Burza pojistek: fikce nebo realita?

aktualizováno 
Do zákona o daních z příjmů se dostalo sporné ustanovení, které umožňuje převést smlouvy životního pojištění k jiné pojišťovně, aniž by byly porušeny podmínky pro daňové odpočty. Bude možné prodávat nechtěně uzavřené či již nepotřebné životní pojistky?

Pojišťovny vystavují svým klientům (zpravidla na jejich žádost) pojistku, což je písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. I takováto pojistka může být cenným papírem, neboť občanský zákoník dovoluje vystavení pojistky na řad (u pojištění mezinárodní přepravy zboží).

V této souvislosti by byla jistě zajímavá také obchodovatelná životní pojistka. Klienti by tak mohli nechtěně uzavřené či již nepotřebné životní pojištění v případě potřeby hotovosti odprodat jinému subjektu výhodněji, než pokud by pojištění vypověděli.

Není to myšlenka nereálná, neboť na americkém trhu již několik let úspěšně fungují obchodníci se životními pojistkami. Ti jsou ovšem trnem oku pojišťovnám, neboť od pojištěných „vykupují“ životní pojistky a snižují tak počet předčasných výpovědí, které jsou pro pojišťovny ziskovým obchodem. Celá transakce prodejů životních pojistek je poměrně jednoduchá: prodejce pojištění okamžitě získává hotovost, kupec se stává oprávněnou osobou a za původního pojištěného přebírá dohodnuté platby pojistného a současně získává právo na peněžní plnění od pojišťovny. V čem spočívá zájem obchodníků o životní pojištění?

NENECHTE SI UJÍT
cestování
Cestovní pojištění: jistota za pár korun
Ačkoliv pro základní ošetření v unii stačí zajít na zdravotní pojišťovnu a zažádat o vydání potvrzení o pojištění, vyplatí se uzavřít i klasickou cestovní pojistku. Turista se tak vyhne v cizině obvyklé spoluúčasti, pojistí si i ztrátu zavazadel či storno zájezdu a bude mít k dispozici také česky hovořící...

Protestující studenti
Kde je o mě zájem? Zn. Absolvent
Dalo by se říci, že absolvent vysoké školy to má na trhu práce těžké. Často je bez jakékoliv pracovní zkušenosti, nepočítaje letní studentské brigády nebo krátkodobé výpomoci během semestru a novému zaměstnavateli nemá kromě teoretických pouček moc co nabídnout. Zaměstnavatelé tedy od absolventa nemohou...


Koupaliště
Voda je čistá, ale lidí málo
MF DNES přináší přehled 28 známých koupališť a koupacích míst z celé České republiky. Jaká je kvalita vody? Lze si kromě koupání také například zasportovat? Chladné léto koupání nepřeje. Daří se však kvalitě vody.

Úspěch firem, které kupují životní pojistky, je dán postupným upřednostňováním okamžité spotřeby, což se projevuje v častých výpovědích životních pojištění. Rovněž jde o projev postupného odklonu klientů od tradičních způsobů hromadění aktiv k jiným alternativám aktivního spravování úspor. Zároveň je o prodej životního pojištění značný zájem u nemocných osob, které potřebují okamžitou hotovost na zaplacení potřebné zdravotní péči.

Ačkoliv u nás obchodníci se životními pojistkami neexistují, některé pojišťovny se začaly obávat ještě větší hrozby, kterou by byla možnost bezplatného převodu smluv k jiné pojišťovně. Sporným ustanovením zákona o daních z příjmů byl právě takový převod dle některých výkladů umožněn, aniž by byly porušeny podmínky pro daňové odpočty a pojistník musel dodanit uplatněné daňové odpočty

Zákon o daních z příjmů (§15, odstavec 13):
“U pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňovou uznatelnost, není poplatník jako pojistník a pojištěný v jedné osobě povinen podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem podle §10 částky, o které mu byl v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen.“


Možnost převodu prostředků na jinou smlouvu by mohla znamenat vhodnou alternativu k výpovědi smlouvy, která je znevýhodněna jak pojišťovnami tak i státem. Pokud pojistník životní pojištění vypoví, pojišťovna si vezme určité stornosrážky, státem je uplatněna srážková daň z výnosu pojištění ve výši 25 % a zároveň je nutné státu vrátit získanou daňovou úsporu.

Převody v rámci pojišťovny

Převody mezi jednotlivými produkty v rámci pojišťovny v současnosti dovolují pouze některé pojišťovny (např. Allianz pojišťovna nebo ING). Ačkoliv lze najít situace, kdy je převod prostředků na jiný produkt téže pojišťovny žádoucí, nemusí jít vždy o výhodný obchod pro klienta. Pojišťovny mohou využít této možnosti k převodu úspor ze staré smlouvy na novou s nižší technickou úrokovou mírou či jinými garancemi. To je možné dokumentovat například na převodech úspor majitelů dříve uzavřených smluv u naší největší pojišťovny na nové smlouvy životního pojištění s výrazně nižším garantovaným výnosem (více Česká pojišťovna: vraťte nám staré smlouvy! )

Klienti, chtějte víc! Máte na to nárok.
Více ZDE.

Klienti si stěžují, že na nově založenou smlouvu byly prostředky převáděny formou mimořádného pojistného, které je samozřejmě zpoplatňováno. Smlouva, na kterou byly prostředky převáděny, se z hlediska poplatků chovala jako každá nově založená smlouva. Z toho plyne, že i při převodech v rámci pojišťovny nemusí jít o bezplatný převod a klient pojišťovny prakticky nemá možnost ověřit správnost výše převáděné částky.

