Kam investovat a neprodělat?

  11:10aktualizováno  11:10
V době trvalého poklesu nejen akciových trhů se mnozí investoři ptají: Kam mám investovat, abych neprodělal? Se zajímavou investiční příležitostí nyní přichází ISČS. To ale není zdaleka poslední významná událost uplynulého týdne. Se zajímavou nabídkou jiného typu přichází ING, ABN Amro a UNIS hodnotí své dosavadní působení...

Není click fond jako click fond

ISČS Český OPF získá další prvenství. Poté, co by v roce 1999 prvním fondem, který se transformoval na otevřený podílový fond, se po přeměně stane prvním fondem s českým domicilem, který požívá tzv. click strategii. Ta spočívá v tom, že fond investuje převážnou většinu prostředků na peněžním trhu a zbytek do akcií. Různé click fondy už existují, ve své nabídce je má například ING Investment Management. V čem fond ISČS, pro nějž se počítá s názvem „Fond řízených výnosů“, liší?

Při výrazném poklesu trhů se klasický click fond i přes výrazný podíl cenných papírů peněžního trhu může dostat do záporných čísel. Reakce konzervativních českých investorů je klasická. Vidí červená čísla a už o fond nemají zájem. Tomu se fond ISČS snaží předejít tím, že podle potřeby upravuje podíl akcií. Každý kalendářní rok začíná fond s 15% akcií v portfoliu. Ve všech případech se jedná o hodnotové akcie, tedy akcie s vysokým dividendovým výnosem a relativně nízkou volatilitou. Při jejich růstu může navýšit jejich podíl až na 25%, naopak při jejich poklesu, což je zvláště aktuální nyní, je může z portfolia zcela vyloučit. Fond se pak chová jako klasický fond peněžního trhu. Jeho cílem je, aby na konci kalendářního roku byla roční výkonnost fondu minimálně 0%. Akcie jsou plně vyprodány v takový okamžik, který ještě umožní dosažení kladné výkonnosti v daném roce. Návratnost investice však není cílem fondu. Tím je dosahování výnosu o 1% až 2% vyššího, než jaký přinášejí klasické fondy peněžního trhu.

Pro lepší přehled strategie fondu uvádíme fiktivní příklad, kdy v průběhu roku dojde k velkému poklesu akcií, což je i momentální reálná situace:

Pramen: ISČS

Na konci června je již cena akcií tak nízká, že by se fond při jejich dalším poklesu už do konce roku nedokázal vrátit do kladných čísel. Proto jejich podíl klesl na 0%. Jejich 15%-ní podíl se obnoví znovu na počátku roku. 15% na začátku roku bude podíl akcií i v případě, že se akciím dařilo a jejich podíl se v průběhu předchozího roku vyhoupl až k maximálním 25%. Fond i přesto, že se akciím daří, sníží počátkem každého roku jejich podíl z důvodu snížení rizika možné vyšší ztráty při jejich poklesu, kterou by pak instrumenty peněžního trhu nebyly schopny do konce roku eliminovat.

K tomuto fondu je ještě nutné podotknout, že jeho statut a tím pádem přeměna nebyla zatím schválena Komisí pro cenné papíry. Kladnému vyřízení však podle slov představenstva ISČS již nic nebrání.

ING – každý měsíc jeden fond bez poplatku

Velmi zajímavou nabídku přichystala pro investory společnost ING Investment management. Ve speciální akci „Fond měsíce“ nabízí každý kalendářní měsíc jeden ze svých podílových fondů bez vstupního poplatku. Toto opatření potěší zvláště u akciových fondů, kde může vstupní poplatek dosáhnout až 3,5%. Fondem měsíce října byl vyhlášen ING (L) Invest North America.

