Jak finančně zabezpečit děti?

  0:03aktualizováno  0:03
Finanční zabezpečení dětí formou pojištění má u nás již určitou tradici. Dnes pojišťovny nabízejí balíčkový pojistný produkt (rodinné pojištění), který má u jednotlivých pojišťoven různý obsah, ale vždy je určen ke komplexnímu finančnímu zabezpečení dětí.
Finanční zabezpečení dětí formou pojištění má u nás již určitou tradici. Ještě v době monopolu České pojišťovny bylo “Sdružené pojištění mládeže” nejoblíbenějším životním pojištěním. Dnes pojišťovny nabízejí balíčkový pojistný produkt (rodinné pojištění), který má u jednotlivých pojišťoven různý obsah, ale vždy je určen ke komplexnímu finančnímu zabezpečení dětí.

Smyslem rodinného pojištění je finanční zabezpečení dítěte pro případ úmrtí či invalidity jednoho nebo obou rodičů. Současně je určeno k tvorbě úspor. Tyto úspory mohou být využity například k zabezpečení financování studia, zajištění bydlení či jiných potřeb spojených se vstupem dítěte do samostatného života, které mohou představovat značnou zátěž pro rodinný rozpočet.

Pojištění sjednává obvykle rodič (pojistník a zároveň pojištěný) ve prospěch nezletilého dítěte (oprávněná osoba), nicméně oblíbené je toto pojištění také prarodičem dítěte (pojistník). V jedné pojistné smlouvě je sjednáno pojištění více rizik, ale na rozdíl od americké praxe, kde se pod rodinným pojištěním (Family insurance) rozumí trvalé pojištění pro případ smrti živitele rodiny, ke kterému jsou přidány dočasná připojištění pro případ smrti manželky nebo manžela a jejich dětí, se zde do rodinného pojištění zpravidla zahrnuje studijní (stipendijní) či svatební (věnové) pojištění, sirotčí důchod, zproštění od placení pojistného v případě invalidity rodiče, dočasné rizikové životní pojištění dítěte, a dále úrazová či jiná připojištění.

Studijní/věnové pojištění

Dožije-li se dítě dne, kterým pojištění nejpozději končí, vyplatí pojišťovna pojistnou částku zvýšenou o podíl na zisku. Podstatné je, že k výplatě dojde nezávisle na životě pojištěného rodiče. V případě jeho úmrtí tak pojištění běží dál bez nutnosti placení pojistného. Výplata pojistné částky je tedy jistá, nejistá je doba placení pojistného. I když je plnění sjednáno pro dítě, při dožití má zpravidla na pojistnou částku určenou pro dítě nárok rodič, který tak má možnost rozhodnout o skutečném použití naspořených prostředků.

Ze studijního pojištění se vyplácí ve sjednaný termín sjednaný dočasný důchod zhodnocený o podíly na zisku. Sjednaným termínem se zde obvykle rozumí zahájení studia dítěte na střední nebo vysoké škole. Smyslem tohoto pojištění je tedy finanční zabezpečení studia dětí.

Ze svatebního pojištění je vyplacena ve sjednaný termín sjednaná pojistná částka (kapitál) zhodnocená o podíly na zisku. Sjednaným termínem se zde obvykle rozumí svatba dítěte. Smyslem tohoto pojištění je zabezpečení finančních prostředků pro případ svatby dítěte, a tedy vstupu do samostatného života, který s sebou přináší značné finanční výdaje.

Kapitál nebo důchod se vyplácí nejpozději v určitém věku dítěte (nebo po uplynutí stanovené doby) bez ohledu na to, zda se dítě vdá/ožení či začne studovat. Může to být uděláno tak, že placení pojistného končí například dospělostí, ale pojistná částka se dále úročí až do termínu svatby nebo do určitého věku dítěte, kdy dojde k vyplacení zhodnocené pojistné částky.

