Daňové přiznání klepe na dveře!

aktualizováno 
Poslední březen je za dveřmi a s ním i povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň. Pro mnohé je to sice pokaždé jako noční můra, ale letos by to mohlo být jinak, protože formuláře daňového přiznání jsou jednodušší. Ani pravidla určující, jak a kdo musí odvádět daně složitá nejsou. Jenže jsou ukrytá ve spleti zákonů, kterými se laik dokáže prokousat jen stěží.

 

Daňové přiznání neodevzdávají jen podnikatelé nebo lidé „na volné noze“, ale také zaměstnanci, studenti, důchodci či nezaměstnaní, pokud mají příjmy, které je nutné podle zákona zdanit a za určitých podmínek i lidé, kteří například prodali automobil.

 

Kdo odevzdává daňové přiznání a platí daň?

  • Podnikatelé, kteří si za rok vydělali více než deset tisíc korun anebo jejich podnikání skončilo ztrátou. V takovém případě nebudou platit na daních nic a naopak mají možnost ztrátu odečíst od základu daně v následujícím roce. 
  • Zaměstnanci s jedním, případně více zaměstnavateli se vyrovnávají se státní pokladnou, pokud za ně firma odváděla zálohy na daň, ale oni nepodepsali takzvané prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.
  • Zaměstnanci, kteří si kromě svého stálého příjmu vydělali více než čtyři tisíce korun (kromě příjmů, které jsou od daně osvobozeny, nebo z nich již byla daň formou srážky zaplacena). 
  • Zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci či studenti, kteří si díky příležitostným výdělkům přišli na více než deset tisíc korun ročně. Mezi příležitostné přivýdělky může patřit například nepravidelný honorář (ovšem nad tři tisíce korun, do tří tisíc ho zdaňuje ten, kdo ho vyplácí desetiprocentní srážkovou daní), příležitostný prodej zeleniny a ovoce ze zahrádky, příležitostný pronájem či jiné služby.
  • Všichni, kdo si ze svého daňového základu chtějí odečíst úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření.   
  • Majitelé členského podílu na družstvu, jestliže utržené peníze nepoužijí znovu na bydlení.

1/ Jaký formulář vyplnit

Vyplnit daňové přiznání je možné i na našich stránkách. Interaktivní daňové přiznání máte možnost využít PRÁVĚ ZDE.

 

K dispozici jsou dva typy formulářů. Jednoduchý typ „A“ a složitější „B“. „Béčko“ bude letos snazší vyplnit i pro ty, kteří s ním měli loni problémy. Je rozdělen na základní dvojlist a čtyři přílohy určené pro různé typy příjmů. Každý si může vybrat jen ty, které se vztahují k jeho výdělkům. Nemusí se tak prodírat řádky, které se ho netýkají, jako loni. 

   

Jednodušší „A“ je pro ty, kteří:

- mají jednoho zaměstnavatele, ale nepodepsali u něj prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti 

- mají příjmy od více zaměstnavatelů

- chtějí si odečíst z daní úroky z hypotéky nebo úvěry od stavební spořitelny (ale jinak by přiznání sami nepodávali)

 

Složitější „B“ vyplní:

- podnikatelé

- ti, kdo mají příjmy ze svobodného povolání

- zaměstnanci, studenti, důchodci, nezaměstnaní, kteří si příležitostně přivydělávají

- ti, kteří prodali věc, která podléhá zdanění, a to i v případě, že daň je nulová (například automobil)

 

2/ Jak spočítat daň

 

Finanční poradci doporučují, spočítejte si nejdříve daň „v ruce“ na papíře a poté pro výsledná čísla hledejte na formuláři přiznání ty správné kolonky. Postup při výpočtu daně je poměrně jednoduchý a pro všechny kategorie (podnikatelé, zaměstnanci, důchodci apod.) velmi podobný.