Tato zvýhodněná nabídka platí pouze na pobočkách ING Group, ostatních externích partnerů (Česká spořitelna, ČSOB, Raiffeisenbank, eBanka, BBG Finance a Commerzbank) se tato akce netýká. Zároveň musíme poznamenat, že zrušení poplatku je hezká věc, ale nejdůležitější nadále zůstává investiční strategie fondu. Vzhledem k dlouhodobému průměrnému ročnímu výnosu akcií okolo 10% a dlouhému investičnímu horizontu nemá poplatek 3,5% přílišný vliv na výsledek investice.

1. výročí korunových fondů ABN Amro

Korunové fondy ABN Amro Český dluhopisový fond a ABN Amro Český fond peněžního trhu oslavily v tomto týdnu 1. výročí svého působení. Do fondu peněžního trhu bylo celkem investováno 463 mil. Kč. Za stejné období bylo do druhého korunového fondu vloženo 515 mil. Kč. Fondy investují výhradně do aktiv denominovaných v české koruně. Od českých fondů se liší pouze svým lucemburským domicilem.

Třetí čtvrtletí podle UNISu

Jak hodnotí vývoj ve třetím čtvrtletí Unie investiční společností ? Z její zpávy vyplývá, že nadále pokračoval příliv nových investic do otevřených podílových fondů. Celkem došlo k nárůstu vlastního jmění členů UNISu o 8,9 mld. Kč z na 92,3 mld. Kč, tj. o 10,6 %. K růstu majetku přispěly jak kladné čisté prodeje (+6,6 mld. Kč), tak otevření uzavřených fondů ze skupiny ČP Invest  - dnes Český OPF a Moravskoslezský OPF, které společně obhospodařují 2  mld. Kč. Kromě těchto dvou fondů přispělo k nárůstu vlastního jmění otevření a okamžité sloučení některých fondů společnosti J&T Asset Management. Své fondy také slučoval ŽB-Trust. Další významnou událostí byl převod fondů Newton pod správu J&T Asset Management.

Nárůst majetku byl možný díky vysokému přílivu investic do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. Ostatní kategorie fondů utrpěly odliv majetku. O oblíbenosti konzervativních fondů svědčí následující graf, z něhož je převaha těchto dvou kategorií patrná. Vysoký zůstává i podíl smíšených fondů. Ten má ale klesající tendenci, a to i přes otvírání uzavřených fondů, v jejichž případě se v drtivé většině jedná o smíšené fondy.

Zdroj: UNIS ČR

Obchodování v uplynulém týdnu

Předchozí týden zakončila většina fondů peněžního trhu se zápornou týdenní výkonností, a to mnohdy dosti vysokou (-0,3%). Jak nám sdělil člen představenstva ISČS Petr Schůt, stojí za tímto vývojem fakt, že většina fondů alokuje část svých prostředků kvůli malému českému trhu v zahraničí. V jejich portfoliích tak lze nalézt i korporátní dluhopisy kvalitních emitentů (např. energetické společnosti a automobilky). Špatná nálada na evropských akciových trzích se však přelila i do dluhopisové sféry a tak se i obligace potýkaly s poklesem hodnoty, a to v některých případech až o 6%.

Více o českých i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

Díky silnému přílivu do ČSOB Výnosového byl ustanoven nový rekord týdenních čistých prodejů fondů společností sdružených v Unii investičních společností. Suma 1,66 mld. Kč je impozantní. Avšak s přihlédnutím k tomu, že z více než dvou třetin se na této částce podílí ČSOB Výnosový a vývoj majetku ostatních fondů nebyl nijak neobvyklý, nelze této události přikládat vyšší význam než je ten, že se jedná o sice o zajímavou a neobvyklou, avšak nahodilou a stěží opakovatelnou událost.

Fondy peněžního trhu se částečně zotavily z propadu v předchozím týdnu, stále však mají co dohánět. Poklesem ceny dluhopisů utrpěly samozřejmě i dluhopisové fondy. Díky silnému oživení amerických i evropských akciových trhů se tentokrát nejsilnější kategorií fondů staly akciové fondy, přičemž některé dosáhly dokonce dvouciferné týdenní výkonnosti a žádný neskončil v červených číslech! Dvouciferné výkonnosti dosáhl pak už jen ISČS Globaltrend FF. Ani přes tento pozitivní vývoj však nesmíme zapomínat na skutečnost, že fondy od počátku roku přišly v průměru o 33% (včetně tohoto úspěšného týdne).

