Garance vás přijde draho

aktualizováno 
Nejpozději od 1. ledna 2004 dojde u většiny životních pojištění, u kterých má pojištěný nárok na podíly na zisku, ke snížení technické úrokové míry. Většina pojišťoven tak bude kalkulovat pojistné sazby s maximálně 2,4procentním předpokládaným zhodnocením namísto dnes obvyklých 3 až 4 procent. Jaký bude mít toto opatření dopad na běžného klienta a na celý pojistný trh?

Od 10. září vešla v účinnost novela vyhlášky, která mj. upravuje horní hranici technické úrokové míry (dále TÚM) používanou při výpočtech pojistného životního pojištění. (Nahlédnout do ní můžete ZDE ). Pojišťovny tak budou kalkulovat budoucí závazky, tedy to, co bude muset v rámci pojistných smluv vyplatit, s nižší TÚM. Protože současná hodnota těchto budoucích garantovaných závazků se snižováním úrokové míry roste, je přirozený následující závěr: jestliže pojišťovna sníží svou TÚM, pak její pojistné sazby při stejné garantované pojistné částce vzrostou.  Pojišťovna musí proto při volbě TÚM zvolit vhodný kompromis, neboť příliš nízká míra zvyšuje pojistné sazby tak, že neobstojí v konkurenci na pojistném trhu, zatímco příliš vysoká míra vede k nízkým rezervám vytvořeným z inkasovaného pojistného a tím často k platebním problémům pojišťovny.

Paragraf 3 vyhlášky č. 75/2000 Sb, který je určující pro tvorbu a velikost TÚM

Technická úroková míra
(1) Maximální výše technické úrokové míry se stanoví v rozsahu částky 60 % průměrné úrokové míry dluhopisů vydaných Českou republikou s dobou splatnosti alespoň pět let. Ke stanovení maximální výše technické úrokové míry se použije průměrná úroková míra dluhopisů vydaných za posledních dvanáct kalendářních měsíců
předcházejících roku, od kterého má nově stanovená technická úroková míra vstoupit v platnost.
(2) Maximální výše technické úrokové míry se stanoví ve výši 4 % (zde nově 2,4 %). Ministerstvo je oprávněno upravit maximální výši technické úrokové míry, jestliže dojde ke změně úrokové míry dluhopisů vydaných Českou republikou nejméně o 1 procentní bod.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí pro pojistné smlouvy a) kde investiční riziko nese zcela pojistník (investiční životní pojištění), nebo b) s jednorázově zaplaceným pojistným sjednané maximálně na dobu osmi let, nebo c) bez podílu na zisku, anebo d) důchodového pojištění bez nároku na odbytné.

Pozn. Zákonodárci v odstavci 3 opomněli zmínit, že i ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na vyjmenované produkty v odstavci 3. Přesto pojišťovny dle nepsané dohody respektují i odstavec 2 pro vyjmenované produkty.

Změna se dotkne pouze vybraných produktů

  Vliv úrokové míry na celkovém pojistném činí v průměru 75%, zatímco vliv úmrtnostních tabulek jen 25%. Více se dočtete ZDE.

Ještě jednou je nutné zdůraznit, že stanovená TÚM je stropem, který pojišťovny nesmí překročit. V současné době trh drží TÚM na úrovni 3 procent (nejsou ale výjimkou ani maximálně povolená 4 procenta). Pokles TÚM na 2,4 % tak při stávající úrovni pojistného způsobí pokles garantovaných pojistných plnění.

Změna vyhlášky bude mít dopad pouze na nově uzavírané smlouvy, u kterých má pojištěný nárok na podíly na zisku. Novela tak ovlivní především kapitálové životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) a důchodové pojištění s garantovaným plněním (dávkově definované pojištění pro případ dožití) snížením garantované pojistné částky při stávající úrovni pojistného. Pojišťovnám však snížením této garance vzroste možnost investování větší části rezerv do výnosnějších (rizikovějších) aktiv, což v důsledku může mít pozitivní výsledek v nárůstu připisovaných podílů na zisku. Z odstavce 3 plyne, že ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na pojištění bez podílu na zisku. Pojišťovnám tak vyhláška nebrání nabízet  spořící produkt, kde budou vyloučeny podíly na zisku, ale bude  garantováno  4 či 5procentní zhodnocení.

Na které produkty nemá změna vliv?

