Pátek 5. června 2020, svátek má Dobroslav
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Pátek 5. června 2020 Dobroslav

Namixujte si, co se vám zlíbí

aktualizováno 
Nemáte nervy sledovat, jak podílové listy vašeho akciového fondu padají o desítky procent za měsíc? Nestačí vám výnos peněžních či dluhopisových fondů? A přeci jenom podstoupíte riziko s cílem většího zisku? Pak by pro vás měly být optimální volbou smíšené otevřené podílové fondy.

Co jsou smíšené fondy, jaké jsou jejich výhody a nevýhody

 

Smíšené fondy investují prostředky jak do akcií, tak do instrumentů s fixním výnosem (dluhopisy, pokladniční poukázky) a derivátových instrumentů (především v USA). Z toho je patrné, že v sobě spojují výhody i nevýhody všech těchto instrumentů. Velká volatilita akcií, které však v dlouhém horizontu přinášejí největší výnos je ve smíšeném fondu spojena s konzervativnějšími dluhopisy, které dlouhodobě dosahují nižšího výnosu, ale zato jsou méně rizikové. V obdobích recese, kdy výkon ekonomik, úrokové míry a hlavně ceny akcií klesají, kapitálový výnos z dluhopisů stoupá.

 

Výhoda smíšených fondů spočívá v integraci několika instrumentů, které jsou společně méně rizikové než portfolio složené pouze z akcií a zároveň dosahují vyššího výnosu než peněžní a dluhopisové fondy. Za nevýhodu smíšených fondů je považována volnost portfolio manažerů při sestavování portfolia fondu. Smíšený fond může, avšak také nemusí, mít ve svém statutu uvedeny limity investic do jednotlivých instrumentů. Podíly jednotlivých druhů aktiv se tak mohou u jednotlivých fondů v čase velice lišit, nehledě na to, že i když se některé fondy jmenují smíšený, nebo balancovaný mají všechny prostředky zainvestovány do akcií nebo naopak do dluhopisů.

Další informace o podílových fondech a investování naleznete ZDE

 

Před investicí do smíšeného fondu je tedy nezbytné seznámit se se statutem, strategií a investičními omezeními fondu. Nejdůležitější z těchto informací je údaj o podílech jednotlivých druhů aktiv a jejich přesná specifikace. Můžeme se tak setkat s balancovanými fondy, které mají portfolio opravdu vybalancované, tj. 50% akcie a 50% dluhopisy, nejsou však výjimkou ani fondy, které mají 90% procent prostředků alokovánu v akciích nebo naopak v dluhopisech. Tady se o vybalancovaném, tedy vyváženém, portfoliu a fondu dá stěží hovořit. Druhou částí je to, jaké akcie nebo dluhopisy fond nakupuje.

 

Akcie dělíme podle různých kritérií, jimž odpovídá i příslušné riziko. Máme fondy, které investují do domácích akcií nebo v zahraničí, lze si vybírat akcie podle regionů (střední Evropa, Asie, USA), podle tržní kapitalizace firmy (large capy, mid a small capy), podle jednotlivých sektorů (utility, těžký průmysl, telekomunikace nebo v současné době zavrhované odvětví technologií, biotechnologií a obory tzv. nové ekonomiky). Akciovým podílovým fondům a akciím bude věnován následující komentář, proto nebudeme na tomto místě dopodrobna rozebírat jednotlivé druhy a typy akciových investic a manažerské styly (growth, value), které determinují riziko a výnosnost akciových portfolií a fondů. 

 

Obdobné členění je možné udělat i pro dluhopisy. Fondy mají, stejně jako u akcií, nepřeberné možnosti, jaké dluhopisy nakoupí. O dluhopisech a dluhopisových fondech si můžete přečíst ZDE.

