Spoření na penzi se mění. Expert radí, jak využít změny co nejlépe

aktualizováno 
Jak si zajistit v důchodu životní úroveň, na kterou jste zvyklí? Kde spořit nejvýhodněji a vůbec jak se vyznat v důchodových pilířích a změnách, které čekají všechny od příštího roku? Na otázky čtenářů odpovídá finanční odborník Ondřej Valeš.

Ondřej Valeš, odborník v oblasti pojištění a investic | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

V důchodu utratíte nejvíce peněz za jídlo, bydlení, energie a léky. "Nejlepší zajištění proti těmto výdajům je tedy bydlet ve vlastním, přiměřeně velkém nízkoenergetickém domku se zahrádkou, na které budete mít také léčivé bylinky.

Dále je dobré pečovat o svoje zdraví a udržovat svoji činorodost a nezávislost co nejdéle," říká s lehkou nadsázkou odborník v oblasti pojištění a investic Ondřej Valeš s tím, že v takové situaci už vlastně moc peněz potřebovat nebudete. 

Fakta

  • Penzijní připojištění je produkt, který využívá téměř 4,8 milionu klientů.
  • V současné době si lidé ve spořící fázi naspoří kolem 120 tisíc korun, což vystačí na opravu chaty, lázně a plochou televizi, ale to je málo.
  • Vyšší úspory jednotlivců budou také nutné kvůli klesajícím státním důchodům.
  • Atraktivnost a význam spoření se vláda rozhodla zvednout, a to nejenom zvýšením státních příspěvků ze 150 na 230 korun měsíčně.
  • V účinnost vstupuje nový zákon o doplňkovém penzijním spoření, který navazuje na zákon o penzijním připojištění a umožňuje využít výhod obou forem spoření. Shodla se na něm koalice, opozice, odbory i penzijní fondy a odborná veřejnost.

Mnoho lidí ovšem žije ve městech, platí nájem a jejich soběstačnost s postupujícím věkem klesá. A na takovou situaci je dobré se připravit předem. "Proto se hodí penzijní připojištění, které má funkci doplňkového zdroje příjmů pro seniory," dodává odborník.

Čím se liší staré penzijní připojištění a nové doplňkové penzijní spoření?
Rozdílů je více, tady jsou ty zásadní. Penzijní připojištění neumožňuje klientovi volbu investiční strategie, ale garantuje zhodnocení vkladů a možnost vybrat až polovinu prostředků po 15 letech prostřednictvím výsluhové penze. Doplňkové penzijní spoření zase nabízí volbu investiční strategie, která ovlivňuje skladbu portfolia cenných papírů držených fondem. Jeho hodnota však kolísá. Může tedy nastat situace, že do fondu vložíte více peněz, než vám pak vyplatí. Chybí zde garance zhodnocení, zmizí také možnost výsluhové penze. Doporučuji proto uzavřít do konce listopadu letošního roku penzijní připojištění a později zvážit, zda zůstat v transformovaném fondu za stávajících podmínek, nebo přejít na nové doplňkové penzijní spoření. Přechod bude zdarma a můžete ho vhodně načasovat podle situace na finančních trzích.

Mám nějakou záruku, že dostanu svoje úspory z penzijního připojištění v transformovaných fondech zpět? Pojištěné přece nejsou.
Za 18 let existence penzijního připojištění nebyly prostředky penzijních fondů defraudovány, a to ani v případě zániku a slučování fondů. Klienti mají nyní možnost kontrolovat stav svého účtu častěji než jednou ročně, protože většina fondů zprovoznila on-line přístupy. I zákon klade vysoké požadavky na odbornost managementu penzijních společností a způsob investování prostředků. Prováděné transakce jsou kontrolované depozitářem (bankou s platnou licencí, která vede účet penzijního fondu), účetní výkazy ověřují auditoři. Celá obchodní činnost penzijní společnosti je pod státním dozorem České národní banky, která má k dispozici širokou paletu sankčních nástrojů.
Prostředky v penzijních fondech nejsou sice pojištěny, ale pravděpodobnost, že nedostanete svoje úspory z transformovaných fondů, ve kterých jsou smlouvy penzijního připojištění, je velmi nízká.