Sirotčí důchod

Může jít o pojištění dočasného důchodu dítěte, který je poskytován od smrti rodiče nebo o dočasné rizikové životní pojištění jednoho nebo obou rodičů. Zemře-li v době platnosti smlouvy pojištěný rodič, začně pojišťovna dítěti vyplácet sjednaný důchod. Smyslem tohoto pojištění je tedy pokrytí rizika ztráty živitele.

Invalidní připojištění ve formě zproštění od placení pojistného v případě invalidity rodiče

Pokud se stane rodič plně invalidním či pracovně neschopným (dle nabídky konkrétní pojišťovny), pojišťovna přebírá placení pojistného, přičemž všechny nároky z pojištění zůstávají zachovány, tzn. že na konci pojištění dostane dítě sjednanou pojistnou částku zvýšenou o podíly na výnosech. Účelem je tedy zabezpečit dítěti potřebné finanční prostředky i pro případ, že se jeho rodič stane výdělečně neschopným.

Dočasné rizikové životní pojištění dítěte

Jedná se zejména o formu vrácení většiny nebo celého pojistného v případě smrti dítěte v době placení pojistného nebo o výplatu kapitálové hodnoty pojištění při smrti dítěte v době vyplácení důchodu.

Úrazové připojištění rodiče a/nebo dítěte

Může jít o pojištění pro případ smrti následkem úrazu, dále pojištění trvalých následků úrazu a pojištění denního odškodného. Účelem je finanční zabezpečení proti následkům úrazu, kterými obvykle jsou finanční výdaje spojené s léčením a propad pracovních příjmů pojištěného.

Jiná připojištění

Může jít například o nemocenské pojištění, zejména o stále častěji nabízené připojištění závažných onemocnění či jiná připojištění, jejichž účelem je zatraktivnění produktu.

Výhodou rodinného pojištění je jeho konstrukce podle potřeb dětí (tj. komplexní finanční zabezpečení proti nejrůznějším rizikům, poskytnutí pojistné ochrany od narození až do zletilosti), nevýhodou je vyšší pojistné při pokrytí všech rizik. Z důvodu balíčkového produktu lze ale ušetřit na administrativních nákladech, jelikož připojištění může být nabízeno levněji než při samostatném sjednání. Před sjednáním pojištění je vhodné si zjistit, jaká pojištění jsou v rodinném pojištění zahrnuta (například zda je součástí i úrazové pojištění dítěte), tj. zda nabídka pojišťovny odpovídá rodičově představě pojistné ochrany dítěte. Nabídky pojišťoven se odlišují ve formách pojistného plnění (zda pojišťovna v okamžiku smrti rodiče vyplatí určité peněžní plnění formou jednorázové výplaty či měsíčního/ročního důchodu, nebo zda k výplatě pojistné částky dojde pouze na konci pojištění) a výší pojistného plnění, které je zpravidla stanoveno pevně daným % z pojistné částky. Dále je vhodné si zjistit, kdy pojišťovna na sebe přebírá úhradu pojistného (zda jen při úmrtí rodiče nebo i v případě jeho invalidity či pracovní neschopnosti), je třeba se informovat i na zhodnocení v minulých letech a na výluky z pojištění (zejména v oblasti úrazového připojištění). Velice důležitá je rovněž flexibilita produktu (zda lze měnit v průběhu trvání pojištění pojistnou částku a pojistné, zda lze upravit pojistnou částku v závislosti na inflaci, kdy a za jakých podmínek lze vybrat část naspořených prostředků, apod.).

