Abyste po úrazu nebyli pojistným plněním nemile překvapeni

aktualizováno 
Určitě znáte ze svého okolí někoho, kdo dostal za pojištěný úraz jen směšnou částku. I když byl přesvědčený, že měsíčně platí na pojistném dost. V čem je tedy problém? Chyb mohl udělat několik. Poradíme, jak se jich vyvarovat.
Při nepravdivě vyplněném zdravotním dotazníku se dá očekávat krácení nebo odmítnutí pojistného plnění.

Při nepravdivě vyplněném zdravotním dotazníku se dá očekávat krácení nebo odmítnutí pojistného plnění.

Co je dobré vědět o životním pojištění
Orientovat se v pojištění obecně je pro laika velmi složité. V současné době najdeme v České republice několik desítek pojišťoven a každá z nich nabízí odlišný produkt. Vzhledem k tomu, že většina úrazových připojištění je součástí životních pojistek, přibližme si jejich princip.

Životní pojištění se dělí do třech základních kategorií. První kategorií je kapitálové životní pojištění, druhou investiční životní pojištění a poslední rizikové pojištění. Hlavním smyslem životního pojištění je pojistná ochrana pojištěné osoby s možností dlouhodobého spoření. V případě pojistné události (závažné onemocnění, plný invalidní důchod aj.) vyplatí pojišťovna pojištěnému sjednanou pojistnou částku. V případě úmrtí pojištěného je pojistné plnění vyplaceno obmyšlené osobě (osoba určená pojištěným, uvedená ve smlouvě).

Plněním je pojistná částka, nebo kapitálová hodnota (u kapitálových a investičních pojištění), podle toho, která z částek je vyšší. Vybrané pojišťovny vyplácejí obojí, tj. pojistnou částku i kapitálovou hodnotu. Naopak žádná spořící složka není vyplácena u rizikových pojištění a plněním je pouze pojistná částka.

Úrazové pojištění pak obsahuje pojištění pro případ smrti způsobené úrazem, pojištění trvalých následků a pojištění menších úrazů. V případě úrazu plní pojišťovna buď procentem za dobu nezbytného léčení ze základní pojistné částky, nebo denní dávkou. Pokud někomu zůstane po úrazu trvalý následek, plní pojišťovna i za tento trvalý následek. Je nutné však zdůraznit, že toto plnění přichází obvykle až po dvou letech od úrazu, kdy je trvalý následek v naprosté většině definitivně potvrzen.

Pokud má ale někdo sjednané úrazové pojištění pouze s plněním při trvalých následcích, nejedná se o úrazové pojištění při běžných úrazech. Zda je lepší plnění při úrazu denní dávkou, nebo procentem za dobu nezbytného léčení, o tom vedou pojišťovny neustálý konkurenční boj. Kvalitní úrazové pojistky plní za trvalé následky tzv. progresí, tj. při větším trvalém následku procentem z násobku základní pojistné částky.

Příklad z praxe

Pan Kohoutek soukromě podniká jako zedník, jeho paní pracuje jako prodavačka v supermarketu. V nedávné době je navštívil zástupce z pojišťovny s tím, že mají zastaralé pojištění a je tedy potřeba ho upravit na podmínky, které odpovídají standardům dnešní doby.

Manželé Kohoutkovi mají uzavřené kapitálové životní pojistky od roku 2000 do svých šedesáti let. Jde jim o to, aby byli oba dva pojištěni na smrt z jakýchkoliv příčin na částku 150 000 Kč. Dále je pro ně důležité kvalitní úrazové pojištění. Panu Kohoutkovi se totiž před rokem stal úraz. Měsíc se léčil a nakonec dostal odškodnění pouze 1700 Kč. Protože není s tímto plněním spokojen, požaduje do budoucna úrazové pojištění s lepším krytím. Pojišťovací poradce jim doporučil změnu původních smluv na nové, modernější produkty.

Novou smlouvu před podpisem dobře zvažte
Manželé Kohoutkovi dostali nabídku změny pojistných smluv. Potřebují především kvalitní úrazové pojištění, ale zároveň se obávají případné ztráty při unáhlených změnách svých programů.

