Co je úrazové pojištění

aktualizováno 
Co je pojištěno úrazovým pojištěním? V případě, že v důsledku úrazu dojde k tělesnému poškození nebo smrti pojištěného, vyplatí pojišťovna sjednané pojistné plnění. Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé při pracovní a mimopracovní činnosti.
Úrazové pojištění se sjednává buď jako samostatný druh pojištění nebo jako připojištění především k životnímu pojištění, nebo bývá součástí např. cestovního pojištění či pojištění motorových vozidel.

Důležité je si uvědomit, že úrazové pojištění kryje jen a pouze ty případy invalidity, pracovní neschopnosti a smrti, které vznikly následkem úrazu. Nenabízí tedy kompletní pojistnou ochranu. Proto také úrazové pojištění patří spíše mezi levnější druhy pojištění: riziko pro pojišťovnu totiž není příliš veliké. Proč? Např. příčinou vzniku invalidity ( a tím pracovní neschopnosti a s ní související ztráty výdělku) bývá mnohem častěji nemoc než úraz. Při rozhodování, zda si úrazové pojištění sjednat nebo ne, je třeba si uvědomit účel tohoto druhu pojištění. Pojištění pro případ smrti úrazem má zabezpečit pozůstalé po pojištěném – především uhradit náklady na pohřeb. Jelikož ale příčinou smrti zdaleka nebývá pouze úraz, ale častěji nemoc, je poněkud nelogické sjednávat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, aniž by bylo zároveň kryto nebezpečí smrti z jiné příčiny (např. nemoci). Chceme-li tedy předem myslet na budoucnost blízkých osob (které se mohou stát pozůstalými), je třeba pojistit se pro případ smrti jako takové – a ne pouze následkem úrazu. Riziko smrti kryje životní pojištění. Stejně tak pojištění invalidity, které má nahradit alespoň zčásti ztrátu na výdělku, je třeba sjednat nejen pro invaliditu vzniklou následkem úrazu, ale i nemoci.

Úraz bývá pojišťovnami definován jako: Náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného, neočekávané a nepřetržité působení nízkých nebo vysokých teplot, par, plynů, elektrického proudu, záření a jedů, které mělo za následek tělesné poškození nebo smrt pojištěného.
Jelikož ke smrti následkem úrazu nemusí dojít hned bezprostředně po úrazu, bývá pojišťovnou také stanovena doba – nejčastěji jeden rok – která může uběhnout mezi vznikem úrazu a smrtí tak, aby ještě stále bylo vyplaceno pojistné plnění za smrt následkem tohoto úrazu.
Jsou však také stanoveny výluky, kdy pojistné plnění vyplaceno pojišťovnou nebude: jsou to např. úrazy vzniklé v souvislosti se sebevražedným pokusem, s trestnými činy, s válečnými událostmi, pod vlivem alkoholu, následkem duševní poruchy, úrazy vzniklé při některých sportovních činnostech ( parašutismus, horolezectví, účast na sportovních soutěžích), za úraz se nepovažuje ani zhoršení nemoci v důsledku úrazu.
Je tedy třeba předem se dobře seznámit s tím, co pojišťovna kryje a co ne. Některé úrazy, které jsou ze základního pojištění vyloučeny, je možné připojistit za zvýšené pojistné (např. úrazy při sportování).

Úrazové pojištění může zahrnovat několik různých složek. Některé mohou být sjednány samostatně, jiné pouze v kombinaci s ostatními. V nabídce pojišťoven mohou být:

  • úrazové invalidní pojištění - v případě úrazu pojišťovna vyplatí pojistné plnění pro případ trvalých následků úrazu
  • pojištění pro případ smrti následkem úrazu - v případě úrazu pojišťovna vyplatí pojistné plnění pro případ smrti následkem úrazu
  • úrazové pojištění denního odškodného - v případě úrazu pojišťovna vyplatí pojistné plnění za dobu nezbytného léčení nebo denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti (podle toho, co je sjednáno)
  • úrazové pojištění denního odškodného při pobytu v nemocnici - v případě úrazu pojišťovna vyplatí denní odškodné za dobu pobytu v nemocnici
  • pojištění nákladů spojených s úrazem - v případě úrazu pojišťovna uhradí náklady vzniklé v důsledku úrazu (toto pojištění bývá složkou cestovního pojištění)
  • pojištění drobných úrazů
Pojistné plnění může být sjednáno buď jako plnění jednorázové nebo jako důchod (časově omezený nebo doživotní).
Po úrazu pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku (při smrti pojištěného úrazem) nebo určitou procentní část pojistné částky podle rozsahu a závažnosti tělesného poškození. Pro jednotlivé složky úrazového pojištění se sjednávají pojistné částky v různé výši. Pojistná částka pro trvalé následky úrazu bývá vždy vyšší než pojistná částka pro smrt následkem úrazu. Při výběru pojišťovny je třeba výši pojistné částky věnovat velkou pozornost. Cílem je najít pojištění, které nabízí širokou pojistnou ochranu (málo výluk a co nejvíce sjednaných složek pojištění) s co nejvyššími pojistnými částkami za co nejnižší pojistné.