Převody mezi pojišťovnami

Pro klienty by mohl být mnohem přínosnější převod na smlouvu k jiné pojišťovně. To však nebylo záměrem vloženého ustanovení, které mělo zřejmě pouze podpořit převody starých smluv na méně výhodné nové (v rámci pojišťovny) bez nutnosti vracení případných daňových úlev. Text ustanovení totiž umožňuje hned několik výkladů, které se svojí podstatou výrazně různí. V legislativě není specifikováno, jak má takový převod vypadat - otázka zdanění převáděné rezervy (převod je možné vykládat jako příjem podléhající daním z příjmů), otázka zdanění plnění u nové smlouvy (převedená rezerva nebo pojistné z původní smlouvy by měly být zohledněny při výpočtu základu daně), otázka zamezení vykázání převedené rezervy jako jednorázově zaplaceného pojistného (aby nebylo možné na již jednou dotované peníze použít daňové úlevy) apod.

Rovněž nejsou pro tyto převody v legislativě upravena pravidla (např. lhůty pro převody). Uvedené ustanovení zákona o daních z příjmů lze tudíž považovat za nesystémové. Nemá žádnou oporu v právní úpravě pojistné smlouvy a je otevřené mnoha výkladům. Žádný oficiální výklad (bližší pravidla, zpřesnění atd.), co zákonodárce zamýšlel, neexistuje. Jde zřejmě o výsledek nedávných zbrklých úprav zákona o daních z příjmů některými poslanci (v rámci druhého čtení zákona apod.) a pouze o jednu z mnoha výkladových nejasností.

Dosud se ani pojišťovny nedomluvily na společném postupu vůči tomuto ustanovení. Čeká se na oficiální stanovisko České asociace pojišťoven. Současně se objevují názory, že by mělo být toto ustanovení (po tom, co splnilo svůj účel) zrušeno. Některé pojišťovny jsou však ochotny v případě, že klient smlouvu zruší, převést odkupné na účet požadovaný klientem, tedy i na novou smlouvu u jiné pojišťovny. Převodem smlouvy totiž může být i zrušení jedné a převedení prostředků (kapitálové hodnoty ve výši třeba odkupného) přímo na novou smlouvu. Důležité je, že se peníze nedostanou na účet klienta.

Jak dopadl sen o informační otevřenosti pojišťoven?
Více ZDE.

Dle našeho názoru by neměli být klienti pojišťoven státem znevýhodňováni prostřednictvím nutnosti vracet získanou daňovou úlevu, pokud se rozhodnou pro přepracování smlouvy či pro změnu pojišťovny, pokud tedy budou pokračovat ve spoření v jiném produktu. Při nechvalně známé kultuře prodeje životního pojištění však nepodporujeme představu bezplatných převodů smluv životního pojištění, neboť obdobné převody u penzijních fondů jsou jedním z problémů systému penzijního připojištění. Klientům pojišťoven rozhodně nezbývá nic jiného, než pečlivě zvážit výhody a nevýhody daného pojištění ještě před jeho sjednáním. Že to v podstatě není možné bez odborných rad nezávislého poradce (neplaceného pojišťovnou), je již jiná věc.

Převedli byste si svoje úspory ze své životní pojistky do jiné? Co si myslíte o možnosti obchodování se životním pojištěním? Děkujeme za názory.


 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Ilustrační snímek

Dávno už neplatí, že nepřebíráním pošty se vyhneme nepříjemnostem. Naopak. Včasnou reakcí na úřední sdělení můžeme...

Mzdy rostou, někde raketově. Kdo dostal letos přidáno nejvíce

Ilustrační snímek

Lektorkám, jeřábníkům, manažerům hotelů a dalším profesím se od Nového roku zvedají platy o tisíce měsíčně. Zato...

Majetek musí nahlásit notáři sami dědicové. A také uvést jeho hodnotu

ilustrační snímek

Smrt blízkého člověka je asi nejtěžší záležitostí, kterou nám život přináší. Neméně těžké chvíle pak nastávají v...

Kvíz: Zvládli byste to, co vaše děti?

Soutěže se zúčastnilo více než sedmdesát tříd.

Jak jsou na tom s finanční gramotností, to si mohli školáci ověřit v celoevropské soutěži European Money Quiz. V našem...

Komentář: Budeme mít v Česku čtyřdenní pracovní týden?

Ilustrační snímek

O zavedení čtyřdenního pracovního týdne v poslední době slýcháváme stále častěji, a to zejména v souvislosti s rostoucí...

Další z rubriky

Pes a kočka mohou z kapsy majitele vytáhnout i statisíce korun

Ilustrační snímek

Hitem posledních let se stává zdravotní pojištění domácích zvířat. U psů a koček je to hlavně pro případ nemoci nebo...

Zmapovali jsme novinky v povinném ručení a návod, jak přejít jinam

Ilustrační snímek

O tři až pět procent víc zaplatí letos řidiči v průměru za povinné ručení. A kdo měl nehodu nebo patří do rizikové...

Zmapovali jsme, na co letos přispívají všechny zdravotní pojišťovny

Ilustrační snímek

Pokud uvažujete o změně zdravotní pojišťovny, je dobré se nejprve podívat, čím vás ta vaše hýčká a co přechodem k jiné...

Fakta o plánovaném navýšení rodičovského příspěvku

Fakta o plánovaném navýšení rodičovského příspěvku

Kurzy.cz Na podzim rodiče malých dětí do čtyř let dostali veřejný příslib o navýšení rodičovského příspěvku ze současných 220.00...

Najdete na iDNES.cz