Tiskové zprávy Komise pro cenné papíry k případu Private Investors

  17:29aktualizováno  17:29

28. května 2001

Komise zajistila za asistence Policie ČR dokumentaci Private Investors

V pátek ve večerních a nočních hodinách pracovníci Komise pro cenné papíry za asistence Policie ČR – Služby pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti (SPOK) zajistili dokumentaci společnosti Private Investors. Stalo se tak po několika marných pokusech přimět pana Tejkala jako prokuristu společnosti ke spolupráci při kontrole, kterou zahájila Komise v sídle firmy ve středu 23.5. Dalším důvodem pro okamžitý zásah byla obava Komise, že by mohlo dojít ke znehodnocení některých důležitých dokumentů. Za společnost byl přítomen pan Kukla, portfoliomanager a člen její dozorčí rady.

Mezi zajištěnou dokumentací jsou smlouvy s klienty Private Investors (včetně Online Investors), informace o prováděných a vypořádaných obchodech a o stavech a pohybech na bankovních účtech. Odvezeny byly i servery společnosti s veškerou účetní evidencí. V následujících dnech a týdnech Komise pro cenné papíry vše podrobně analyzuje. Činnost Komise a další šetření bude koordinováno s pracovníky SPOK.

Zajištěné doklady jsou nezbytné pro kontrolní a správní řízení vedené s Private Investors. Výsledky kontroly se stanou východiskem pro případné rozšíření trestního oznámení, které Komise pro cenné papíry podala na členy orgánů společnosti již v úterý 22.5. Získané informace jsou také důležité pro zjišťování nároků klientů na náhradu z Garančního fondu.


25 května 2001

Vedení Private Investors odmítlo zpřístupnit počítačové systémy společnosti

Komise pro cenné papíry pokračuje v dohlídce v sídle společnosti Private Investors. Komise do dnešního dne zajistila některé písemné materiály vztahující se k obchodní činnosti společnosti, které nasvědčují podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku a podezření na naprosté selhání vnitřní kontroly společnosti.

Vzhledem k tomu, že řada informací je uložena na technických nosičích dat a jsou zakódována, vyzvala Komise pro cenné papíry vedení Private Investors k neprodlenému umožnění přístupu k informacím v počítačových systémech společnosti. Vedení Private Investors neposkytlo pracovníkům Komise přístupová hesla, která by Komisi umožnila pokračovat v účinné kontrole společnosti a evidenci závazků společnosti. Komise o všech těchto okolnostech informovala Policii ČR a vyzvala orgány Policie ČR k tomu, aby byla učiněna příslušná opatření k zabezpečení řádné a plynulé kontroly firmy. Ve věci Private Investors již byl určen vyšetřovatel, s kterým bude Komise všechny kroky koordinovat.

Komise pro cenné papíry kontaktovala americkou SEC a brokerskou společnost A. B. Watley za účelem zajištění prostředků Private Investors na účtech v USA.

Komise pro cenné papíry na základě dohlídky v sídle společnosti Private Investors konstatuje, že management společnosti sice informoval klienty o úpadku, Komise však nemá žádné oficiální informace o krocích, které by management společnosti reálně učinil k podání návrhu na konkurz. Tuto možnost zatím podle informací Komise nevyužili ani poškození klienti. Vyhlášení konkursu a jmenování správce konkurzní podstaty by přitom nepochybně urychlilo řadu procesů, které vedou ke zjištění skutečného stavu majetku společnosti a co nejrychlejšímu vypořádání všech oprávněných nároků klientů Private Investors.


25. května 2001

Úpadek společnosti Private Investors může poškodit i fondy

Komise byla informována, že dne 22.5.2001 představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. s okamžitou platností pozastavilo až do odvolání (nejdéle však na dobu tří měsíců) odkupování podílových listů Otevřeného podílového fondu "AKRO SVĚT", AKRO investiční společnost, a.s.

Důvodem pozastavení je úpadek obchodníka s cennými papíry společnosti Private Investors, a.s. Praha, jehož služby při obchodování s cennými papíry využívala Akro investiční společnost, a.s. při nakládání s téměř celým majetkem uvedeného fondu. Majetek fondu byl přitom před prohlášením úpadku Private Investors oceňován částkou 38,9 mil. Kč. K pozastavení odkupování podílových listů Otevřeného podílového fondu "AKRO SVĚT", AKRO investiční společnost, a.s. došlo z důvodu ochrany právem chráněných zájmů podílníků fondu.

