On-line rozhovor

Ptejte se, jak vyplnit daňové přiznání

Pavel Beran-daňový poradce
velikost textu:
vydáno 16.2.2010 13:55
Každý, za koho nepodává daňové přiznání zaměstnavatel, přiznání zaměstnavatel nebo nevyužívá služeb daňového poradce, měl by za pár dní podat daňové přiznání. Máte-li otázky k vyplňování formuláře nebo nevíte, zda máte přiznání podat, ptejte se on-line od 14 hodin.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 16. února 2010 do 14:24

OTÁZKA: Dobrý den. Slevu na manželku mohu uplatnit za celý rok, pokud ke svatbě došlo dejme tomu v červenci, nebo jen za určitý počet měsíců, po které jsme v tom zdaňovacím roce skutečně byli manžely? Děkuji. Tomáš Ventura
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Dobrý den. Slevu můžete uplatnit poměrně za každý měsíc, na jehož začátku jsou splněny podmínky nároku na snížení daně. Pokud ke svatbě došlo v průběhu července, můžete uplatnit snížení daně ve výši 5/12 z částky 24.840 Kč. 16.2.2010 14:05
OTÁZKA: Dobrý den, rád bych se dotázal na stávající situaci: -já zaměstnán -manželka od dubna 2009 na mateřské dovolené -já si uplatňuji slevu na dítě -manželka za první dva měsíce 2009 vydělala 47000,- jako zaměstnankyně Dotaz: mohu si na manželku uplatnit slevu jako na osobu vyživovanou(stejně jako činním na naše dítě), nebo vzhledem k příjmu+rodičovský příspěvek si tuto slevu uplatnit nemohu? Děkuji moc za odpověď Kabelka
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Pokud Vaše manželka pobírala v roce 2009 peněžitou pomoc v mateřství, lze s ohledem na výši příjmu ze zaměstnání za první dva měsíce roku 2009 předpokládat, že bude přesáhnuta výše 68.000 Kč a že si nebudete moci odpočet uplatnit. 16.2.2010 14:10
OTÁZKA: Dobrý den, za rok 2009 manžel přechází na paušální výdaje 60%, dodanila jsem za 2008 fakturu s datem uskutečnitelného plnění v prosinci 2008 a máme doplatit daň. Zároveň nám za rok má být vrácen daňový bonus za dítě, provádí finanční úřady zápočet? A jak je to se sankcemi za dodanění roku 2008? Děkuji Kateřina Vozáková
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Pokud nebude dlužná daň uhrazena poplatníkem, je pravděpodobné, že tento nedoplatek bude uhrazován z jakýchkoliv přeplatků na daních, které daňovému subjektu vzniknou. Do doby uhrazení nedoplatku však běží sankční úroky z prodlení, které finanční úřad poplatníkovi následně sdělí. Lze proto vždy doporučit nedoplatek uhradit co nejdříve. 16.2.2010 14:15
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat, podle čeho se vypočítá vrácení daně. Minulý rok jsem dostala 10 000 Kč. Letos mám práci u jednoho zaměstnavatele a dostanu cca 200 kroun. Jak je to možné?