Pokud mám spořit třeba 20 až 30 let, jak budou moje úspory ochráněny před inflací?
Tak zaprvé doporučuji všem klientům, aby zažádali svůj fond o možnost výplaty výsluhové penze. Tím mohou získat polovinu peněz po 15 letech spoření a rozhodovat o kratším časovém horizontu na základě přesnějších informací.
Zadruhé, právě spoření ve fondech ochraňuje proti inflaci. Správci fondů kupují dluhopisy států, které jim prostředky vrátí s úrokem odpovídajícím podstoupeným rizikům, jinak by snižovali svoje odměny. Klienti budou platit pevných šest desetin procenta bilanční sumy (součet všech aktiv) hodnoty transformovaného fondu, takže je zájmem správců, aby hodnota prostředků byla co nejvyšší. Výše úplaty je však výrazně nižší než dnes či v podílových fondech. Navíc si správci fondů mohou účtovat úplatu 15 procent z vytvořeného zisku.
Zatřetí, inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny. Přesnější by bylo všímat si indexu spotřebitelských cen, které jsou počítané na průměrnou domácnost. Spotřeba domácnosti člověka v aktivním věku a v penzi je výrazně odlišná. 
Tvrzení, že za 20 let moje úspory nebudou mít žádnou hodnotu a proto nebudu šetřit, pokládám za mylné.

Souvisí nějak druhý a třetí pilíř, nebo funguje každý samostatně? Musím být v obou, nebo stačí jen jeden?
Každý funguje zcela samostatně. Třetí pilíř, kam spadá také penzijní připojištění, je spoření s jistým výdělkem a minimem rizik. Jednoznačně doporučuji vstoupit a uzpůsobit spoření vašim vlastním finančním možnostem. Druhý pilíř je spojen s řadou nejistot. Modely vytvořené akademiky, které přepočítávají jeho výhodnost pro různé příjmové a věkové skupiny, dospívají k různým výsledkům (více zde).

Když nebudu ani v druhém, ani ve třetím pilíři, nepřijdu o důchod od státu?
Ne, o důchod od státu nepřijdete. Budete mít pouze nižší počet zdrojů příjmu.

Když si pospíším a uzavřu penzijní spoření ještě postaru, jaký fond si mám vybrat?
Doporučuji vybrat si fond střední a větší velikosti s dobrým zhodnocením v minulých letech, se silnou značkou, kvalitním managementem a zákaznickou orientací. V těchto ohledech opravdu vyniká Allianz PF. Klienti také zohledňují, kde mají své další pojistné smlouvy, nebo v jaké bance mají založený účet a platební karty. Potom vybírají fondy velkých finančních skupin ČSOB, České pojišťovny, České spořitelny, Komerční banky a ING. Opatrnost bych radil u malých fondů Aegon a Generali PF, pro které bude se sníženými úplatami velmi náročné zaplatit provoz penzijní společnosti a mohou v budoucnu fúzovat s většími fondy.

Můžu mít najednou dvě smlouvy o penzijním připojištění, když bych státní příspěvek čerpal postupně?  
Souběh dvou smluv není možný. Druhá smlouva zaregistrovaná do konce listopadu může být uzavřena pouze tehdy, pokud dříve vzniklé penzijní připojištění zaniklo zákonem uvedenými způsoby, bylo přerušeno nebo pokud již vznikl nárok na výplatu dávky a bylo o ni zažádáno.

Je možné změnit penzijní fond, který mi nevydělává? Půjde to ve třetím pilíři stejně, jako to bylo dřív?
Do konce roku 2012 už změnit penzijní fond nelze. Potom bude možný přestup mezi penzijními společnostmi. Přestoupit z transformovaného fondu bude obtížnější. Penzijní společnost převede nejprve vaši smlouvu zdarma do účastnického fondu. Přitom ztratíte výhody výsluhové penze a garance zhodnocení prostředků. Následně vás převede do jiného účastnického fondu nové penzijní společnosti za poplatek 800 korun. Zákon řeší i nestandardní situace spojené například se slučováním fondů a potom se poplatky neplatí.

Budu si moci v budoucnu měnit nastavenou strategii v jednom fondu kdykoli budu chtít? Nebo to má nějaká omezení?

Změna strategie jednou ročně je v obou pilířích bezplatná. Za častější změny může penzijní společnost žádat poplatek odpovídající účelně vynaloženým nákladům, maximálně však 500 korun.

