Při výběru fondu je třeba zvážit i daňové aspekty

  0:03aktualizováno  0:03
Při rozhodování do jakého investičního či podílového fondu investovat se zvažuje mnoho kritérií. Vedle rizikového profilu a zasazení konkrétního fondu do našeho celkového portfolia, se berou v úvahu očekávaná výkonnost fondu, výkonnost fondu v minulých ob
Při rozhodování do jakého investičního či podílového fondu investovat se zvažuje mnoho kritérií. Vedle rizikového profilu a zasazení konkrétního fondu do našeho celkového portfolia, se berou v úvahu očekávaná výkonnost fondu, výkonnost fondu v minulých obdobích, výše poplatků, odborná úroveň fond manažera, důvěryhodnost investiční společnosti, která fondy spravuje, struktura portfolia fondu apod. Tyto základní kritéria je nutno brát na zřetel při výběru jak tuzemského, tak i zahraničního fondu.

Významným faktorem, který negativně ovlivňují výkonnost fondu v dané kategorii, jsou náklady. Jedná se především o dvě základní nákladové položky:

  • poplatky účtované fondem na vstupu, výstupu či za správu
  • daně placené fondem
V tomto komentáři se budeme věnovat velmi často opomíjenému daňovému efektu na výkonnost fondu. Daně jsou stejně jako poplatky významnou nákladovou položkou, která snižuje hodnotu aktiv fondu, a tím i jeho výkonnost. Kvůli jejich komplexnosti a častých změnách se však běžný investor v daních neorientuje a je odkázaný na fond manažera, což ne vždy musí být výhodné pro investora.

Existují dvě základní pravidla:
1. Investice vybírejte dle výnosu po zdanění (při daných požadavcích na riziko a likviditu) - a to jak při výběru fondu, kdy byste měli porovnávat jeho výkonnost po zdanění relevantní pro daného investora (zde je nutná pouze aproximace, neboť přesný výpočet není většinou možný), tak při výběru jednotlivých investičních instrumentů. Toto je velice důležité především pro investora spadajícího do nejvyšších daňových pásem.

2. Vybírejte si investiční strategii, která odkládá či se zcela vyhýbá daním, a to především daním z kapitálových zisků (tj. z rozdílu prodejní a nákupní ceny investičního instrumentu), neboť daň je významná nákladová položka, která snižuje výkonnost fondu. Nadto, daň z kapitálových zisků lze lépe ovlivnit než daň z dividend či úroků. Zátěž daně z kapitálových zisků (DKZ) závisí na míře obratu aktiv fondu.

V zahraniční je, na rozdíl od České republiky, většinou daň z dividend vyšší než DKZ. Přesto však je DKZ pro fond mnohem významnější nákladovou položkou, a to především pokud je obrat fondu vysoký (tj. obrat obchodů za rok měřený jako procento z majetku fondu). Je to dáno tím, že dlouhodobě je dividendový výnos (měřený jako procentuální poměr dividend utržených v daném roce ku majetku fondu) téměř vždy výrazně nižší než kapitálový výnos (měřeno obdobným způsobem, kdy v čitateli jsou kapitálové zisky).

Příklad 1
Pro názornost si to předvedeme na jednoduchém příkladu. Předpokládejme, že hodnota portfolia ke konci roku byla 100 mil. dolarů a obrat portfolia v daném roce byl 100% (tj. veškeré investiční instrumenty portfolia byly v průběhu roku jednou prodány a peníze reinvestovány). Kapitálový výnos byl 6% a dividendový výnos 3%, přičemž DKZ je 30% a daň z dividend je 40%.

Daň z dividend = USD 3m x 40% = USD 1 200 000
DKZ = USD 6m x 30% = USD 1 800 000
Rozdíl, který jsme zaplatili na daních, je 600 000 dolarů a to i přesto, že DKZ je o 10% nižší. Je to proto, že je daň počítána z mnohem vyšších výnosů.

Výše daně z kapitálových zisků závisí především na obratu portfolia. Čím vyšší obrat portfolia, tím více fond nakupuje a prodává. Při prodeji se nerealizovaný zisk stává realizovaným a musí se tedy zdanit.