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Výše vrácené daně se vždy odvíjí od skutečně sražených či zaplacených záloh na daň z příjmů a výše vyměřené daně. Pokud poplatník např. nevyužíval v průběhu roku veškerých možných odpočtů pro účely stanovení záloh, vznikne při uplatnění těchto odčitatelných položek a slev na dani v rámci daňového přiznání či ročního zůčtování daně ke vzniku vyššího přeplatku na dani. Podobně to platí pro uplatňování odpočtů, které nelze uplatňovat během roku (zdaňovacího období). 16.2.2010 14:23
OTÁZKA: Dobrý den,chtěla jsem se zeptat:chtěla bych k danovému přiznání přiložit životní pojištění a odečíst od daní,ale tento rok budu pojištění rušit a slyšela jsem, že když si to letos odečtu z daní,tak to pak budu muset doplácet.je to pravda,děkuji
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Pokud skutečně uvažujete o zrušení smlouvy o životním pojištění a zániku pojištění, nárok na odpočet nezdanitelné části základu daně zanikne a v roce kdy k zániku dojde, bude suma veškerých dříve uplatněných nároků předmětem daně z příjmů. Pokud by se rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění převáděla na novou smlouvu soukromého životního pojištění spňujícího podmínky dané zákonem o daních z příjmů, k dodanění by nedocházelo. 16.2.2010 14:33
OTÁZKA: Pěkný den, zajímalo by mne, jestli musím podávat daňové přiznání, když jsem si jako zaměstnanec přivydělala prodejem kosmetiky 15 000 korun. Prý do 20 000 nemusím platit daně, ale současně to nesmí být pravidelné a já kosmetiku prodávala půl roku. Jolana Nováková
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: "Pravidelnost" je důležitá pro posouzení, zda se jednalo o příjmy z podnikání, či pouze o tzv. příležitostné příjmy. V prvním případě lze předpokládat mimo jiné potřebu živnostenského oprávnění. Obecně platí, že poplatník nemusí podávat daňové přiznání, pokud kromě příjmů ze zaměstnání a příjmů od daně osvobozených, či zdaňovaných zvláštní sazbou, nemá jiné příjmy vyšší než 6.000 Kč. V případě příležitostných příjmů pak platí, že pokud tyto příjmy nepřesáhnou 20.000 Kč, jsou od daně z příjmů osvobozeny, nezahrnovaly by se do základu daně a při neexistenci jiných příjmů by nevznikla ani povinnost podávat daňové přiznání. 16.2.2010 14:42
OTÁZKA: Dobrý den, jak postupovat při uplatnění výdajových paušálů mám-li jak "řemeslnou živnost" tak zároveň i "živnost neřemeslnou" (tj. na jedno IČO více jak jeden obor živnosti)?
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Pro účely uplatnění tzv. výdajových paušálů musí daňový subjekt evidovat jednotlivé druhy příjmů samostatně, aby byla uplatněna adekvátní výše nákladů (daných procentem) k příslušným příjmům. 16.2.2010 14:46
OTÁZKA: Pronajímám byt v osobním vlastnictví jako fyzická osoba. Příjmy z pronájmu jsem vždy uváděl v příloze 2 DP podle §9 a uplatňoval paušální slevu 30%. Loni jsem ale v bytě provedl výměnu oken za plastové. Cena této opravy tak přesáhla výnosy z pronájmu. Mohu tento výdaj uplatnit jako náklad vynaložený na dosažení příjmu a uplatnit tak i daňovou ztrátu v celkovém DAP? Podotýkám, že šlo o prostou výměnu oken beze změny rozměrů stavebních otvorů. Děkuji Sýkora.
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Přechod na uplatňování skutečných výdajů je v daném případě možný. 16.2.2010 14:50
OTÁZKA: Dobrý den, chci se zeptat, jestli musím platit daň z příjmu, když na sousední parcele staví dům a podepsali jsme smlouvu, kde je stanoveno odškodné, nebo jak to nazvat, za zvýšenou prašnost a hluk během stavby. Bylo mi vyplaceno 100 000Kč. Další součástí je výstavba sítí /plyn/ na mém a jejich pozemku. V případě, že se výstavba sítě neuskuteční, vyplatí mi jako náhradu dalších 100 000Kč. Myslím, že bych daň platit neměla. Děkuji za odpověď. Michaela Nová
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Od daně z příjmů jsou obecně osvobozeny přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku apod. pokud nesouvisejí s podnikatelskou činností či pronájmem poplatníka. Bez detailního prostudování smlouvy však nelze dát ve Vašem případě konkrétnější odpověď. 16.2.2010 14:56
OTÁZKA: Dobrý den, pronajímám byt, ve kterém mám trvalé bydliště a jsem vyslána pracovně do zahraničí. Na byt mám hypotéku. Mám dotaz, zda je možné do nákladů z pronájmu uvést úroky z hypotéky a odpisy z pronajímané nemovitosti. A kde a jak získám doklad o výši ročního odpisu. Byt byl kolaudován prosinci 2007 a pronajímám ho od ledna 2009. Vera Gamrotova