 

Z těchto kritérií, z jednotlivých podílů v akciích a dluhopisech, rozlišujeme smíšené fondy agresivní, konzervativní a defenzivní. U agresivních smíšených fondů převažuje akciová složka portfolia. Tyto fondy se svým přístupem k alokaci prostředků od podílníků nejvíce blíží akciovým podílovým fondům - svým rizikem i svou výkonností (v současnosti v záporných číslech stejně jako u fondů akciových). Fond, který má balancované portfolio, přibližně stejnou část prostředků v akciích a dluhopisech, zařazujeme do skupiny konzervativních fondů protože volatilní, a v dlouhém horizontu výnosné akcie, jsou tou částí portfolia, která generuje dlouhodobý růst investice. Zatímco dluhopisy a ostatní instrumenty s fixním výnosem zajišťují stabilitu výnosu a především investice v krátkém horizontu. Nemělo by se tedy stávat, že výnos bude dosahovat záporných hodnot po dobu například jednoho roku. Akcie sice mohou trpět poklesem hodnoty i po dlouhá období (viz současný příklad poklesu akciových titulů, který trvá již takřka dva roky), ale dluhopisová část portfolia fondu by měla zajistit, aby balancovaný fond neztrácel na hodnotě po dlouhou dobu.

 

Třetí kategorii smíšených fondů jsou fondy defenzivní, které v portfoliu stabilně udržují velký podíl dluhopisů (55 – 90%). 

V předchozích komentářích jsme se věnovali:

Fondům peněžního trhu - Klikněte ZDE

Dluhopisovým fondům - Klikněte ZDE

Tyto fondy jsou z opačného konce na škále výnosovosti a rizika. Protože se nesnaží generovat výnosy přesahující výkonnosti dluhopisových fondů, nemusejí mít zastoupeny akcie v takovém měřítku. Podíl akcií v portfoliu takových fondů bývá obvykle okolo 10 až 20 procent.

 

Vzhledem k tomu, že smíšené fondy v sobě obsahují také rizikové a volatilní instrumenty, prodlužuje se i investiční horizont, se kterým bychom měli počítat u smíšených fondů. Ten začíná na třech letech.

 

Domácí a zahraniční smíšené podílové fondy.

 

České smíšené podílové fondy se svými strategiemi a styly odlišují mezi sebou mnohem více než v zahraničí. Je to dáno také tím, že v zahraničí jsou od sebe ještě odděleny jednotlivé druhy smíšených podílových fondů. Podílové fondy už musejí aktivně spravovat portfolio, což je spojeno s náklady pro makléře, burzy, apod. Proto u smíšených fondů dosahují poplatky za správu přibližně dvojnásobné hodnoty než u dluhopisových fondů. Obdobně jsou vyšší i poplatky u nákupu a odkupu podílových listů. Vyššími poplatky při zpětném odkupu podílových listů investiční společnosti ospravedlňují snahu o to, aby si klient nechal své peníze ve fondu co nejdéle, alespoň po dobu minimálního investičního horizontu, tedy tří let v případě smíšených fondů.

 

V České republice jsou smíšené fondy značně rozšířené a co do druhů investiční strategie jsou na srovnatelné úrovni se západem. Takřka každý si může vybrat fond, který bude odpovídat jeho averzi k riziku a požadovanému výnosu. Pravdou však zůstává, že se smíšeným fondům v posledních letech příliš nedaří, a i když se zvyšuje majetek v podílových fondech, je to především u fondů peněžního trhu a smíšené fondy zaznamenávají čistý odliv prostředků (zatímco za první polovinu roku byly v ČR podle Fefsi čisté prodeje u fondů peněžního trhu na úrovni 357 mil. EUR, smíšených fondů za stejnou dobu zaznamenaly 110 mil. EUR, avšak odlivu prostředků).

 

Smíšené a akciové podílové fondy jsou zatím u nás málo využívané, nutno však dodat, že někdy na škodu nás samotných. Prostředky ve fondech peněžního trhu, u nichž je investiční horizont půl roku, bývají někdy uloženy i po více než dva tři roky. V takovémto horizontu však už jsou výnosnější smíšené fondy. Doba tří let by měla minimalizovat případné fluktuace cen podílových listů. Proto jsou smíšené a akciové fondy doporučovány jako vhodná investice na uložení peněz před odchodem do důchodu jako alternativa životního či penzijního pojištění.