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ČSOB Výnosový

1 155 mil.

ISČS Výnosový

- 123 mil.

ISČS Sporoinvest

218 mil.

ISČS Český

- 114 mil.

ISČS Sporobond

177 mil.

IKS Plus bondový

- 67 mil.

Akciové fondy

ISČS Eurotrend

12,8%

Akro Svět

0,0%

Akro Eurotech

12,7%

ISČS Sporotrend

4,7%

ČPI Nové ekonomiky

12,7%

J&T Perspektiva - A

5,3%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,36

ISČS Bondinvest

- 0,54%

IKS Plus bondový

0,14%

ISČS Sporobond

- 0,52%

ČSOB Nadační

- 0,15%

Živnobanka - OF

- 0,46%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,37%

ČSOB Český peněžní trh

- 0,06%

ISČS Merkur

0,12%

J&T Perspektiva – P

- 0,03%

ČPI Peněžní

0,12%

IKS Peněžní trh

- 0,02%

Fondy fondů

ISČS Globaltrend

10,4%

 

 

IKS Fond fondů

9,9%

 

 

1. IN Fond fondů

5,6%

  

 

Smíšené fondy

Pioneer Trust

7,4%

ISČS Výnosový

- 0,39%

ISČS Sporomix 5

6,9%

J&T Perspektiva - S

- 0,24%

ČPI Smíšený

6,6%

ČPI Moravskoslezský

- 0,22%

Zdroj: UNIS ČR

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Šila, kojila a spala jen pár hodin. Teď je nejúspěšnějším prodejcem

„Loni se můj obrat přiblížil jednomu milionu. Jsem ráda, že mám tolik věrných...

Na webovém portálu, kde lidé vystavují své ručně vyrobené zboží, je nejúspěšnějším prodejcem. Přestože má na kontě přes...

Osm praktických rad, které vám pomohou zhodnotit úspory

Ilustrační snímek

Máte 100 či 500 tisíc a nevíte, jak s nimi naložit? Péče o majetek je dřina a dělat v tom chyby se nevyplácí....

Makléř inzeroval byt bez vědomí majitele, aby shrábl tučnou provizi

Ilustrační snímek

Koupit byt do osobního vlastnictví není levná záležitost a vyžaduje to mít i určitou obezřetnost. Zvlášť v případě,...

VIDEO: Byt může zapálit i lampička, modem nebo prodlužovačka

Ilustrační snímek

Požár v bytě může napáchat rozsáhlé škody. A to nejen na majetku, ale i životech. Vzniknout může z nejrůznějších...

Úspěšné lidi nezlomí selhání, křivdy a ústrky ostatních, říká expert

Někdy je to v zaměstnání jako na bojišti a jen odolní vydrží.

Chcete-li v zaměstnání skutečně uspět, nestačí svou práci jen dobře odvádět. Expert Martin Staněk tvrdí, že ještě...

Další z rubriky

Ekonom: Investiční grály mají nejistou budoucnost. A co Facebook?

Martin Mašát

V posledních letech se staly mediálně vděčnými a opěvovanými aktiva, která si to vůbec nezaslouží. Jejich společným...

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Analytik: Akcie prodávej v květnu. Platí v investičním světě pořekadla?

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Češi se zajímají o investice. Řada lidí však v investování tápe a chytá se nejrůznějších rad, jak spravovat své...

Je zlato opravdu sázka na jistotu?

Je zlato opravdu sázka na jistotu?

Kurzy.cz Zlato, bezpečné vládní dluhopisy a některé měny, například americký dolar. Ty všechny jsou často vnímány jako bezpečná ...

Najdete na iDNES.cz