednaná ve smlouvě:
Smrt: 50 000 Kč do 70 let věku

Zhodnocení:
Smlouva není výhodná. Kromě nízké sumy pro případ smrti navíc nechrání před žádnými dalšími závažnými riziky. Petr navíc platí každý měsíc vysoké pojistné, které jde téměř celé do investiční složky. Bylo by pro něj výhodnější využít pro spoření jiné produkty - podílové fondy, stavební spoření atd.

Příklad 2: Když chybějí závažná rizika

Jan, 43 let
Počátek smlouvy: 2011 - od 38 let věku
Konec smlouvy: 2053 - do 80 let věku
Délka trvání: 42 let
Cena: 2 000 Kč měsíčně
Rizika sjednaná ve smlouvě:
Smrt: 400 000 Kč do 80 let věku
Smrt následkem úrazu: 400 000 Kč do 70 let věku
Trvalé následky úrazu: 300 000 Kč do 70 let věku
Závažné nemoci: 400 000 Kč do 65 let věku

Zhodnocení:
Tato smlouva je zbytečně nastavena do příliš vysokého věku. Z uvedených rizik dává v tomto případě smysl jen krytí smrti. Otázkou však je, zda Jan skutečně potřebuje ochranu před tímto rizikem až do 80 let. Smrt úrazem se zaměřuje pouze na omezené příčiny. Pokud je tomu proto, že Jan potřebuje v případě smrti vyplatit 800 000 Kč, například kvůli určitému úvěru, měl by mít raději sjednané riziko obecné smrti na 800 000 Kč.

Trvalé následky úrazu jsou ve smlouvě smysluplné, ale pravděpodobně je nastavena příliš nízká pojistná částka, 300 tisíc korun v případě invalidity nespasí. Také ochrana před závažnými onemocněními jsou ve smlouvě správně, ale chybí riziko obecné invalidity, případně dlouhodobé pracovní neschopnosti. Stejně jako v předchozím případě převažuje spíše investiční složka, přitom by na krytí rizik stačilo platit asi 1 000 Kč měsíčně.

Příklad 3: Lepší ochrana před invaliditou

Petra, 34 let
Počátek smlouvy: 2016 - od 34 let věku
Konec smlouvy: 2047 - do 65 let věku
Délka trvání: 31 let
Cena: 1 489 Kč měsíčně
Rizika sjednaná ve smlouvě:
Smrt: 1 milion Kč do 65 let věku
Smrt následkem úrazu: 2 miliony Kč do 65 let věku
Invalidita 3. stupně: 1 milion Kč do 65 let věku
Invalidita 2. stupně: 1 milion Kč do 65 let věku
Invalidita 1. stupně: 200 tisíc Kč do 65 let věku
Trvalé následky úrazu: 500 tisíc Kč do 65 let věku
Invalidita následkem úrazu: 120 tisíc Kč do 65 let věku
Závažné nemoci: 500 tisíc Kč do 65 let věku

Zhodnocení:
Tato smlouva je nastavena poměrně rozumně, chrání před vážnými riziky. Problematická může opět být smrt následkem úrazu - pokud by Petra potřebovala tak vysoké krytí, měla by raději volit riziko tzv. obecné smrti. Takto se sice velmi snižuje cena pojistky, ale není ochráněna před všemi riziky.

Invalidita kryje všechny tři stupně, pojistné částky by pravděpodobně byly lepší vyšší. Trvalé následky úrazu a invalidita následkem úrazu jsou podobná rizika, proto by stačily pouze trvalé následky úrazu, ale na vyšší pojistnou částku. Závažné nemoci jsou nastavené rozumně. Ve smlouvě chybí jen řešení dlouhodobé pracovní neschopnosti, ale na to si Petra může vytvořit finanční rezervu. Investiční složka je potlačena, většina částky slouží na krytí rizik.

Příklad 4: Dobrá smlouva

Lucie, 26 let
Počátek smlouvy: 2016 - od 26 let věku
Konec smlouvy: 2055 - do 65 let věku
Délka trvání: 39 let
Cena: 1 500 Kč měsíčně
Rizika sjednaná ve smlouvě:
Smrt s klesající PČ: 1 milion Kč do 65 let věku
Invalidita 3. stupně (klesající PČ): 2 miliony Kč do 65 let věku
Invalidita 2. stupně (klesající PČ): 2 miliony Kč do 65 let věku
Invalidita 1. stupně (klesající PČ): 750 000 Kč do 65 let věku
Trvalé následky úrazu od 1 %: 1 milion Kč do 65 let věku
Trvalé následky úrazu od 10 %: 1 milion Kč do 65 let věku
Závažné nemoci (klesající PČ): 1 milion Kč do 65 let věku
Pracovní neschopnost do 29. dne: 500 Kč/den do 65 let věku

Zhodnocení:
Tato smlouva je nastavená velmi rozumně. Není na zbytečně dlouhou dobu nad produktivní věk. Kryje všechna velká rizika na vhodné pojistné částky. Obsahuje i krytí krátkodobých problémů, tedy pracovní neschopnosti delší než jeden měsíc. Cenu tvoří z větší části rizikové poplatky, investiční složka činí přibližně 400 Kč, smlouva by tedy mohla být i levnější.