 

Název fondu

Výkonnost za poslední rok Výkonnost k invest. horizontu Poplatek za správu Poplatek při prodeji Poplatek při odkupu Čistá aktiva (v mil. Kč)
1.IN Restituční fond -2,05% N/A 2,00% 2,0% N/A 5 589
1.IN Středoevropský fond 1,39% -3,35% 1,80% 5,0% N/A 492
1.IN Výnosový fond 4,46% -1,09% 2,00% 2,0% N/A 937
AKRO Český 7,65% -1,98% 1,75% 2,0% 3,0% 47
AKRO mezinárodní balancovaný -7,05% -13,42% 1,75% 4,0% 0,0% 50
AKRO výnosový -1,05% -9,25% 1,75% 1,9% 1,9% 75
ČP Invest - Smíšený OPF -10,46% -5,06% 1,50% 4,0% 0,0% 455
ČP Invest Universální -9,92% -19,74% 1,75% 1,0% 0,0% 155
ČSOB smíšený -12,59% N/A 2,00% 5,0% 0,0% 17
IKS Balancovaný -3,37% -6,36% 2,00% 0,0% 2,5% 314
IKS Globální -1,42% N/A 2,00% 0,0% 3,0% 6 639
investAGe AG 2000 FOND -8,52% N/A 2,00% 2,0% 2,0% 59
investAGe AG7 FOND -2,22% 0,23% 1,80% 2,0% 0,0% 85
investAGe AGB 0,33% 0,14% 1,95% 2,0% 8,0% 1 170
ISČS-Český OPF 7,13% 5,44% 2,00% 0,0% 0,0% 1 016
ISČS-Sporomix 3 -4,43% N/A 1,00% 3,5% 0,0% 545
ISČS-Sporomix 5 -18,24% N/A 2,00% 3,5% 0,0% 149
ISČS-Výnosový OPF 8,57% N/A 2,00% 0,0% 0,0% 1 105
J&T AM PERSPEKTIVA-S -1,44% 1,02% 2,00% 0,0% 0,0% 61
NEWTON balancovaný 11,98% 1,39% 2,00% 3,0% 0,0% 3
NEWTON FOND PLUS -13,88% -7,40% 1,90% 3,0% 0,0% 17
NEWTON International OPF -13,62% N/A 2,00% 3,5% 0,0% 21
NEWTON YSE Akcionářů -5,94% N/A 1,90% 0,0% 10,0% 84
Pioneer Trust -16,95% -19,01% 2,00% 5,5% 0,0% 2 702
PKIS růstový OPF 13,09% -0,50% 2,00% 2,0% 0,0% 2
Živnobanka-Interkonto -4,16% -2,84% 1,70% 4,0% 0,0% 147
Živnobanka-Korunový balancovaný fond -0,94% -10,77% 2,00% 4,5% 1,9% 205

Zdroj: Fincentrum

 

V zahraničí jsou smíšené fondy v jiné situaci. Zahraniční investoři dávají přednost akciovým fondům, ve kterých je investováno tři čtvrtiny všech prostředků v podílových fondech. Smíšené fondy byly jakousi méně rizikovou alternativou akciovým fondům. V zahraničí rozeznávají několik druhů smíšených fondů podle jejich investičního zaměření a stylu:

  • Fondy „alokující aktiva“ - investující do různých tříd aktiv jako akcie, dluhopisy a instrumenty peněžního trhu, s cílem vysokého celkového výnosu za striktního dodržení vah jednotlivých tříd aktiv.
  • Balancované fondy - investují do akcií a dluhopisů s cílem udržení hodnoty investic, zajistit zisk z fondu a růst hodnoty investice v dlouhodobém horizontu. Opět se drží stanovených proporcí jednotlivých tříd aktiv
  • Fondy s flexibilním portfoliem - mohou alokovat i 100% do jednoho druhu aktiva, snaží se o maximální celkový růst.
  • Výnosové (ziskové) fondy - vkládají prostředky do různých druhů aktiv s podmínkou, že tyto aktiva musí generovat výnos (zisk). Tyto fondy usilují o co nejvyšší úroveň současného zisku bez ohledu na kapitálové zhodnocení počáteční investice.

Tabulku a srovnání zahrničních smíšených fondů naleznete ZDE.

 

Shrnout smíšené podílové fondy můžeme následujícím tvrzením: Smíšené fondy nabízejí investici do různých tříd aktiv, s tím, že hodnota investice u nich tolik nepodléhá výkyvům jako u akciových fondů. Každý má možnost najít si ten smíšený fond, který bude odpovídat jeho potřebám, požadavkům a ochotě podstupovat riziko. U smíšených fondů jsou větší poplatky, které zaplatíte investiční společnosti a musíte podrobně znát strategii fondu a sledovat, zda se od deklarované strategie příliš neodchyluje. 