Podle informací dostupných Komisi může úpadek společnosti Private Investors, a.s. dále poškodit Investiční fond AB-Unifond, a.s., a to o částku asi 2 mil. Kč, která představuje na majetku fondu hodnotu 5%, a Investiční fond Prosperita, a.s. o částku až 4 mil. Kč, která však na majetku tohoto fondu představuje hodnotu méně než 0,5%. Poškození se může dotknout i společnosti Rubín, dynamický investiční fond, a.s., která však měla u společnosti Private Investors, a.s. pouze částku 3 500 Kč.


22. května 2001

Proběhlo jednání s Private Investors V souvislosti se včerejším vyjádřením obchodníka s cennými papíry Private Investors, že je nucen vyhlásit úpadek a není schopen plnit své závazky vůči klientům, zahájila Komise pro cenné papíry okamžitě příslušné kroky.

Komise byla dnes ráno připravena zahájit ve společnosti fyzickou kontrolu, jež se zaměří především na prověření kontrolních mechanismů obchodníka a dodržování zákonných pravidel. Kvůli chybějící součinnosti představitelů Private Investors se však nepodařilo předat zplnomocněné osobě protokol o zahájení kontroly, což je nezbytné pro to, aby inspektoři Komise mohli vstoupit do sídla obchodníka a zajistit veškeré dokumenty. V podvečer proběhlo osobní jednání s představiteli Private Investors a byly učiněny kroky k tomu, aby kontrola v sídle společnosti mohla proběhnout a byl zjištěn skutečný stav v této věci.

V pondělí Komise zajistila zablokování účtů společnosti Private Investors ve Středisku cenných papírů a v bankách. Dnes Komise podala na představitele společnosti trestní oznámení kvůli podezření na spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Dále došlo ke zkontaktování americké komise a zjištění aktuální situace ve vztahu k americkému brokerovi.


21. května 2001

Obchodník s cennými papíry Private Investors hodlá vyhlásit úpadek

Společnost Private Investors, a.s., se sídlem 28. října 15, Praha 1, která má povolení Komise pro cenné papíry k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, dnes oznámila Komisi svůj záměr vyhlásit úpadek.

Společnost jako důvod uvedla dlouhodobě nepříznivý vývoj na kapitálových trzích v USA. Podle názoru Komise však zřejmě došlo k selhání vnitřních kontrolních mechanismů obchodníka s cennými papíry.

Komise proto okamžitě zahájila příslušné kroky a ve společnosti bude provedena kontrola, která se zaměří zejména na prověření interní kontroly a dodržování interních limitů a pravidel obchodníka.

Podle zákona o cenných papírech zákazníci obchodníka s cennými papíry mají nárok uplatňovat v případě, že obchodník není kvůli své finanční situaci schopen plnit vůči zákazníkům své závazky, právo na náhradu z Garančního fondu. Zákazníci společnosti Private Investors, a.s., mají taktéž možnost podat trestní oznámení.

Komise zákazníkům společnosti Private Investors, a.s., doporučuje uschovat veškerou dokumentaci k obchodům uskutečněným prostřednictvím této společnosti tj. veškeré smlouvy, pokyn k obchodům, výpisy o vyúčtování obchodů, a to za účelem uplatnění jejich nároku na náhradu z Garančního fondu, případně pro účely soudního řízení.

Komise bude průběžně informovat veřejnost jak o svém dalším postupu v tomto případě, tak i o dalším doporučeném postupu zákazníkům této společnosti.


Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Vyplatí se dát peníze do zlata? Ano, ovšem jen za určitých podmínek

Ilustrační snímek

Cena vždy vyletí nahoru, jakmile dojde k další krizi. Vyplatí se dávat peníze do zlata? Odpověď není zdaleka tak...

Investiční pojištění: Rozpoznáte pravdivé informace od lží?

Ilustrační snímek

Investiční životní pojištění má sjednáno mnoho lidí. Ale dokážete rozpoznat, jaké informace o investičním životním...

Investiční apetit Čechů je velký, v kurzu jsou akciové fondy

Ilustrační snímek

Většina konzervativních investic vám dnes moc nevydělá. V případě podílových fondů to ovšem může být jinak. Tedy pokud...

Technická analýza vybraných titulů PSE / BIG EXPERT - akcie: týden od 18. 2. 201...

Technická analýza vybraných titulů PSE / BIG EXPERT - akcie: týden od 18. 2. 201...

Kurzy.cz Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týd...

Najdete na iDNES.cz