Co je úrazové pojištění

aktualizováno 
Co je pojištěno úrazovým pojištěním? V případě, že v důsledku úrazu dojde k tělesnému poškození nebo smrti pojištěného, vyplatí pojišťovna sjednané pojistné plnění. Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé při pracovní a mimopracovní činnosti.
Úrazové pojištění se sjednává buď jako samostatný druh pojištění nebo jako připojištění především k životnímu pojištění, nebo bývá součástí např. cestovního pojištění či pojištění motorových vozidel.

Důležité je si uvědomit, že úrazové pojištění kryje jen a pouze ty případy invalidity, pracovní neschopnosti a smrti, které vznikly následkem úrazu. Nenabízí tedy kompletní pojistnou ochranu. Proto také úrazové pojištění patří spíše mezi levnější druhy pojištění: riziko pro pojišťovnu totiž není příliš veliké. Proč? Např. příčinou vzniku invalidity ( a tím pracovní neschopnosti a s ní související ztráty výdělku) bývá mnohem častěji nemoc než úraz. Při rozhodování, zda si úrazové pojištění sjednat nebo ne, je třeba si uvědomit účel tohoto druhu pojištění. Pojištění pro případ smrti úrazem má zabezpečit pozůstalé po pojištěném – především uhradit náklady na pohřeb. Jelikož ale příčinou smrti zdaleka nebývá pouze úraz, ale častěji nemoc, je poněkud nelogické sjednávat pojištění pro případ smrti následkem úrazu, aniž by bylo zároveň kryto nebezpečí smrti z jiné příčiny (např. nemoci). Chceme-li tedy předem myslet na budoucnost blízkých osob (které se mohou stát pozůstalými), je třeba pojistit se pro případ smrti jako takové – a ne pouze následkem úrazu. Riziko smrti kryje životní pojištění. Stejně tak pojištění invalidity, které má nahradit alespoň zčásti ztrátu na výdělku, je třeba sjednat nejen pro invaliditu vzniklou následkem úrazu, ale i nemoci.

Úraz bývá pojišťovnami definován jako: Náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného, neočekávané a nepřetržité působení nízkých nebo vysokých teplot, par, plynů, elektrického proudu, záření a jedů, které mělo za následek tělesné poškození nebo smrt pojištěného.
Jelikož ke smrti následkem úrazu nemusí dojít hned bezprostředně po úrazu, bývá pojišťovnou také stanovena doba – nejčastěji jeden rok – která může uběhnout mezi vznikem úrazu a smrtí tak, aby ještě stále bylo vyplaceno pojistné plnění za smrt následkem tohoto úrazu.
Jsou však také stanoveny výluky, kdy pojistné plnění vyplaceno pojišťovnou nebude: jsou to např. úrazy vzniklé v souvislosti se sebevražedným pokusem, s trestnými činy, s válečnými událostmi, pod vlivem alkoholu, následkem duševní poruchy, úrazy vzniklé při některých sportovních činnostech ( parašutismus, horolezectví, účast na sportovních soutěžích), za úraz se nepovažuje ani zhoršení nemoci v důsledku úrazu.
Je tedy třeba předem se dobře seznámit s tím, co pojišťovna kryje a co ne. Některé úrazy, které jsou ze základního pojištění vyloučeny, je možné připojistit za zvýšené pojistné (např. úrazy při sportování).

Úrazové pojištění může zahrnovat několik různých složek. Některé mohou být sjednány samostatně, jiné pouze v kombinaci s ostatními. V nabídce pojišťoven mohou být:

  • úrazové invalidní pojištění - v případě úrazu pojišťovna vyplatí pojistné plnění pro případ trvalých následků úrazu
  • pojištění pro případ smrti následkem úrazu - v případě úrazu pojišťovna vyplatí pojistné plnění pro případ smrti následkem úrazu
  • úrazové pojištění denního odškodného - v případě úrazu pojišťovna vyplatí pojistné plnění za dobu nezbytného léčení nebo denní odškodné za dobu pracovní neschopnosti (podle toho, co je sjednáno)
  • úrazové pojištění denního odškodného při pobytu v nemocnici - v případě úrazu pojišťovna vyplatí denní odškodné za dobu pobytu v nemocnici
  • pojištění nákladů spojených s úrazem - v případě úrazu pojišťovna uhradí náklady vzniklé v důsledku úrazu (toto pojištění bývá složkou cestovního pojištění)
  • pojištění drobných úrazů
Pojistné plnění může být sjednáno buď jako plnění jednorázové nebo jako důchod (časově omezený nebo doživotní).
Po úrazu pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku (při smrti pojištěného úrazem) nebo určitou procentní část pojistné částky podle rozsahu a závažnosti tělesného poškození. Pro jednotlivé složky úrazového pojištění se sjednávají pojistné částky v různé výši. Pojistná částka pro trvalé následky úrazu bývá vždy vyšší než pojistná částka pro smrt následkem úrazu. Při výběru pojišťovny je třeba výši pojistné částky věnovat velkou pozornost. Cílem je najít pojištění, které nabízí širokou pojistnou ochranu (málo výluk a co nejvíce sjednaných složek pojištění) s co nejvyššími pojistnými částkami za co nejnižší pojistné.

Výše pojistného závisí na výši sjednaných pojistných částek, na tom, jaké všechny druhy pojistného plnění byly sjednány, a závisí také na velikosti rizika – pojišťovna si pojištěného zařadí do jedné z několika tarifních skupin, podle toho, jaké druhy činností pojištěný vykonává: podle rizikovosti povolání a zájmových (sportovních) činností. Za bezeškodní průběh mohou pojišťovny nabízet slevy na pojistném.

Kromě placení pravidelného pojistného je také u některých pojišťoven možno uzavřít úrazové pojištění za návratný vklad (také se nazývá vkladové pojištění či pojištění za jednorázové návratné pojistné). Na začátku pojištění pojistník (tj. osoba, která sjednává smlouvu) zaplatí pojišťovně pojistné dopředu formou vkladu. Z výnosů tohoto vkladu je placeno skutečné pojistné. Vklad náleží po celou dobu pojistníkovi, a na konci sjednané doby pojištění nebo při jiném ukončení pojištění se mu vrací. Kromě pojistné ochrany má pojištěný nárok také na podíl na výnosech z vloženého vkladu. Tyto výnosy může pojišťovna vyplácet buď každoročně (lepší varianta) nebo až na konci pojištění. (Zde je třeba si uvědomit, že i když nám bude vklad na konci pojištění celý vrácen, není toto pojištění „zadarmo“. Pojišťovně půjčíme své peníze, ze kterých bychom jinak mohli mít úrokové výnosy nebo jiný užitek. Takto si za své peníze kupujeme pojistnou ochranu – stejně jako při placení běžného pojistného.)

Dále je dobré vědět, jaká je místní platnost pojištění, tedy zda se vztahuje na celý svět, nebo např. jen na zahraničí nebo jen na ČR. Pojistné období může být stanoveno v různé délce, může to být jeden rok i několik let.

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

Další z rubriky

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Sedm věcí, na které byste neměli zapomínat při pojištění auta

Ilustrační snímek

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, tedy takzvané povinné ručení, je nutnost. Havarijní pojištění je...

Srazil na sjezdovce v Alpách lyžařku. Stálo to dva miliony korun

ilustrační snímek

Srážka s jiným lyžařem je podle pojišťoven poměrně častou pojistnou událostí. V alpských zemích navíc velmi drahou. V...

Dominance Tesly padne, vstanou noví bojovníci a zima je otestuje všechny

Dominance Tesly padne, vstanou noví bojovníci a zima je otestuje všechny

Kurzy.cz Morgan Stanley nedávno přišel s tvrzením, že dominantní pozice Tesly na trhu elektromobilů je neudržitelná. Minulý týde...

Najdete na iDNES.cz