Garance vás přijde draho

aktualizováno 
Nejpozději od 1. ledna 2004 dojde u většiny životních pojištění, u kterých má pojištěný nárok na podíly na zisku, ke snížení technické úrokové míry. Většina pojišťoven tak bude kalkulovat pojistné sazby s maximálně 2,4procentním předpokládaným zhodnocením namísto dnes obvyklých 3 až 4 procent. Jaký bude mít toto opatření dopad na běžného klienta a na celý pojistný trh?

Od 10. září vešla v účinnost novela vyhlášky, která mj. upravuje horní hranici technické úrokové míry (dále TÚM) používanou při výpočtech pojistného životního pojištění. (Nahlédnout do ní můžete ZDE ). Pojišťovny tak budou kalkulovat budoucí závazky, tedy to, co bude muset v rámci pojistných smluv vyplatit, s nižší TÚM. Protože současná hodnota těchto budoucích garantovaných závazků se snižováním úrokové míry roste, je přirozený následující závěr: jestliže pojišťovna sníží svou TÚM, pak její pojistné sazby při stejné garantované pojistné částce vzrostou.  Pojišťovna musí proto při volbě TÚM zvolit vhodný kompromis, neboť příliš nízká míra zvyšuje pojistné sazby tak, že neobstojí v konkurenci na pojistném trhu, zatímco příliš vysoká míra vede k nízkým rezervám vytvořeným z inkasovaného pojistného a tím často k platebním problémům pojišťovny.

Paragraf 3 vyhlášky č. 75/2000 Sb, který je určující pro tvorbu a velikost TÚM

Technická úroková míra
(1) Maximální výše technické úrokové míry se stanoví v rozsahu částky 60 % průměrné úrokové míry dluhopisů vydaných Českou republikou s dobou splatnosti alespoň pět let. Ke stanovení maximální výše technické úrokové míry se použije průměrná úroková míra dluhopisů vydaných za posledních dvanáct kalendářních měsíců
předcházejících roku, od kterého má nově stanovená technická úroková míra vstoupit v platnost.
(2) Maximální výše technické úrokové míry se stanoví ve výši 4 % (zde nově 2,4 %). Ministerstvo je oprávněno upravit maximální výši technické úrokové míry, jestliže dojde ke změně úrokové míry dluhopisů vydaných Českou republikou nejméně o 1 procentní bod.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí pro pojistné smlouvy a) kde investiční riziko nese zcela pojistník (investiční životní pojištění), nebo b) s jednorázově zaplaceným pojistným sjednané maximálně na dobu osmi let, nebo c) bez podílu na zisku, anebo d) důchodového pojištění bez nároku na odbytné.

Pozn. Zákonodárci v odstavci 3 opomněli zmínit, že i ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vyjmenované produkty v odstavci 3. Přesto pojišťovny dle nepsané dohody respektují i odstavec 2 pro vyjmenované produkty.

Změna se dotkne pouze vybraných produktů

  Vliv úrokové míry na celkovém pojistném činí v průměru 75%, zatímco vliv úmrtnostních tabulek jen 25%. Více se dočtete ZDE.

Ještě jednou je nutné zdůraznit, že stanovená TÚM je stropem, který pojišťovny nesmí překročit. V současné době trh drží TÚM na úrovni 3 procent (nejsou ale výjimkou ani maximálně povolená 4 procenta). Pokles TÚM na 2,4 % tak při stávající úrovni pojistného způsobí pokles garantovaných pojistných plnění.

Změna vyhlášky bude mít dopad pouze na nově uzavírané smlouvy, u kterých má pojištěný nárok na podíly na zisku. Novela tak ovlivní především kapitálové životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) a důchodové pojištění s garantovaným plněním (dávkově definované pojištění pro případ dožití) snížením garantované pojistné částky při stávající úrovni pojistného. Pojišťovnám však snížením této garance vzroste možnost investování větší části rezerv do výnosnějších (rizikovějších) aktiv, což v důsledku může mít pozitivní výsledek v nárůstu připisovaných podílů na zisku. Z odstavce 3 plyne, že ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na pojištění bez podílu na zisku. Pojišťovnám tak vyhláška nebrání nabízet  spořící produkt, kde budou vyloučeny podíly na zisku, ale bude  garantováno  4 či 5procentní zhodnocení.

Na které produkty nemá změna vliv?