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Pokud z pronájmu bytu plynou zdanitelné příjmy a vy se rozhodnete uplatňovat skutečné výdaje, můžete uplatnit jak daňové odpisy z pořizovací ceny, tak úrokové výdaje na financování. Veškeré tyto výdaje budou zohledněny v rámci dílčího základu daně dle § 9 (příjmy z pronájmu.) Nebude tedy možno uplatňovat úroky jako odčitatelné položky podle § 15 zákona o daních z příjmů. Výše ročního odpisu vyplyne z pořizovací ceny a zvoleného způsobu odpisování (rovnoměrný vs. zrychlený.) Podrobnosti viz § 26 a dále zákona o daních z příjmů. 16.2.2010 15:03
OTÁZKA: Dobrý den, byl zaveden paušál 5.000 Kč měsíčně za použití auta pro finanční rok 2009. Nikdo mi ale není schopen poradit, kam tuto položku uvést do daňového přiznání právnických osob. Poradíte? Ivan Abrt
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Tento "paušál" bude uváděn jakožto součást výdajů k příjmům z podnikání či pronájmu. 16.2.2010 15:04
OTÁZKA: Jsem zaměstnanec, a dělám si daňové přiznání historicky sám(hypotéka), zaměstnavatel odvádí veškeré zálohy. Na úrocích hypotéky jsem loni zaplatil 72.000. Je možné, že by daňový základ ponížený o tyto úroky udělal přeplatek k vrácení pouhých 2.000? Každoročně s obdobným ročním výdělkem a zaplacenými úroky hypotéky, dělal přeplatek 11.000 - 24.000 za poslední 4 roky. Byla nějaká změna v legislativě? Děkuji Martin
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Od roku 2008 je daň počítána z tzv. superhrubé mzdy. Úroky z hypoték představují částky snižující základ daně, který však zavedením superhrubé mzdy významně narostl. Proto stejná výše odčitatelných položek představuje relativně menší snížení základu daně než tomu bylo před touto legislativní úpravou. Další potenciální dopad by mohl plynout ze zrušeného společného zdaňování manželů. 16.2.2010 15:13
OTÁZKA: Dobrý den, daňové přiznání mi zpracovala daňová poradkyně za úplatu, dala jsem ji originální doklady o příjmu, nájemní smlouvě a doklad o zaplacených úrocích z hypotéky z banky. Kdo odpovídá za správné zpracování hypotéky? Ona nebo já? Děkuji za informaci Vera Gamrotova
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Obecně vždy platí, že za své daňové přiznání si odpovídá poplatník. V případě, kdy však toto přiznání zpracuje daňový poradce, odpovídá svému klientovi za případné škody, které by mu nesprávným zpracováním vznikly. Pro tyto případy jsou daňoví poradci povinně pojištěni. Pokud se jedná o správné vyčíslední úroků z hypotéky, vychází se zpravidla z podkladů od příslušné banky. Pokud by tyto podklady obsahovaly nesprávné údaje, mohla by nastupovat odpovědnost za způsobenou škodu ze strany banky. 16.2.2010 15:18
OTÁZKA: V prosinci 2007 jsem se nastěhovala do nového rodinného domku. Musím platit daň z nemovitosti.
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Daň z nemovitostí se odvíjí od vlastnictví zkolaudované nemovitosti k 1.1. příslušného roku. Povinnost podat daňové přiznání bude záviset na tom, kdy byl rodinný dům kolaudován, resp. k jakému datu bylo přepsáno vlastnické právo v katastru nemovitostí. 16.2.2010 15:23
OTÁZKA: Dobry den, jsem na materske dovolene, rocni prijem je 91 200 (rodicovsky prispevek) muze manzel uplatnit odpocet? (castku 24 840). V lispodadu jsem si nechala vyplatit odbytne z moji ziv. pojistky, pojistka pokracuje dal (nezrusena) a pojistovna zaslala doklad o uhrade pojistneho za rok 2009. Musim tyto penize uvest v dan.priznani? A poslední dotaz &61514; Když je ziv.pojistka a uver veden na me jmeno, muzeme vse prilozit k manzelovu priznani. Dekuji za Vas cas a odpovedi Lenka Jandlova
Pavel Beran-daňový poradce ODPOVĚĎ: Pro účely nároku na snížení daně za manželku se do limitu příjmů 68.000 Kč nazahrnují mimo jiné dávky státní sociální podpory. Pokud životní pojištění, ze kterého bylo odbytné vyplaceno, nezaniklo, nebude odbytné představovat zdanitelný příjem. Lze proto dovodit, že uplatnění odpočtu bude možné. Obecně platí, že úroky ze smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby mohou uplatnit pouze osoby, které jsou účastníky této smlouvy. Po zrušení společného zdanění manželů proto nebude možno uplatnit ani úroky, ani pojistné. 16.2.2010 15:38

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz