On-line rozhovor

Kdy se vám penzijní připojistění (ne)vyplatí? Ptejte se expertky on-line

Veronika Hybsova
velikost textu:
vydáno 16.10.2007 1:00
Penzijní připojištění je jednou z možností, jak si naspořit na penzi. Pro koho se hodí penzijní připojištění, a kdo by se měl raději poohlédnout po jiném produktu? Diskutujte dnes celý den s Veronikou Hybšovou on-line.

Konec rozhovoru

Osobnost již neodpovídá. Čtenáři se ptali do 17. října 2007 do 1:00

OTÁZKA: Dobrý den, je mi 28 let, kolik bych si měl ukládat na penzijní připojištění, jakou smlouvu bych měl uzavřít? Pracuji ve firmě kde pracují tři zaměstnanci, může mi zaměstnavatel přispívat? Jakou částku mi může maximálně poskytnout? jandik
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den, výše příspěvku na penzijní připojištění je libovolná od hranice 100 Kč měsíčně. Především záleží na vaší momentální finanční situaci, jakou výši příspěvku si můžete dovolit ukládat. Z hlediska státního příspěvku je nejvýhodnější výší měsíčního příspěvku 500 Kč - v tomto případě je výše měsíčního státního příspěvku 150 Kč. V poslední době je participace zaměstnavatele na soukromém penzijním připojištění zaměstnance velmi populární. Výše příspěvku v tomto případě není omezena vůbec. Z daňového hlediska je pro zaměstnavatele i zaměstnance nejvýhodnější, když se příspěvek pohybuje na hranici 3 % z hrubé mzdy zaměstnance. Pro zaměstnavatele je v tomto případě příspěvek beze zbytku nákladovou položkou a zaměstnanec nehradí z tohoto příspěvku žádné daně. 16.10.2007 7:24
OTÁZKA: Dotaz k PF Generali. Proč má tak málo klientů a jejich počet neroste? Je to špatnou obchodní sítí, nulovým marketingem, nebo neochotou vedení do prodeje PF investovat? Děkuji za upřímnou odpověď. Petr Jonáš
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Dosavadní vývoj penzijního fondu Generali ve všech aspektech jeho fungování byl dán určitou strategií jeho rozvoje. Vzhledem k tomu, že jsme byli založeni jako společnost jejímž cílem bylo, je a bude co nejlépe zhodnocovat prostředky našich klientů, tak veškeré plánování (například marketingových a prodejních aktivit) bylo nastaveno tak, abychom byli schopni přiznat účastníkům maximální výši zhodnocení - což se nám úspěšně dařilo. Dle APF ČR jsme za celou dobu existence penzijního připojištění jeden z nejlépe zhodnocujících penzijních fondů. Samozřejmě druhá strana mince ukazuje, že kvůli této strategii nebyly naše propagační aktivity tak viditelné jako třeba u některých jiných penzijních fondů. Před nedávnem jsme přijali určitá rozhodnutí, která by do budoucna měla zajistit větší příliv nových klientů do naší společnosti, a která již pomalu začínají nést své ovoce. 16.10.2007 8:47
OTÁZKA: Dobrý den, je mi 55 let a mám poměrně nízký plat, ze kterého už nejde nic odkládat na budoucnost.. Ráda bych zkusila požádat zaměstnavatele o příspěvek na důchodové připojištění, můžete mi jasně a stručně vyčíslit, jaké by byly náklady firmy v případě 500, nebo 1000 Kč příspěvku? Vámi uváděná nejvhodnější úložka 3% je v mém případě jen 375 Kč. Děkuji za odpověď atomic2@seznam.cz
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Jak jsem již uvedla, do 3 % vaší hrubé mzdy je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění považován za nákladovou položku a nevztahují se na něj žádná daňová zatížení. Přispívá-li zaměstnavatel částkou ve výši 5 % zaměstnancovy hrubé mzdy, nepodléhá tento příspěvek stále žádným daním, ale vypočtená 2 % rozdílu přiznává již zaměstnavatel ze svého zisku. Příspěvky nad 5 % již podléhají dani z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění. 16.10.2007 9:07
OTÁZKA: Dobrý den, mám pocit, že celý systém penzijního připojištění stojí na hliněných nohách, ptotože nebere ( ani nemůže) v úvahu časovou hodnotu peněz...Takže nevidím nic dobrého v tom, ubírat si dnes z příjmu 1500, za které se něco pořídit dá, abych v budoucnosti mohl čerpat částku, za kterou si nekoupím nic. Proto penzijko používám jen jako formu uložení prostředků, nejlépe na člověka 60 a více let...Máte na věc jiný názor ? tom
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den, je pravdou, že předvídat hodnotu peněz například za 50 let je poněkud neuchopitelné. Proto zastávám na věc podobný názor jako vy v té rovině, kdy spoření na babičku či dědečka se v dnešní době opravdu vyplatí. 16.10.2007 9:14
OTÁZKA: dobrý den, zajímalo by mě, jak naznačuje nadpis, za jakých podmínek je penzijní připojištění nevýhodné? děkuji za odpověď. Jirka
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den, nevýhodou penzijního připojištění je jeho dlouhodobý cyklus v případě, že jste mladý ročník, chcete si snižovat daňový základ a dosáhnout na státní příspěvky a přitom nechcete čekat do 60 let věku. Bohužel vypovíte-li penzijní připojištění před zmíněnou věkovou hranicí, přijdete o státní příspěvky a uplatněné daňové úlevy musíte ze zákona dodanit. 16.10.2007 9:20
OTÁZKA: Dobrý den, je nějaký rozdí v tom, když budu na penzi spořit delší dobu menší částku nebo začnu v pozdějším věku s částkou vyšší? Co je pro mě výhodnější? Děkuji. Zelenka
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den, hlavní rozdíl je asi ve finančím zatížení měsíčního příjmu. Někomu více vyhovuje delší dobu ukládat menší finanční částku a někdo naopak preferuje kratší dobu vkladu a vyšší výši příspěvku. Vzhledem k tomu, že příspěvek na penzijní připojištění můžete kdykoliv změnit (a to bezplatně), zkuste například s nižší částkou a když vám systém penzijního připojištění bude vyhovovat, částku si na nějakou dobu zvyšte a posléze ji můžete opět snížit. Skutečně nejvíce záleží na výši vašeho měsíčního příjmu a vašich pravidelných výdajích. 16.10.2007 9:28
OTÁZKA: Dobrý den, je mi 25 let, děti zatím nemám, ale již o nich uvažujeme. Má smysl v tomto věku uzavírat pp, nebo je lepší počkat na dosažení vyššího věku, a peníze zhodnotit jinak? U které společnosti je nejvýhodnější uzavřít pp? Děkuji za odpověď Tereza
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Pokud nejste zatím zatížena rodinnými výdaji a o penzijním připojištění uvažujete, spořte si vyšší finanční částku (např. 500 Kč - 150 Kč státní příspěvek) a v době, kdy budete na mateřské dovolené si příspěvek můžete snížit např. na 100 Kč měsíčně. Navíc jste-li zaměstnaná u společnosti, která je ochotna vám na penzijní připojištění přispívat, rozhodně si penzijní připojištění založte a tuto výhodu využijte. 16.10.2007 9:33
OTÁZKA: Penzijní připojištění mi po pěti letech končí v 12.měs.2008,ale do starobního důch.můžu jít již v 8.měs.2008.Můžu odejít již v 8.měs.do důchodu a dál platit připojištění,nebo musim pracovat až do konce r.2008?Děkuji Glac
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Konkrétní podmínky ukončení penzijního připojištění si účastník musí nastudovat z penzijního plánu příslušného penzijního fondu. Máte-li sjednáno penzijní připojištění dle podmínek, které umožňují vyplatit dávku jednorázového vyrovnání v okamžiku vzniku nároku na starobní důchod, nemusíte spořit až do konce roku 2008. Penzijní připojištění nemá vazbu na pracovní poměr. Výhod penzijního připojištění mohou využívat taktéž lidé v důchodovém věku, kteří již nepracují. 16.10.2007 9:39
OTÁZKA: Dobrý den, v kolika letech mám začít spořit, aby se mi to vyplácelo? Kdy jít třeba do nákupu dluhopisů s vyšším výnosem a kdy spíše přímo do penzijního připojištění? ecila
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Průměrný věk našeho klienta je kolem 42 let. Vzhledem k expanzi zaměstnavatelských programů pro podporu loajality zaměstnanců zaznamenáváme příliv mladších klientů, kteří využívají výhody zaměstnavatelských příspěvků. Nakoupíte-li cenné papíry s garantovaným výnosem, který je pro vás atraktivní a zároveň je vám ochoten přispívat na penzijní připojištění zaměstnavatel, jste v optimální situaci. 16.10.2007 9:48
OTÁZKA: Hezký den, jsou vklady pojištěné? Co se stane s mými penězi, když fond zkrachuje? xaxa
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Penzijní fondy ze zákona podléhají státnímu dozoru ministerstva financí a ČNB. Pravidelně podstupujeme kontroly ze strany auditorů a zasíláme finanční výkazy na příslušná místa. Je tedy velmi napravděpodobné, že by penzijní fond špatně hospodařil a nadále mu byl povolen výkon činnosti. Dostane-li se penzijní fond do ekonomických či jiných problémů, okamžitě jsou přijata taková opatření, aby klienti nebyli poškozeni (např. fúze s jiným PF). 16.10.2007 9:52
OTÁZKA: Dobrý den, existují nějaké nástroje nebo možnosti na ochranu fin.prostředků na fondech o penzijním připojištění vůči inflaci? Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Zdeněk Macháček
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Penzijní fondy tento ukazatel velmi pozorně sledují a v drtivé většině případů se snaží zhodnotit prostředky účastníků tak, aby výše zhodnocení minimálně kopírovala hranici inflace a tudíž nedošlo k znehodnocení peněz klientů. 16.10.2007 9:53
OTÁZKA: Je možné u stavebního spoření třeba několik let pravidelně spořit a pak na nějakou dobu přestat bez vypovězení smlouvy a poté znovu začít spořit, tak jak je to možné u stavebního spoření? Petr H., Liberec
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Penzijní připojištění je ze zákona dobrovolný systém spoření, který předpokládá, že klient se může po nějaké době dostat do finančních obtíží. Většina penzijních fondů má proto ve svých smluvních podmínkách článek o možnostech přerušení penzijního připojištění bez nutnosti zrušení smlouvy. Penzijní připojištění tedy po určité době jeho trvání můžete na dobu např. 6 měsíců přerušit a posléze opět začít platit příspěvky. O tomto kroku by měl ale být penzijní fond předem písemně informován. 16.10.2007 9:56
OTÁZKA: Dobrý den. Je možné odhadnout, jak vysoká bude moje penze, za předpokladu, že je mi 30 let, pracuji od 25 let a můj příjem bude celou dobu cca 30 000 Kč čistého? Ptám se proto, že jsem v poslední době zaznamenal doslova hysterii v tom smyslu, že na penze dnešních třicátníků prostě nebudou prostředky. To mi příjde trochu přitažené za vlasy. Nebo je tomu opravdu tak a penzijní připojištění je opravdu nezbytné? V. Jedinák
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Výsledná penze se dá předběžně vypočítat pouze za předpokladu, že je známa výše měsíčního příspěvku ze strany klienta. Je pravdou, že populace naší republiky stárne velmi rychlým tempem a nárůst novorozenců byl v pozitivní bilanci teprve před několika málo lety. Zaznamenáváme tedy demografickou mezeru, která nastiňuje, že dnešní třicátníci by se opravdu na státní rozpočet až tak spoléhat neměli. Penzijní připojištění není nástroj, jakým by stát chtěl na svých obyvatelích "vydělat", ale naopak obyvatelům poskytuje možnost jak si bezpečně spořit a ještě využívat státní podporu. 16.10.2007 10:02
OTÁZKA: Proč jsou penzijní fondy státem tak zvýhodňovány oproti pojišťovnám? Mají státní příspěvek a navíc o mnoho nižší regulaci. Myslíte si, že je to fér? Kamil
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Je těžké porovnávat 2 instituce, které pracují na rozdílné bázi. Pojišťovny nabízejí produkty jež své držitele pojisťují proti nejrůznějším živlům nebo životním situacím. Penzijní fondy nabízejí hlavně spořící produkt zajišťující výnos ve formě státních příspěvků a relativně vysokého zhodnocení. Každá instituce byla vybudována za jiným účelem a řídí se jinými pravidly, která se neustále upřesňují a dotváření různými novelami a opatřeními. Budoucnost tedy může jak penzijím fondům, tak pojišťovnám přinést ještě další možnosti jejich fungování. 16.10.2007 10:08
OTÁZKA: Dobrý den.Mám uzavřeno p.p.u České spořitelny a to podle penz.plánu č.2.Tam je stanoven penzijní věk 50 let.Příští rok mám 50 let.Jak dále nejlépe pokračovat?Děkuji. Vlasta
Veronika Hybsova ODPOVĚĎ: Dobrý den. Nejlepší asi bude obrátit se přímo na PF ČS. Vzhledem k tomu, že penzijní připojištění je sjednáno na dobu neurčitou a poskytuje relativně vysoké výnosy v podobě zhodnocení a státního příspěvku, já osobně bych vám radila zůstat u penzijního fondu ČS i nadále připojistěna a využívat všech výhod do té doby, než budete chtít (třeba z finančních důvodů) smlouvu ukončit. Nebo můžete smlouvu z rušit, nechat si vyplatit příslušnou dávku a okamžitě si uzavřít následnou smlouvu. 16.10.2007 10:14

Upozornění

Redakce si vyhrazuje právo na odstranění otázek s vulgárním nebo urážlivým obsahem.

Najdete na iDNES.cz