Příjmy z prodeje zahraničních cenných papírů zdaňujte doma

aktualizováno 
Investovat lze snadno do akcií a podílových fondů nejen v české, ale i v zahraničních měnách. Koupit akcie společnosti se sídlem v USA či Francii není problém. Zdanit příjem z nich ale představuje oříšek, který vám pomůžeme rozlousknout.
Zkušený investor se bez cizoměnových a zahraničních investic neobejde.

Zkušený investor se bez cizoměnových a zahraničních investic neobejde.

Investování pouze do českých cenných papírů a výlučně v české měně by byla docela nuda. Poměrně úzký český akciový trh a nepříliš pestrá nabídka akciových fondů v české měně nutí zkušenější investory, aby se poohlédli v zahraničí po přímých nákupech anebo po zahraničních podílových fondech distribuovaných v tuzemsku. Bez takových investic se kvalitní, na akciových investicích založené portfolio budovat nedá.

Na druhé straně je příjemným zjištěním, že se v posledních letech nabídka sektorových či regionálních fondů nabízených zahraničními investičními společnostmi výrazně zlepšila a český investor má k těmto investičním příležitostem dobrý přístup.

Nyní přejděme k tomu, jak se zdaňují takové příjmy z prodeje cizoměnových a zahraničních cenných papírů.

Daňový rezident má neomezenou daňovou povinnost
Začneme-li se zabývat daňovými povinnostmi v oblasti zdaňování zahraničních cenných papírů, musíme začít s rozdělením poplatníků k dani z příjmů na daňové rezidenty a daňové nerezidenty.

Zatímco daňový rezident (daňový tuzemec) má v ČR takzvanou neomezenou daňovou povinnost, daňový nerezident (daňový cizozemec) má v ČR (asi nepřekvapím) povinnost omezenou. Omezená daňová povinnost se vztahuje pouze na vybrané příjmy uvedené v § 22 zákona o daních z příjmů. Drtivá většina čtenářů bude s největší pravděpodobností daňovým rezidentem ČR, a proto se věnujme detailněji jim.

Neomezená daňová povinnost u daňových rezidentů znamená, že podléhají v ČR zdanění všemi svými příjmy - tuzemskými i zahraničními. V případě fyzických osob je daňovým tuzemcem osoba, která má na území České republiky bydliště anebo se na území České republiky v průběhu kalendářního roku zdržuje déle než 183 dnů.

V určitých případech se konkrétní poplatník může dostat do situace, kdy si není jist svým daňovým rezidentstvím anebo může nabývat dojmu, že je rezidentem ve dvou státech. V takovém případě má možnost požádat finanční úřad, aby mu jeho daňový domicil potvrdil a vydal písemné stanovisko. Další variantou při určení daňové příslušnosti je nahlédnutí do smluv o zamezení dvojího zdanění, které by měly při pochybnosti daňového domicilu mezi dvěma státy rozhodnout.

Hlavním smyslem smluv o zamezení dvojího zdanění je zabránit, aby jeden příjem nebyl zdaněn ve dvou státech, a tedy dvakrát. Na druhou stranu smyslem těchto smluv je také zajištění zdanění právě v jednom státě. Smlouvy se tedy zabývají konkrétními případy příjmů a vymezují, kde má být příjem zdaněn.

Příjmy z prodeje zahraničních cenných papírů budete zdaňovat doma, podle našich pravidel
Znovu připomínám, že se věnujeme příjmům z prodeje akcií, podílů či podílových listů. Zde platí zásada (případná úprava bývá ve článku 13 smluv o zamezení dvojího zdanění), že příjmy z takových prodejů jsou zdaňovány v zemi daňového rezidenta – investora. Koupí-li si český občan například akcie francouzského podniku a prodá je, příjem z jejich prodeje podléhá zdanění v ČR a aplikuje se její legislativa.

Podobně to funguje například i u podílových listů investičních společností, které sídlí v zahraničí a jejichž listy si nakoupil český daňový rezident. Podílové listy nakoupíme za kurz v den připsání peněz na příslušný účet a v případě zpětného odkupu se aplikuje kurz dle podepsání objednávky ke zpětnému odkupu. Výsledkem je v lepším případě zisk, který musíme daňově testovat dle platné legislativy.