 

Investujete do podílových fondů? Máte své prostředky ve smíšených podílových fondech? Jaká bude budoucnost smíšených fondů? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

 

 

Autor:
  • Nejčtenější

Šest důvodů, proč někteří lidé nikdy neuspějí

V pojetí toho, co znamená úspěch, se ani moudří lidé většinou zcela neshodnou. Větší shoda panuje v chápání neúspěchu....

Ministerstvo si prokleplo finanční gramotnost Čechů. Zjištění jsou i překvapivá

Exkluzivně Češi začínají myslet do budoucna a stále víc lidí začíná spořit, většinou ale konzervativně. Sestavování domácího...

Pandemie se promítla i do zaměstnaneckých benefitů. Firmy některé zrušily

Před pandemií byla zaměstnanost rekordní a firmy se snažily zaměstnance nalákat a udržet množstvím benefitů. Vymýšlely...

Nezapomeňte na daň z příjmu. Opozdit se s odloženou platbou vyjde draho

Letos se mohou poplatníci daně z příjmů opozdit s podáním přiznání i platbou daně až o tři měsíce, tedy do 1. července...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Výrobní družstva nejsou passé. Úspěšná mohou být i dnes

Jsou největším tuzemským výrobcem čistících přípravků pro domácnost s ročním obratem 100 milionů korun. Přesto nejde o...

Virus se mění pod rukama. Přírodní izoláty se tak nechovají, vysvětluje Peková

Premium Do povědomí širší veřejnosti se molekulární bioložka a viroložka Soňa Peková z laboratoře Tilia dostala pro své neshody...

Xaver: Klobouk dolů před Klausem. V ČRo zůstávám, spory s ČT házím do jímky

Premium Ve středu ho poslanci zvolili do Rady České televize. Přesto, že spolu s ním byli zvoleni i Hana Lipovská a Pavel...

Prezidentova nemoc. Neuropatie je tichá epidemie moderní doby, říká lékař

Premium Brnění nohou, mravenčení, vrávoravá chůze, zakopávání a pády, ale i krutá bolest chodidel. To je hrubý výčet příznaků...

  • Další z rubriky

Odborník: Poptávka po zlatu je trojnásobná, cena se v krizi nezastaví

Loni cena zlata v korunách vzrostla o 22 procent a růst předpokládali ekonomové i letos. Unce už stojí v přepočtu téměř...

Akcie i fondy klesají. Změňte portfolio, ať nepřijdete o své investice

Firmy i finanční trhy mají za sebou první letošní kvartál. Bilance obou není z důvodu preventivních vládních opatření...

KOMENTÁŘ: Jaké investice jsou imunní vůči koronaviru a krizi

Vůči krizím bývají nejodolnější státní dluhopisy, které jsou obecně považovány za velmi konzervativní investici. Z...

Co s investicemi v těžké době? Ptejte se v poradně Vratislava Svobody

Jak naložit s penězi v době, kdy se burzy řítí strmě dolů? Je vůbec nějaká šance, jak ochránit svoje investice....

Astronauté z Crew Dragonu jsou na palubě Mezinárodní vesmírné stanice

Americká soukromá loď s lidskou posádkou Crew Dragon se připojila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a astronauté...

Měla jste se víc zajímat, vzkázal soud Vondráčkové ve sporu o túje

Helena Vondráčková prohrála pravomocně spor s obcí Řitka kvůli pokáceným tújím na obecním pozemku před jejím domem....

Když dobrota škodí. Jak zdravotníci z WHO otrávili půlku Bangladéše

Případ Bangladéš zůstává nejčernější skvrnou na nedávné minulosti Světové zdravotnické organizace. Chuť být prospěšný a...

SuperStar vyhrála Slovenka Barbora Piešová. Porotkyně Bagárová chyběla

Česko Slovenskou Superstar 2020 se stala zrzka Barbora Piešová (19), která rozplakala svým finálovým výkonem porotu i...

Češi mají rádi orální sex, potvrdil průzkum. Jak jste na tom vy?

Obliba orálního sexu roste. Dopřává si jej 75 procent Čechů, pětina lidí by mu dala přednost před jinými sexuálními...