Autor:

Daňové přiznání za rok 2020

Interaktivní daňové formuláře vám usnadní práci, protože umí vypočítat daně za vás. Termín pro odevzdání formuláře a úhradu daně za rok 2020 byl posunut na 3. května 2021.

  • Nejčtenější

KVÍZ: Mohli byste být finančním poradcem? Zvládli byste jejich zkoušky?

Ať už uvažujete o práci na finančním trhu, anebo si jen tak chcete porovnat své znalosti s profesionály, zkuste si...

Za psa odpovídá jeho majitel. Pokuty mohou dosáhnout až 100 tisíc korun

Pandemie ovlivnila i poptávku po psech. Chovatelé potvrzují, že zájem o štěňata je několikanásobně vyšší než v minulých...

KVÍZ: Věcné břemeno či nájemní smlouva. Znáte rizika při koupi nemovitosti?

Koupě nemovitosti znamená vysokou finanční investici, přesto si řada zájemců předem nezjišťuje všechny možné nedostatky...

Finanční znalosti Čechů klesly. Na penzi spoří jen 43 procent lidí

Pandemická situace a vládou přijatá opatření se promítly nejen do peněženek Čechů, ale mají negativní dopad i na naše...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Efekt rámování má tisíce podob. Ovlivňuje i vaše rozhodování?

Jsou pro nás při rozhodování důležitější fakta, nebo způsob, jak nám jsou prezentována? Či, vyjádřeno jinak, hodnotíme...

Svačiny jsou zbytečné. Stačí jíst dvakrát denně, vysvětluje profesor Anděl

Premium Nadváhu má v Česku až 44 procent mužů a 31 procent žen. A obezitu dalších 20 procent mužů a 18 procent žen. Statisíce z...

První romské dítě, které skončilo v babyboxu. Romové zuří, matka ho chce zpět

Premium Je to příběh 217. dítěte, které babyboxy zachránily a prvního romského dítěte, které se v babyboxu ocitlo. Matka...

Fiala politiku dělat neumí a důsledky jsou tragické, hodnotí Klaus dnešní ODS

Premium Za deset dní oslaví ODS třicáté výročí svého vzniku. MF DNES požádala jejího zakladatele Václava Klause, aby...

  • Další z rubriky

Omezený přístup klientů ke zdravotní péči pociťují už i pojišťovny

Koronavirus se podepsal takřka na všech oblastech života v Česku. Nejedna pojišťovna nyní řeší následující problém: „V...

Denní odškodné nebo trvalé následky úrazu? Devět rad, jak pojistit děti

Pojišťovny rády pojistí celou rodinu. Tedy i děti. Praxe ale ukazuje, že mnozí z rodičů mají pojistku nastavenou velice...

Ženu zranil salám. V době koronaviru řeší pojišťovny kuriózní škody

Pojistná událost není nic příjemného, znamená, že řešíte škodu na zdraví či na majetku. Pokud máte správně nastavené...

Srážek se zvěří přibývá, viníkem je prý řidič. Kdo zaplatí škodu?

Pomačkané plechy po střetu se zvířetem jsou to nejmenší. Pokud ovšem nemáme havarijní pojištění, náhrady se asi...

Advantage Consulting, s.r.o.
TPM VEDOUCÍ ÚDRŽBY (až 70000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 50 000 - 70 000 Kč

Kuchyň mají na terase. Šílený plán mladých manželů je geniální

Honza a Katka se po svatbě nastěhovali do domu svých prarodičů. V patře, které obývají, jim však chybí kuchyň. A tak...

Jak často se nakazí již očkovaní? Důkladná studie dala skvělé výsledky

Americké středisko pro kontrolu nakažlivých nemocí (CDC) ve svém časopise vydalo průběžné výsledky studie, která je...

Pohřeb prince Philipa se bude konat 17. dubna, Harry dorazí bez Meghan

Buckinghamský palác oznámil, že pohřeb zesnulého prince Philipa se bude konat 17. dubna. Zároveň potvrdil, že princ...

Miliardový byznys vyschl, technologický obr Kapsch se stahuje z Česka

V dobách největší slávy šlo o firmu s miliardovými obraty, která se nebála pouštět do slovních přestřelek se členy...

Podstoupím úpravu prsou. Není čas cvičit a chroustat mrkev, říká Kalivodová

Andrea Kalivodová (43) se svěřila s tím, proč se rozhodla podstoupit remodelaci prsou. Operní pěvkyně v rozhovoru pro...