Soukromé pojištění rodinného typu nabízí necelá dvacítka pojišťoven. Zpravidla umožňují sjednání uvedeného pojištění pro dítě již několik týdnů po jeho narození, ale sjednání je možné i v pozdějším věku dítěte (obvykle až do 13. - 15. roku). Pojistná doba je nejčastěji stanovena na 5 či více let nebo do určitého věku dítěte (nejpozději do 25 až 28 let). Nejnižší pojistná částka je zpravidla stanovena na 10 000 - 50 000 Kč. Pojistné závisí zejména na rozsahu sjednávaného pojištění, na velikosti pojistných částek, na vstupním věku a pohlaví rodiče, na pojistné době a frekvenci placení pojistného. Jeho výše se pohybuje v řádu stokorun měsíčně. Někdy je pojišťovnami zohledněna frekvence placení pojistného, například formou navýšení pojistné částky při jiném než měsíčním placení pojistného. Možná je zpravidla i jednorázová platba. Při srovnání nabídek dvou pojišťoven dle velikosti pojistného tak můžeme dostat odlišné výsledky pro různé frekvence plateb pojistného.

Nabídky pojišťoven naleznete zde.

Jinou možností finančního zabezpečení dětí může být sjednání rizikového životního pojištění rodiče (za optimální finanční zabezpečení dítěte při smrti živitele je uváděna pojistná částka ve výši 500 000 Kč) a finanční prostředky dítěti zajistit jiným způsobem než termínovým (studijním/věnovým) pojištěním. V úvahu přichází stavební spoření (více zde), investiční pojištění (více zde), ale z důvodu dlouhodobosti i akciové fondy (více zde).

Sjednali byste svému dítěti rodinné pojištění nebo ho finančně zabezpečíte jiným způsobem? Těšíme se na Vaše názory.

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Úrokové sazby u hypoték dál padají. Sílí propad hypotečního trhu

ilustrační snímek

Hypotéky zlevňují už sedmý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z lednových 3,00 procent na srpnových 2,61 procenta....

KOMENTÁŘ: Recese je jistá, krize bude třešinka na dortu

Martin Mašát

Titulek podle ekonoma Martina Mašáta prodává. Proto se poslední dobou vyrojilo mnoho ekonomů a analytiků, kteří vědí,...

KVÍZ: Jste experti na bankovničtinu?

ilustrační snímek

RPSN, PMR, LTV. Volatilita, diverzifikace, pharming. Rozumíte zkratkám a výrazům, které se používají v bankách?...

KVÍZ: Silné ověření online transakcí platí už týden. Víte, co znamená?

ilustrační snímek

V sobotu 14. září vstoupil v platnost požadavek na takzvané silné ověření uživatele. Nově je pro všechny online platby...

Vůdcovství se dá osvojit. Ta schopnost je otevřena všem, říká psycholog

Docent Jan Urban je autorem publikace Ekonomie bez mýtů a iluzí s podtitulem Co...

Být vůdcem znamená vyvolávat v druhých důvěru a jistotu. Lídrům lidé vycházejí vstříc, a to bez jakéhokoli donucení....

Další z rubriky

Nešťastný pád ho stál přes 200 tisíc korun. Zachránila ho pojistka

ilustrační snímek

Stane-li se jednomu z živitelů rodiny úraz či vážně onemocní, pro většinu domácností to znamená značný pokles příjmu....

Expert: Není náhoda, že na investiční pojištění se podávají stížnosti

Martin Podávka

Životní pojištění v Česku posledních osm let stagnuje, počet aktivních smluv klesá. Češi jsou přitom velmi často...

Byt je majetek za miliony. Kdo má pojistit dům, v němž se nachází?

ilustrační snímek

Pojistit si majetek tak, aby pojišťovna v případě pojistné události zaplatila celou škodu, není úplně jednoduché....

Odpovědnost si pojistěte, než sednete na kolo. Škoda může být likvidační

Ilustrační snímek

Když vám ukradnou kolo, je to nepříjemné, ale dá se to ustát. Jestliže však jako cyklista způsobíte někomu škodu, může...

Advantage Consulting, s.r.o.
TÝMOVÁ ASISTENT/KA Praha-východ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 27 000 - 30 000 Kč

Najdete na iDNES.cz