 

Zaměstnanci: nejprve by si měli vyzvednout od svého zaměstnavatele (případně více zaměstnavatelů) potvrzení o zdanitelných příjmech. Na něm jsou uvedeny příjmy, zaplacené pojistné a zálohy na daň. Odečtením pojistného od příjmů zjistí čisté příjmy. Podobně se postupuje i u přivýdělků či příjmů z prodeje, to znamená, že se od nich odečtou všechny daňově uznatelné výdaje (a to buď paušál nebo skutečné náklady). Výsledné číslo se připočte k čistým příjmům ze zaměstnání. Sečtené příjmy se sníží o takzvané odčitatelné položky podle zákona (jejich seznam a výše je uvedena v pokynech k vyplnění daňového přiznání). Mezi tyto položky patří například částka na poplatníka, úroky z hypoték, dobročinné dary a podobně.

 

A konečně je tu částka, ze které se vypočítá daň (tabulka výpočtu daně je opět uvedena v pokynech). Výsledná daň se porovná se zaplacenými zálohami. Pokud jsou zálohy vyšší, lze požádat přímo na daňovém přiznání o vrácení přeplatku. To je oproti minulým letům novinka. Jestliže jsou menší, nezbývá než daň doplatit.

 

Podnikatelé: postupují stejně jako zaměstnanci s tím rozdílem, že sčítají pouze příjmy ze samostatné činnosti a odečítají od nich související výdaje (opět paušál nebo skutečné a pojištění) a odčitatelné položky podle zákona.              

 

3/ Do kdy se vyrovnat se státní pokladnou

 

- do 31. března zaplatit daň a podat daňové přiznání 

- do 30. června zaplatit daň a podat daňové přiznání s daňovým poradcem, ale za předpokladu, že tuto skutečnost do 31. března finančnímu úřadu oznámíte

- do 30. června, pokud požádáte z důvodů tíživé finanční situace (například po povodních) o odklad  

- do 30. dubna, respektive 31. července je třeba poslat okresní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích

- do osmi dnů poté, co odevzdáte daňové přiznání, byste měli zaslat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně

-

Nevíte, ve které bance si zřídit běžný účet? 

Poradíme vám. Neváhejte a navštivte tuto SPECIÁLNÍ SEKCI.

4/ Pokuty za zpoždění a chyby

 

- za pozdní zaplacení 1 promile z daně za každý den prodlení

- za neodevzdání vyplněného tiskopisu až 10 procent z daně

- za chybu v dani, kterou objeví finanční úřad, 2 promile za každý den, kdy státu dlužíte

- za chybu v dani, kterou objevíte sami, půl promile za každý den, kdy státu dlužíte

sankce v této výši nabíhá 500 dní, potom se vypočítává jako 1,4 procenta diskontní sazby ČNB

 

5/ O co si můžete snížit daně

 

- skutečné výdaje související s podnikáním či samostatnou činností, ale musíte vést účetnictví

- paušální částky dané zákonem k jednotlivým typům příjmů, nemusíte vést účetnictví

- až 12 tisíc korun, pokud si platíte důchodové či kapitálové životní pojištění*

- až 12 tisíc korun, jestliže si spoříte do penzijního fondu*   

- až 300 tisíc korun z úroků z hypotéky a z úvěru ze stavebního spoření*

- dary na dobročinné účely do 20 procent daňového základu, z toho 10 procent na povodně

 

Dary musely být předány tuzemské právnické osobě, například nadaci na její konto, případně obci postižené povodněmi. Uznávají se peněžité, například částka poslaná na konto, i nepeněžité dary, například balená voda, čisticí prostředky a podobně. V případě nepeněžitých darů potřebujete potvrzení o tom, co jste komu předali. U peněžitých příspěvků slouží jako doklad třeba výpis z účtu nebo ústřižek složenky.

