Příjmy z prodeje zahraničních cenných papírů zdaňujte doma

aktualizováno 
Investovat lze snadno do akcií a podílových fondů nejen v české, ale i v zahraničních měnách. Koupit akcie společnosti se sídlem v USA či Francii není problém. Zdanit příjem z nich ale představuje oříšek, který vám pomůžeme rozlousknout.
Zkušený investor se bez cizoměnových a zahraničních investic neobejde.

Zkušený investor se bez cizoměnových a zahraničních investic neobejde.

Investování pouze do českých cenných papírů a výlučně v české měně by byla docela nuda. Poměrně úzký český akciový trh a nepříliš pestrá nabídka akciových fondů v české měně nutí zkušenější investory, aby se poohlédli v zahraničí po přímých nákupech anebo po zahraničních podílových fondech distribuovaných v tuzemsku. Bez takových investic se kvalitní, na akciových investicích založené portfolio budovat nedá.

Na druhé straně je příjemným zjištěním, že se v posledních letech nabídka sektorových či regionálních fondů nabízených zahraničními investičními společnostmi výrazně zlepšila a český investor má k těmto investičním příležitostem dobrý přístup.

Nyní přejděme k tomu, jak se zdaňují takové příjmy z prodeje cizoměnových a zahraničních cenných papírů.

Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost
Začneme-li se zabývat daňovými povinnostmi v oblasti zdaňování zahraničních cenných papírů, musíme začít s rozdělením poplatníků k dani z příjmů na daňové rezidenty a daňové nerezidenty.

Zatímco daňový rezident (daňový tuzemec) má v ČR takzvanou neomezenou daňovou povinnost, daňový nerezident (daňový cizozemec) má v ČR (asi nepřekvapím) povinnost omezenou. Omezená daňová povinnost se vztahuje pouze na vybrané příjmy uvedené v § 22 zákona o daních z příjmů. Drtivá většina čtenářů bude s největší pravděpodobností daňovým rezidentem ČR, a proto se věnujme detailněji jim.

Neomezená daňová povinnost u daňových rezidentů znamená, že podléhají v ČR zdanění všemi svými příjmy - tuzemskými i zahraničními. V případě fyzických osob je daňovým tuzemcem osoba, která má na území České republiky bydliště anebo se na území České republiky v průběhu kalendářního roku zdržuje déle než 183 dnů.

V určitých případech se konkrétní poplatník může dostat do situace, kdy si není jist svým daňovým rezidentstvím anebo může nabývat dojmu, že je rezidentem ve dvou státech. V takovém případě má možnost požádat finanční úřad, aby mu jeho daňový domicil potvrdil a vydal písemné stanovisko. Další variantou při určení daňové příslušnosti je nahlédnutí do smluv o zamezení dvojího zdanění, které by měly při pochybnosti daňového domicilu mezi dvěma státy rozhodnout.

Hlavním smyslem smluv o zamezení dvojího zdanění je zabránit, aby jeden příjem nebyl zdaněn ve dvou státech, a tedy dvakrát. Na druhou stranu smyslem těchto smluv je také zajištění zdanění právě v jednom státě. Smlouvy se tedy zabývají konkrétními případy příjmů a vymezují, kde má být příjem zdaněn.

Příjmy z prodeje zahraničních cenných papírů budete zdaňovat doma, podle našich pravidel
Znovu připomínám, že se věnujeme příjmům z prodeje akcií, podílů či podílových listů. Zde platí zásada (případná úprava bývá ve článku 13 smluv o zamezení dvojího zdanění), že příjmy z takových prodejů jsou zdaňovány v zemi daňového rezidenta – investora. Koupí-li si český občan například akcie francouzského podniku a prodá je, příjem z jejich prodeje podléhá zdanění v ČR a aplikuje se její legislativa.

Podobně to funguje například i u podílových listů investičních společností, které sídlí v zahraničí a jejichž listy si nakoupil český daňový rezident. Podílové listy nakoupíme za kurz v den připsání peněz na příslušný účet a v případě zpětného odkupu se aplikuje kurz dle podepsání objednávky ke zpětnému odkupu. Výsledkem je v lepším případě zisk, který musíme daňově testovat dle platné legislativy.

Šestiměsíční časový test podobně jako u tuzemských investic
Dojde-li v příslušném zdaňovacím období skutečně k prodeji zahraničního cenného papíru nebo podílu na zahraniční společnosti, měli bychom testovat lhůtu šesti měsíců mezi nákupem a prodejem. V případě splnění tohoto časového testu je příjem od daně z příjmů osvobozen, zatímco v případě nesplnění se zdaňuje v § 10 – Ostatní příjmy.

Drobným investorům doporučujeme použít jednotný kurs vyhlašovaný v polovině ledna
Při zdaňování neosvobozeného příjmu narazí drobný investor na problém ocenění investice do naší měny. Zatímco účetní jednotky jsou vázány striktním obsahem zákona o účetnictví a českých účetních standardů, drobní investoři žádné takové legislativní vodítko nemají. Na druhé straně přiznání k dani z příjmů fyzických osob není postaveno na cizích měnách, a tudíž je nutné provést přepočet na české koruny.