Šestiměsíční časový test podobně jako u tuzemských investic
Dojde-li v příslušném zdaňovacím období skutečně k prodeji zahraničního cenného papíru nebo podílu na zahraniční společnosti, měli bychom testovat lhůtu šesti měsíců mezi nákupem a prodejem. V případě splnění tohoto časového testu je příjem od daně z příjmů osvobozen, zatímco v případě nesplnění se zdaňuje v § 10 – Ostatní příjmy.

Drobným investorům doporučujeme použít jednotný kurs vyhlašovaný v polovině ledna
Při zdaňování neosvobozeného příjmu narazí drobný investor na problém ocenění investice do naší měny. Zatímco účetní jednotky jsou vázány striktním obsahem zákona o účetnictví a českých účetních standardů, drobní investoři žádné takové legislativní vodítko nemají. Na druhé straně přiznání k dani z příjmů fyzických osob není postaveno na cizích měnách, a tudíž je nutné provést přepočet na české koruny.

Všem poplatníkům lze v takovém případě doporučit aplikaci jednotného kurzu, který je pravidelně vyhlašován v polovině ledna zpětně za uplynulé zdaňovací období. V tomto jednotném kurzu je možné přepočíst nákup včetně případných vedlejších nákladů a zároveň i prodej a výsledné hodnoty uvést do přílohy č. 2 daňového přiznání.

Při investici do zahraničí si smlouvu o zamezení dvojího zdanění přečtěte
Rozhodně není na škodu si před jakoukoli investicí do zahraničí přečíst smlouvu o zamezení dvojího zdanění (má přednost před obsahem našeho zákona o daních z příjmů). Ta se detailně věnuje v článku 10 dividendám, zdanění příjmů z prodeje cenných papírů či podílů se buď nevěnuje vůbec, anebo se jim věnuje v článku 13.

Pokud se smlouva zdanění cenných papírů nevěnuje, je obvyklou praxí, že daňoví tuzemci ČR zdaňují příjmy z prodeje zahraničních cenných papírů v České republice. Poplatníkům ani nevzniká žádná administrativní povinnost v zemi původu těchto cenných papírů. Moje praktická zkušenost s investováním do evropských a amerických akcií mi potvrdila, že žádná daň nebo srážka v těchto zemích neexistuje. Povinnosti z takových investic máme tedy pouze v České republice.

Navzdory tomu doporučuji, abyste si smlouvu o zamezení dvojího zdanění přečetli. Dost často obsahuje poměrně nečekané informace. Například se vám může stát, že investujete do francouzské firmy, která se zabývá pronájmem nemovitostí. Přestože se domníváte, že byste měli zdaňovat vaše příjmy z této investice v České republice, mýlíte se.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Francií a ČR totiž říká, že týká-li se investice příjmů spojených s nemovitostmi, zdanění příjmů se musí uskutečnit v zemi, kde se nemovitost nachází. Přestože jde o zprostředkovaný příjem z nemovitosti (prostřednictvím podílu na společnosti), měl by se příjem zdaňovat ve Francii. I takové zajímavosti se ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění můžete dočíst.

Závěrem lze konstatovat, že zkušený investor se bez cizoměnových a zahraničních investic neobejde. Příjmy z takových prodejů by měl zdaňovat v České republice, avšak zároveň by se měl seznámit s obsahem konkrétních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Více na investujeme.cz

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Má smysl pořídit si nyní investiční byt? Odborníci radí nečekat

ilustrační snímek

Ceny nemovitostí jsou vyšroubované na maximum. Přesto realitní makléři doporučují pořízení investičního bytu...

Kdo zatrpkne při prodělku, na investování není zralý, říká analytik

Marek Brávník, makroekonomický analytik.

Řada lidí se snaží vydělat dostatek peněz, nežít od výplaty k výplatě a vytvářet rezervy. Jenomže do investování se v...

Spočítejte si, kolik budete inkasovat při pravidelných vkladech do fondů

Ilustrační snímek

Podílové fondy jsou vhodnou variantou, jak dětem vytvořit do budoucna finanční rezervu. Podle expertů jsou lepší než v...

Bitcoin je podle Elona Muska lepší pro peněžní transakce než papírové peníze

Bitcoin je podle Elona Muska lepší pro peněžní transakce než papírové peníze

Kurzy.cz Shrnutí: Komentář Elon Muska na téma Bitcoin a krypto Jihokorejský fond může investovat do blockchain technolog...

Najdete na iDNES.cz