Pokud pojišťovna přijde s návrhem změny smlouvy, vždy je nutné ji náležitě zvážit. Není dobré měnit smlouvu, když to neumožňuje sama její podstata. A jak se to pozná? Pokud při změně smlouvy nabídne pojišťovna pouze dodatek k původní smlouvě a změní se jen požadovaný parametr, je vše v pořádku. Je-li však jedinou možností změny smlouvy její náhrada za jinou, je nutné být na pozoru. V České republice je běžné, že pod tímto záměrem mění pojišťovny starší smlouvy za nové, aniž by si klient uvědomil, že už ztratil původní podmínky. Tomuto procesu se říká konverze a v naprosté většině je výhodnější pro pojišťovny.

Z toho tedy vyplývá, že manželům Kohoutkovým doporučujeme pokud možno neměnit podmínky stávajících životních pojištění, protože by nakonec mohli skončit u výše zmíněné konverze. Jedná se totiž o smlouvy staršího data a jejich změna by nemusela vést ku prospěchu věci.

Teď se zaměříme na úrazového pojištění. To se dá u většiny smluv měnit i rušit. U pojistek staršího data se však může jednat o zásah do samotné smlouvy. Proto je nutné uvažovat v tomto případě nad jiným úrazovým připojištění ve formě smlouvy o rizikovém pojištění, než o samotné změně smlouvy.  

Na co si dát u úrazového pojištění pozor
Běžné odškodnění po úrazu se vyplácí v případě pojištění doby nezbytného léčení úrazu, nebo pojištění denní dávky při úrazu. Jaký je mezi nimi rozdíl? V případě plnění za dobu nezbytného léčení (počítané v procentech) obdrží účastník pojištění příslušné procento z uvedené pojistné částky. Tato částka se ve většině smluv v České republice pohybuje okolo 20 tisíc korun. Toto plnění se týká i pana Kohoutka. Kdyby se léčil celý rok, dostal by odškodnění ve výši sjednané pojistné částky, v případě jednoho měsíce dostává poměrnou část této pojistné částky.

Druhou variantou odškodnění je pojištění denního odškodnění v případě úrazu. Toto odškodnění se vyplácí za každý den léčení sjednanou denní dávkou (např. 200 Kč). Každý úraz má své maximální plnění za určitý počet dní. Jsou však pojišťovny, u kterých se lze proti tomuto omezení připojistit. Pozor je třeba si dát i na tzv. karenční dobu, tj. minimální dobu, po kterou se musí účastník léčit na následky úrazu, aby měl vůbec nárok na pojistné plnění. Tato doba se uvádí ve dnech a může být např. 7 či 8 dnů, ale také 15 nebo 18 dnů.

Další důležitou záležitostí u úrazového pojištění je určení rizikové skupiny. Tu stanovuje pojišťovna pro účely výpočtu ceny pojištění. Riziková skupina závisí především na vykonávané profesi, případně na provozovaných sportech. Pan Kohoutek je jako zedník u většiny pojišťoven řazen do druhé rizikové skupiny a tudíž platí i vyšší pojistné. Rizikové skupiny si však určuje sama pojišťovna. Je proto výhodné poptat více pojišťoven. Na pojistném trhu totiž existují i produkty, které mají nastavenou cenu úrazových pojistek pro všechny stejně a nepojišťují pouze pojišťovnou vyjmenovaná povolání. Tato pojištění se vyplácí především účastníkům s rizikovějším povoláním, případně sportem. Pojistné je obvykle nižší než při běžném zařazení do rizikové skupiny.

Změní-li účastník v průběhu pojištění své povolání a dostane se tím do jiné rizikové skupiny, je nutné počítat i se změnou úrazového pojištění. V případě, že se účastníkovi v průběhu pojištění zvýší riziko tak, že už nepatří do původní rizikové skupiny, má pojišťovna právo v případě pojistné události odmítnout plnění, případně plnění krátit.