· veškerá investiční životní pojištění
· krátkodobá pojištění s jednorázově zaplaceným pojistným
· riziková životní pojištění
· důchodové pojištění bez možnosti vrácení zaplaceného pojistného v případě smrti pojištěného
· příspěvkově definované důchodové pojištění bez garantovaného zhodnocení

Vliv technické úrokové míry na výši garantovaného plnění

Pro názornou ukázku dopadu změny technické úrokové míry bylo vybráno fiktivní důchodové pojištění s garantovaným plnění při dožití sjednaného věku s výhradou vrácení zaplaceného pojistného v případě smrti pojištěného během pojistné doby. Muž ve věku 30 let uzavře toto pojištění na 30 let s roční pojistným ve výši 12 000 Kč. Při stejné hypotetické úrovni nákladů a za jinak stejných podmínek dojde k poklesu garantované pojistné částky při dožití z 460 000 na 390 000 korun. Pokles TÚM o 1,6 procentního bodu tak způsobil pokles garantovaného plnění o více než 15 procent.

Staré smlouvy garantují více

Poslanci mají na stole kontroverzní pozměňovací návrh. Více se dočtete ZDE.

Novela vyhlášky ovlivní pouze nově uzavírané smlouvy. Problematickou se tak stává otázka, pokud pojištěný bude chtít provést technické změny u „starých“ smluv (zejména navýšení pojistné částky) a produkt to bude umožňovat, s jakou TÚM bude pojistná částka přepočtena. V pojistných podmínkách si pojišťovny vyhrazují právo na tuto technickou změnu nepřistoupit. Dle vyjádření pojišťoven budou vždy daný případ posuzovat individuálně, přičemž se tomu pojišťovny výslovně nebrání. Po posouzení konkrétního případu pojišťovna rozhodne, zda nová pojistná částka bude vypočtena dle nové či původní TÚM. Můžeme však předpokládat, že s rostoucím objemem a množstvím žádostí o tyto technické změny nebudou pojišťovny již tak "vstřícné" jako doposud.

Nejsme jediní

SPOČÍTEJTE SI:

 Naspoříte více s penzijním fondem, stavební spořitelnou nebo podílovým fondem?

V rámci zachování stability celého pojistného sektoru má kontrola horní hranice TÚM v jednotlivých zemích zásadní význam. V přístupech k této regulaci však můžeme nalézt mezi zeměmi výrazné rozdíly. Ve světě se tak můžeme setkat od liberálního přístupu, kde zodpovědnost je z velké části přenechána na pojišťovně (Austrálie) až po institucionální  regulaci TÚM. Kromě České republiky se s podobnou regulací můžeme setkat v Německu či Portugalsku, kde v současné době je maximální TÚM je ve výši 2,75 resp. 4 procent. Ve Finsku mají rozdílnou sazbu pro individuální a skupinové obchody, a to 2,5 resp. 3,5 procent. Na Slovensku je TÚM stanovena referenční sazbou podobně jako v odstavci 1 výše uvedeného paragrafu 3.

V konečném důsledku nemusí být změna TÚM z pohledu klienta změnou negativní. Při stávající úrovni pojistného dojde tedy jak ke snížení garantované pojistné částky, ale zároveň ke zvýšení možností pro připisování vyšších podílů na výnosech. Vzhledem k tomu, že vyhláška se týká pouze nově uzavíraných smluv, objektivně se obáváme, že mnoho agentů využije snížení TÚM k argumentaci při prodeji především tzv. starých kapitálovek. Snížení TÚM u klasických životních pojištění však výrazně nahrává „konkurenčním“ konstrukcím produktu. Můžeme tak do budoucna očekávat přesun zájmu klientů i pojišťoven k investičními životnímu pojištění a příspěvkově definovaným spořícím produktům bez garantovaného zhodnocení, které u nás nabízí prozatím jako jediná pojišťovna Wüstenrot.

Domníváte se, že snížení vrchní hranice TÚM bude mít pozitivní dopad na český pojistný trh? Myslíte si, že obava zneužití této změny ze strany agentů je oprávněná? Děkujeme za vaše názory a připomínky.  

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Další z rubriky

Co si ohlídat, abyste netratili, když na dovolenou vyrazíte autem

ilustrační snímek

Dopravní nehoda, ale i porucha vozu je stresovou situací. Vyřešit ji lze přesto komfortně. Stačí zavolat asistenční...

Nešťastný pád ho stál přes 200 tisíc korun. Zachránila ho pojistka

ilustrační snímek

Stane-li se jednomu z živitelů rodiny úraz či vážně onemocní, pro většinu domácností to znamená značný pokles příjmu....

Dostal v Egyptě trombózu. Stálo to přes osm set tisíc korun

ilustrační snímek

Chystáte se na zahraniční dovolenou? Pak rozhodně nezapomeňte na vhodné cestovní pojištění. Jinak si místo hezkých...

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

3 ověřené tipy, jak si přivydělat na rodičovské dovolené

Kurzy.cz I když se úspěšně řeší navýšení rodičovského příspěvku, některé maminky na výši rodičovské spoléhat nemohou. Mají nákla...

Advantage Consulting, s.r.o.
VÝVOJÁŘ SW, C/C++

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 35 000 - 50 000 Kč

Najdete na iDNES.cz