· veškerá investiční životní pojištění
· krátkodobá pojištění s jednorázově zaplaceným pojistným
· riziková životní pojištění
· důchodové pojištění bez možnosti vrácení zaplaceného pojistného v případě smrti pojištěného
· příspěvkově definované důchodové pojištění bez garantovaného zhodnocení

Vliv technické úrokové míry na výši garantovaného plnění

Pro názornou ukázku dopadu změny technické úrokové míry bylo vybráno fiktivní důchodové pojištění s garantovaným plnění při dožití sjednaného věku s výhradou vrácení zaplaceného pojistného v případě smrti pojištěného během pojistné doby. Muž ve věku 30 let uzavře toto pojištění na 30 let s roční pojistným ve výši 12 000 Kč. Při stejné hypotetické úrovni nákladů a za jinak stejných podmínek dojde k poklesu garantované pojistné částky při dožití z 460 000 na 390 000 korun. Pokles TÚM o 1,6 procentního bodu tak způsobil pokles garantovaného plnění o více než 15 procent.

Staré smlouvy garantují více

Poslanci mají na stole kontroverzní pozměňovací návrh. Více se dočtete ZDE.

Novela vyhlášky ovlivní pouze nově uzavírané smlouvy. Problematickou se tak stává otázka, pokud pojištěný bude chtít provést technické změny u „starých“ smluv (zejména navýšení pojistné částky) a produkt to bude umožňovat, s jakou TÚM bude pojistná částka přepočtena. V pojistných podmínkách si pojišťovny vyhrazují právo na tuto technickou změnu nepřistoupit. Dle vyjádření pojišťoven budou vždy daný případ posuzovat individuálně, přičemž se tomu pojišťovny výslovně nebrání. Po posouzení konkrétního případu pojišťovna rozhodne, zda nová pojistná částka bude vypočtena dle nové či původní TÚM. Můžeme však předpokládat, že s rostoucím objemem a množstvím žádostí o tyto technické změny nebudou pojišťovny již tak "vstřícné" jako doposud.

Nejsme jediní

SPOČÍTEJTE SI:

 Naspoříte více s penzijním fondem, stavební spořitelnou nebo podílovým fondem?

V rámci zachování stability celého pojistného sektoru má kontrola horní hranice TÚM v jednotlivých zemích zásadní význam. V přístupech k této regulaci však můžeme nalézt mezi zeměmi výrazné rozdíly. Ve světě se tak můžeme setkat od liberálního přístupu, kde zodpovědnost je z velké části přenechána na pojišťovně (Austrálie) až po institucionální  regulaci TÚM. Kromě České republiky se s podobnou regulací můžeme setkat v Německu či Portugalsku, kde v současné době je maximální TÚM je ve výši 2,75 resp. 4 procent. Ve Finsku mají rozdílnou sazbu pro individuální a skupinové obchody, a to 2,5 resp. 3,5 procent. Na Slovensku je TÚM stanovena referenční sazbou podobně jako v odstavci 1 výše uvedeného paragrafu 3.

V konečném důsledku nemusí být změna TÚM z pohledu klienta změnou negativní. Při stávající úrovni pojistného dojde tedy jak ke snížení garantované pojistné částky, ale zároveň ke zvýšení možností pro připisování vyšších podílů na výnosech. Vzhledem k tomu, že vyhláška se týká pouze nově uzavíraných smluv, objektivně se obáváme, že mnoho agentů využije snížení TÚM k argumentaci při prodeji především tzv. starých kapitálovek. Snížení TÚM u klasických životních pojištění však výrazně nahrává „konkurenčním“ konstrukcím produktu. Můžeme tak do budoucna očekávat přesun zájmu klientů i pojišťoven k investičními životnímu pojištění a příspěvkově definovaným spořícím produktům bez garantovaného zhodnocení, které u nás nabízí prozatím jako jediná pojišťovna Wüstenrot.

Domníváte se, že snížení vrchní hranice TÚM bude mít pozitivní dopad na český pojistný trh? Myslíte si, že obava zneužití této změny ze strany agentů je oprávněná? Děkujeme za vaše názory a připomínky.  

 

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Další z rubriky

Sedm věcí, na které byste neměli zapomínat při pojištění auta

Ilustrační snímek

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tedy takzvané povinné ručení, je nutnost. Havarijní pojištění je...

Na co si dát pozor, když pojišťujete elektroniku

Ilustrační snímek

Ve slevách se dá nakoupit nejrůznější elektronika. K výhodným nákupům obchodníci často přidávají i možnost prodloužit...

Zmapovali jsme, na co letos přispívají všechny zdravotní pojišťovny

Ilustrační snímek

Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny, je dobré se nejprve podívat, čím vás ta vaše hýčká a co přechodem k jiné...

V italském letovisku Bibione zakázali kouření na plážích. Cigaretové filtry jsou...

V italském letovisku Bibione zakázali kouření na plážích. Cigaretové filtry jsou...

Kurzy.cz Oblíbené letní turistické letovisko Bibione zavádí jako první v celé Itálii úplný zákaz kouření na všech plážích. Novin...

Najdete na iDNES.cz