Po Novém roce vás čekají větší zisky z investic

aktualizováno 
Na přímé investování do cenných papírů a prostřednictvím podílových fondů si Češi zvykají stále více. Tím příjemnější je fakt, že na daňové reformě většina drobných investorů vydělá, protože jejich zisky v příštím roce zvýší novinka ve zdanění investic.
Na aplikaci jednotné sazby 15 procent vydělají především ti investoři, kteří se pohybovali a budou pohybovat v nejvyšším daňovém pásmu.

Na aplikaci jednotné sazby 15 procent vydělají především ti investoři, kteří se pohybovali a budou pohybovat v nejvyšším daňovém pásmu.

V průběhu roku 2007, kdy se projednával obsah daňové reformy, se objevovaly hlasy, které volaly po zpřísnění osvobozujících podmínek pro drobné investory. Spekulovalo se buď o úplném zrušení osvobozujícího časového testu, anebo o jeho výrazném prodloužení. To by v konečném důsledku vedlo ke ztrátě zájmu o investování do cenných papírů.

Šestiměsíční časový test zachován. Drobné úpravy zde jsou
Současná právní úprava v zákoně o daních z příjmů pracovala s osvobozujícím časovým testem. U fyzických osob byl příjem z prodeje cenných papírů osvobozen od daně z příjmů v případě, že doba mezi nákupem a prodejem přesáhla šest měsíců. Toto osvobození zůstává i s přijetím novely zákona o daních z příjmů zachováno, avšak zužuje se výčet druhů cenných papírů a testuje se míra vlivu investora na společnost.

Nadále se aplikuje osvobození příjmů z prodeje akcií a ostatních investičních instrumentů obchodovaných na veřejném trhu. Je vhodné zdůraznit, že do této osvobozující kategorie spadají také podílové listy bez ohledu na jejich investiční zaměření. Ale pozor. Toto šestiměsíční osvobození již nepokrývá příjem z prodeje cenných papírů do společností neobchodovaných na veřejném trhu. Zde zákon pracuje s časovým testem pěti let. Pokud tedy v lednu 2008 získám jako fyzická osoba nějaké akcie firmy, jejíž akcie nejsou obchodovány na veřejném trhu, tak musím počítat pro případné osvobození s držbou akcií nejméně pět let.

Na druhou stranu si položme otázku, kdo z nás drobných investorů má možnost koupit akcie firem, které nejsou veřejně obchodovány. Myslím si, že drobných investorů, které negativně postihne tato změna, bude minimum. Navzdory tomu je vhodné, aby tuto změnu drobní investoři vzali v potaz, protože by se jich mohla v určitém případě také dotknout.

Proč bych nechtěl mít pětiprocentní podíl ve firmě obchodované na burze?!
Druhá změna ve zdaňování cenných papírů účinná od roku 2008 se týká těch, kteří sice vlastní akcie veřejně obchodované na trhu (splňují výše uvedenou podmínku pro osvobození od daně), ale vlastní pěti a více procentní podíl na základním kapitálu společnosti. V takovém případě by při prodeji tohoto balíku nemohl drobný investor použít šestiměsíční časový test. Podobně jako v předcházejícím případě nechť si každý čtenář tohoto článku položí otázku, zda mu reálně hrozí držba pětiprocentního balíku v nějaké firmě, jako je například ČEZ. Jestliže ano, tak ať si tuto omezující podmínku pořádně vryje do paměti.

Jednotná sazba daně 15 procent. Elixír pro drobné investory
Z výše uvedeného by se dal vytvořit závěr, že se daňová reforma drobných investorů nedotkne. Alespoň ne těch typických, kteří si prostředky investují do otevřených podílových fondů anebo si čas od času na veřejném trhu přímo nakoupí nějakou tu elitní akcii dostupnou na českém nebo zahraničním akciovém trhu.

Jeden zásadní efekt ovšem daňová reforma přinese. A to díky jednotné daňové sazbě ve výši 15 procent. Zatímco aplikace jednotné daňové sazby komplikuje situaci dlužníkům s odpočtem úroků na bydlení, nvestorům na druhé straně pomáhá. Díky zrušení progresivního zdanění fyzických osob (sazby od 12 do 32 procent) a aplikaci jednotné daňové sazby dojde k menšímu zatížení těch investorů, kteří příjem z prodeje cenných papírů musí zdaňovat. Tedy těch, kteří z nějakého důvodu museli nebo chtěli (například kvůli skvělému vývoji investice) prodat před vypršením osvobozujícího časového testu.

Metodika zdaňování příjmů z prodeje by měla zůstat zachována
V současné době zdaňuje poplatník příjmy z prodeje cenných papírů v rámci § 10 zákona o daních z příjmů. Jde o příjmy, které nezakládají povinnost vůči odvodům a v případě nedodržení zmiňovaného časového testu je nutné je v rámci daňového přiznání i zdanit. Na aplikaci jednotné sazby 15 procent vydělají především ti investoři, kteří se pohybovali a budou pohybovat v nejvyšším daňovém pásmu. Podobně jako nyní bude možné proti příjmům z prodeje cenných papírů uplatnit výdaje související s pořízením. Jde v podstatě o cenu pořízení těchto cenných papírů a vedlejší pořizovací náklady.

Daňová reforma podpoří drobné investory, a to zejména ty aktivní
Lze konstatovat, že daňová reforma nijak nezpřísňuje podmínky pro investování drobných investorů. Aplikaci jednotné sazby patnáct procent ocení zejména ti drobní investoři, kteří sázejí na časté obchodování a zaměřují se na akcie. Někteří z nich prodávají akcie třeba i v horizontu hodin, dní nebo týdnů. Takové obchody jsou povinni přiznávat ve svém daňovém přiznání a lze i očekávat, že takový investor se za současné legislativní úpravy pohybuje v nejvyšším daňovém pásmu. Od příštího roku bude takový investor zdaňovat patnácti procenty a to pro něj bude velká úleva.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Daňové přiznání za rok 2018: využijte chytré interaktivní formuláře

Ilustrační snímek

Vyplnění daňového přiznání není pouze záležitostí živnostníků a podnikatelů, ale často jej podávají i zaměstnanci....

Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Jako je nutné si včas rezervovat zimní dovolenou, je nutné si včas sjednat...

Se dvěma malými syny vyjeli nedávno lyžovat do Rakouska. Před odjezdem se nechali pojistit a udělali dobře. Devadesát...

Vyrábějí jedinečné výrobky z kůže. A stačí jim k tomu baťovské stroje

Brašnářství Tlustý

Ivan Petrův je vystudovaný právník a 15 let řídil softwarovou firmu. Před sedmi lety ovšem svět IT opustil a vrhl se do...

Bolavý zub mu neošetřili. Zanedbal jste prevenci, vzkázal dentista

Ilustrační snímek

Praktik, zubař a gynekolog. Ke všem těmto lékařům můžeme na preventivní prohlídku. Podle údajů pojišťoven svého práva...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Další z rubriky

Investiční bubliny, které je dobré rozpoznat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Lidé se při investování chovají někdy naprosto šíleně. Dokážou podlehnout eufórii a nakupovat za nejvyšší ceny. Nebo...

Firemní dluhopisy netransparentních firem se šíří trhem

Ilustrační snímek

Řada investičních odborníků doporučuje, aby Češi při sestavování svého investičního portfolia zvážili také investici do...

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Mezinárodní měnový fond uvažuje o zrušení hotovosti

Kurzy.cz „V případě zrušení hotovosti budou monitorovány všechny prováděné transakce. To by proměnilo náš svět na Orwellův, ve k...

Najdete na iDNES.cz