Obrat portfoliaDoba držení aktiv (v letech)
1%100
10%10
20%5
50%2
100%1Jak je vidět z grafu, při nízké výši obratu portfolia i malé zvýšení míry obratu redukuje průměrnou dobu držení aktiv v portfoliu významnou měrou. Uvádí se, že již při 25-ti% obratu jsou realizovány téměř veškeré negativní efekty ze zdanění. Z toho vyplývá, že např. 30-ti či 40-ti % výše obratu, považována průměrným portfolio investorem za standardní, sníží výnos portfolia až o několik procentních bodů, neboť se zrealizuje, a tak i zdaní podstatná část zhodnocení, tj. růstu portfolia v daném roce.

Příklad 2
Uveďme si to opět na jednoduchém příkladu. Vezmeme-li si stejnou hodnotu portfolia (USD 100m), kapitálového výnosu (6%) a DKZ (30%) při 40-ti% obratu, vyjde nám, že roční výnos portfolia byl kvůli DKZ snížen o 0,72 procentního bodu (6% x 0,3 x 0,4), na 5,28%. To je v dolarovém vyjádření USD 720,000 za rok.
Je tedy jasné, že rostoucí úroveň obratu portfolia za daných okolností snižuje výkonnost fondu. Za daňove efektivní se považuje obrat aktiv do 10%.

Příklad 3
Vztah míry obratu a tržní hodnoty portfolia si opět znázorníme na jednoduchém příkladě. Vezmeme si naše portfolio v hodnotě USD 100m a budeme předpokládat celkové roční zhodnocení před zdaněním ve výši 10%. Pokud by tu nebyly žádné realizované kapitálové zisky (tj. míra obratu by byla nula), hodnota portfolia po 25-ti letech by byla USD 1,08mld [100 x (1,1)25]. Pokud by však míra obratu byla 100% a DKZ 30%, míra ročního zhodnocení portfolia po zdanění by se snížila na 7%. Hodnota portfolia po 25-ti letech by tak byla USD 543m [100 x (1,07)25].

Výhodná je indexová strategie
Shrneme-li zmíněné závěry, můžeme říci, že daňově nejefektivnější investiční strategií pro investora, který investuje do zahraničních fondů, které podléhají zdanění, je indexová strategie s velmi nízkou mírou obratu (tj. fondy investující do přesného složení akcií/dluhopisů určitého indexu). Ta snižuje jak náklady na správu (fond nemusí investovat do odborníků, kteří by analyzovali podhodnocené akcie apod.), tak i realizované zisky, a tím i zdanění. Je empiricky dokázáno, že fondy, které mají za cíl minimalizovat daně, vykazují vyšší zhodnocení majetku než běžné fondy.

Daně v České republice
V případě investičního fondu, jenž má právní subjektivitu, veškeré kapitálové zisky jsou zdaněny daní z příjmu právnických osob ve výši 31%. Dividendové a úrokové příjmy jsou zdaněny 15% srážkovou daní u zdroje. Tyto fondy však dle novely Zákona o investičních společnostech a fondech z roku 1998 budou muset být do konce roku 2002 zrušeny.
Proto jsou důležitější podílové fondy. Ty daní kapitálové zisky 15%, stejně jako dividendy a úroky, které jsou kráceny 15-ti% srážkovou daní přímo u zdroje.

"Některé informace čerpány z knihy The Portable MBA in Investment. Autor: Peter L. Bemstein. Vydavatel: John Wiley and Sons, 1995."

Jaký máte názor na problematiku zdanění výnosů plynoucích z držby podílových listů? Těšíme se na vaše názory.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Investiční pojištění: Rozpoznáte pravdivé informace od lží?

Ilustrační snímek

Investiční životní pojištění má sjednáno mnoho lidí. Ale dokážete rozpoznat, jaké informace o investičním životním...

Kdo zatrpkne při prodělku, na investování není zralý, říká analytik

Marek Brávník, makroekonomický analytik.

Řada lidí se snaží vydělat dostatek peněz, nežít od výplaty k výplatě a vytvářet rezervy. Jenomže do investování se v...

Smlouva s ČEZ kvůli bloku je pro stát lepší, říká Babiš. Nový blok má být v Duko...

Smlouva s ČEZ kvůli bloku je pro stát lepší, říká Babiš. Nový blok má být v Duko...

Kurzy.cz Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní garan...

Najdete na iDNES.cz