Všem poplatníkům lze v takovém případě doporučit aplikaci jednotného kurzu, který je pravidelně vyhlašován v polovině ledna zpětně za uplynulé zdaňovací období. V tomto jednotném kurzu je možné přepočíst nákup včetně případných vedlejších nákladů a zároveň i prodej a výsledné hodnoty uvést do přílohy č. 2 daňového přiznání.

Při investici do zahraničí si smlouvu o zamezení dvojího zdanění přečtěte
Rozhodně není na škodu si před jakoukoli investicí do zahraničí přečíst smlouvu o zamezení dvojího zdanění (má přednost před obsahem našeho zákona o daních z příjmů). Ta se detailně věnuje v článku 10 dividendám, zdanění příjmů z prodeje cenných papírů či podílů se buď nevěnuje vůbec, anebo se jim věnuje v článku 13.

Pokud se smlouva zdanění cenných papírů nevěnuje, je obvyklou praxí, že daňoví tuzemci ČR zdaňují příjmy z prodeje zahraničních cenných papírů v České republice. Poplatníkům ani nevzniká žádná administrativní povinnost v zemi původu těchto cenných papírů. Moje praktická zkušenost s investováním do evropských a amerických akcií mi potvrdila, že žádná daň nebo srážka v těchto zemích neexistuje. Povinnosti z takových investic máme tedy pouze v České republice.

Navzdory tomu doporučuji, abyste si smlouvu o zamezení dvojího zdanění přečetli. Dost často obsahuje poměrně nečekané informace. Například se vám může stát, že investujete do francouzské firmy, která se zabývá pronájmem nemovitostí. Přestože se domníváte, že byste měli zdaňovat vaše příjmy z této investice v České republice, mýlíte se.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Francií a ČR totiž říká, že týká-li se investice příjmů spojených s nemovitostmi, zdanění příjmů se musí uskutečnit v zemi, kde se nemovitost nachází. Přestože jde o zprostředkovaný příjem z nemovitosti (prostřednictvím podílu na společnosti), měl by se příjem zdaňovat ve Francii. I takové zajímavosti se ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění můžete dočíst.

Závěrem lze konstatovat, že zkušený investor se bez cizoměnových a zahraničních investic neobejde. Příjmy z takových prodejů by měl zdaňovat v České republice, avšak zároveň by se měl seznámit s obsahem konkrétních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Více na investujeme.cz

Autor:

24. - 25. 5. proběhnou volby do Evropského parlamentu v České republice.
Celkem kandiduje 39 uskupení. S výběrem vám může pomoci volební kalkulačka.
Inventura hlasování zjistí, ke kterému současnému poslanci máte nejblíže.

Nejčtenější

Je to triko 21. století a chceme, aby ho měl každý, říká podnikatel

Pavel Hrstka (zleva), Martin Burkoň a René Němeček z chrudimské firmy CityZen

Tři inženýři a tátové od rodin. Společně podnikat začali teprve vloni. Letos vyhráli celorepublikové kolo soutěže...

Kolegyně mají dovolenou a šéf mi nařídil přesčasy. Můžu odmítnout?

ilustrační snímek

Podle statistik počet přesčasových hodin sice klesá, avšak v létě a období dovolených se asi některým z nás nevyhnou....

KOMENTÁŘ: Podílové fondy letí nahoru a „roztřesené ruce“ pláčou

ilustrační snímek

Roztřesené ruce jsou investoři, kteří se při výkyvech trhů vzdají své strategie a vrací peníze zpět do krabice od bot....

Úrokové sazby hypoték dál klesají, a to díky akčním nabídkám bank

Ilustrační snímek

Hypotéky dál zlevňují, a to už pátý měsíc. Průměrná úroková sazba poklesla z únorových 2,99 procent na červnových 2,76...

Proč vypnout o dovolené a jak si umět odpočinout, radí psycholog

Ilustrační snímek

Kdo nedokáže o dovolené vypnout a relaxovat, koleduje si o potíže. Nejen že klesne pracovní produktivita, ale vzroste...

Další z rubriky

Investiční bubliny, které je dobré rozpoznat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Lidé se při investování chovají někdy naprosto šíleně. Dokážou podlehnout eufórii a nakupovat za nejvyšší ceny. Nebo...

KOMENTÁŘ: Novou modlou jsou sociální jistoty a ekologie. Je to úlet?

Martin Mašát

Společensky odpovědné investování je nový trend. Zvláště fondy investující podle ESG (enviromental, social and...

Investujte, abyste se měli líp. Poradíme vám, jak na to

ilustrační snímek

Tvořit rezervy na horší, respektive lepší časy by mělo být samozřejmostí. Jednou z možností je investovat do podílových...

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Zdravotní sestra zveřejnila rozpis směn. To byste nechtěli dělat

Kurzy.cz Těžko uvěřitelnou pracovní dobu mají některé zdravotní sestry. Na sociálních sítích jedna z nich zveřejnila svůj rozpis...

Advantage Consulting, s.r.o.
STROJNÍ ELEKTROMECHANIK

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 30 000 - 35 000 Kč

Najdete na iDNES.cz