- 2000 korun za jeden bezpříspěvkový odběr krve

 

Poznámka: *při splnění dalších podmínek daných zákonem

 

6/ Kdo může s výpočtem daně pomoci

 

Jestliže se na výpočet daně a vyplnění přiznání necítíte, můžete si objednat služby daňového poradce nebo účetního. První jmenovaný bývá dražší, za vyhotovení jednoduššího přiznání si naúčtuje zhruba jeden až pět tisíc korun, případně si nechá zaplatit za hodinu šest set až dva tisíce korun. Ručí za případné početní chyby, ale nikoli pokud vznikly z vašich špatných podkladů. Účetní je levnější - asi pět set až patnáct set korun za jednoduché přiznání - ale odpovědnost nenese.

 

Vyplatí se "hypotéka na družstevní byt"? Je to šance, jak snadno dosáhnout na bydlení? Odpovědi naleznete v TOMTO ČLÁNKU.

Jak danit prodej auta či chaty

 

Majitelé automobilu, pokud ho prodali do jednoho roku od koupě, nebo ho měli v obchodním majetku své firmy, musí také myslet na vyplnění daňového přiznání. Zdanění se vztahuje i na vozy, které byly vyřazeny z podnikatelského majetku před pěti a méně lety. Daň se vypočítává vždy z rozdílu kupní a prodejní ceny. Ve většině případů bývá záporná, takže daň rovná se nule. I přesto je však nutné daňové přiznání podat.

 

Zabývat se daněmi musí také majitelé bytu či rodinného domku, jestliže v něm bydleli méně než dva roky nebo byl obchodním majetkem. Dvouletá lhůta vlastnictví neplatí pro družstevní byt převedený do osobního vlastnictví. Stačí, aby v něm nový majitel dva roky žil, a může ho bez zdanění prodat ihned poté, co se stane jeho majetkem. Opět platí, že dani podléhá kladný rozdíl mezi prodejní a kupní cenou.  

 

Majitelé chat a garáží budou vyplňovat přiznání, pokud je vlastnili méně než pět let nebo jsou obchodním majetkem. Daň se vypočítává podobně jako v předchozích případech z kladného zisku z prodeje.

 

Patříte mezi podnikatele, kterým konec března přináší špatné spaní? Už se vám někdy stalo, že jste daňové přiznání nepodali včas? Co následovalo? Těšíme se na vaše názory.

 

Autor:

Nejčtenější

Desítky let v jedné firmě. Kdy je čas se zvednout

Ilustrační snímek

Stejná vrátnice, stejný stůl. Mění se jen kolegové, vedení, podmínky. Proč zůstávají někteří lidé v jedné práci desítky...

Šest pravidel, jak řídit svého šéfa, aby vás hodnotil lépe

Ilustrační snímek

Připusťme, že přímo řídit svého šéfa většinou nemůžeme. Schází nám k tomu potřebné páky. Co však řídit můžeme, je náš...

Šest zásadních změn, které má přinést novela zákoníku práce

Ilustrační snímek

Chystá se novela zákoníku práce. Co může letos čekat zaměstnance, přibližuje expertka na pracovní právo.

Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

David Novák a Pavel Doležal z pardubické společnost Fine Gusto

Vypadají spíše jako studenti práv, přitom David Novák (28) a Pavel Doležal (30) založili a úspěšně řídí firmu Fine...

Pokles cen nemovitostí se zatím nekoná. Podívejte se, kolik stojí byty

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí v posledních letech strmě rostly, ale na mnoha místech již narazily na strop a začaly stagnovat. Na...

Další z rubriky

Nezaviněná autonehoda v cizině? Povinné ručení vám mnohdy nepomůže

Ilustrační snímek

Zažila to řada českých řidičů. I když autonehodu na evropských silnicích nezavinili, škodu nakonec uhradili ze svého,...

Češi jsou v právních sporech odvážnější. Soudí se hodně a rádi

Jitka Chizzola

Téměř každý třetí Čech se v posledních 5 letech účastnil právního sporu. Lidé se už nebojí bránit se, říká generální...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Jaké kryptoměny vybrat pro rok 2019? Objeví se nový Bitcoin?

Kurzy.cz Zásadní otázkou při výběru kryptoměn pro rok 2019, kterou si musí každý investor položit, je, zda bude v roce 2019 stál...

Najdete na iDNES.cz