A měnit výši příspěvku, případně přerušit pravidelné ukládání bude možné? 
Ano, ve třetím pilíři jsou příspěvky libovolné od 100 korun výše (státní příspěvek dostáváte od 300 korun). Změna je zdarma, ale je nutno podat žádost a fond ji musí zaevidovat. Přerušit spoření je možné po 36 měsících.
Ve druhém pilíři je vše jinak. O výši příspěvků vůbec nerozhodujete. Je to pět procent vaší hrubé mzdy a výše se liší podle toho, kolik ten měsíc právě berete. Peníze ani nedostanete do ruky, protože je odvádí zaměstnavatel přímo na účet penzijní společnosti. Když nepobíráte mzdu, prostě a jednoduše nespoříte. Přerušit nelze.

Budou se úspory ve třetím pilíři i nadále dědit?
V transformovaných fondech je možné dědit úspory, ze kterých se nevyplácejí penze.
V doplňkovém penzijním spoření je možné dědit prostředky, jejichž vyplácení nebylo zahájeno a dále zůstatek nevyplacených prostředků penzí na určenou dobu. Další podmínkou je, že musí vzniknout na výplatu nárok. U starobní penze je to dosažení 60 let věku a trvání spořící doby 60 měsíců. U invalidní penze přiznání nároku ČSSZ a spořící doby 36 měsíců. Potom se vyplácí jednorázovým vyrovnáním. Jinak se dědí takzvaným odbytným, které je bez státních příspěvků. Dědické řízení bývá často zdlouhavé a pozůstalí platí poplatky notáři. Lepší je určit ve smlouvě "oprávněné osoby", kterým budou prostředky vyplaceny mnohem rychleji a bez poplatků.

A jak je to s dědictvím v druhém pilíři?
Ve druhém pilíři se dědí prostředky naspořené ve spořící době před zahájením výplaty. Dále se dědicům vyplácí zůstatek kapitálové hodnoty starobního důchodu vypláceného na 20 let.

Co znamená, když se řekne:

1. pilíř

státní důchod

2. pilíř

nové důchodové spoření

  • vstup je dobrovolný, ale vystoupit z důchodového spoření nelze
  • spoří se 5 % z hrubé mzdy (3 % důchodového pojištění + 2 % z vlastní kapsy)

3. pilíř
dobrovolné doplňkové penzijní spoření, dosavadní penzijní připojištění

Podrobnější informace najdete na www.penzijnisrovnavac.cz

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Jak vyjít se sociopatem na pracovišti a jak ho spolehlivě rozpoznat

Sociopat - ilustrační foto

Podle mezinárodních odhadů spadá do kategorie sociopatů zhruba každý pětadvacátý. Je proto velmi pravděpodobné, že se s...

Žebříček 10 nejlepších bankovních běžných účtů. Pořadí se mění

Ilustrační snímek

Banky dál vylepšují běžné účty a snaží se neztratit své klienty. Ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborným...

Karetní realita: PIN na šupině, kartu dala synovi, účet vysál kolega

Ilustrační snímek

Platit kartou Čechy baví. V digitálních platbách jsme dokonce na špici v Evropě. Používáme je doma i v cizině a platíme...

Podnikal a tloustl. Drasticky shodil 33 kilo a změnil si tím život

Stanislav Petříček

Stanislav Petříček začal podnikat a přibývat na váze. Během roku vystřídal pět velikostí kalhot. Pak začal mít strach,...

Kolik letos zaplatíte v Chorvatsku v restauraci a v supermarketu?

Ilustrační snímek

Jadran není levný, ale i tam se dá ušetřit. Přinášíme přehled cen, kolik stojí v Chorvatsku potraviny, drogistické...

Další z rubriky

Jak ukončit smlouvu penzijního spoření a nepřijít o peníze

Ilustrační snímek

Správným postupem při ukončování penzijního spoření můžete ušetřit i desetitisíce korun. Jaké máte možnosti a s čím je...

O vdovských a vdoveckých důchodech kolují mýty. Co je dobré znát

Ilustrační snímek

Vyrovnat se se ztrátou manžela či manželky není vůbec snadné. Řada pozůstalých má přitom zkreslené představy, jak je...

Fakta o invalidním důchodu: nezíská ho každý a má to i další omezení

Ilustrační snímek

Úraz nebo vážná nemoc mohou citelně zasáhnout každého, často s sebou nesou i finanční dopady. Většina lidí si to...

Čtvrtinu domácností v Česku ohrožuje energetická chudoba, upozorňuje průzkum

Čtvrtinu domácností v Česku ohrožuje energetická chudoba, upozorňuje průzkum

Kurzy.cz „Energetická chudoba se objevuje především tehdy, když má domácnost problém financovat vytápění obydlí na teplotu 18 až...

Najdete na iDNES.cz