Krácení nebo odmítnutí pojistného plnění v případě úrazu se dá očekávat i při nepravdivě vyplněném zdravotním dotazníku, díky kterému byl účastník do pojištění přijat.

Manželům Kohoutkovým doporučujeme, aby si pouze připojistili úrazové pojištění po zvážení výše uvedených možností a původní smlouvu nechali běžet tak, jak ji před několika lety podepsali.  

Rady a tipy

Při rozhodování mezi více produkty posuzujte nejen jejich výhody, ale i nevýhody, o kterých se v reklamách, u prodejců nebo na přepážkách pojišťoven nemluví.

Při výběru pojištění poptejte více pojišťoven. Můžete tak dosáhnout na skutečně výhodné podmínky.

Změnu povolání je nutné pojišťovně nahlásit. Často se tím dostanete do jiné rizikové skupiny a platby pojistného se mohou změnit.

Při vyplňování dotazníků mluvte pravdu. V opačném případě by mohla pojišťovna krátit či přímo odmítnout vaše pojistné plnění.

Ani vstup do Evropské unie (argument některých pojišťovacích zprostředkovatelů) není důvodem pro změnu pojistky, která zatím neskončila datem uvedeným na původní smlouvě.

 

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

  • Nejčtenější

Ověřovací SMS kód nahradíme všem George klíčem, říká expert České spořitelny

Od září v Česku nastartoval režim, aby online platby u obchodníků a na internetu byly bezpečnější. Proč se tak děje a...

Jak je to s diskutovanou slevou na manželku? Její reálná hodnota klesá

Daňová sleva na manželku nebo manžela patří v Česku mezi významné daňové slevy podporující rodiny formou nižšího...

Kvíz: Zjistěte, jak jste na tom s emoční inteligencí

Podle různých vědeckých výzkumů jsou nejdůležitější komponentou spokojeného života dobré mezilidské vztahy. Tím, že...

Krádež dronu pojišťovna neproplatila. Podle ní je dron motorové letadlo

Krádež zavazadla, obzvláště na zahraniční dovolené, není nic příjemného. Pokud jsme pojištěni, spoléháme na to, že nám...

Před pár lety u nás Matcha Tea nikdo neznal. Petr Patočka to změnil

Na začátku byly kvetoucí čaje. Jejich prodej však nešel tak, jak si Petr Patočka představoval. Firma se tak ocitla na...

Premium

Výrazný nos, vzdělání sestry. Proto si Gott vybral Ivanu, říká novinářka

Profesní vztah je pojil pětadvacet let, ona ho však osobně poznala už jako holčička. Navzdory všem turbulencím, které...

Krampol o Belmondovi: Když on točil Zvíře, já hrál traktoristu

Přes třicet let promlouvá na české diváky božský Bébel, jak Jean-Paul Belmondovi v rodné Francii přezdívají, hlasem...

Premium

Chci chlapa, co má větší koule než ego, říká svobodná matka Nikol Štíbrová

Před pár dny oslavila třiatřicítku a cítí se šťastná a spokojená. Nebylo to ale zadarmo – moderátorka a hvězda...

  • Další z rubriky

Léta si platil pojištění, když ovšem onemocněl, nedostal nic

Dvacet let si platil životní pojištění. Když ho pak zdravotní problémy vyřadily na delší dobu z pracovního procesu,...

Byt je majetek za miliony. Kdo má pojistit dům, v němž se nachází?

Pojistit si majetek tak, aby pojišťovna v případě pojistné události zaplatila celou škodu, není úplně jednoduché....

Odpovědnost si pojistěte, než sednete na kolo. Škoda může být likvidační

Když vám ukradnou kolo, je to nepříjemné, ale dá se to ustát. Jestliže však jako cyklista způsobíte někomu škodu, může...

Pojištění více osob v jedné pojistné smlouvě má své výhody i nevýhody

Pojišťovny svým klientům nabízejí pojistné smlouvy pro celou rodinu. Přesvědčují je slevami na pojištění. To klienty...

Najdete na iDNES.cz