Výše pojistného závisí na výši sjednaných pojistných částek, na tom, jaké všechny druhy pojistného plnění byly sjednány, a závisí také na velikosti rizika – pojišťovna si pojištěného zařadí do jedné z několika tarifních skupin, podle toho, jaké druhy činností pojištěný vykonává: podle rizikovosti povolání a zájmových (sportovních) činností. Za bezeškodní průběh mohou pojišťovny nabízet slevy na pojistném.

Kromě placení pravidelného pojistného je také u některých pojišťoven možno uzavřít úrazové pojištění za návratný vklad (také se nazývá vkladové pojištění či pojištění za jednorázové návratné pojistné). Na začátku pojištění pojistník (tj. osoba, která sjednává smlouvu) zaplatí pojišťovně pojistné dopředu formou vkladu. Z výnosů tohoto vkladu je placeno skutečné pojistné. Vklad náleží po celou dobu pojistníkovi, a na konci sjednané doby pojištění nebo při jiném ukončení pojištění se mu vrací. Kromě pojistné ochrany má pojištěný nárok také na podíl na výnosech z vloženého vkladu. Tyto výnosy může pojišťovna vyplácet buď každoročně (lepší varianta) nebo až na konci pojištění. (Zde je třeba si uvědomit, že i když nám bude vklad na konci pojištění celý vrácen, není toto pojištění „zadarmo“. Pojišťovně půjčíme své peníze, ze kterých bychom jinak mohli mít úrokové výnosy nebo jiný užitek. Takto si za své peníze kupujeme pojistnou ochranu – stejně jako při placení běžného pojistného.)

Dále je dobré vědět, jaká je místní platnost pojištění, tedy zda se vztahuje na celý svět, nebo např. jen na zahraničí nebo jen na ČR. Pojistné období může být stanoveno v různé délce, může to být jeden rok i několik let.

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Ilustrační snímek

Řada absolventů středních a vysokých škol si užívá prázdniny a odkládá hledání nového uplatnění. Personalisté však...

Jak si říct o vyšší plat či dovolenou navíc? Vyjednávejte jako generál

ilustrační snímek

I když se jim říká měkké dovednosti, neznamená to, že ten, kdo je ovládá, je „měkký“. Právě naopak. Pokud si je...

Další z rubriky

PŘEHLEDNĚ: Čím se nově dá vylepšit životní pojištění

Ilustrační snímek

Štíhlí nekuřáci ušetří na pojistném. Pojistit si můžete i onemocnění způsobené klíštětem, náklady na asistovanou...

Pojištění domu či bytu je funkční, jen když s ním průběžně pracujete

Ilustrační snímek

Praxe ukazuje, že řada lidí v případě pojistné události tratí peníze kvůli podpojištění. Aktuálně se to týká zejména...

Řada Čechů si neumí vybrat cestovní pojistku, aby skutečně fungovala

Ilustrační snímek

Většina Čechů, kteří vyrazí na dovolenou za hranice, je už zvyklá sjednat si cestovní pojistku. U dlouhodobých pobytů...

Cestovky hlásí rekordní prodej zájezdů. Pomáhá výrazně vyšší poptávka, větší výb...

Cestovky hlásí rekordní prodej zájezdů. Pomáhá výrazně vyšší poptávka, větší výb...

Kurzy.cz I přes velké problémy kvůli odstaveným Boeingům 737 MAX hlásí české cestovní kanceláře rekordní prodej zájezdů. Zájem o...

Advantage Consulting, s.r.o.
BUSINESS/FINANCE CONTROLLER s AJ Praha

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 80 000 - 100 000 Kč

Najdete na iDNES.cz